wymowa: IPA: uˈljiʦ̑a [uˈlit͡sa]    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Straße       
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
   
  Ein gepflasterter Teil einer Landstraße (meist in einem Dorf oder einer Stadt).
   
  droga wytyczona i zbudowana na terenie zurbanizowanym, głównie w mieście;
 • Strasse   
   
  Ein gepflasterter Teil einer Landstraße (meist in einem Dorf oder einer Stadt).
 • Route   
 • Seitenstraße   
 • Strassburg   
 • Strecke   
  (noun   )
 • Weg     
  (noun   )
 • straße   

Picture dictionary

Straße
Straße

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

Abd-ul-Aziz
Abd ul Aziz
Abd-ul-Hamid II
Abdülhamid II.
drzewa wzdłuż ulic
avenuebaum; strassenbaum
dziecko ulicy
Straßenkind
Koszmar z ulicy Wiązów
Nightmare; Nightmare: Mörderische Träume
oczyszczanie ulic
Strassenreinigung; Straßenreinigung
ul
Bienenhaus; Bienenkasten; bienenstock; Stock; Bienenstaat; bienenstand; Bienenkorb; Bienenstock
ul.
Str.
Ulica Sezamkowa
Sesamstraße

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ulica", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Krajowemu Funduszowi Ministerstwa Finansów Publicznych, ul. Apolodor ‧, Sektor ‧, RO ‧ Bukareszt, Rumunia, w zakresie funkcji finansowych które ma wypełniać w ramach wdrażania programu SAPARD dla Rumunii
de dem Finanzministerium, Nationaler Fonds, Apolodor Street ‧, Sector ‧, RO ‧ Bukarest, die finanziellen Aufgaben, die im Rahmen der Durchführung des Sapard-Programms für Rumänien zu erfuellen sind
pl Ponadto, gdyby członkowskie Rady Europejskiej otwarli okna ich sali posiedzeń w dniu 18 października, byliby w stanie osobiście zmierzyć siłę tego braku zaufania, wyrażanego na ulicach Lizbony przez największe demonstracje, jakie miały miejsce w Portugalii w ciągu ostatnich 20 lat i myślę, że ani pan Sócrates, ani pan Barroso nie podważą moich słów w tym zakresie.
de Hätten die Mitglieder des Europäischen Rates am 18. Oktober die Fenster ihres Sitzungssaals geöffnet, hätten sie den Umfang dieser Abneigung unmittelbar spüren können, die in den Straßen von Lissabon in der größten Demonstration in Portugal seit 20 Jahren zum Ausdruck gebracht wurde. Ich glaube, weder Herr Sócrates noch Herr Barroso werden mir in diesem Punkt widersprechen.
pl Gniew rozprzestrzenia się na ulicach, a pracownicy są oburzeni z powodu surowych środków wprowadzanych przez rząd grecki pod naciskiem Unii Europejskiej, zwłaszcza niedawnej Rady Europejskiej, która zajęła się przygotowaniem do roku 2020 Komisji Europejskiej jako rozszerzenia i kontynuacji traktatu, zamiast przyjąć środki korzystne dla słabych gospodarek, środki mające położyć kres spekulacjom i stworzyć parasol ochronny solidarności gospodarczej i społecznej, zamiast przyjąć do wiadomości, że pakt stabilności nie istnieje, i że jego przywrócenie pogłębi recesję i zamiast uznać, że traktat lizboński okazał się spektakularną porażką.
de Auf den Straßen macht sich Wut breit, und die Arbeitnehmer sind empört angesichts der harten Maßnahmen, die die griechische Regierung auf Drängen der Europäischen Union ergreift. Besonders auf seiner letzten Tagung hat es der Europäische Rat versäumt, Maßnahmen zugunsten der schwachen Volkswirtschaften zu treffen; er hat es versäumt, Maßnahmen zu ergreifen, um den Spekulationen ein Ende zu bereiten und einen Schutzschirm der wirtschaftlichen und sozialen Solidarität zu schaffen; er hat nicht eingesehen, dass der Stabilitätspakt nicht existiert, dass eine Wiedereinführung die Rezession nur noch verschärfen wird und dass der Vertrag von Lissabon grandios gescheitert ist.
pl Europa musi konsekwentnie promować uniwersalną wartość praw człowieka, dla których ludzie na ulicach Teheranu narażają życie.
de Europa muss den universellen Wert der Menschenrechte, für die viele Menschen in den Straßen von Teheran ihr Leben riskieren, weiterhin konsequent stärken.
pl W miejscu, w którym tego jeszcze nie osiągnięto, ani nawet do tego nie wezwano, nie powinniśmy być zaskoczeni, że po ulicach grasują i rosną w siłę grupy radykalistów lub gdy w Wojwodinie coraz silniejsi są neofaszyści.
de Es sollte uns nicht wundern, wenn in einem Land, in dem dies noch nicht erreicht ist und in dem nicht einmal danach gestrebt wird, radikale Gruppen auf den Straßen umherziehen und zunehmend an Stärke gewinnen oder Neofaschisten in der Vojvodina aufmarschieren.
