Tłumaczenia na język niemiecki:

  • mit freundlichem Gruß   
    (Noun  )
  • mit freundlichen Grüßen   
    (Noun  )

Przykładowe zdania z "załączam pozdrowienia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Miss Linden załącza czek i pozdrowienia
de Miss Linden schickt Ihnen einen Scheck mit vielen Grüßen
pl Przynoszę pozdrowienia od naszego prezydenta w nadziei, że zawrzemy przyjaźń, która wzbogaci oba nasze narody
de lch bringe Grüße vom Präsidenten und hoffe, dass unsere Völker Freundschaft schließen werden
pl Z uprzejmym pozdrowieniem
de Mollo Grüße
pl Dave Dinkins przesyła pozdrowienia
de Dave Dinkins lässt Sie grüßen
pl Panie przewodniczący! Pozdrowienia dla komisarza Fülego.
de Herr Präsident! Ich möchte Kommissar Füle begrüßen.
pl Przekaż rodzicom pozdrowienia ode mnie.
de Grüße deine Eltern von mir.
pl Pozdrowienia od siostry
de Schwesterherz Éa? t gru? en
pl W odpowiedzi na nasze żartobliwe pytanie, czy przespał moment własnego wystąpienia, pan poseł Martin przyjął szczególną postawę, stuknął obcasami i wykonał hitlerowskie pozdrowienie.
de Auf unsere humorvolle Frage, ob er seine Rede verschlafen habe, nahm Herr Martin hier Haltung an, schlug die Hacken zusammen und grüßte mit dem Hitlergruß.
pl Przesyła pozdrowienia
de Ich soII Sie von ihm grüßen
pl Pozdrowienia i życzenia
de Grüße und Salut
pl Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.
de Die arabischen Revolutionen haben kaum das Joch ihrer eigenen Despoten abgeschüttelt, da schicken ausländische Tyrannen ihnen schon ihre Grüße.
pl Ale bardzo tego żałują i przesyłają pozdrowienia
de Aber es tut ihnen sehr leid und sie grüßen alle ganz herzlich
pl Przekaż im moje pozdrowienie
de " Wohlergehen " Sie sie von mir
pl Nie może być tutaj dzisiaj i ja chciałbym przekazać jego pozdrowienia.
de Er kann heute nicht hier sein, und ich soll die besten Grüße übermitteln.
pl Luzackie pozdrowienia Fali
de Ganz gechillter Gruß für die Welle
pl I powiedz mu, że ma ode mnie pozdrowienia
de Und grüßen Sie ihn von mir
pl Aby osiągnąć te cele, Parlament Europejski, Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą współpracować, a w tym historycznym dniu pragnę przekazać moje pozdrowienia wszystkim kobietom i wezwać je do dalszej walki o ich prawa i równe szanse.
de Um diese Ziele zu erreichen, müssen das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, und ich möchte an diesem historischen Tag alle Frauen grüßen und sie auffordern, weiterhin für ihre Rechte und für Chancengleichheit zu kämpfen.
pl Panie urzędujący przewodniczący! Na koniec pozwolę sobie powiedzieć, że na swoim miejscu znalazł pan pozdrowienia od wielu moich koleżanek posłanek - różę i list.
de Herr Präsident! Zum Abschluss lassen Sie mich sagen: Sie haben an Ihrem Platz einen Gruß von vielen meiner Kolleginnen vorgefunden - eine Rose und auch einen Brief.
pl - (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym przekazać specjalne pozdrowienia gościom naszego Parlamentu, którzy śledzą obecną debatę, dotyczącą jednej z kwestii o kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat, i którzy czynią to z większą uwagą niż wielu naszych posłów, jak również są od nich liczniejsi.
de Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einen besonderen Gruß auch an die Besucherinnen und Besucher des Parlaments, die der Debatte hier zahlreicher und aufmerksamer folgen als viele unserer Kollegen, wo es doch um eines der zentralen Themen für die nächsten zehn Jahre in der Europäischen Union geht.
pl " Pozdrowienia od przyjaciela z Norwegii "
de " Viele Grüße, dein norwegischer Freund. "
pl Jeśli macha się do nich, odbierają to tylko w jeden sposób: a mianowicie, że mają do czynienia z hitlerowskim pozdrowieniem.
de Winkt man ihnen dann zu, können sie daraus nur eines erkennen, nämlich das, worin sie wirklich Erfahrung haben, den Hitlergruß.
pl (IT) Panie przewodniczący! Przepraszam za to wtrącenie, ale jako poseł do PE wybrany we Włoszech, uważam za mój obowiązek przekazać z tej Izby pełne uznania i szacunku pozdrowienie dla prezydenta mojego kraju, pana Giorgio Napolitano, strażnika wartości konstytucyjnych Włoch i jedności narodowej.
de (IT) Herr Präsident, verzeihen Sie die Unterbrechung, aber als ein in Italien gewählter Abgeordneter halte ich es für meine Pflicht, Giorgio Napolitano, den Präsidenten meines Landes und Hüter der Grundwerte der italienischen Verfassung und der nationalen Einheit, von diesem Haus aus hochachtungsvoll zu grüßen.
pl Pozdrowienia dla Pańskiej małżonki
de Schönen Gruß an lhre Frau
pl Mając nadzieję, że tak prymitywne kary, jak ukamienowanie czy szubienica zostaną raz na zawsze zlikwidowane na całym świecie, przesyłamy wam nasze najgorętsze pozdrowienia”.
de Schließlich möchten wir Ihnen in der Hoffnung, dass barbarische Strafen wie die Steinigung und der Tod durch Erhängen endgültig weltweit abgeschafft werden, unsere herzlichsten Grüße zukommen lassen."
pl Pozdrowienia z domu
de Grüße von daheim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 631 zdań frazy załączam pozdrowienia.Znalezione w 1,616 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.