wymowa: IPA: uˈljiʦ̑a [uˈlit͡sa]    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Straße       
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
   
  Ein gepflasterter Teil einer Landstraße (meist in einem Dorf oder einer Stadt).
   
  droga wytyczona i zbudowana na terenie zurbanizowanym, głównie w mieście;
 • Strasse   
   
  Ein gepflasterter Teil einer Landstraße (meist in einem Dorf oder einer Stadt).
 • Route   
 • Seitenstraße   
 • Strassburg   
 • Strecke   
  (noun   )
 • Weg     
  (noun   )
 • straße   

Picture dictionary

Straße
Straße

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

Abd-ul-Aziz
Abd ul Aziz
Abd-ul-Hamid II
Abdülhamid II.
drzewa wzdłuż ulic
avenuebaum; strassenbaum
dziecko ulicy
Straßenkind
Koszmar z ulicy Wiązów
Nightmare; Nightmare: Mörderische Träume
oczyszczanie ulic
Strassenreinigung; Straßenreinigung
ul
Bienenhaus; Bienenkasten; bienenstock; Stock; Bienenstaat; bienenstand; Bienenkorb; Bienenstock
ul.
Str.
Ulica Sezamkowa
Sesamstraße

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ulica", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ale lepiej, że chłopcy są tu niż na ulicy
de Die Jungs sind hier besser aufgehoben als auf der Straße
pl W publikacji Ulice a námestia mesta Bratislavy (Ulica i place miasta Bratysławy) autorstwa Tivadara Ortvaya, wydanej w Bratysławie w ‧ r., na str. ‧ znajduje się następująca wzmianka: niedaleko od sklepu cukiernika Viktora Mayera, stara piekarnia Scheuermanna (dziś Lauda) piecze podkówki z makiem i orzechami włoskimi, które, jako specjalność, uczyniły Bratysławę sławną. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; Historia miasta według nazw ulic i placów według opracowania własnego dr Tivadara Ortvaya, Bratysława, ‧ r.; druk: F. K. Wigand
de In der Publikation Ulice a námestia mesta Bratislavy (Straßen und Plätze in Bratislava) von Tivadar Ortvay, Bratislava ‧, S. ‧, steht, dass nicht weit von der Konditorei Viktor Mayer die alte Bäckerei Scheuermann (heute Lauda) stand, wo hufeisenförmiges Mohn- und Nussgebäck hergestellt wurde, eine Spezialität, für die Bratislava berühmt war (Ulice a námestia mesta Bratislavy, História mesta podľa názvov ulíc a námestí, podľa pôvodných výskumov napísal Dr. Tivadar Ortvay, Bratislava, ‧, Buchdruckerei F.K. Wiganda
pl Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj
de Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land
pl Idąc wzdłuż tej przecznicy, ‧ metrów, po tej stronie meczetu, po wschodniej strony ulicy, nasz informator zauważył dwa kable, biegnące do kupki gruzu
de Da unten, ‧ Meter von hier, diesseits der Moschee...... hat unser Informant Drähte gesehen, die in einen Schutthaufen laufen
pl Ta część miasta jest prawdziwym labiryntem krętych ulic i małych placów.
de Der Stadtteil ist ein echtes Labyrinth von kurvigen Straßen und kleinen Plätzen.
pl Adres (nr, ulica, kod pocztowy, miejscowość, państwo
de Anschrift (Nr. Straße, PLZ, Ort, Land
pl Tam gdzie jest to właściwe, część sprawdzająca zachowania w ruchu powinna być przeprowadzana na drogach poza obszarem zabudowanym, drogach szybkiego ruchu, autostradach (lub im podobnych), jak też na wszystkich rodzajach ulic (osiedla, strefy ‧ i ‧ km/h, miejskie trasy szybkiego ruchu), które powinny odzwierciedlać zróżnicowanie trudności sytuacji, które napotkać można w ruchu
de Der Prüfungsteil zur Beurteilung der Verhaltensweisen im Verkehr findet nach Möglichkeit auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften, auf Schnellstraßen und auf Autobahnen (oder ähnlichen Anlagen) sowie auf allen Arten von Straßen in bebautem Gebiet statt (‧ km/h Gebiete, Wohngebiete, städtische Schnellstraßen) mit den verschiedenartigen Schwierigkeiten, auf die ein Fahrer stoßen kann
pl Wielu pacjentów skończyło na ulicy kiedy zamknięto to miejsce
