Tłumaczenia na język niemiecki:

  • magengeschwuer   
  • magengeschwür   

Przykładowe zdania z "wrzód żołądka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha Wrzód żołądkaÜbelkeit, Erbrechen, Durchfall, Dyspepsie, Bauchschmerzen Magenulcera
Krwawienie z dziąsła, krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego, krwotok z guzków krwawniczych, krwotok z wrzodu trawiennego, zapalenie przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie jelita grubego, zapalenie kątnicy, zapalenie żołądka i dwunastnicy, brak śliny, zapalenie prostnicy, zapalenie żołądka i jelit, ból przełyku, dysfagia, ból podczas połykania, dyskomfort w nadbrzuszu, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie czerwieni wargowej, ból języka, zapalenie dziąseł, owrzodzenie warg, owrzodzenie języka, ból jamy ustnej, ból zęba, wrażliwość zębów, niedoczulica jamy ustnej, ból warg, obłożenie językaZahnfleischbluten, gastrointestinale Blutungen, Hämorrhoidalblutung, peptische Ulkusblutungen, Ösophagitis, gastroösophagealer Reflux, Kolitis, Typhlitis, Gastroduodenitis, Aptyalismus, Proktitis, Gastroenteritis, Ösophagusschmerzen, Dysphagie, Odynophagie, epigastrische Beschwerden, aphthöse Stomatitis, Cheilitis, Glossodynie, Gingivitis, Lippengeschwüre, Zungengeschwüre, Schmerzen im Mund, Zahnschmerzen, Zahnempfindlichkeit, orale Hypästhesie, Lippenschmerzen, belegte Zunge
Niezbyt często: zaparcia, wzdęcia, odbijania, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzód żołądka, ból nadbrzusza, wrzód dwunastnicy, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnejObstipation, Flatulenz, Aufstoßen, Mundtrockenheit, Gastritis, Magenulkus, Oberbauchschmerzen, Zwölffingerdarmgeschwür, Mundulzeration Selten
Lansoprazol-ratiopharm jest inhibitorem żołądkowej pompy protonowej hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego, wykorzystywanym do leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy, refluksowego zapalenia przełyku, objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, leczenia i profilaktyki wrzodów żołądka i dwunastnicy w trakcie terapii NLPZ, zespołu Zollingera-Ellisona, a-w skojarzeniu z odpowiednimi antybakteryjnymi trybami leczenia-do eradykacji Helicobacter pylori i zapobiegania nawrotowi wrzodów żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem H.PyloriLansoprazol-ratiopharm (Lansoprazol) ist ein Protonenpumpenhemmer, der die Sekretion der Magensäure hemmt und eingesetzt wird zur Behandlung von Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi, Refluxösophagitis, gastroösophagealer Refluxkrankheit, zur Behandlung und Prophylaxe von NSAR-induzierten gastroduodenalen Ulcera, Zollinger-Ellison-Syndrom sowie in Verbindung mit geeigneten antibiotischen Therapieschemata zur Eradikation von Helicobacter pylori und zur Prophylaxe von Rezidiven peptischer Ulcera bei Patienten mit H. pylori-assoziierten Ulcera
cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiernej kwasowości żołądka lub wrzodów żołądkaCimetidin (zur Behandlung bei erhöhter Magensäure und bei Magengeschwüren
stres spowodowany unieruchomieniem, aby wywołać wrzody żołądka lub niewydolność serca u szczurówImmobilisierungsstress zur Herbeiführung von Magengeschwüren oder Herzversagen bei Ratten
• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clopidogrel BMS; • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu; • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątrobywenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Clopidogrel oder einen der sonstigen Bestandteile von Clopidogrel BMS sind; wenn Sie eine akute Blutung haben, beispielsweise verursacht durch ein Magengeschwür oder eine Hirnblutung; wenn Sie an einer schweren Lebererkrankung leiden
zapalenie żołądka †, dyskomfort w jamie brzusznej, ból w górnej części jamy brzusznej, dyskomfort w okolicy odbytu, suchość w jamie ustnej, niestrawność, odbijanie się, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie języka, bóle za mostkiem, ból ust, ostre zapalenie trzustki, wrzód żołądka, krwotok z odbytnicy, dyskomfort w żołądku zapalenie wątroby †Gastritis, Bauchbeschwerden, Schmerzen im Oberbauch, Beschwerden im Analbereich, Mundtrockenheit, Dyspepsie, Aufstoßen, gastroösophageale Refluxkrankheit, Glossitis, Schluckbeschwerden, Schmerzen im Mundbereich, akute Pankreatitis, Magengeschwür, rektale Hämorrhagie, Magenbeschwerden
Lansoprazol AbZ-Pharmajest inhibitorem żołądkowej pompy protonowej hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego, wykorzystywanym do leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy, refluksowego zapalenia przełyku, objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, leczenia i profilaktyki wrzodów żołądka i dwunastnicy w trakcie terapii NLPZ, zespołu Zollingera-Ellisona, a-w skojarzeniu z odpowiednimi antybakteryjnymi trybami leczenia-do eradykacji Helicobacter pylori i zapobiegania nawrotowi wrzodów żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem H.PyloriLansoprazol AbZ-Pharma (Lansoprazol) ist ein Protonenpumpenhemmer, der die Sekretion der Magensäure hemmt und eingesetzt wird zur Behandlung von Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi, Refluxösophagitis, gastroösophagealer Refluxkrankheit, zur Behandlung und Prophylaxe von NSAR-induzierten gastroduodenalen Ulcera, Zollinger-Ellison-Syndrom sowie in Verbindung mit geeigneten antibiotischen Therapieschemata zur Eradikation von Helicobacter pylori und zur Prophylaxe von Rezidiven peptischer Ulcera bei Patienten mit H. pylori-assoziierten Ulcera
