wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • hoch       
  (Adjective, Adjectival  )
   
  mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )
   
  Von relativ großer Höhe
   
  Mający względnie dużą wysokość.
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duży wymiar pionowy
 • groß       
  (Adjective  )
 • lang         
 • luftig   
  (Adjective  )
 • gehoben     
  (Adjectival  )
 • erhaben   
 • gross   
 • hohe   
 • hoher   
 • laut           

Pozostałe znaczenia:

 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (67)

absolwent szkoły wyższej
Hochschulabsolvent
Atlas Wysoki
Hoher Atlas
Borówka wysoka
Vaccinium Australe; Vaccinium Corymbosum
buty na wysokim obcasie
Schuhe mit hohen Absätzen; High Heels
być winnym bankowi wysoką kwotę
Bank einen hohen Betrag schulden
chodzić w butach na wysokim obcasie
auf Stöckelschuhen gehen
Filip V Wysoki
Philipp V.
Helsińska Wyższa Szkoła Handlu
Handelshochschule Helsinki
izba wyższa
Zweite Kammer
kadra wyższego szczebla
höhere Führungskraft
Kiedy spaść, to z wysokiego konia
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
klasa wyższa
Oberschicht; Aristokratie; oberschicht
linia wysokiego napięcia
Hochspannungsleitung
Lista sędziów Sądu Najwyższego USA
Liste der Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
Lord Najwyższy Sędzia Anglii i Walii
Lord Chief Justice of England and Wales
na wysokim obcasie
mit hohem Absatz
Najwyżsi przywódcy
Oberster Rechtsgelehrter
Najwyżsi przywódcy Iranu
Oberster Rechtsgelehrter
najwyższa góra Polski
höchste Berg Polens
Najwyższy
Höchste
najwyższy czas
höchste Zeit
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
rueckstandshoechstmenge; Rückstandshöchstmenge; Mrl
najwyższy sąd
oberster Gerichtshof
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznie
transgener organismus; transgener Organismus; transgenik; Transgenik
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa
Staatliche Hochschule für Film
para wysokich butów
ein Paar Stiefel
pierwszy stopień kształcenia wyższego
tertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
poziom wody wysoki
Flut; hochwasser; Hochwasser
Poziomka wysoka
Fragaria Moschata
Prezesi Sądu Najwyższego USA
Chief Justice of the United States
sąd najwyższy
oberstes gericht; das Oberste Gericht
Sąd Najwyższy
Oberstes Gericht
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten
Siła wyższa
Höhere Gewalt
stan wyższej konieczności
Befehlsnotstand; notwendigkeit
stopień wyższy
Vergleichsform; Mehrstufe; Komparativ; Höherstufe
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciał
Hyperimmunserum; Antiserum; hyperimmunserum; Serumtherapie; Immunserum
szarłat wysoki
Inkaweizen; amaranthus Edulis; inkaweizen; Amaranthus Caudatus
szkolnictwo wyższe
Hochschulbildung; hochschule; Hochschulwesen; Hochschulausbildung; Hochschule; hochschulbildung
szkolnictwo wyższe I stopnia
tertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
szkoła wyższa
Akademie; Hochschule; höhere Bildungsanstalt
telewizja o wysokiej rozdzielczości
Hochauflösendes Fernsehen
telewizja wysokiej rozdzielczości
hochauflösendes Fernsehen
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami
Anbau unter Glas oder anderen hohen (betretbaren) Schutzeinrichtungen
witryna najwyższego poziomu
Website auf oberster Ebene
witryna sieci Web najwyższego poziomu
Website auf höchster Ebene
wrażliwość na wysoką temperaturę
Hitzeempfindlichkeit; hitzeempfindlichkeit; Hitzeanfälligkeit; hitzeanfaelligkeit
Wysoki Jesionik
Altvatergebirge
Wysoki komisarz
Hochkommissar
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
Hoher Kommissar für Menschenrechte
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny
Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB
Hoher Vertreter für die GASP