pl Prawdziwym problemem jest człowiek, którego inicjały... pojawiają się na wybuchających graffiti... na ulicach naszego spokojnego miasta
de Das wahre Problem liegt beim Mann, dessen Initialen... die explodierenden Graffiti... in unserer Stadt schmücken
pl Każda kolonia (rój) pszczół jest rejestrowana jako jeden ul, niezależnie od natury i typu ula
de Es wird ein Bienenstock je Bienenvolk gezählt, unabhängig von der Art und Bauweise der Unterbringung
pl W poniedziałek setki tysięcy ludzi wyszły na ulice Teheranu i innych miast i zostały brutalnie powstrzymane.
de Hunderttausende sind am Montag in Teheran und anderen Städten im Iran auf die Straße gegangen und wurden brutal niedergeschlagen.
pl Samorząd wileński dokonał tego - nazwy ulic w rejonie gdzie większość stanowi mniejszość polska, zostały usunięte.
de Die Stadtregierung von Vilnius hat diese Entscheidung umgesetzt - die polnischen Straßennamen in der Region, in der die meisten Einwohner der polnischen Minderheit angehören, wurden entfernt.
pl Na ławce po drugiej stronie ulicy
de Auf einer Bank.Auf der anderen Straßenseite
pl Właśnie spotkałem ją na ulicy.
de Ich habe sie gerade auf der Straße getroffen.
pl Widziałeš ją kiedyš na ulicy?
de Macht die da die Straße?
pl Ulica O' Farrell
de O' Farrell Drive
pl Mieszkanie powinno mieć osobne dojście do ulicy (bezpośrednio lub przez ogród lub grunt) lub do wspólnej przestrzeni wewnątrz budynku (klatka schodowa, przejście, galeria itp
de Sie sollte einen getrennten Zugang zur Straße (direkt oder über einen Garten oder ein Grundstück) oder zu einem gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteil (Treppe, Gang, Galerie usw.) haben
pl Cudzoziemcy odwiedzający Rumunię są zbulwersowani widokiem martwych psów leżących na ulicach. Nawet dzieci muszą oglądać te barbarzyńskie sceny.
de Ausländische Besucher in Rumänien sind entsetzt, wenn sie tote Hundekörper an den Straßen liegen sehen, ein barbarischer Anblick, dem sogar Kinder ausgesetzt sind.
pl Obecnie naród egipski wyszedł na ulice, aby jego głos był słyszalny , zaledwie kilka tygodni po analogicznych wydarzeniach w Tunezji.
de Die Menschen in Ägypten sind gerade jetzt auf der Straße, um ihre Stimme zu erheben, nur ein paar Wochen nach einem ähnlichen Szenario in Tunesien.
pl Adres(-y) producenta: kod pocztowy i miejscowość, nazwa ulicy i numer domu, kraj, adres URL, numer telefonu oraz nazwisko osoby kontaktowej, numer faksu i adres poczty elektronicznej, jeżeli możliwe
de Anschrift(en) des Herstellers: Postleitzahl und Ort, Straßenname und Hausnummer, Land, Internetadresse, Telefonnummer sowie eine Kontaktperson, Fax-Nummer und E-Mail-Adresse des Herstellers, falls vorhanden
pl Pośród najbardziej narażonych grup społecznych są dzieci ulicy, które pierwszy papieros wypalają w wieku poniżej ‧ lat
de Unter den am stärksten gefährdeten Gesellschaftsgruppen rauchen die Straßenkinder ihre erste Zigarette im Alter unter ‧ Jahren
pl Pobiegli w dól ulicy i skrecili w lewo
de Sie sind hier runtergelaufen und dann nach links
pl Adres (ulica i numer domu, miejscowość i kod pocztowy, kraj) ...
de Anschrift (Straße und Hausnummer, Ort und Postleitzahl, Land) ...
pl Pełny adres (ulica i numer domu, miejscowość i kod pocztowy, kraj) ...
de Vollständige Anschrift (Straße und Hausnummer, Ort und Postleitzahl, Land) ...
pl Kłamstwa i demagogiczne oświadczenia przedstawicieli burżuazyjnych rządów, sił europejskiego systemu "ulicy jednokierunkowej”, że Unia Europejska i UGW będą działać jako tarcza przeciw kryzysowi, bajki o europejskim rynku dla 480 milionów, wielkiej rodzinie europejskiej, wspólnotowej solidarności i inne takie idealistyczne gadki zawiodły.
de Die Lügen und die demagogischen Äußerungen von Vertretern der bürgerlichen Regierungen, der Kräfte der europäischen Einbahnstraße, wonach die Europäische Union und die EWU als ein Schutzschild gegen die Krise dienen werden, die Märchen über den europäischen Markt von 480 Millionen, die große europäische Familie, die gemeinschaftliche Solidarität und ähnliches idealistisches Gerede sind gescheitert.
pl Poruczniku, znowu stanął, przy stacji na ‧ ulicy
de Kommandozentrale.Sie haben angehalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1068 zdań frazy ulica.Znalezione w 1,067 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.