wymowa: IPA: ˈftɔrɛk [ˈftɔrɛk]    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dienstag     
  (Noun  m, male) (noun   ) [hyphenation: Diens·tag;]
   
  Der zweite Tag der Woche in Europa und Ländern, die den ISO 8601-Standard benutzen; der dritte Tag der Woche in den Vereinigten Staaten von Amerika.
   
  Drugi dzień tygodnia w Europie i w systemach używających normy ISO 8601; trzeci dzień tygodnia w Zjednoczonych Stanach Ameryki.
   
  drugi dzień tygodnia
 • dienstag   

Did you mean: Wtorek

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

Szary Wtorek
The Grey Album
we wtorek
am Dienstag
wt.
Di; Di.
Wtorek
Dienstag

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wtorek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyjęcie odłożono na przyszły wtorek.
de Die Party ist bis nächsten Dienstag aufgeschoben worden.
pl W sierpniu termin ten upływa o godzinie ‧.‧ (czasu obowiązującego w Brukseli) w czwarty wtorek miesiąca, zaś w grudniu o godzinie ‧.‧ (czasu obowiązującego w Brukseli) w drugi wtorek miesiąca
de Im August endet die Frist am vierten Dienstag um ‧.‧ Uhr Brüsseler Zeit und im Dezember am zweiten Dienstag um ‧.‧ Uhr Brüsseler Zeit
pl Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w punkcie ‧ protokołu z wtorku, ‧ listopada ‧r
de Titel und Verfasser der Entschließungsanträge: siehe Punkt ‧ des Protokolls vom
pl Pod koniec roku i w okresie przedświątecznym, przed północą we wtorek, niemal sześćdziesiąt lat po założeniu Unii Europejskiej, wciąż omawiamy dziś jeden z filarów integracji europejskiej.
de An diesem Abend, am Ende des Jahres und in der Vorweihnachtszeit, vor Mitternacht an einem Dienstag, fast sechzig Jahre nach der Gründung der Europäischen Union, diskutieren wir noch immer über die Grundpfeiler der europäischen Integration.
pl Protokół posiedzenia z dnia ‧ marca ‧ r. (wtorek
de Protokoll der Sitzung vom Dienstag, ‧. März
pl Grupa Socjalistyczna poprosiła, aby dodano do porządku obrad na wtorek orzeczenie Komisji w sprawie społeczności Romów we Włoszech, bez składania projektów rezolucji.
de Die Sozialdemokratische Fraktion beantragt, eine Erklärung der Kommission zur Lage der Roma in Italien ohne Entschließungsanträge in die Tagesordnung von Dienstagnachmittag aufzunehmen.
pl Słyszałam, że we wtorek sprowadzi eksperta
de Angeblich kriegt er vor Dienstag keinen Kunstexperten
pl wpisanie oświadczenia Komisji Europejskiej w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti, przewidzianego na czwartek (pkt ‧ projektu porządku dziennego), jako pierwszego punktu popołudniowej części obrad we wtorek i przekształcenie tegoż oświadczenia w oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej
de Behandlung der Erklärung der Kommission zum Erdbeben in Haïti, vorgesehen für Donnerstag (Punkt ‧ des Entwurfs der Tagesordnung), als ersten Punkt am Dienstag nachmittag und Änderung der genannten Erklärung in eine Erklärung der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission
pl jeżeli pojedynczy dzień wolny od pracy wypada we wtorek, środę lub czwartek, na ten dzień oraz dzień poprzedni
de bei einem einzelnen Feiertag unter der Woche, an diesem Feiertag und am Vorabend dieses Feiertags
pl PON WT ŚR CZW PIĄT SOB NIEDZ
de MO DI MI DO FR SA SO
pl wnioskach o wydanie pozwoleń na wywóz z wcześniejszym wyznaczeniem stawki refundacji, złożonych pomiędzy środą poprzedzającego tygodnia a wtorkiem, lub o braku wniosków
de die Anträge auf Erteilung von Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der Erstattung, die zwischen dem Mittwoch der Vorwoche und dem Dienstag gestellt worden sind, bzw. dass keine Lizenzanträge eingegangen sind
pl Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie ‧:‧ (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
de Die Frist für die Einreichung der Angebote für eine Einzelausschreibung endet am ersten und am dritten Dienstag jedes Monats um ‧.‧ Uhr (Brüsseler Zeit
pl Na przykład jeżeli chodzi o nielegalne, nieraportowane i nieregulowane połowy, mam nadzieję, że we wtorek w przyszłym tygodniu zostanie na Radzie podjęta decyzja odnośnie do zaproponowanego rozporządzenia na rzecz skutecznego zwalczania takich połowów, rozporządzenia które Parlament zdecydowanie poparł.
