wymowa: IPA: uˈljiʦ̑a [uˈlit͡sa]    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Straße       
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
   
  Ein gepflasterter Teil einer Landstraße (meist in einem Dorf oder einer Stadt).
   
  droga wytyczona i zbudowana na terenie zurbanizowanym, głównie w mieście;
 • Strasse   
   
  Ein gepflasterter Teil einer Landstraße (meist in einem Dorf oder einer Stadt).
 • Weg     
  (noun   )
 • -n   
   
  Straße =
 • Route   
 • Seitenstraße   
 • Strassburg   
 • Strecke   
  (noun   )
 • straße   

Picture dictionary

Straße
Straße

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (14)

Abd-ul-Aziz
Abd ul Aziz
Abd-ul-Hamid II
Abdülhamid II.
drzewa wzdłuż ulic
avenuebaum; strassenbaum; Avenübaum; Stadtbaum; Strassenbaum; urbaner Baum
dziecko ulicy
Straßenkind
Koszmar z ulicy Wiązów
Nightmare; Nightmare: Mörderische Träume
na ulicy
auf der Straße; obdachlos
oczyszczanie ulic
Strassenreinigung; Straßenreinigung
ul
Bienenhaus; Bienenkasten; bienenstock; Stock; Bienenstaat; bienenstand; Bienenkorb; Bienenstock; Bienenstand; Bienenbeute
ul wielokorpusowy
Magazin; Magazinbeute
ul.
Str.
ulica nadbrzeżna
Uferstraße; Uferpromenade
Ulica Sezamkowa
Sesamstraße
Żywność serwowana na ulicy
schnellimbiss; Schnellimbiss

