wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̇ʨ̑iʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • shine       
  (Verbal  ) (verb, noun   )
   
  emitować, produkować światło
   
  to emit light
 • gleam     
  (verb, noun   )
 • beam       
  (verb, noun   )
 • blaze     
  (verb, noun   )
 • burnish   
  (verb, noun   )
 • give         
  (verb, noun, ijec   )
 • glare   
  (verb, noun   )
 • glisten   
  (verb   )
 • glow       
  (verb, noun   )
 • irradiate   
  (verb   )
 • lamp           
  (noun   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • radiate   
  (verb   )
 • shimmer   
  (verb, noun   )
 • show           
  (verb, noun   )
 • sparkle   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
~ się → odbijać światło, lśnić
 
odbijać światło, lśnić
 
~ się → to samo co
 
pobudzać coś do świecenia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

co się świeci
all that glitters is not gold
dioda świecąca
light-emitting diode
nie wszystko złoto, co się świeci
all that glitters is not gold
Nie wszystko złoto, co się świeci
All that glitters is not gold
świecący
brilliant; lucid; luminous
świecenie
illumination; luminosity; glitter; beaconing
świecić się
shine; gleam
święcić
sanctify; solemnize; celebrant; ordain; hallow; holy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "świecić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadkach, gdy tylko jednemu źródłu świtała (światło drogowe lub światło mijania) ma zostać udzielona homologacja, odpowiedni żarnik świeci się w określonym czasie
en in cases where only one light source (main-beam or dipped-beam) is to be type-approved, the corresponding filament is lit for the prescribed time
pl Diody, inne niż fotodiody lub diody świecące
en Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes
pl CPA ‧.‧.‧: Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części
en CPA ‧.‧.‧: Semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals; parts thereof
pl Świecąca w kosmosie latarnia,/ samotna pośród nocy
en A shining beacon in space, all alone in the night
pl Wymogu tego nie stosuje się do świateł drogowych i świateł mijania, gdy ich świecenie ostrzegające składa się z przerywanego świecenia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem świateł mijania bądź świateł drogowych, bądź świateł mijania i świateł drogowych
en This requirement shall not apply, however, to main-beam or dipped-beam headlamps when their luminous warnings consist of the intermittent lighting up at short intervals of the dipped-beam headlamps or the intermittent lighting up of the main-beam headlamps or the alternate lighting up at short intervals of the dipped-beam and main-beam headlamps
pl I będzie...Świecił nam na wojnie
en It' s the same moon...... that' il be shining when they send us to the war
pl Gdzie słońce mocno świeci
en The sun shines bright
pl Oko: błyszczące, żywe, świecące, wypukłe, przezroczysta rogówka i czarna źrenica, gałka oczna żółta lub pomarańczowa
en Eyes: shiny, vivid, bright, convex, transparent cornea and black pupil and yellow or orange eye ball
pl Tak, mam świecę Baleronu
en Yeah, I have a bubbling candle
pl Dzisiaj będzie lepiej// Dzisiaj będzie wyjątkowo// Dzisiaj nic się nie stanie// Stanie się gdzieś indziej// Dzisiaj moje słońce świeci// Dzisiaj jest coś nowego// Dzisiaj podszyte jest srebrem// Dzisiaj przejrzy mnie na wylot// Dzisiaj będzie lepiej// Dzisiaj będzie wyjątkowo// Dzisiaj nic się nie stanie// Stanie się gdzieś indziej// Dzisiaj się dowiesz, że cię kocham// Dzisiaj zobaczysz, że to prawda// Dzisiaj jest dzień, by powiedzieć, kocham cię
en Today will be betterToday will be the one Today is no red letter
pl I tak na koniec będą świecić w ciemności
en They wiII aII be glowing in the dark in the end
pl Nad drzwiami wciąż świeciła się czerwona lampka. To było jak czekanie w samochodzie na usunięcie skutków wypadku drogowego.
en The red light stayed interminably on. It was like waiting in a car for a traffic accident to be cleared away.
pl Świecą w ciemności?
en Do they glow in the dark?
pl Tilt twojego świecić na dół
en Tilt your light down
pl Niech Pan świeci nad jego duszą
en God bless his soul
pl Księżyc świecił tak jasno, że przeczytałam list w drodze do domu
en The moon was so bright that I read your letter on the way home
pl Gdy próbowałem to podnieść, kryształ zaczął świecić
en I tried picking it up and it started glowing
pl Musi być wykonane w taki sposób, aby tylne światło przeciwmgielne świeciło się, gdy światło drogowe, światło mijania lub przednie świata przeciwmgielne lub ich kombinacje są włączone
en These must be such that the rear fog lamp can operate only when the dipped beam or main beam headlamps or the front fog lamps or a combination of these are switched on
pl Światła drogowe muszą świecić się jednocześnie
en The main-beam headlamps must switch on simultaneously
pl Pod polem POLICE powinien się znajdować pas o szerokości ‧ cm wykonany srebrną farbą świecącą, przechodzący przez tylną część kamizelki
en Below the POLICE box should be a luminous silver band across the rear of the vest × ‧ cm wide
pl W czasach, gdy w niemal każdym państwie członkowskim spodziewane są duże cięcia wydatków publicznych, Parlament Europejski powinien świecić przykładem.
en At a time when large cuts in public expenditure are anticipated in almost every Member State, this Parliament should set an example.
pl Gdy wracałem...... słońce świeciło mi w twarz...... nic nie widziałem...... oślepiło mnie
en When I was going back...... the sun was on my face...... I couldn' t see anything...... it blinded me
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 617 zdań frazy świecić.Znalezione w 0,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.