wymowa: IPA: zaˈbavnɨ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • komisch       
  (Adjective  )
 • lustig       
  (Adjective  )
 • amüsant   
 • befremdend   
 • belustigend   
 • drollig   
 • eigenartig   
 • ergötzlich   
 • fröhlich   
 • heiter   
 • kurios   
 • kurzweilig   
 • lächerlich   
 • merkwürdig   
 • närrisch   
 • possierlich   
 • putzig   
 • seltsam   
 • sonderbar   
 • spaßhaft   
 • spaßig   
  (Adjective  )
 • ulkig   
 • unterhaltend   
 • unterhaltsam   
 • vergnüglich   
 • vergnügt   
 • wunderlich   

Pozostałe znaczenia:

 
o wesołym usposobieniu
 
wywołujący rozbawienie, śmiech

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

Najzabawniejszy dowcip świata
Der tödlichste Witz der Welt
Zabawna buzia
Ein süßer Fratz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zabawny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zabawny z ciebie gość
de Sie sind ein Spaßvogel
pl Wy Amerykanie jesteście tacy zabawni
de Ihr Amerikaner seid so witzig
pl Jesteś zabawna?
de Geht das mit dir?
pl na piśmie - To zabawne, a jednocześnie bardzo smutne, że mówimy o szacunku dla praw człowieka i wolności w kraju rządzonym przez osobę, która grozi masakrą Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela.
de schriftlich. - Es ist urkomisch und gleichzeitig sehr traurig, über die Achtung der Rechte und Freiheiten in einem Land zu reden, das von einer Person regiert wird, die mit der Auslöschung der Vereinigten Staaten, Europas und Israels droht.
pl To zabawny sposób zapewniający graczom interakcję między sobą w wieloosobowym Wszechświecie SPORE dla jednego gracza
de Für Spieler ist das eine tolle Möglichkeit, im riesigen Einzelspieler- Universum von Spore miteinander zu kommunizieren
pl Zabawne, prawda?
de Das ist wirklich lustig
pl Dla ciebie to... zabawne słowo jak... ciasto albo... łaskotki
de Zu dir ist das nur... ein komisches Wort wie Magenbrot oder Mixed Pickles
pl Nigdy tak bardzo nie starałam się być zabawną i robić takiego zamieszania
de Ich habe wohl noch nie so sehr versucht, heiter zu sein, und hab' s doch verdorben
pl Zabawne, spodziewałem się tego
de Das habe ich geahnt
pl Dla mnie to nie jest zabawne
de Finde ich nicht
pl To zabawne, jak zyce nasladuje sztuke
de Komisch, wie das Leben die Kunst imitiert
pl Wiem, że to trzeci raz, ale sprawa nie jest zabawna, dlatego chciałbym poinformować, że z 5 na 6 listopada dziennikarz z rosyjskiej gazety "Kommiersant” Oleg Kaszyn został pobity przed swoim domem w Moskwie - Pani na pewno o tym wie.
de Ich weiß, dass dies zum dritten Mal erwähnt wird, aber es ist eine sehr ernste Angelegenheit; daher möchte ich gerne berichten, dass in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember ein Journalist, der für die russische Zeitung Kommersant arbeitet, Oleg Kashin, vor seinem Haus in Moskau brutal zusammengeschlagen wurde - ich bin sicher, dass Sie davon wissen, Frau Kommissarin.
pl To przestaje być zabawne
de Das ist nicht mehr lustig
pl Nie znoszę zabawnych robotów
de Ich hasse komische Roboter
pl Mam coś zabawniejszego
de Lass uns was Lustiges machen
pl (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Jakże zabawny jest świat rolnictwa!
de (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, was für eine komische alte Welt die landwirtschaftliche Welt ist!
pl Zbieranie w towarzystwie zawsze jest zabawniejsze
de Gemeinsam pflücken macht viel mehr Spaß
pl Myślałem że to będzie zabawne
de Ich dachte, es wäre amüsant
pl Jest genialna, naprawdę inteligentna, zabawna, utalentowana, zabawna, zabawna, interesująca
de Sie ist brilliant, richtig klug, witzig, talentiert, witzig, witzig, interessant
pl Zabawny, naprawdę zabawny
de Er ist witzig. ' n richtiger Witzbold
pl To było zabawne
de War doch witzig
pl On nie jest zabawny!
de Er ist nicht komisch!
pl Bardzo zabawne
de Sehr witzig
pl Zabawne, jak sie tocza sprawy
de Komisch, wie sich die Dinge entwickeln
pl Zabawna historia
de Komisch, wie sich die Dinge entwickeln
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 268 zdań frazy zabawny.Znalezione w 0,958 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.