Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Band   
    (noun   )
  • Scharnier   
  • angel   
  • scharnier   

Pozostałe znaczenia:

 
W drzwiach
 
macha skrzydłami
 
łączy drzwi z futryną
 
umożliwia obrót drzwi
 
łączy drzwi
 
do zawieszania drzwi
 
Nienasmarowany zgrzyta w drzwiach
 
akcesorium przy wieku
 
skrzyp domowy
 
Metalowa część kufra
 
Skrzypi w drzwiach
 
Skrzypi u nienaoliwionych drzwi
 
okucie w oknie
 
Nienaoliwiony u drzwi – skrzypi
 
Drzwi i futrynę łączy
 
skrzypi w futrynie
 
Naoliwiony nie skrzypi
 
Okucie przy futrynie
 
Mocowanie
 
okucie przy drzwiach
 
okucie do mocowania okna
 
Przegub metalowy u drzwi lub okien

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasa
Scharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednakże w przypadku okna awaryjnego mocowanego za pomocą zawiasów, wysokość na której znajduje się jego dolna krawędź można zmniejszyć do minimum ‧ mm, pod warunkiem że otwór tego okna wyposażony jest w zabezpieczenie do wysokości ‧ mm ponad podłogą, zapobiegające możliwości wypadnięcia pasażerów z pojazdu
de Bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster kann der Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und dem Fahrzeugboden jedoch bis auf mindestens ‧ mm verringert sein, wenn die Fensteröffnung bis zu einer Höhe von ‧ mm mit einer Schutzeinrichtung gegen das Hinausfallen von Fahrgästen aus dem Fahrzeug versehen ist
pl Urządzenia sprzęgające przy pomocy dyszla pociągowego dla dyszli na zawiasach (S
de Bolzenkupplungen zur Verwendung mit vertikal schwenkbaren Zugeinrichtungen (S
pl Pozycja zawiasu musi symulować położenie pojazdu (drzwi całkowicie zamknięte) względem linii przechodzącej przez środek zawiasu
de Die Scharniere müssen sich in Bezug auf die Scharniermittellinie in derselben Lage wie im Fahrzeug (bei vollständig geschlossener Tür) befinden
pl Urządzenie uderzające zawieszane jest na sztywnych zawiasach za pomocą ośmiu drutów, przy czym linia środkowa urządzenia uderzającego znajduje się co najmniej ‧,‧ m poniżej sztywnych zawiasów (patrz: rys
de Der Stoßkörper hängt an acht Drähten mit starrer Aufhängung, wobei die Mittellinie des Stoßkörpers mindestens ‧,‧ m unterhalb der starren Aufhängung verläuft (siehe Abbildung
pl Rysunki lub fotografie elementów, takich jak drzwi, i słupków okna, osłona wlotu powietrza, rynny, klamki, prowadnica szyn, przysłony, zawiasy drzwi i zamki, wieszaki, szkła odblaskowe, ozdoby, emblematy i wgłębienia oraz wszystkie inne zewnętrzne elementy wystające lub części powierzchni zewnętrznej, które mogą być uznane za krytyczne (np. wyposażenie świetlne
de Zeichnungen oder Fotos von z. B.-und soweit betroffen-Tür-und Fenstersäulen, Lufteintrittsgittern, Kühlergrill, Regenrinnen, Griffen, Gleitschienen, Klappen, Türscharnieren und Schlössern, Haken, Ösen, Leisten, Verzierungen, Plaketten, Emblemen und Aussparungen sowie weiteren als wesentlich anzusehenden Außenkanten und Teilen der Außenfläche (z. B. Beleuchtungseinrichtungen
pl Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczego
de Das Scharniersystem wird an der Anbauvorrichtung der Prüfvorrichtung angebracht
pl Aby zminimalizować wpływ na pomiary, operator znajduje się przy tylnym boku kontenera (strona zawiasów) dla kontenera czterokołowego lub przy prawej stronie kontenera (pomiędzy pozycją ‧ i ‧ mikrofonu) dla kontenera dwukołowego
de Um den Einfluß der Bedienungsperson auf die Messungen so gering wie möglich zu halten, muß diese bei Behältern mit vier Rädern auf Messungen hinter dem Behälter (Scharnierseite) und bei Behältern mit zwei Rädern rechts neben dem Behälter (zwischen Mikrophonposition ‧ und Mikrophonposition ‧) stehen
pl Aby zminimalizować wpływ na pomiary, operator znajduje się przy tylnym boku kontenera (od strony zawiasów
de Um den Einfluß der Bedienungsperson auf die Messungen so gering wie möglich zu halten, muß diese hinter dem Behälter (Scharnierseite) stehen
pl W przypadku zawiasów ciągłych (typu piano) nie stosuje się wymagań dotyczących odstępów, a ustawienie urządzenia badawczego zmienia się tak, aby podczas badania siły były przykładane do całego zawiasu
de Für Klavierscharniere gelten die vorgeschriebenen Scharnierabstände nicht, und die Anordnung der Prüfvorrichtung wird so verändert, dass die Prüfkräfte auf das gesamte Scharnier aufgebracht werden