de Viele Patienten sind nach der Schließung auf derStraße gelandet
pl Kiedy się z tym uporamy, to wówczas może zobaczymy samochody napędzane wodorem na naszych ulicach nie tylko w formie prototypów.
de Wir können es dann vielleicht schaffen, dass es nicht in allzu ferner Zukunft liegt, dass Wasserstofffahrzeuge nicht nur als Prototyp auf unseren Straßen zu sehen sind.
pl Naszym zadaniem jest ochrona wolności i demokracji w sercach tych osób, które dzisiaj bronią ich na ulicach.
de Unsere Aufgabe ist die Verteidigung von Freiheit und Demokratie in den Herzen derjenigen, die sie heute in den Straßen verteidigen.
pl Istnieją kraje, w których przestępczość zorganizowana sięga głęboko, a konsekwencje tego są widoczne: niewłaściwe wykorzystanie funduszy Europejskich, zacofanie i przemoc na ulicach, ksenofobia.
de Es gibt Länder, in denen das organisierte Verbrechen tiefe Wurzeln geschlagen hat, und die Folgen sind unübersehbar: Missbrauch europäischer Mittel, Rückständigkeit und Straßenkriminalität, Ausländerfeindlichkeit.
pl w przeciwnym razie jest ona uznana za zgodną z UL
de Ansonsten ist die Konformität der Partie mit UL festzustellen
pl Ulica O' Farrell
de O' Farrell Drive
pl Znasz ‧- tą Ulicę?
de Kennst du die ‧th Street?
pl Ci ludzie na ulicach, choć bardzo liczni, stanowią głośną mniejszość, która faktycznie reprezentuje jeszcze liczniejszą cichą większość.
de Die Menschen auf den Straßen sind trotz ihrer sehr großen Zahl eine lautstarke Minderheit, die in Wahrheit eine noch größere schweigende Mehrheit repräsentieren.
pl Dotyczy: zabijania dzieci ulicy w Hondurasie
de Betrifft: Ermordung von Straßenkindern in Honduras
pl Europa musi konsekwentnie promować uniwersalną wartość praw człowieka, dla których ludzie na ulicach Teheranu narażają życie.
de Europa muss den universellen Wert der Menschenrechte, für die viele Menschen in den Straßen von Teheran ihr Leben riskieren, weiterhin konsequent stärken.
pl Na rosyjskich ulicach nie ma jeszcze pomników prezydenta Putina, ale widoczne są oznaki kultu jednostki.
de Zwar wurden bisher noch keine Statuen von Herrn Putin auf den Straßen von Russland errichtet, es sind jedoch Zeichen eines Personenkults sichtbar.
pl na piśmie. - (EL) Odrzucenie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy stanowi manewr sił "europejskiej ulicy jednokierunkowej” w przededniu wyborów europejskich.
de schriftlich. - (EL) Die Ablehnung des Entwurfs der Kommission ist ein Manöver der Kräfte der "europäischen Einbahnstraße" im Vorfeld der Wahlen.
pl Niedawno mieliśmy problem w Madrycie, gdzie ludzie wyszli protestować na ulice.
de Wir hatten kürzlich Probleme in Madrid, als Menschen in den Straßen protestierten.
pl opracowywanie i wdrażanie specjalnych projektów dotyczących reintegracji społecznej dzieci ulicy i rodzin w trudnej sytuacji socjalnej
de Ausarbeitung und Durchführung spezieller Wiedereingliederungsprojekte für Straßenkinder und sozial benachteiligte Familien
pl W kinie na ‧ Ulicy pokazują właśnie dłuższą wersję " Hamleta. "
de In einem Theater an der ‧. Straße spielt momentan... die ungekürzte Fassung von " Hamlet. "
pl Osoby całkowicie bezdomne (HST.H.‧.‧.) to osoby mieszkające na ulicy, niemające schronienia, które można by zaklasyfikować jako pomieszczenie mieszkalne zdefiniowane w specyfikacjach technicznych tematu Rodzaje pomieszczeń mieszkalnych
de Primär Obdachlose (HST.H.‧.‧.) sind Personen, die auf der Straße ohne ein Obdach leben, das in den technischen Spezifikationen für das Thema Art der Unterkunft als Unterkunft definiert wird
pl *) Adres ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj
de * Adresse Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1068 zdań frazy ulica.Znalezione w 1,614 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.