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ulica", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Panie przewodniczący, pozwolę sobie zakończyć moje wystąpienie ostrzeżeniem: wasza arogancja doprowadzi do tego, że więcej osób wyjdzie na ulice i będzie protestować przeciwko wspomnianemu projektowi społecznemu.
de Herr Präsident, lassen Sie mich mit einer Warnung abschließen: Ihre Arroganz wird dazu führen, dass noch viel mehr Leute auf die Straßen gehen und dass noch viel mehr Leute gegen dieses gescheiterte Sozialprojekt protestieren.
pl szerokość ulicy/drogi (ulice inne niż
de Breite der Straße (wenn keine Straßenschluchten
pl Nowi robotnicy dniówkowi oferują swoje usługi na ulicy, w miejscach, z których do pracy zabierają ich pozbawieni skrupułów pośrednicy
de Die neuen Tagelöhner bieten sich auf der Straße an, an Orten, die dafür bekannt sind, dass dubiose Arbeitsvermittler dort Arbeitskräfte anwerben
pl Będziemy mieszkać w dużym domu na ulicy Harbour
de Wir werden in einem großen Haus an der Hafenstraße leben
pl Raz ulicą szłam sen na jawie jak co dnia
de Ja, ich weiss nicht, ob ich ' s kann
pl Za godny ubolewania należy uznać fakt, że setki uzbrojonych Kirgizów zalały ulice miast, strzelając do cywilów i podpalając sklepy, wybierając swoje ofiary wyłącznie według kryterium etnicznego.
de Es ist beklagenswert, dass Hunderte bewaffnete Kirgisen die Straßen der Stadt stürmten, auf Zivilisten schossen und Läden in Brand setzten und ihre Ziele dabei nur auf Basis der Volkszugehörigkeit wählten.
pl Wszędzie, nawet w miejscach publicznych i na ulicach, instaluje się systemy nadzoru video.
de Überall auf öffentlichen Plätzen und sogar in Straßen werden schreckliche Videoüberwachungssysteme angebracht.
pl To dość przykre, że konieczne było, aby przedstawiciele tego przemysłu zaniechali swojej pracy na morzu i podjęli protesty na naszych ulicach, abyśmy mogli się w pełni w ten problem zaangażować.
de Es ist wirklich eine Schande, dass der Sektor vom Meer auf die Straße gehen musste, damit wir endlich reagieren.
pl Obywatele w silnych gospodarczo krajach UE są wściekli - co najmniej tak bardzo, jak demonstranci na ulicach Aten - ponieważ muszą zaciskać pasa dla dobra państw z grupy PIIG.
de Die Menschen aus den wirtschaftlich starken EU-Ländern sind sauer, dass sie für die PIIG-Staaten sparen müssen - mindestens so sauer wie die Demonstranten in Athen.
pl Nigdy nie przestaje mnie zadziwiać, jak wielu polityków w tej Izbie oraz na jednej z ulic Westminsteru jest gotowych w dobrej wierze nie tylko w dalszym ciągu tolerować niebezpieczny stan rachunków UE, ale również w dalszym ciągu zwiększać środki wpłacane przez podatników na rzecz UE.
de Es erstaunt mich immer wieder, wie viele Politiker in diesem Hause, auch diejenigen, die in Westminster sitzen, guten Gewissens dazu bereit sind, nicht nur die prekäre Rechnungsführung der EU weiterhin zu tolerieren, sondern auch die Summe der in die EU fließenden Steuergelder weiter zu erhöhen.
pl XX wieku. Historia powtarza się 20 lat później, kiedy setki tysięcy ludzi wychodzą na ulice.
de Die Geschichte wiederholt sich 20 Jahre später, mit hunderttausenden von Menschen, die auf die Straße gehen.
pl Mieszkam przez ulicę
de Ich hab bar bezahlt
pl sprzątanie ulic
de Straßenreinigung
pl Nasz hotel jest przy następnej ulicy.
de Unser Hotel ist eine Straße weiter.
pl Rezultaty tej polityki są obecnie widoczne na naszych ulicach: masowe bezrobocie, przestępczość, pojawienie się równoległych społeczności.
de Die Ergebnisse dieser Politik sehen wir jetzt in unseren Großstädten: Massenarbeitslosigkeit, Kriminalität, die Entstehung von Parallelgesellschaften.
pl Adresy: a) Put Mladih Muslimana ‧a, ‧ Sarajewo, Bośnia-Hercegowina; b) ul
de Anschriften: a) Put Mladih Muslimana ‧a, ‧ Sarajewo, Bosnien und Herzegowina; b) ul
pl Przytłacza mnie smutek i złość, a ponieważ nie chcę dzisiaj dać ponieść się emocjom w obliczu tej masakry, w obliczu propagandy wojennej, którą słyszę wokół, w obliczu zmieszania, a także w obliczu fali nienawiści i antysemityzmu, która zaczyna wylewać się na nasze ulice, powiem dzisiaj tylko kilka słów. Europa musi powrócić do kwestii zasadniczych.
de Trauer und Wut überkommen mich, und während ich mich heute angesichts dieses Massakers, angesichts der Kriegspropaganda, die ich um mich herum höre, angesichts der Verwirrtheit und auch angesichts der sich allmählich durch unsere Straßen ziehenden Welle des Hasses und des Antisemitismus nicht von Gefühlen überwältigen lassen möchte, habe ich dennoch einige Worte zu sagen: Europa muss zu den Grundlagen zurückkehren, und für mich sind dies klare Fakten; aber manchmal ist es gut, auf sie hinzuweisen.
pl przedsiębiorstwo to uzyskuje więcej niż połowę swych obrotów na podstawie umów wzajemnych na utylizację odpadów i oczyszczenie ulic na terenie tej jednostki, przy czym jednostka ta refinansuje się w tym względzie poprzez opłaty komunalne pobierane od jej mieszkańców?
de es mehr als die Hälfte seiner Umsätze aus gegenseitigen Verträgen zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung auf dem Gebiet dieser Körperschaft erzielt, wobei diese sich hierfür über kommunale Abgaben von ihren Bürgern refinanziert
pl Idąc wzdłuż tej przecznicy, ‧ metrów, po tej stronie meczetu, po wschodniej strony ulicy, nasz informator zauważył dwa kable, biegnące do kupki gruzu
de Da unten, ‧ Meter von hier, diesseits der Moschee...... hat unser Informant Drähte gesehen, die in einen Schutthaufen laufen
pl Podczas gdy ty przyjmowalas gosci, ja znalazlem cos na temat twojej ulicy
de Während du Besuch hattest, suchte ich nach deiner Straßenecke
pl Pomoc udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul
de Die Beihilfe stammt aus Mitteln des Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft- Kattowitz), ul
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1068 zdań frazy ulica.Znalezione w 0,746 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.