wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język grecki:

 • όνομα   
  (Noun  n)
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • βαπτιστικό   
 • μικρό   
 • πρώτο   

Did you mean: Imię

Podobne frazy w słowniku polski grecki. (7)

Imię
Όνομα
imię i nazwisko
ονοματεπώνυμο
Imię róży
Το όνομα του Ρόδου
imiona
όνομα
nazywać rzeczy po imieniu
λέω τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη; λέω τα πράγματα με τ' όνομά τους
w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Αποστολή σύντομου μηνύματος στον χρήστη {first name}

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Gdy dwa miesiące temu złożyłem roboczą wizytę w Kosowie, widziałem, dlaczego wiele osób z trudem wyobraża sobie międzynarodową obecność w tym kraju.
el εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. - (NL) Όταν πραγματοποίησα μια επίσκεψη εργασίας στο Κοσσυφοπέδιο πριν δύο μήνες, μπόρεσα να καταλάβω για ποιο λόγο πολλοί το βρίσκουν δύσκολο να διαπιστώσουν τη διεθνή παρουσία στη χώρα αυτή.
pl Zobowiązania producenta mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie
el Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή
pl Harlem Désir i Erika Mann w imieniu grupy PSE
el Harlem Désir και Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
pl sprawozdania pani poseł Sanchez-Schmid, w imieniu Komisji Kultury i Edukacji, w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej; oraz
el της έκθεσης της κ. Sanchez-Schmid, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και
pl André Brie i Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL
el André Brie και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kiedy byłem sprawozdawcą Komisji Transportu spoglądałem na projekt Galileo z entuzjazmem.
el εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην προηγούμενη ιδιότητά μου ως εισηγητής για την Επιτροπή Μεταφορών, τηρούσα ενθουσιώδη στάση για το πρόγραμμα Galileo.
pl W tym kontekście pragnę przekazać państwu szczere podziękowania i wdzięczność, w imieniu narodu tego wielkiego poety, za zorganizowanie uroczystości upamiętniających jego życie i twórczość.
el Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθιές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου σε εσάς, εκ μέρους του λαού αυτού του σπουδαίου ποιητή, διότι φιλοξενήσατε τις εκδηλώσεις που έγιναν προς τιμήν του.
pl Z powyższych względów w imieniu grupy PPE apeluję o przyjęcie teraz wniosku w sprawie pomocy makrofinansowej.
el Για τους προαναφερθέντες λόγους, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, συνιστώ να εγκρίνουμε τώρα αυτήν την πρόταση χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στις εν λόγω χώρες.
pl Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Światowego Dnia Zdrowia (B
el Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Αδάμος Αδάμου, Vittorio Agnoletto και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (B
pl Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Etiopii (B
el Margrete Auken και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία (B
pl Środki budżetowe ujęte w tym załączniku obejmują wszystkie wymogi finansowe każdego z urzędów europejskich związane z wykonywaniem obowiązków tego urzędu w imieniu instytucji
el Οι πιστώσεις που εγγράφονται στο παράρτημα αυτό καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών αναγκών κάθε ευρωπαϊκής υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της προς εξυπηρέτηση των οργάνων
pl w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Mam dzisiaj do dyspozycji cztery minuty, co stanowi 400% więcej czasu niż zwykle otrzymują, więc nie mogę być nadmiernie rozmowny.
el εξ ονόματος της Ομάδας PSE. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καθώς απόψε έχω τέσσερα λεπτά ομιλίας, δηλαδή 400% παραπάνω από ό,τι έχω κανονικά στη διάθεσή μου, πρέπει να αποφύγω να γίνω υπερβολικά φλύαρος.
pl Głos zabrali: Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú i Laima Liucija Andrikienė
el Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú και Laima Liucija Andrikienė
pl Dlatego nie podaję imienia na książkach
el Γι ’ αυτό και δεν υπάρχει το όνομα μου στα βιβλία μου
pl Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie Christiana Ehlera, sporządzone w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie systemów gwarancji depozytów.
el " ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Christian Ehler, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.
pl Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy, w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN, Gisela Kallenbach, w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro, w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin, w imieniu grupy IND/DEM, Carl Lang, w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain i Elisabeth Schroedter
el Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carl Lang, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain και Elisabeth Schroedter
pl sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Nie mogłem dotrzeć do Strasburga, więc chcę bardzo podziękować w imieniu moich kolegów, którzy brali udział w debacie.
el Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα καταφέρει να έρθω στο Στρασβούργο, γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμά εξ ονόματος των συναδέλφων μου που συνεισέφεραν στη συζήτηση.
pl W imieniu Parlamentu Europejskiego
el Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
pl O-‧/‧/rév.‧) zadane przez Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Polityka spójności po roku ‧ (B
el O-‧/‧/rév.‧) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Η πολιτική συνοχής μετά το ‧ (B
pl W imieniu Brazylii
el Εξ ονόματος της Βραζιλίας
pl Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy PSE
el Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
pl W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
el Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
pl w imieniu grupy S&D - Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO w Lizbonie uzmysłowił nam nowe fakty, wyzwania i niekonwencjonalne zagrożenia dla świata po zimnej wojnie.
el εξ ονόματος της Ομάδας S&D. - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα αναγνώρισε τις νέες πραγματικότητες, προκλήσεις και τις μη συμβατικές απειλές του μεταψυχροπολεμικού κόσμου.
pl Dlatego chciałbym teraz ponownie zabrać głos w związku z zakończeniem prac nad pakietem, gdyż pragnę zadać w imieniu mojej grupy ważne pytanie go dotyczące.
el Για τον λόγο αυτόν, επέλεξα να μιλήσω και πάλι τώρα που αυτό το πακέτο ολοκληρώνεται, διότι θέλω να θέσω ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με αυτό το πακέτο εξ ονόματος της Ομάδας μου.
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Chciałbym podziękować panu posłowi Groschowi i pani posłance Ţicău za ich pracę i wygłosić trzy uwagi.
el εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. - (NL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Grosch και την κ. Ţicău για το έργο τους και να διατυπώσω τρία σχόλια.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21516 zdań frazy imię.Znalezione w 6,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.