wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̇ʨ̑iʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • shine       
  (verb, noun   )
   
  emitować, produkować światło
 • beam       
  (verb, noun   )
 • blaze     
  (verb, noun   )
 • burnish   
  (verb, noun   )
 • give         
  (verb, noun, ijec   )
 • glare   
  (verb, noun   )
 • gleam     
  (verb, noun   )
 • glisten   
  (verb   )
 • glow       
  (verb, noun   )
 • irradiate   
  (verb   )
 • lamp           
  (noun   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • radiate   
  (verb   )
 • shimmer   
  (verb, noun   )
 • show           
  (verb, noun   )
 • sparkle   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
~ się → odbijać światło, lśnić
 
odbijać światło, lśnić
 
~ się → to samo co
 
pobudzać coś do świecenia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

co się świeci
all that glitters is not gold
dioda świecąca
light-emitting diode
nie wszystko złoto, co się świeci
all that glitters is not gold
Nie wszystko złoto, co się świeci
All that glitters is not gold
świecący
brilliant; lucid
świecenie
illumination; luminosity; glitter; beaconing
święcić
sanctify; solemnize; celebrant; ordain; hallow

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "świecić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zapalisz świecę dla Murphy' ego
en You light a candle for Murphy.- Plus thousands
pl Działa ona jak alarm przeciwwłamaniowy, zaskakując atakującą rybę, która zaczyna świecić w ciemnościach, narażona na atak innych drapieżników
en This acts like a burglar alarm, startling the attacking fish and leaving it illuminated in the dark, and vulnerable to its own predators
pl końce sieci, liny i inne narzędzia znajdujące się w morzu będą wyposażone w boje z flagami lub reflektorami radarowymi, a w nocy – w świecące boje wskazujące na ich położenie oraz rozciągnięcie
en the ends of nets, lines and other gear in the sea shall be fitted with flag or radar reflector buoys and by night with light buoys indicating their position and extent
pl Żarnik świateł krótkich nie świeci się równocześnie z żarnikiem świateł długich, ani żadnego innego reflektora, z którym jest wzajemnie sprzężony
en The passing lamp filament shall not be lit simultaneously with the driving lamp filament or any other headlamp with which it is reciprocally incorporated
pl Nie wszystko złoto co się świeci jest.
en All that glitters is not gold.
pl Wtedy... twoja matka, świeć Panie nad jej duszą, umarła, zostawiając go z domem, dwoma kredytami i stosem rachunków za szpital
en And then, God bless them, but he and your mother die...... and they leave you with a house with two mortgages...... and a pile of hospital bills
pl Czyli że latarka może bez przerwy świecić?
en So, what, your flashlight never runs out of juice?
pl Świecące ślady butów
en Shiny footprints
pl Miejsca z aflatoksyną B‧ świecą na niebiesko
en The spots of aflatoxin B‧ give a blue fluorescence
pl Ptaszki śpiewają, wiewiórki produkują stadka małych cholernych wiewiórek...... słońce świeci, w miły, nie zabójczy sposób
en Birds singin ', squirrels making lots of rotten little squirrels, sun beamin ' down in a nice, non- fatal way
pl Idź świecić przykładem gdzie indziej
en Get sanctimonious somewhere else
pl świecą oświetlę twą drogę w ciemności!
en With this candle, l will light your way in darkness
pl Oni będą oceniać tatusia, i nagle moje materiały mają obrazki z kwiatkami i świecące rzeczy i, co to jest, całujących się ludzi, albo coś takiego?
en They' re gonna be judging Daddy, and all of a sudden, my worksheets have pictures of flowers and sparkly stuff and, what is this, people kissing or something?
pl Zapal teraz szabasową świecę
en Now light a Shabbat candle
pl Rozkład światłości po upływie jednej minuty świecenia można wyliczyć z rozkładu światłości po upływie ‧ minut świecenia, określając dla każdego badanego punktu stosunek światłości zmierzonych w punkcie HV po jednej minucie i po ‧ minutach świecenia
en The luminous intensity distribution after one minute of operation can be calculated from the luminous intensity distribution after ‧ minutes of operation by applying at each test point the ratio of luminous intensities measured at HV after one minute and after ‧ minutes of operation
pl Słońce świeci, ptaki śpiewają
en The sun is shining, the birds are chirping
pl Więc uważałbym z tą świecą
en I would be careful with that candle if I were you
pl Sojusz powinien świecić przykładem, w ten sposób jednak nie zniechęci do rozprzestrzeniania broni jądrowej tylko je wzmoże.
en The Alliance should lead by example, but this will not deter nuclear proliferation - tragically, it will encourage it.
pl Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszystkie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymi
en The control for changing over the dipped beam must switch off all main-beam headlamps simultaneously, whereas the dipped beams may remain switched on at the same time as the main beam
pl Jeżeli urządzenie takie obejmuje kierunkowskaz, jest on także włączony w trybie błyskającym na czas badania, a stosunek jego czasu świecenia do przerw wynosi
en If the device comprises a direction indicator lamp, the latter shall be lit in flashing operation mode with an on/off time ratio of one to one
pl Plus, kula zaczęła tak fajnie świecić
en Plus, the orb did that cool glow thing
pl Że huśtała się ze mną na huśtawce, słońce świeciło mi w oczy... i wiał wietrzyk od wody
en Her swinging me on a swing, and the suns reflecting in my eyes, and the breeze off the water
pl Uszkodzenie części układu przenoszenia hydraulicznego jest sygnalizowane kierowcy przy pomocy urządzenia obejmującego zaświecenie się czerwonej kontrolki nie później niż w momencie uruchomienia mechanizmu sterującego, pozostającego w stanie świecącym tak długo, jak trwa uszkodzenie oraz przełącznik zapłonu (start) znajduje się w położeniu
en The failure of a part of a hydraulic transmission system shall be signalled to the driver by a device comprising a red tell-tale lamp lighting up not later than on actuation of the control and remaining lit as long as the failure persists and the ignition (start) switch is in the
pl Nie ważne czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy przeżywamy kryzys czy wzrost gospodarczy - zawsze mamy tę samą ideologię, która jednak nie ma nic wspólnego z prawdziwą gospodarczą rzeczywistością.
en Whether it is raining or snowing, whether we are in a crisis or a boom - it is always the same ideology, but it has nothing whatsoever to do with empirical economic reality.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 617 zdań frazy świecić.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.