Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hydrometeorologie   
  • Niederschlag   
  • Niederschlagsform   
  • Niederschlagshöhe   
  • Niederschlagsintensität   
  • Niederschlagstag   
  • flüssiger Niederschlag   
  • niederschlagshoehe   

Przykładowe zdania z "suma opadów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Górzysty i półgórzysty teren regionu, umiarkowane roczne opady deszczu (około ‧ mm), łagodne zimy, stosunkowo suche i ciepłe lato (w czasie którego opady deszczu stanowią ‧ % rocznej sumy opadów deszczu), silne nasłonecznienie, suche i umiarkowane północne wiatry oraz pagórkowaty charakter regionu (sprzyjający wyjątkowo intensywnemu naświetleniu i krążeniu powietrza w sadach- niezbędnym elementom wpływającym na jakość oliwy) sprawiają, że produkowana oliwa jest bogata w substancje barwiące, a co za tym idzie, ma intensywniejszy kolor oraz delikatniejszy i lepszy smak
de Die Gebirgs- und Hügellage der Region, die mittlere jährliche Niederschlagsmenge (rund ‧ mm), der milde Winter, ein Sommer, der relativ trocken und warm ist (in dessen Verlauf jedoch willkommene ‧ % der gesamten Jahresniederschlagsmenge fallen), die starke Sonnenbestrahlung, die mäßigen trockenen Nordwinde und die Höhenlage der Region (die für hervorragende Licht- und Windverhältnisse in den Olivenhainen sorgt- bekanntlich wichtige Voraussetzungen für eine hohe Olivenölqualität)- dies alles trägt dazu bei, dass das hier erzeugte Öl reich an Farbstoffen und daher kräftig gefärbt ist, gleichzeitig aber einen milden, angenehmen Geschmack hat
pl Alföldi kamillavirágzat zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości (zob. pkt ‧.‧) ekologicznym cechom siedliska, tj. glebie, liczbie godzin nasłonecznienia i rocznej sumie opadów atmosferycznych
de Die Alföldi kamillavirágzat verdankt ihre einzigartigen Eigenschaften (siehe ‧.‧) der ökologischen Beschaffenheit ihres Ursprungsgebiets, also dem Boden, der Anzahl der Sonnenstunden und der jährlichen Niederschlagsmenge
pl Suma rocznych opadów deszczu wynosi od ‧ do ‧ mm, przy czym największe opady występują zimą i na początku wiosny, a latem nie ma ich wcale
de Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt zwischen ‧ und ‧ mm, wobei die meisten Niederschläge im Winter und zum Frühlingsanfang zu verzeichnen sind und die Sommer trocken bleiben
pl Chmiel Tettnanger Hopfen uprawiany jest w niespotykanych warunkach klimatycznych (średnia temperatura roczna, nasłonecznienie, suma opadów
de Der Tettnanger Hopfen findet klimatische Bedingungen vor (Mittelwerte der Jahresdurchschnittstemperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge) die einzigartig sind
pl Średnie wartości temperatury (‧,‧ °C), nasłonecznienia (niemal ‧ godzin) i sumy opadów (‧ mm) za ostatnie ‧ lat (stan z ‧ r.) kształtują się znacznie powyżej średniej z innych niemieckich obszarów uprawy
de So liegen z.B. die Durchschnittswerte der letzten ‧ Jahre (Stand ‧) mit einer Temperatur von ‧,‧ Grad Celsius, knapp ‧ Sonnenstunden und einer Niederschlagsmenge von ‧ mm weit über den ‧ jährigen Durchschnittswerten der anderen deutschen Anbaugebiete
pl roczna suma opadów wynosząca ‧ mm
de die Niederschläge von jährlich ‧ mm
pl Klimat jest ciepły, minimalne temperatury w okresie zimowym wynoszą około ‧ °C, a maksymalne temperatury w okresie letnim ‧ °C. Na obszarze produkcji jest ponad ‧ dni słonecznych rocznie, a średnia suma opadów, których większość przypada na listopad, grudzień i marzec, wynosi około ‧ l/m‧ rocznie
de Das Klima ist warm, die niedrigsten Temperaturen im Winter liegen bei rund ‧ °C, die höchsten Temperaturen im Sommer bei rund ‧ °C. Das Erzeugungsgebiet profitiert von über ‧ Sonnentagen im Jahr und verzeichnet im Jahresdurchschnitt eine Niederschlagsmenge von etwa ‧ Litern pro Quadratmeter, wobei die Niederschläge vor allem in die Monate November, Dezember und März fallen
pl Roczna suma opadów wynosi ‧ mm
de Die Jahresniederschlagsmenge beträgt ‧ mm
pl Średnia roczna suma opadów waha się między ‧–‧ mm
de Die Jahresniederschlagsmenge schwankt zwischen ‧ und ‧ mm
pl Z klimatycznego punktu widzenia obszar ten charakteryzuje się dobrą sumą opadów (około ‧ mm rocznie) występujących głównie jesienią i wiosną
de Klimatisch zeichnet sich die Region durch reichliche Niederschläge (circa ‧ mm/Jahr) aus, die überwiegend im Herbst und im Frühjahr fallen
pl opad sieci definiowany jest jako suma wysokości oczek (łącznie z węzłami) mokrej sieci rozciągniętej prostopadle do liny nośnej
de Netztiefe die addierte Höhe der nassen und senkrecht zur Korkleine gestreckten Maschen (einschließlich Knoten
pl Będą się na nie składać ekstremalne zjawiska klimatyczne: większa ilość opadów deszczu, dłuższe susze, mniejsza ilość opadów śniegu i podwyższony poziom morza.
