wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher     
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  m, male) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Übersetzung     

Pozostałe znaczenia:

 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący
 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (16)

Marpa TłumaczMarpa
potrzebuję tłumaczaich brauche einen Dolmetscher
przysięgły, zaprzysiężony (np. tłumacz)vereidigt
tłumacz niezależnyfreiberuflicher Übersetzer
tłumacz wypowiedzi ustnychDolmetscher
tłumacz zewnętrznyfreiberuflicher Übersetzer
tłumaczeniaÜbersetzungen
tłumaczenieübersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übertragung; translation; Übersetzung; Übersetzen
tłumaczenie amatorskie nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczneautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynoweautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb-Übersetzung
tłumaczenie symultaniczneDolmetschen
tłumaczyćinterpretieren; vorschützen; Übersetzen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; aufklären; erklären; erläutern; dolmetschen; sich; entschuldigen
tłumaczyć z polskiego na naszemit einfachen Worten erklären

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tłumaczenie symultaniczne w Parlamencie Europejskim. Próba analizy tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i niemiecki.Simultandolmetschen im Europäischen Parlament. Versuch einer Analyse von Translationsleistungen aus dem Polnischen ins Englische und Deutsche.
A wtedy nie chciałbym mu wszystkiego tłumaczyćlch würde ihm das nicht gern erklären, wenn er dich getötet hat
Prawo osób, które nie mówią w języku postępowania karnego lub go nie rozumieją, do tłumaczenia ustnego i do tłumaczenia pisemnego jest zapisane w art. ‧ EKPC, zgodnie z jego wykładnią zawartą w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaDas Recht von Personen, die die Verfahrenssprache des Gerichts nicht sprechen oder nicht verstehen, auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen ergibt sich aus Artikel ‧ EMRK in dessen Auslegung in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Średnie ceny eksportowe z Norwegii do Rosji wahały się między ‧ a ‧ r. od ‧,‧ NOK/kg do ‧,‧ NOK/kg, co w dużym stopniu tłumaczy się zarówno wzrostem sprzedaży świeżego pstrąga w stosunku do zamrożonego pstrąga, który okazał się tańszy, jak również międzynarodową konkurencjąDie durchschnittlichen Preise der Ausfuhren aus Norwegen nach Russland schwankten im Zeitraum ‧-‧ zwischen ‧,‧ NOK/kg und ‧,‧ NOK/kg, was sich zum großen Teil durch die Verlagerung von gefrorenen Lachsforellen auf Frischware erklären lässt, die billiger war- eine gewisse Rolle spielte in dieser Hinsicht aber auch der internationale Wettbewerb
To wiele tłumaczyDas erklärt vieles
Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta dla celów tłumaczenia i publikacji w Dzienniku UrzędowymNach Ablauf dieser Frist wird die Liste der Berichtigungen des Stimmverhaltens und des beabsichtigten Stimmverhaltens zu Zwecken der Übersetzung und der Veröffentlichung im Amtsblatt geschlossen
Niekiedy tłumaczenia naprawdę wprowadzają dwuznaczności.Manchmal kreieren Übersetzungen Mehrdeutigkeit.
Ważne jest, aby to podkreślić, ponieważ dziś niektórzy politycy rumuńscy tłumaczą konieczność zreorganizowania administracji, twierdząc, że jest to jedyny sposób, aby Rumunia pozyskała więcej pieniędzy z funduszy strukturalnych.Dies ist wichtig zu betonen, weil manche rumänischen Politiker die Notwendigkeit einer administrativen Umstrukturierung heute damit begründen, dass dies die einzige Möglichkeit sei, Rumänien zu mehr Geld aus den Strukturfonds zu verhelfen.
Zgodnie z Kodeksem postępowania pod koniec każdego spotkania kierownik grupy tłumaczy ustnych, w porozumieniu z sekretariatem organu organizującego spotkanie, sporządza listę zamówionych, ale nie wykorzystanych usług językowychLaut Verhaltenskodex erstellt der Teamchef nach jeder Sitzung für den Direktor des Dolmetschdienstes im Einvernehmen mit dem Sitzungssekretariat eine Aufstellung der Dolmetschleistungen, die beantragt, aber nicht in Anspruch genommen wurden
(NL) Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować tłumaczom za ich pracę po godzinach.(NL) Herr Präsident, ich möchte den Dolmetschern dafür danken, dass sie Überstunden machen.
Z drugiej strony, można zatrudnić więcej stałych tłumaczy np. w przypadku języków portugalskiego i greckiego, gdyż koszty podróży dla greckich i portugalskich PTK są powyżej średniej w stosunku do wszystkich PTKAndererseits könnten beispielsweise mehr beamtete Dolmetscher für Portugiesisch und Griechisch eingestellt werden, da die Reisekosten für portugiesische und griechische ACI überdurchschnittlich hoch sind
Tłumaczy to straty w udziale w rynku, niski poziom cen sprzedaży i utratę rentowności przez przemysł wspólnotowyDadurch lassen sich der Verlust von Marktanteilen, die niedrigen Verkaufspreise und der Rentabilitätsverlust des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft erklären
Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w Zbiorze Orzeczeń TrybunałuVorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes
Tłumaczeń Ustnych zapewnia zamawiane tłumaczenia, aby ułatwić proces decyzyjny przebiegający w instytucjach europejskichDas Ziel der GD Dolmetschen ist es, Dolmetschleistungen wie beantragt bereitzustellen, um die Beschlussfassung in den Europäischen Organen zu erleichtern
Łączna liczba posiedzeń, podczas których zapewniono tłumaczenie ustne w trakcie ‧ miesięcy w roku ‧, wyniosła ‧ w ‧ miejscach pracy oraz ‧ poza tymi miejscamiDie Gesamtzahl von Sitzungen mit Simultanübertragung belief sich während der ‧ Monate des Jahres ‧ auf ‧ an den drei Arbeitsorten und ‧ außerhalb der drei regulären Arbeitsorte
Organy celne Państw Członkowskich, które muszą dostarczyć informacji lub, które takiej informacji wymagają, mogą zwrócić się o tłumaczenie informacji zawartych w przedstawionych im dokumentach w języku lub w językach urzędowych tych Państw CzłonkowskichDie Zollbehörden des Mitgliedstaats, der um die Auskünfte ersucht oder seinerseits ersucht wird, können eine Übersetzung der Angaben in den ihnen übermittelten Belegen in die Amtssprache(n) ihres Staates verlangen
Strony lub, w zależności od przypadku, państwa SADC UPG odstępują od wzajemnych roszczeń dotyczących zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonaniem postanowień niniejszego protokołu, z wyjątkiem odpowiednio wydatków poniesionych na rzecz biegłych i świadków oraz tłumaczy niebędących pracownikami administracji publicznejDie Vertragsparteien beziehungsweise die SADC-WPA-Staaten verzichten auf gegenseitige Ansprüche auf Erstattung der bei der Anwendung dieses Protokolls angefallenen Kosten; hiervon ausgenommen sind gegebenenfalls Aufwendungen für Zeugen und Sachverständige sowie für Dolmetscher und Übersetzer, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören
tłumacze konferencyjni języka bułgarskiego (BGKonferenzdolmetscher für bulgarisch (BG
To w rzeczywistości jedyny powód, panie i panowie, który tłumaczy, dlaczego istnieje kurs na Grecję, przy jej deficycie w wysokości 12,7 %, a nie ma kursu na Zjednoczone Królestwo, które ma deficyt w wysokości 12,9 %.Und das ist nämlich der einzige Grund, meine Damen und Herren, warum es ein Rating für Griechenland mit seinem Defizit in Höhe von 12,7 % gibt, aber kein Rating für das Vereinigte Königreich mit einem Defizit von 12,9 %.
Ponieważ współpraca ma charakter ściśle międzyrządowy i dobrowolny, słowa Unii Europejskiej często pozostają jedynie słowami, co oznacza, że program zostaje uruchomiony, a następnie przerwany, albo dlatego, że rządy nie dostarczyły zasobów materialnych, albo też zaoferowały je, a następnie wycofały się z obietnic, co sprawia, że po raz kolejny tłumaczymy opinii publicznej, ku jej wielkiemu niezadowoleniu, że finansowanie zostało wstrzymane natychmiast lub na krótko po uruchomieniu projektu.Infolge des streng zwischenstaatlichen und freiwilligen Charakters der Zusammenarbeit bleiben die Worte der Europäischen Union häufig nur Worte, das heißt, ein Programm beginnt zu funktionieren und wird unterbrochen, weil entweder die Regierungen nicht die materiellen Mittel zur Verfügung stellten oder sie zurückziehen, nachdem sie diese angeboten hatten, sodass wir schließlich wiederholte Erklärungen haben, die die Öffentlichkeit sehr enttäuschen und in denen die Zurückziehung der Mittel angekündigt wird, nachdem die Operation begonnen hat oder nach sehr begrenzten oder sehr kurzen Zeiträumen.
Przedstawiciele, których życzeniem jest wypowiadanie się w jakimkolwiek innym języku, są odpowiedzialni za zapewnienie tłumaczenia na jeden z języków roboczychVertreter, die sich in einer anderen Sprache äußern möchten, tragen dafür Sorge, dass in eine der Arbeitssprachen gedolmetscht wird
Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń TrybunałuVorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes
Pomożesz mi z tłumaczeniem?Hilfst du mir beim Übersetzen?
Głos zabrała Agnes Schierhuber w celu poinformowania o braku tłumaczenia ustnego na język niemieckiEs spricht Agnes Schierhuber, die mitteilt, dass keine deutsche Verdolmetschung verfügbar ist
W postępowaniu służącym wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania wykonujące nakaz państwo członkowskie zapewnia, aby jego właściwe organy zapewniły każdej osobie będącej przedmiotem tego postępowania, która nie rozumie języka, w którym sporządzono europejski nakaz aresztowania lub na który przetłumaczono go w wydającym państwie członkowskim, tłumaczenie tego nakazuIn Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls sorgt der vollstreckende Mitgliedstaat dafür, dass seine zuständigen Behörden betroffenen Personen, die die Sprache, in der der Europäische Haftbefehl ausgestellt oder in die er vom ausstellenden Mitgliedstaat übersetzt wurde, nicht verstehen, eine Übersetzung davon zur Verfügung stellen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2935 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.