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przypomina, że zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną problemów zdrowotnych w UE; podkreśla w związku z tym, że miasta o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza powinny rozważyć ustanowienie stref niskiej emisji
de erinnert daran, dass die Luftverschmutzung eine der Hauptursachen von Gesundheitsproblemen in der EU ist; weist daher mit Nachdruck darauf hin, dass Städte mit hoher Luftverschmutzung die Schaffung von Niedrigemissionsgebieten in Erwägung ziehen sollten
pl Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości
de Beihilfen zur Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse hoher Qualität
pl Ja natomiast wręczam wysokie napiwki
de Ich andererseits... gebe großartige Trinkgelder
pl Komisja jednakże uznała, że celem osiągnięcia najwyższej możliwej reprezentatywności próby uwzględniającej ograniczenia czasowe dochodzenia, właściwe było objęcie próbą tylko tych czterech przedsiębiorstw, ponieważ i) umożliwiło to objęcie większej wielkości wywozu oraz ii) można w ten sposób było zbadać te cztery przedsiębiorstwa w przewidzianym okresie
de Die Kommission vertrat jedoch die Auffassung, dass im Interesse einer höchstmöglichen Repräsentativität der Stichprobe und angesichts der für die Untersuchung festgesetzten Frist lediglich diese vier Unternehmen in die Stichprobe einbezogen werden sollten, da dadurch i) ein größeres Ausfuhrvolumen untersucht und ii) die Untersuchung fristgerecht abgeschlossen werden kann
pl Ten wniosek w sposób oczywisty temu przeczy. Istnieją już takie organizacje, jak Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
de Die EU soll eine Werteunion sein, in der Menschenrechte und menschliche Werte geachtet werden. Dieser Vorschlag setzt sich jedoch darüber hinweg.
pl Jednym z celów przedmiotowego sprawozdania jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony konsumenta oraz stworzenie uczciwego i przejrzystego środowiska dla hazardu w cyberprzestrzeni.
de Mit diesem Bericht wird versucht, einen hohen Verbraucherschutz und ein faires und transparentes Glücksspielumfeld im Cyberspace sicherzustellen.
pl wskazówkę dotyczącą odpowiedniego sortowania tkanin odpowiadającego temperaturze prania w zależności od typu tkaniny; należy umieścić również informację o tym, że w większości przypadków nie zachodzi konieczność prania w wysokich temperaturach, jeśli stosowane są nowoczesne detergenty, takie jak detergenty w kompakcie, oraz nowoczesne pralki bębnowe
de die Empfehlung, die Wäsche nach Gewebeart und empfohlener Waschtemperatur zu sortieren und den Hinweis, daß Waschen mit höheren Temperaturen bei Verwendung moderner Waschmittel und Waschmaschinen nicht mehr nötig ist
pl BEM dla bloku częstotliwości podlegającego ograniczeniom tworzą tabele ‧ i ‧ połączone w taki sposób, że wartość graniczna dla każdej częstotliwości określana jest przez najwyższą wartość spośród wymogów podstawowych i wymogów specyficznych dla bloku
de Die BEM für einen beschränkten Frequenzblock wird gebildet, indem die Tabellen ‧ und ‧ so kombiniert werden, dass der Grenzwert für jede Frequenz dem nächsthöheren Wert der Grundanforderungen und der blockspezifischen Anforderungen entspricht
pl Należy więc ustalić listę wspomnianych grup odmian wysokiej jakości na okres zbiorów w roku
de Diese hochwertigen Sortengruppen sind daher für die Ernte ‧ zu bestimmen
pl Rynek Ameryki Północnej odnotował znaczące wielkości sprzedaży krajowej i wysoki poziom konkurencji zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw
de Der nordamerikanische Markt mit starker inländischer und ausländischer Konkurrenz verzeichnete eine erhebliche Menge inländischer Verkäufe
pl (NL) Pani przewodnicząca! W tej Izbie reprezentuję naród, który z pieniędzy podatników wpłaca proporcjonalnie najwyższy wkład netto do Unii Europejskiej.
de (NL) Frau Präsidentin! Ich repräsentiere in diesem Parlament die Bevölkerung, die proportional die höchsten Beiträge an Steuergeldern an die Europäische Union leistet.
pl Grupa S&D podkreślała już znaczenie jakie miałoby członkostwo Wysokiego Przedstawiciela w tej politycznej rodzinie, ale bez wątpienia równie ważne jest zapewnienie równowagi płci.
de Die S&D-Fraktion hat erwähnt, wie wichtig es wäre, dass der Hohe Vertreter ein Mitglied dieser politischen Familie ist, aber es ist zweifellos auch wichtig für eine Ausgeglichenheit der Geschlechter zu sorgen.
pl negatywne (i) Wartości NNG w zakresie poniżej historycznego progu kontrolnego; lub (ii) Wartości NNG nieznacznie wyższe w porównaniu z równoległą kontrolą
de Die statistische Signifikanz sollte aber nicht der einzige bestimmende Faktor für eine positive Reaktion sein
pl Sprawozdawca, jednakże, mówi do nas tak, jakby ten Parlament był postawiony przed koniecznością ostatecznego głosowania, przy ostatnim czytaniu, z obowiązkiem wykorzystania swojej najwyższej odpowiedzialności za przyjęcie lub odrzucenie dyrektywy.
