Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Scharnier   
    (Noun  )
  • Angel   
  • Band   
    (noun   )
  • angel   
  • scharnier   

Pozostałe znaczenia:

 
W drzwiach
 
macha skrzydłami
 
łączy drzwi z futryną
 
umożliwia obrót drzwi
 
łączy drzwi
 
do zawieszania drzwi
 
Nienasmarowany zgrzyta w drzwiach
 
akcesorium przy wieku
 
skrzyp domowy
 
Metalowa część kufra
 
Skrzypi w drzwiach
 
Skrzypi u nienaoliwionych drzwi
 
okucie w oknie
 
Nienaoliwiony u drzwi – skrzypi
 
Drzwi i futrynę łączy
 
skrzypi w futrynie
 
Naoliwiony nie skrzypi
 
Okucie przy futrynie
 
Mocowanie
 
okucie przy drzwiach
 
okucie do mocowania okna
 
Przegub metalowy u drzwi lub okien

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasa
Scharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sworzeń zawiasu oznacza część zawiasu, która zazwyczaj łączy drzwiową część zawiasu z częścią zawiasu stanowiącą element nadwozia, tworząc oś ruchu wahadłowego
de Scharnierstift das Teil des Scharniers, das normalerweise die Scharnierteile am Aufbau und an der Tür miteinander verbindet und die Schwenkachse bestimmt
pl Procedura badania zawiasów
de Verfahren für Scharnierprüfungen
pl Techniczny opis zamków i zawiasów
de Technische Beschreibung der Schlösser und Scharniere
pl NACE ‧.‧: Produkcja zamków i zawiasów
de NACE ‧.‧: Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
pl Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mm
de Für Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
pl Urządzenie uderzające zawieszane jest na sztywnych zawiasach za pomocą ośmiu drutów, przy czym linia środkowa urządzenia uderzającego znajduje się co najmniej ‧,‧ m poniżej sztywnych zawiasów (patrz: rys
de Der Stoßkörper hängt an acht Drähten mit starrer Aufhängung, wobei die Mittellinie des Stoßkörpers mindestens ‧,‧ m unterhalb der starren Aufhängung verläuft (siehe Abbildung
pl Operator znajduje się po stronie zawiasów pokrywy
de Die Bedienungsperson befindet sich auf der Scharnierseite
pl Drzwi na zawiasach
de Schwenktüren
pl Każdy zespół drzwi na zawiasach musi być wyposażony przynajmniej w jeden system zamka podstawowego
de Jedes Schwenktürsystem muss mit mindestens einem Haupt-Türverschlusssystem ausgestattet sein
pl Drzwi na zawiasach
de Türscharniere
pl Jednakże w przypadku okna awaryjnego mocowanego za pomocą zawiasów, wysokość na której znajduje się jego dolna krawędź można zmniejszyć do minimum ‧ mm, pod warunkiem że otwór tego okna wyposażony jest w zabezpieczenie do wysokości ‧ mm ponad podłogą, zapobiegające możliwości wypadnięcia pasażerów z pojazdu
de Bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster kann der Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und dem Fahrzeugboden jedoch bis auf mindestens ‧ mm verringert sein, wenn die Fensteröffnung bis zu einer Höhe von ‧ mm mit einer Schutzeinrichtung gegen das Hinausfallen von Fahrgästen aus dem Fahrzeug versehen ist
pl Odchylne luki ratunkowe mocowane są na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i odchylają się pod kątem co najmniej ‧o
de Aufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧o nach vorn oder hinten öffnen lassen
pl Klamki, zawiasy, przyciski w drzwiach, bagażnik, pokrywa komory silnika, otwory, klapy, uchwyty
de Griffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen, Motorhauben, Ausstellfenstern und Klappen sowie Haltegriffe
pl Zawias oznacza urządzenie służące do zmiany położenia drzwi względem konstrukcji nadwozia oraz do kontrolowania ścieżki ruchu wahadłowego drzwi, umożliwiając pasażerom wsiadanie i wysiadanie
de Scharnier eine Vorrichtung, mit der die Tür in die gewünschte Stellung in Bezug auf die Aufbaustruktur gebracht und ihre Schwenkbewegung beim Ein- und Aussteigen gesteuert wird
pl Zezwala się na użycie jednego lub więcej zawiasów w celu ułatwienia przechowywania sieci na bębnie
de Ein oder mehrere Scharniere zum leichteren Aufrollen auf der Netztrommel sind zulässig
pl Luki ratunkowe w dachu są wyrzucane, mocowane za pomocą zawiasów albo wykonane z łatwo tłukącego się szkła bezodpryskowego
de Notluken im Dach müssen auswerfbar oder aufklappbar sein oder aus leicht zu zerbrechendem Sicherheitsglas bestehen
pl Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczego
de Das Scharniersystem wird an den Anbauvorrichtungen der Prüfvorrichtung angebracht
pl Drzwi (liczba, wymiary, kierunek otwierania, zamki i zawiasy
de Türen (Anzahl, Abmessungen, Öffnungsrichtung, Schlösser und Scharniere
pl Należy ustalić liczbę pasażerów dla każdej części sztywnej Płaszczyznę zawierającą poziomą oś zawiasu pomiędzy połączonymi częściami sztywnymi pojazdu oraz prostopadłą do osi wzdłużnej pojazdu poruszającego się do przodu należy uważać za granicę pomiędzy częściami
de Die Ebene, die die horizontale Achse der Verbindung zwischen den starren Teilen des Fahrzeugs beinhaltet und senkrecht zur Längssymmetrieachse des Fahrzeugs verläuft, wenn es geradeaus fährt, gilt als Grenze zwischen den Teilfahrzeugen
pl System zawiasów drzwi musi
de Jedes Türscharniersystem muss
pl Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów, niewidoczne bezpośrednio z miejsca kierowcy, musi być wyposażone w dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze informujące kierowcę, że okno to jest niedomknięte
de Jedes an Scharnieren angebrachte Notfenster, das vom Fahrersitz aus nicht gut zu sehen ist, muss mit einer akustischen Warneinrichtung für den Fahrzeugführer versehen sein, die ausgelöst wird, wenn es nicht vollständig geschlossen ist
pl Część zawiasu stanowiąca element nadwozia oznacza część zawiasu, która zazwyczaj jest przymocowana do konstrukcji nadwozia
de Scharnierteil am Aufbau das Teil des Scharniers, das normalerweise an der Aufbaustruktur befestigt ist
pl Drzwi (ilość, wymiary, kierunek otwierania się, zamki i zawiasy
de Türen (Anzahl, Abmessungen, Öffnungsrichtung, Schlösser, Scharniere
pl Zawiasy są zalutowane
de Die Scharniere sind zugelötet
pl Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mm
de Für Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem gegenüberliegenden äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 0,374 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.