Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Band   
    (noun   )
  • Scharnier   
  • angel   
  • scharnier   

Pozostałe znaczenia:

 
W drzwiach
 
macha skrzydłami
 
łączy drzwi z futryną
 
umożliwia obrót drzwi
 
łączy drzwi
 
do zawieszania drzwi
 
Nienasmarowany zgrzyta w drzwiach
 
akcesorium przy wieku
 
skrzyp domowy
 
Metalowa część kufra
 
Skrzypi w drzwiach
 
Skrzypi u nienaoliwionych drzwi
 
okucie w oknie
 
Nienaoliwiony u drzwi – skrzypi
 
Drzwi i futrynę łączy
 
skrzypi w futrynie
 
Naoliwiony nie skrzypi
 
Okucie przy futrynie
 
Mocowanie
 
okucie przy drzwiach
 
okucie do mocowania okna
 
Przegub metalowy u drzwi lub okien

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasa
Scharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl System zamka podstawowego nie może ulec zwolnieniu z położenia pełnego zamknięcia przy obciążeniu ‧ N przyłożonym w kierunku osi sworznia zawiasu
de Jedes Haupt-Türverschlusssystem muss in der voll eingerasteten Stellung einer Kraft von ‧ N standhalten, die in der Richtung der Achse des Scharnierstiftes aufgebracht wird
pl Rysunki lub fotografie elementów, takich jak drzwi, i słupków okna, osłona wlotu powietrza, rynny, klamki, prowadnica szyn, przysłony, zawiasy drzwi i zamki, wieszaki, szkła odblaskowe, ozdoby, emblematy i wgłębienia oraz wszystkie inne zewnętrzne elementy wystające lub części powierzchni zewnętrznej, które mogą być uznane za krytyczne (np. wyposażenie świetlne
de Zeichnungen oder Fotos von z. B.-und soweit betroffen-Tür-und Fenstersäulen, Lufteintrittsgittern, Kühlergrill, Regenrinnen, Griffen, Gleitschienen, Klappen, Türscharnieren und Schlössern, Haken, Ösen, Leisten, Verzierungen, Plaketten, Emblemen und Aussparungen sowie weiteren als wesentlich anzusehenden Außenkanten und Teilen der Außenfläche (z. B. Beleuchtungseinrichtungen
pl Pozycja zawiasu musi symulować położenie pojazdu (drzwi całkowicie zamknięte) względem linii przechodzącej przez środek zawiasu
de Die Scharniere müssen sich in Bezug auf die Scharniermittellinie in derselben Lage wie im Fahrzeug (bei vollständig geschlossener Tür) befinden
pl Do celów badania obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku wzdłużnym pojazdu
de Für Prüfungszwecke ist die Kraft auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Längsrichtung aufzubringen
pl Zawias oznacza urządzenie służące do zmiany położenia drzwi względem konstrukcji nadwozia oraz do kontrolowania ścieżki ruchu wahadłowego drzwi, umożliwiając pasażerom wsiadanie i wysiadanie
de Scharnier eine Vorrichtung, mit der die Tür in die gewünschte Stellung in Bezug auf die Aufbaustruktur gebracht und ihre Schwenkbewegung beim Ein- und Aussteigen gesteuert wird
pl Zezwala się na użycie jednego lub więcej zawiasów w celu ułatwienia przechowywania sieci na bębnie
de Ein oder mehrere Scharniere zum leichteren Aufrollen auf der Netztrommel sind zulässig
pl Zawiasy są zalutowane
de Die Scharniere sind zugelötet
pl Urządzenie uderzające zawieszane jest na sztywnych zawiasach za pomocą ośmiu drutów, przy czym linia środkowa urządzenia uderzającego znajduje się co najmniej ‧,‧ m poniżej sztywnych zawiasów (patrz: rys
de Der Stoßkörper hängt an acht Drähten mit starrer Aufhängung, wobei die Mittellinie des Stoßkörpers mindestens ‧,‧ m unterhalb der starren Aufhängung verläuft (siehe Abbildung
pl Techniczny opis zamków i zawiasów
de Technische Beschreibung der Schlösser und Scharniere
pl Klamki, zawiasy oraz przyciski w drzwiach, pokrywie bagażnika i masce silnika; zamknięcia wlewu paliwa oraz osłony
de Griffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen und Motorhauben; Tankverschlüsse und-abdeckungen
pl Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów musi działać w sposób nieograniczający swobodnego przejścia ze środka lub z zewnątrz pojazdu
