wymowa: IPA: ˈɕmjjäʨ̑‿ɕɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • laugh           
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  show mirth by peculiar movement of the muscles of the face and emission of sounds
   
  To express pleasure, mirth or derision by peculiar movement of the muscles of the face, particularly of the mouth, causing a lighting up of the face and eyes, and usually accompanied by the emission of explosive or chuckling sounds from the chest and throat.
   
  wydawać z siebie śmiech, być rozbawionym
   
  show mirth by peculiar movement of the muscles of the face and emission of sounds
 • to laugh   

Pozostałe znaczenia:

 
(intransitive) to laugh
 
kpić z kogoś lub czegoś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

dobrze ci się śmiać, aleit's all very well for you to laugh, but
może śmiało się okazać, żeit may well be that
nie ma się z czego śmiaćit's nothing to laugh at; there is no occasion to laugh
ten się śmieje, kto się śmieje ostatnihe who laughs last laughs best

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "śmiać się", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ale to przecież Rosjanie śmieją się nam w twarz, nie realizując pięciopunktowego porozumienia wynegocjowanego w imieniu Unii Europejskiej przez prezydenta Sarkozy'ego.However, the Russians are laughing in our faces by not realising the five-point agreement negotiated on behalf of the European Union by President Sarkozy.
Z czego się pani śmieje?What are you laughing at, young lady?
Panie Hopkins, pan się śmiałMr Hopkins, you were laughing
Przykro mi mówić, aIe śmieją się z ciebieHurts me to tell you, but they... they laugh at you
" Ava się ze mnie śmiała "" Ava laughed at me. "
Możesz się śmiać ile wlezieWater, gas, electric
Śmiali intruzi, ośmielacie się kraść z cesarskiego grobowca?Intruzji w Niebiańskim pałacu zginą!bold intruders, you dare to steal from the imperial tomb? intruders into the heavenly palace die!
Wstaniesz i powiesz ten sam kawał...... i jeśli ludzie będą się śmiać, prawdziwie...... to powiem mój kawał o pchleYou get up at that bar and tell the same joke...... and if people laugh, a real good laugh...... then I will tell my flea joke
Śmiejesz się ze mnie?You' re laughing at me?
Uczniowie będą się śmiać gdy zobaczą, że tańczymy!Your pupils will laugh when they see us dancing, sir!
Ja się nie śmieję, sirI' m not smiling, sir
Śmiać się i bawić tak, jak wcześniejlaugh and get excited together like before
Nie, śmiejcie sięNo, laugh it up
Czy oni się z nas śmieją?Are they laughing at us?
Ona się śmieje[ Chuckling ]- [ Denny ] She laughed
O tak, ta laska się właśnie śmiejeI don' t know how they' re not giggling the entire time
zwraca się do Komisji o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na nową strategię współpracy regionalnej z Mercosurem na lata ‧-‧, aby móc śmiało stawić czoła instytucjonalizacji i pogłębianiu Mercosuru, szybkiemu i pełnemu stosowaniu przyszłego układu o stowarzyszeniu UE-Mercosur zwracając szczególną uwagę na utworzenie unii celnej i wspólnego rynku oraz większy udział społeczeństwa obywatelskiego poprzez lepsze wzajemne poznanie i większą postrzegalność współpracyCalls on the Commission to ensure increased funding for the new strategy for regional cooperation with Mercosur for ‧-‧, so as to give it a secure basis for tackling the institutionalisation and deepening of Mercosur, the rapid and complete implementation of the future EU-Mercosur Association Agreement, especially as regards completion of the customs union and common market, and the enhanced participation of civil society with a view to improved mutual understanding and more visibility for cooperation
Einar się z ciebie śmiejeEinar is laughing at you!
Śmiał się i machałHe was laughing and waving
Zabraliśmy się do pracy, aby wykonać to polecenie Rady i sądzę, że możemy śmiało powiedzieć, że faktycznie wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań, ponieważ w roku 2009 wartość naszych kredytów wzrosła z 58 do 79 miliardów, co stanowi 37 % wzrost wartości naszych kredytów na terenie Unii Europejskiej.We set to work, acting on this order from the Council, and I think I can say that we have in fact fulfilled our commitments, since in 2009 the volume of our loans went from 58 billion to 79 billion, that is, an increase of 37% of the volume of our loans in the European Union.
Nie krępujcie się śmiać i wskazywać, bo oni nie odczuwają emocji tak jak myFeel free to point and laugh, as they do not have emotionslike you and I
Ludzie będą się z ciebie śmiaćPeople will laugh at you
Zawsze odkąd śmialiśmy się czy płakaliśmy z powodu drobnych rzeczy, kochałem cięEver since we used to laugh and cry about small things, I have loved you
Przepraszam, nie powinnam się śmiaćI' m sorry, I shouldn' t have laughed
Ale szczerze mówiąc, śmieję się na myśl o tym, że nikomu nie umiesz się przeciwstawićBut, gun to my head, I' d say I' m laughing at the notion that you could stand up to anyone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 902105 zdań frazy śmiać się.Znalezione w 88,593 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.