Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Band   
    (noun   )
  • Scharnier   
  • angel   
  • scharnier   

Pozostałe znaczenia:

 
W drzwiach
 
macha skrzydłami
 
łączy drzwi z futryną
 
umożliwia obrót drzwi
 
łączy drzwi
 
do zawieszania drzwi
 
Nienasmarowany zgrzyta w drzwiach
 
akcesorium przy wieku
 
skrzyp domowy
 
Metalowa część kufra
 
Skrzypi w drzwiach
 
Skrzypi u nienaoliwionych drzwi
 
okucie w oknie
 
Nienaoliwiony u drzwi – skrzypi
 
Drzwi i futrynę łączy
 
skrzypi w futrynie
 
Naoliwiony nie skrzypi
 
Okucie przy futrynie
 
Mocowanie
 
okucie przy drzwiach
 
okucie do mocowania okna
 
Przegub metalowy u drzwi lub okien

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

zawiasa
Scharnier; Türhaken; Türangel; Angel; Band

Przykładowe zdania z "zawias", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy
de Türen für Insassen, Schlösser und Scharniere
pl NACE ‧.‧: Produkcja zamków i zawiasów
de NACE ‧.‧: Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
pl Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mm
de Für Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
pl Klamki, zawiasy, przyciski w drzwiach, pokrywy bagażnika i komory silnika, otwory wentylacyjne, klapy i uchwyty
de Griffe, Scharniere und Druckknöpfe an Türen, Kofferräumen, Motorhauben, Ausstellfenstern und Öffnungsklappen sowie Haltegriffe
pl Luki ratunkowe w dachu muszą być wyrzucane, mocowane za pomocą zawiasów albo wykonane z łatwo tłukącego się szkła bezodpryskowego
de Notluken im Dach müssen auswerfbar oder aufklappbar sein oder aus leicht zu zerbrechendem Sicherheitsglas bestehen
pl Pozycja zawiasu musi symulować położenie pojazdu (drzwi całkowicie zamknięte) względem linii przechodzącej przez środek zawiasu
de Die Scharniere müssen sich in Bezug auf die Scharniermittellinie in derselben Lage wie im Fahrzeug (bei vollständig geschlossener Tür) befinden
pl System zawiasów drzwi musi
de Jedes Türscharniersystem muss
pl Należy ustalić liczbę pasażerów dla każdej części sztywnej Płaszczyznę zawierającą poziomą oś zawiasu pomiędzy połączonymi częściami sztywnymi pojazdu oraz prostopadłą do osi wzdłużnej pojazdu poruszającego się do przodu należy uważać za granicę pomiędzy częściami
de Die Ebene, die die horizontale Achse der Verbindung zwischen den starren Teilen des Fahrzeugs beinhaltet und senkrecht zur Längssymmetrieachse des Fahrzeugs verläuft, wenn es geradeaus fährt, gilt als Grenze zwischen den Teilfahrzeugen
pl Każde okno awaryjne mocowane za pomocą zawiasów musi działać w sposób nieograniczający swobodnego przejścia ze środka lub z zewnątrz pojazdu
de Aufklappbare Notfenster müssen so funktionieren, dass der freie Durchgang von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs nicht behindert wird
pl Każdy zespół drzwi na zawiasach musi być wyposażony przynajmniej w jeden system zamka podstawowego
de Jedes Schwenktürsystem muss mit mindestens einem Haupt-Türverschlusssystem ausgestattet sein
pl Obciążenie musi być przykładane w równej odległości między linią przechodzącą przez środek ruchomej części sworznia zawiasu i przez linię przechodzącą przez środek sworznia zawiasu w kierunku pionowym pojazdu. (zob. rysunek
de Die Kraft ist auf einen Punkt, der von der linearen Mitte der umschlossenen Teile des Scharnierstifts gleich weit entfernt ist, längs der Mittellinie des Scharnierstifts in Bezug auf das Fahrzeug in Längsrichtung aufzubringen (siehe die Abbildung
pl Odchylne luki ratunkowe muszą być mocowane na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i muszą odchylać się pod kątem co najmniej ‧°
de Aufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧° nach vorn oder hinten öffnen lassen
pl Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczego
de Das Scharniersystem wird an der Anbauvorrichtung der Prüfvorrichtung angebracht
pl Do celów badania odległość pomiędzy skrajnym końcem jednego zawiasu a skrajnym końcem drugiego zawiasu w systemie zawiasów musi wynosić ‧ ± ‧ mm
de Für Prüfungszwecke muss der Abstand zwischen den äußeren Enden eines Scharniers des Systems und dem gegenüberliegenden äußeren Ende eines anderen Scharniers des Systems ‧ mm ± ‧ mm betragen
pl Chyba wypadła mi z zawiasów
de Der fällt mir gleich ab
pl Urządzenie uderzające zwiesza się ze sztywnych zawiasów na czterech drutach z linią środkową urządzenia uderzającego, która przebiega co najmniej ‧,‧ m poniżej sztywnych zawiasów (patrz: rys
de Der Stoßkörper hängt an vier Drähten mit starrer Aufhängung, wobei die Mittellinie des Stoßkörpers mindestens ‧,‧ m unterhalb der starren Aufhängung verläuft (siehe Abbildung
pl Przymocować system zawiasów do elementów montażowych urządzenia badawczego
de Das Scharniersystem wird an den Anbauvorrichtungen der Prüfvorrichtung angebracht
pl Rysunek zamków i zawiasów oraz ich umieszczenie w drzwiach
de Zeichnung der Schlösser und Scharniere sowie ihrer Lage in den Türen
pl Odchylne luki ratunkowe mocowane są na zawiasach umieszczonych wzdłuż krawędzi w kierunku przodu lub tyłu pojazdu i odchylają się pod kątem co najmniej ‧o
de Aufklappbare Notluken müssen sich bis zu einem Winkel von mindestens ‧o nach vorn oder hinten öffnen lassen
pl Procedura badania zawiasów
de Verfahren für Scharnierprüfungen
pl Drzwi (liczba, wymiary, kierunek otwierania, zamki i zawiasy
de Türen (Anzahl, Abmessungen, Öffnungsrichtung, Schlösser und Scharniere
pl W przypadku zawiasów ciągłych (typu piano) nie stosuje się wymagań dotyczących odstępów, a ustawienie urządzenia badawczego zmienia się tak, aby podczas badania siły były przykładane do całego zawiasu
de Für Klavierscharniere gelten die vorgeschriebenen Scharnierabstände nicht, und die Anordnung der Prüfvorrichtung wird so verändert, dass die Prüfkräfte auf das gesamte Scharnier aufgebracht werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy zawias.Znalezione w 0,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.