de Was zum Beispiel die IUU angeht, so hoffe ich für Dienstag nächster Woche auf einen Beschluss im Rat über die vorgeschlagene Verordnung zur wirksamen Bekämpfung der IUU-Fischerei, für die das Europäische Parlament seine überwältigende Unterstützung bekundet hat.
pl Jednakże w sierpniu termin ten upływa o godzinie ‧.‧ (czasu obowiązującego w Brukseli) w czwarty wtorek miesiąca
de Im August jedoch endet die Frist am vierten Dienstag um ‧.‧ Uhr, Brüsseler Zeit
pl Przedstawię szczegóły - podstawy naszych propozycji krótkoterminowych - Radzie we wtorek w przyszłym tygodniu, w Luksemburgu.
de Ich werde dem Rat nächsten Dienstag in Luxemburg diese Details - die Grundlage dessen, was wir sehr kurzfristig vorschlagen werden - vorlegen.
pl Grupa PSE zwróciła się z wnioskiem, by sprawozdanie pana posła Zatloukala w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia zostało przeniesione z wtorku wieczorem na środę wieczorem i omówione po sprawozdaniu pani posłanki Descamps.
de Die Sozialdemokratische Fraktion beantragt, den Bericht von Herrn Zatloukal über die Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung von Dienstagabend auf Mittwochabend zu verschieben und nach dem Bericht von Frau Descamps zu behandeln.
pl Urzędujący Przewodniczący Rady Europejskiej złoży sprawozdanie Konferencji Przewodniczących otwartej dla wszystkich posłów we wtorek, ‧ grudnia ‧r. o godz
de Der amtierende Präsident des Europäischen Rates wird der für die Mitglieder zugänglichen Konferenz der Präsidenten am ‧.‧.‧ um ‧.‧ Uhr Bericht erstatten
pl Wniosek o pozwolenie na przywóz musi być złożony w poniedziałki i wtorki każdego tygodnia
de Die Einfuhrlizenzanträge sind jeweils am Montag und Dienstag einer Woche zu stellen
pl Właściwe wartości wT i wR określono w załączniku
de Die entsprechenden Werte für WT und WR sind in Anhang ‧ angegeben
pl Najbardziej aktywni spośród tych posłów są teraz wybierani, uciszani i blokowani w swoich działaniach, a później przedstawiani wraz z fait accompli w postaci decyzji, na mocy której nie wolno im się więcej spotykać we wtorki i środy.
de Ausgerechnet den aktiven Abgeordneten wird jetzt ein Maulkorb verpasst, sie werden ausgebremst und vor vollende Tatsachen gestellt, nämlich dass man dienstags und mittwochs nicht mehr tagen darf.
pl Głosowanie odbędzie się w jutro (wtorek, 23 listopada 2010 r.).
de Die Stimmabgabe findet morgen, Dienstag, den 23. November 2010 statt.
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ hiszpańska agencja interwencyjna informuje Komisję o ilościach i średnich cenach sprzedaży poszczególnych partii, z podziałem na grupy, tam gdzie właściwe, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofert
de Abweichend von Artikel ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ teilt die spanische Interventionsstelle der Kommission spätestens am Dienstag der Woche nach Ablauf der Angebotsfrist die Menge und die Durchschnittspreise der jeweils verkauften Partien, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Gruppen, mit
pl Przewodnicząca poinformowała, że termin składania poprawek do sprawozdania Leinen w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej (A‧-‧/‧) (punkt ‧ Dz.U) został przedłużony do wtorku ‧.‧.‧ o godz
de Die Präsidentin gibt bekannt, dass die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen zum Bericht Leimen über die Einberufung der Regierungskonferenz (A‧-‧/‧) (Punkt ‧ der Tagesordnung) auf Dienstag, ‧.‧.‧, ‧.‧ Uhr verlängert wurde
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ grecka agencja interwencyjna informuje Komisję o ilościach i średnich cenach sprzedaży poszczególnych partii, z podziałem na grupy, tam, gdzie właściwe, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofert
de Abweichend von Artikel ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ teilt die griechische Interventionsstelle der Kommission spätestens am Dienstag der Woche nach Ablauf der Angebotsfrist die Menge und die Durchschnittspreise der jeweils verkauften Partien, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Gruppen, mit
pl Proszę Państwa! Mam jeszcze do Państwa propozycję także związaną z wtorkiem.
de Meine Damen und Herren, es gibt einen weiteren Antrag in Bezug auf Dienstag.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 433 zdań frazy wtorek.Znalezione w 0,488 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.