Tłumaczenia na język niemiecki:

  • mit freundlichen Grüßen   
    (Noun  )
  • mit freundlichem Gruß   
    (Noun  )
  • mit herzlichen Grüßen   

Przykładowe zdania z "załączam pozdrowienia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Miss Linden załącza czek i pozdrowienia
de Miss Linden schickt Ihnen einen Scheck mit vielen Grüßen
pl To uniwersalne pozdrowienie, gdy nie działa łączność?
de Das universelle Kommunikationsmittel
pl Przekaż jej moje pozdrowienia
de Artie, grüß Sie bitte von mir
pl Przekaż im pozdrowienia od Erika Dravena
de Bestell ihnen Grüße von Eric Draven
pl Panie przewodniczący! Pozdrowienia dla komisarza Fülego.
de Herr Präsident! Ich möchte Kommissar Füle begrüßen.
pl Najlepsze pozdrowienia
de Mit freundlichen Grüßen
pl Prosiłem o coś, co w przypadku spotkania mogłyby być odczytane jako pozdrowienia z Ziemi
de Äh, wir haben das Sagan- lnstitut gebeten, einen...Gruß von der Erde zu schreiben,..... für den Fall, daß man ihn in eine entfernt Welt bringen kann
pl Przesyła ci pozdrowienia
de Er lässt dich grüssen
pl Pozdrowienia dla Pańskiej małżonki
de Schönen Gruß an lhre Frau
pl Pozdrowienia z domu
de Grüße von daheim
pl " Pozdrowienia od przyjaciela z Norwegii "
de " Viele Grüße, dein norwegischer Freund. "
pl Pozdrowienia, chory fanie
de Grüße, kranker Fan!
pl Przekaż rodzicom pozdrowienia ode mnie.
de Grüße deine Eltern von mir.
pl Uprzejme pozdrowienia
de Mollo Grüße, Sir
pl Pozdrowienia, panowie
de Ich grüße Sie, meine Herren
pl Pozdrowienia i życzenia
de Grüße und Salut
pl I powiedz mu, że ma ode mnie pozdrowienia
de Und grüßen Sie ihn von mir
pl Uprzejme pozdrowienia
de Mollo Grüße
pl Aby osiągnąć te cele, Parlament Europejski, Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą współpracować, a w tym historycznym dniu pragnę przekazać moje pozdrowienia wszystkim kobietom i wezwać je do dalszej walki o ich prawa i równe szanse.
de Um diese Ziele zu erreichen, müssen das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, und ich möchte an diesem historischen Tag alle Frauen grüßen und sie auffordern, weiterhin für ihre Rechte und für Chancengleichheit zu kämpfen.
pl Dave Dinkins przesyła pozdrowienia
de Dave Dinkins lässt Sie grüßen
pl Pozdrowienia od Humungusa!
de Humungus läßt euch grüßen!
pl Przesyła ci pozdrowienia
de Mach nicht so ein Gesicht!
pl W związku z powyższym chciałabym powitać parlamentarzystów, którzy uczestniczą w tym posiedzeniu dzisiaj, oraz przekazać pozdrowienia tym osobom, które mogą zostać parlamentarzystami w przyszłości, choć dziś są zastraszane lub więzione.
de Daher möchte ich die Parlamentarier grüßen, die dieser Sitzung jetzt beiwohnen, aber ich möchte meine Grüße auch denen senden, die zukünftig Parlamentarier werden könnten, aber gegenwärtig bedroht und vielleicht sogar inhaftiert werden.
pl Przekaż im moje pozdrowienie
de " Wohlergehen " Sie sie von mir
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 631 zdań frazy załączam pozdrowienia.Znalezione w 0,754 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.