de Dieses Problem zeigt sich in extremen klimatischen Ereignissen: mehr Regen, längere Trockenzeiten, weniger Schneefall und einer Erhöhung des Meeresspiegels.
pl Oczekuje się, że zmiany klimatyczne doprowadzą do zmniejszenia opadów deszczu, wyższych temperatur, częstszego występowania fal gorąca i okresów suszy, co prowadzi do zwiększenia pustynnienia.
de Es wird davon ausgegangen, dass der Klimawandel weniger Regen, höhere Temperaturen sowie mehr Hitzewellen und Dürreperioden zur Folge haben und die Wüstenbildung verstärken wird.
pl Klimat charakteryzuje się umiarkowaną ilością opadów, wynikającą z usytuowania doliny między dolinami Sangone i Lanzo oraz obecnością od południa masywu Orsiera, który chroni przed napływem wilgotnych mas powietrza pochodzących z obszaru Morza Śródziemnego
de Das Klima im geografischen Gebiet ist durch eher geringe Niederschläge gekennzeichnet
pl mając na uwadze fakt, że Europejska Agencja Środowiska (EEA) w swoich prognozach przewidziała występowanie silniejszych susz, częstszych pożarów lasów i większych upałów w Europie Południowej przy jednoczesnym występowaniu wzmożonych opadów w Europie Północnej, a także silniejsze i częstsze powodzie w większości europejskich regionów spowodowane zmianami klimatycznymi
de in der Erwägung, dass die Europäische Umweltagentur (EUA) prognostiziert hat, dass Südeuropa zunehmend unter Dürre, Waldbränden und Hitze zu leiden haben wird, während es in Nordeuropa zu vermehrten Regenfällen kommen wird und die meisten Regionen Europas aufgrund des Klimawandels stärker und häufiger von Hochwasser betroffen sein werden
pl Žatecko leży ponadto u podnóża pasm górskich (Rudawy i Las Czeski), które wpływają na specyficzne warunki klimatyczne regionu poprzez zatrzymywanie opadów
de Das Gebiet von Žatecko liegt noch stärker im Regenschatten von Erzgebirge und Böhmewald, wodurch in diesem Gebiet besondere Bedingungen entstehen
pl Ze względu na typowo obfite opady deszczu Walia jest doskonale dostosowana do wytwarzania naturalnych roślin pastewnych
de Aufgrund der für diese Gegend typischen hohen Niederschlagsmenge ist Wales für die landwirtschaftliche Nutzung von Naturweiden besonders geeignet
pl Klimat w strefie upraw oliwek jest klimatem śródziemnomorskim i miejscami górskim charakteryzującym się łagodnymi temperaturami, większymi opadami niż w Basse Provence, dużym nasłonecznieniem i przede wszystkim słabymi wiatrami
de Das Klima in dieser Ölanbauregion ist mediterran mit Gebirgseinflüssen, milden Temperaturen, größeren Niederschlagsmengen als in der Basse Provence, einer ausgezeichneten Sonnenscheindauer und vor allem mäßigen Winden
pl Obfite opady deszczu rozkładające się zgodnie z równikowym układem pluwiometrycznym oraz całkowity brak mgieł, które powstają we wszystkich innych rejonach Niziny Padańskiej, nadają specyficzny charakter lokalnemu środowisku i sprawiają, że jest ono szczególnie sprzyjające dla upraw Marrone di Combai CHOG
de Die großen Niederschlagsmengen, die nach einem äquinoktialen pluviometrischen System verteilt sind, und das Fehlen von Nebel, der in allen anderen Orten der Po-Ebene auftritt, prägen das Gebiet und bewirken, dass es für die Erzeugung der Marrone di Combai g. g. A besonders geeignet ist