de Aufklappbare Notfenster müssen so funktionieren, dass der freie Durchgang von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs nicht behindert wird
pl Klamki, zawiasy, przyciski w drzwiach, pokrywy bagażnika i komory silnika, otwory wentylacyjne, klapy i uchwyty
de Griffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen, Motorhauben, Ausstellfenstern und Öffnungsklappen sowie Haltegriffe
pl CPA ‧.‧.‧: Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
de CPA ‧.‧.‧: Beschläge und ähnliche Erzeugnisse, für Kraftfahrzeuge, Türen, Fenster, Möbel, Koffer oder andere derartige Waren, aus unedlen Metallen; automatische Türschließer, aus unedlen Metallen
pl Każde skrzydło ręcznie otwieranych drzwi głównych umocowanych na zawiasach lub na sworzniach jest tak umocowane na zawiasach lub na sworzniach, aby w czasie ruchu pojazdu do przodu zetknięcie się otwartych drzwi z obiektem nieruchomym wymuszało ich ruch zamykający
de Jede an Scharnieren oder Angeln angebrachte, einteilige, handbetätigte Betriebstür muss so angelenkt sein, dass sich die geöffnete Tür schließt, wenn sie bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeugs mit einem feststehenden Gegenstand in Berührung kommt
pl PRZEPISY DOTYCZĄCE BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI ZAMKÓW I ZAWIASÓW DRZWI
de VORSCHRIFTEN FÜR DIE FESTIGKEITSPRÜFUNG DER TÜRSCHLÖSSER UND-SCHARNIERE
pl zamocowania drzwi (zawiasy, uchwyty, zamki), zamocowania kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe do domu (szyny zasłonowe, listwy do mocowania dywanu, haki itd.) lub do ogrodu (łańcuchy, kraty, słupy i części do ogrodzeń
de Türbeschläge (Scharniere, Griffe und Schlösser), Armaturen für Heizkörper und Kamine, andere Metallwaren für das Haus (Vorhangschienen, Teppichstangen, Haken usw.) oder für den Garten (Ketten, Gitter, Pfähle und Segmente für Zäune
pl Odchylne luki ratunkowe mocowane są na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i odchylają się pod kątem co najmniej ‧o
de Aufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧o nach vorn oder hinten öffnen lassen
pl Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów, niewidoczne bezpośrednio z miejsca kierowcy, wyposażone jest w dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze informujące kierowcę, że okno to jest niedomknięte
de Jedes an Scharnieren angebrachte Notfenster, das vom Fahrersitz aus nicht gut zu sehen ist, muss mit einer akustischen Warneinrichtung für den Fahrzeugführer versehen sein, die ausgelöst wird, wenn es nicht vollständig geschlossen ist
pl Urządzenie uderzające zwiesza się ze sztywnych zawiasów na czterech drutach z linią środkową urządzenia uderzającego, która przebiega co najmniej ‧,‧ m poniżej sztywnych zawiasów (patrz: rys
de Der Stoßkörper hängt an vier Drähten mit starrer Aufhängung, wobei die Mittellinie des Stoßkörpers mindestens ‧,‧ m unterhalb der starren Aufhängung verläuft (siehe Abbildung
pl Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mm
de Für Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem gegenüberliegenden äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
pl Drzwi na zawiasach
de Türscharniere
pl w przypadku przedsiębiorstwa Edscha: dostawy systemów zawiasów oraz systemów kontroli dla przemysłu motoryzacyjnego
de Edscha: Lieferung von Scharnier- und Betätigungssystemen für die Automobilindustrie (Karosserieprodukte
pl Badanie uznaje się za nieudane w przypadku oddzielenia się elementów zawiasu
de Ein Versagen liegt vor, wenn sich die Teile eines der beiden Scharniere voneinander lösen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 0,668 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.