Stwierdzono obecność COX-‧ w tkankach otaczających wrzody żołądka, ale nie wyjaśniono, jaki to może mieć wpływ na proces gojenia wrzoduBeim Menschen wurde die COX-‧ in Geweben um Magenulzera gefunden.Ihre Bedeutung im Rahmen des Heilungsprozesses von Ulzera beim Menschen ist jedoch noch nicht nachgewiesen
Zapalenie jamy ustnej, owrzodzenie jamy ustnej, krwotok z przewodu pokarmowego‧, odbijanie się, smołowate stolce, zapalenie przełyku, wodobrzusze, wrzód żołądka, krwawe wymioty, zapalenie warg, dysfagia, zapalenie trzustkiStomatitis, Mundulzera, Blutungen im Gastrointestinaltrakt ‧, Aufstoßen, Meläna, Ösophagitis, Aszites, Magengeschwür, Hämatemesis, Lippenentzündung, Dysphagie, Pankreatitis
Podczas szeroko zakrojonych badań klinicznych nie stwierdzono zwiększonego ryzyka występowania wrzodów żołądka lub dwunastnicy, ale po wprowadzeniu produktu do obrotu zebrano nieliczne doniesienia o występowaniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy, niektóre z nich o ciężkim przebiegu z powikłaniami (patrz punktWährend in groß angelegten klinischen Studien mit Alendronat kein erhöhtes Risiko festgestellt wurde, wurden selten (nach Markteinführung) Magen-und Duodenalulzera, darunter manche schwerwiegend und mit Komplikationen, berichtet (siehe Abschnitt
• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Iscover; • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu; • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątrobywenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Clopidogrel oder einen der sonstigen Bestandteile von Iscover sind; wenn Sie eine akute Blutung haben, beispielsweise verursacht durch ein Magengeschwür oder eine Hirnblutung; wenn Sie an einer schweren Lebererkrankung leiden
Częstość występowania wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy była większa w grupie pacjentów przyjmujących etorykoksyb, w porównaniu do placeboIm Vergleich zu Plazebo traten unter Etoricoxib mehr Ulzerationen auf
jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował wrzód żołądkawenn Sie ein Magengeschwür haben oder schon einmal hatten
Kiedy nie stosować leku Trevaclyn • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas nikotynowy, laropiprant lub którykolwiek z pozostałych składników leku Trevaclyn (wymienionych w punkcie ‧). • jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony wątroby. • jeśli u pacjenta występuje wrzód żołądka. • jeśli u pacjenta występuje krwawienie z tętnicTrevaclyn darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Nicotinsäure, gegen Laropiprant oder gegen einen der sonstigen Bestandteile von Trevaclyn sind (aufgelistet in Abschnitt ‧.). Sie gegenwärtig eine Lebererkrankung haben. Sie ein Magengeschwür haben. Sie arterielle Blutungen haben
W badaniach klinicznych dotyczących powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych do najczęstszych rodzajów zakażeń u pacjentów leczonych tygecykliną należało powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego (‧ %) oraz- rzadziej- powikłane zapalenie pęcherzyka żółciowego (‧ %), ropień wewnątrzbrzuszny (‧ %), perforacja ściany jelita (‧ %) oraz występujące przed upływem ‧ godzin zakażenie w następstwie perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy (‧ %In klinischen Studien zu komplizierten intraabdominellen Infektionen waren die häufigsten Infektionen bei Tigecyclin-Behandlung komplizierte Appendizitis (‧ %) gefolgt von anderen Diagnosen, weniger oft berichtet wurde über komplizierte Cholezystitis (‧ %), intraabdominellen Abszess (‧ %), intestinale Perforation (‧ %) und Magen-/Duodenalperforation innerhalb weniger als ‧ Stunden (‧ %
bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma oskrzelowa lub inna ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), lekarz prowadzący może zdecydować o dokładniejszej obserwacji podczas przyjmowania lekueinem aktiven Magengeschwür, Asthma oder schweren Atemwegserkrankungen, Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder an Zuckungen oder Krampfanfällen leiden oder früher gelitten haben
Nie stosować u psów cierpiących na wrzody żołądka lub choroby wątrobyNicht bei Hunden anwenden, die an Magen-Darm-Geschwüren leiden oder eine Lebererkrankung haben
Nie należy również stosować preparatu u chorych po przeszczepie szpiku kostnego od dawcy lub pacjentów stosujących steroidy (w celu zmniejszenia lub w zapobieganiu zapaleniu), klonidynę (w celu obniżenia wysokiego ciśnienia krwi) lub blokery receptorów histaminowych H‧ (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka, niestrawności lub zgagiEs darf auch nicht bei Patienten angewendet werden, die ein Knochenmarktransplantat von einem Spender erhalten haben oder die Steroide (zur Verringerung oder Vorbeugung einer Entzündung), Clonidin (zur Senkung hohen Blutdrucks) oder Histamin-H‧-Blocker (zur Behandlung von Magengeschwüren, Verdauungsbeschwerden oder Sodbrennen) einnehmen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 922 zdań frazy wrzód żołądka.Znalezione w 1,166 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.