pl Klimat panujący na obszarze produkcji produktu objętego CHOG jest umiarkowanym klimatem morskim o następujących cechach charakterystycznych: średnie temperatury w przedziale ‧–‧ °C, średnie miesięczne temperatury poniżej ‧ °C przez ‧–‧ miesięcy; średnia minimalna temperatura najzimniejszego miesiąca ‧,‧ °C; średnie roczne opady w przedziale ‧–‧ mm; opady letnie w przedziale ‧–‧ mm
de Das Anbaugebiet hat ein gemäßigtes Seeklima mit folgenden Kennzeichen: Durchschnittstemperatur zwischen ‧ °C und ‧ °C; ‧-‧ Monate lang durchschnittliche Monatstemperatur unter ‧ °C; durchschnittliche Tiefsttemperaturen im kältesten Monat ‧,‧ °C; durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge zwischen ‧ mm und ‧ mm mit Niederschlägen im Sommer zwischen ‧ mm und ‧ mm
pl Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (utrzymujące się opady deszczu i tornada w okresie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r. w prowincjach Katania, Enna i Ragusa
de Interventionen in den von Naturkatastrophen betroffenen landwirtschaftlichen Gebieten (anhaltende Regenfälle und Tornados vom ‧. Oktober ‧ bis ‧. Dezember ‧ in der Provinz Catania, Enna und Ragusa
pl Zgodnie z raportami meteorologicznymi sporządzonymi przez Fiński Instytut Meteorologiczny, nietypowe warunki pogodowe, które wystąpiły w Finlandii latem ‧ r. charakteryzowały się dużą ilością opadów deszczu, z których znaczna część miała postać deszczy ulewnych powodujących lokalne powodzie
de Gemäß den vom finnischen Meteorologischen Institut erstellten Berichten waren die ungewöhnlichen Witterungsbedingungen während des Sommers ‧ in Finnland vor allem bestimmt durch große Regenmengen, die oft in sehr heftigen Schauern niedergingen, welche örtliche Überschwemmungen verursachten
pl Opady występują głównie w okresie jesienno-zimowym, niemniej również latem pojawiają się deszcze, które uniemożliwiają powstanie suszy w lipcu i sierpniu
de Obwohl sich die Niederschläge hauptsächlich auf die Herbst- und Wintersaison konzentrieren, fällt auch Sommerregen, der Dürre im Juli und August verhindert
pl Obecność i układ łańcuchów górskich, a szczególnie Dolomitów na północnym-zachodzie i Prealp na południowym-wschodzie, a także obecność rzeki Piave, przepływającej przez ten obszar na całej jego długości, tworzą środowisko szczególne, odmienne od warunków panujących na obszarach z nim graniczących, charakteryzujące się bardzo wysokim poziomem średnich opadów rocznych i średnimi minimalnymi temperaturami rocznymi, które są niższe niż temperatury panujące na obszarach sąsiednich
de Diese Bergketten, vor allem die Dolomiten im Nordwesten und die Voralpen im Südosten, und der Fluss Piave, der die Provinz in ganzer Länge durchzieht, sorgen für ein besonderes Umfeld, das sich von den angrenzenden Gebieten durch deutlich höhere jährliche Niederschlagsmengen und relativ niedrige Mindesttemperaturen unterscheidet
pl Celem technologii jądrowej ‧ generacji jest czystsza energia jądrowa, likwidująca problemy związane z gospodarką odpadami i rozprzestrzenianiem broni jądrowej, a także zmniejszająca zagrożenie opadami radioaktywnymi i charakteryzująca się niskim zużyciem materiału rozszczepialnego
de Ziel der vierten Generation ist eine sauberere Kernkraft, bei der die Probleme im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung und der Kernwaffenverbreitung gelöst sind und durch einen minimalen Verbrauch von spaltbarem Material auch die Gefahr eines Fallouts verringert ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4279 zdań frazy suma opadów.Znalezione w 2,389 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.