de Der Berichterstatter spricht jedoch zu uns, als wäre dieses Parlament mit der Schlussabstimmung befasst, mit der letzten Lesung, mit der Verpflichtung, die endgültige Verantwortung dafür zu übernehmen, sie zu billigen oder abzulehnen.
pl Ponadto na rynku północnoamerykańskim odnotowano znaczące wielkości sprzedaży krajowej i wysoki poziom konkurencji zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw
de Darüber hinaus zeichnete sich der nordamerikanische Markt durch ein erhebliches Volumen an Inlandsverkäufen und durch einen starken Wettbewerb sowohl seitens inländischer als auch seitens ausländischer Unternehmen aus
pl Potrzebujemy jasnych przepisów w odniesieniu do sektora finansowego, w szczególności w zakresie inwestycji wysokiego ryzyka, na przykład funduszy hedgingowych.
de Wir benötigen klarere Regulierungen für den Finanzsektor, insbesondere hinsichtlich hochgradig riskanter Anlagen wie beispielsweise Hedgefonds.
pl Państwom Członkowskim stosującym od dnia ‧ stycznia ‧ r. do niektórych win wyższą stawkę podatku powinno się zezwolić na kontynuowanie jej stosowania
de Die Mitgliedstaaten, die am ‧. Januar ‧ auf bestimmte Weine einen höheren Verbrauchsteuersatz anwenden, sollten diesen Satz beibehalten können
pl Celem Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego jest powierzenie ludziom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, wyższym uczelniom, a przede wszystkim młodym ludziom, pierwszoplanowej roli w społeczeństwie obywatelskim, w sferze współpracy i rozwoju gospodarczego.
de Die Union für den Mittelmeerraum zielt darauf ab, Menschen, Unternehmer, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und vor allem junge Leute in den Vordergrund der Zivilgesellschaft, der Zusammenarbeit und der wirtschaftlichen Entwicklung zu stellen.
pl na piśmie. - (PT) Głosowałam za sprawozdaniem pani poseł Angelilli w sprawie walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą, ponieważ uważam za konieczne zaktualizowanie sposobów zwalczania wszystkich form wykorzystywania dzieci, tak aby zapewnić na obszarze Unii Europejskiej wysoki poziom ochrony dzieci.
de schriftlich. - (PT) Ich habe für den Angelilli-Bericht zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie gestimmt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, die Instrumente zur Bekämpfung aller Formen der Ausbeutung von Kindern an neue Gegebenheiten anzupassen. Auf diese Weise kann in der Europäischen Union ein hohes Maß an Schutz für Kinder sichergestellt werden.
pl na piśmie. - (PT) WPR doprowadziła do zwiększenia produktywności, bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i zapewniła konsumentom wysokiej jakości żywność po rozsądnych cenach.
de schriftlich. - (PT) Die GAP hat die Produktivität gesteigert, die Versorgungssicherheit gewährleistet und den Verbrauchern Qualitätsnahrung zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung gestellt.
pl Który kraj w Europie ma tak wysoką płacę minimalną?
de Welches europäische Land hat einen so hohen Mindestlohn?
pl W przypadku niemożności obsługi połączenia przez przewoźnika z powodu działania siły wyższej kwota dofinansowania może zostać zmniejszona proporcjonalnie do liczby niezrealizowanych lotów
de Falls das Luftfahrtunternehmen aufgrund höherer Gewalt an der Durchführung der Flugdienste gehindert ist, kann die finanzielle Ausgleichsleistung entsprechend den nicht durchgeführten Flügen anteilig gekürzt werden
pl bardzo wiele nowo przybyłych organizacji humanitarnych, w dużej części dysponującymi wysokimi sumami pochodzącymi od osób prywatnych, często działających poza jakimikolwiek dostępnymi mechanizmami koordynacji
de Eine Vielzahl humanitärer Organisationen, die in den betroffenen Ländern neu waren und von denen viele über umfangreiche Finanzmittel aus privaten Quellen verfügten, nahm die vorhandenen Koordinierungsmechanismen nicht in Anspruch
pl Stworzenie systemu ściślejszego monitorowania i bardziej skutecznych kar dla tych właścicieli zwierząt, którzy nie przestrzegają ustanowionych z mocy prawa wymogów dotyczących dobrostanu ma zasadnicze znaczenie, lecz ponieważ środki takie wiążą się z wyższymi kosztami dla rolników, jesteśmy zwolennikami dotacji wyrównawczych, które są ujęte w tym planie oraz w systemie dotacji nowej wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.
de Die Schaffung strengerer Überwachungssysteme und wirksamerer Sanktionen für die Tierbesitzer, welche die gesetzlich festgelegten Tierschutzbestimmungen nicht respektieren, ist essentiell, aber da solche Maßnahmen höhere Kosten für die Landwirte mit sich bringen, sprechen wir uns für Ausgleichsbeihilfen aus, die in diesem Plan und im Beihilfenprogramm der neuen Agrarpolitik von 2013 an enthalten sind.
pl Warunki monetarne są sprzyjające, gdyż gospodarka jest wysokim stopniu powiązana z euro dzięki systemowi zarządu walutą w ramach ERM II
de Angesichts der starken Euroisierung, die durch die Currency-Board-Regelung im Rahmen des WKM ‧ gegeben ist, herrschen akkomodierende monetäre Bedingungen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37497 zdań frazy wysoki.Znalezione w 7,009 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.