pl Rysunek zamków i zawiasów oraz ich umieszczenie w drzwiach
de Zeichnung der Schlösser und Scharniere sowie ihrer Lage in den Türen
pl Badania te przeprowadza się w celu określenia wytrzymałości systemu zawiasów pojazdu na obciążenia badawcze
de Bei diesen Prüfungen soll festgestellt werden, inwieweit das Scharniersystem des Fahrzeugs Prüfkräften standhalten kann, die in Bezug auf das Fahrzeug
pl Badanie uznaje się za nieudane w przypadku oddzielenia się elementów zawiasu
de Ein Versagen liegt vor, wenn sich die Teile eines der beiden Scharniere voneinander lösen
pl Jednakże w przypadku okna awaryjnego mocowanego za pomocą zawiasów, wysokość, na której znajduje się jego dolna krawędź można zmniejszyć do minimum ‧ mm, pod warunkiem że otwór tego okna wyposażony jest w zabezpieczenie do wysokości ‧ mm ponad podłogą, zapobiegające możliwości wypadnięcia pasażerów z pojazdu
de Bei einem an Scharnieren angebrachten Notfenster kann der Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und dem Fahrzeugboden jedoch bis auf mindestens ‧ mm verringert sein, wenn die Fensteröffnung bis zu einer Höhe von ‧ mm mit einer Schutzeinrichtung gegen das Hinausfallen von Fahrgästen aus dem Fahrzeug versehen ist
pl Każde skrzydło ręcznie otwieranych drzwi głównych umocowanych na zawiasach lub na sworzniach jest tak umocowane na zawiasach lub na sworzniach, aby w czasie ruchu pojazdu do przodu zetknięcie się otwartych drzwi z obiektem nieruchomym wymuszało ich ruch zamykający
de Jede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt
pl System zawiasów drzwi oznacza jeden lub więcej zawiasów służących do podtrzymywania drzwi
de Türscharniersystem ein oder mehr Scharniere, mit denen eine Tür gehalten wird
pl Jeśli badany jest pojedynczy zawias systemu zawiasów zamiast całego systemu zawiasów, zawias musi wytrzymać obciążenie proporcjonalnie do łącznej liczby zawiasów w systemie zawiasów
de Wenn bei einem Scharniersystem nur ein einziges Scharnier anstelle des gesamten Scharniersystems geprüft wird, muss auf das Scharnier eine Kraft aufgebracht werden, die proportional zur Gesamtzahl der Scharniere des Scharniersystems ist
pl Każde okno awaryjne mocowane poziomo za pomocą zawiasów umieszczonych na jego górnej krawędzi musi być wyposażone w odpowiedni mechanizm utrzymujący je w pozycji całkowicie otwartej
de Ist das Notfenster mit oben waagerecht angeordnetem Scharnier ausgeführt, so muss eine geeignete Einrichtung vorhanden sein, um das Fenster vollständig geöffnet zu halten
pl Drzwi (ilość, wymiary, kierunek otwierania się, zamki i zawiasy
de Türen (Anzahl, Abmessungen, Öffnungsrichtung, Schlösser, Scharniere
pl Drzwi na zawiasach
de Schwenktüren
pl zamocowania drzwi (zawiasy, uchwyty, zamki), zamocowania kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe do domu (szyny zasłonowe, listwy do mocowania dywanu, haki itd.) lub do ogrodu (łańcuchy, kraty, słupy i części do ogrodzeń
de Türbeschläge (Scharniere, Griffe und Schlösser), Armaturen für Heizkörper und Kamine, andere Metallwaren für das Haus (Vorhangschienen, Teppichstangen, Haken usw.) oder für den Garten (Ketten, Gitter, Pfähle und Segmente für Zäune
pl w przypadku przedsiębiorstwa Edscha: dostawy systemów zawiasów oraz systemów kontroli dla przemysłu motoryzacyjnego
de Edscha: Lieferung von Scharnier- und Betätigungssystemen für die Automobilindustrie (Karosserieprodukte
pl Część zawiasu stanowiąca element nadwozia oznacza część zawiasu, która zazwyczaj jest przymocowana do konstrukcji nadwozia
de Scharnierteil am Aufbau das Teil des Scharniers, das normalerweise an der Aufbaustruktur befestigt ist
pl Drzwiowa część zawiasu oznacza część zawiasu, która zazwyczaj jest przymocowana do konstrukcji drzwi i stanowi element wahadłowy
de Scharnierteil an der Tür das Teil des Scharniers, das normalerweise an der Türstruktur befestigt ist und das schwenkbare Teil darstellt
pl Do celów badania obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku poprzecznym pojazdu
de Für Prüfungszwecke ist die Kraft auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Querrichtung aufzubringen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 0,498 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.