wymowa: IPA: struj  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Kleidung       
  (Noun  f) (noun   )
   
  ubiór, odzienie
   
  określony rodzaj ubioru
 • Tracht   
  (  f) (noun   )
   
  ubiór, odzienie
   
  określony rodzaj ubioru
 • Anzug   
 • Bekleidung   
 • Frack   
 • Gewand   
 • Rock   
  (noun   )
 • Stimmung   
  (  f)
   
  odpowiednie ustawienie gitary lub innego instrumentu muzycznego
 • Aufputz   
 • Aufzug   
 • Kleid       
 • Kostüm   
 • kleiden   

Picture dictionary

Kleidung, Tracht
Kleidung, Tracht

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (10)

stroić
abstimmen; schmücken
stroić choinkę
den Weihnachtsbaum schmücken
stroić gitarę
Gitarre stimmen
strojenie
Tuning; Abstimmung
strój adama
Adamskostüm; Evakostüm
strój kapielowy
Badebekleidung
strój kąpielowy
badebekleidung; Badeanzug

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "strój", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Prawdziwy strój kowbojski, z ‧ strzałowym rewolwerem
de Ein echter Cowboy- Sonntagsanzug, komplett mit ein paar Sechsschüssern
pl Chyba stroje tam ne obowazuja
de Hoffentlich nichts Vornehmes
pl W miejscach publicznych to strój przegranych
de Alter, hübsche Norton
pl TTF jest zagadnieniem zbyt poważnym, by stroić sobie z niego żarty w ramach politycznych strategii przedkładania cudzych poprawek, z pozycją budżetową wynoszącą zero.
de Handels- und Transporterleichterungen ist ein Thema, das zu wichtig ist, um es nebenbei mit einer Haushaltslinie von "Null" im Rahmen der politischen Strategie der Vorlage von Änderungsanträgen, von denen man nicht der Originalverfasser ist, zu behandeln.
pl Znaczenie uprawy i technik przetwórstwa oliwek przyczyniły się do powstania narzędzi rolniczych i przemysłowych, a także typowych strojów, pieśni i gastronomii regionalnej
de Aufgrund ihrer Bedeutung führten der Anbau und die Verarbeitungsverfahren zur Entwicklung landwirtschaftlicher und industrieller Ausrüstungen sowie typischer Trachten, Lieder und einer regionalen Gastronomie
pl Pokazujesz laskom swoje zdjęcia w stroju króliczka?
de Du schickst Mädchen Bilder von dir in einem Hasenkostüm?
pl Urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie opracowane do urządzeń określonych w pozycji ‧A‧ powyżej
de Prüf-, Kalibrier- oder Justiereinrichtungen, besonders konstruiert für die von obiger Nummer ‧A‧ erfasste Ausrüstung
pl Nie wchodź tam bez stroju kąpielowego
de Gehen Sie da nicht ohne Badehose rein
pl Jej przedstawiciel mówi nam, że wysłał już do nas dokumenty, a jednocześnie, że zwróci się do Rady, aby wszystko opublikować: kto stroi sobie tutaj żarty?
de Sie sagt, dass sie uns die Dokumente bereits zugesandt hat, teilt aber gleichzeitig mit, dass sie den Rat ersuchen wird, alles zu veröffentlichen: Wen will man hier eigentlich für dumm verkaufen?
pl Nie musisz stroić fochów
de Du musst nicht immer ausrasten
pl Popatrzcie na jego strój
de Seht euch seine Lumpen an
pl Wybacz mój strój, ale wypadlem za burte podczas burzy
de Verzeihen Sie mein Auftreten, der Sturm warf mich über Bord
pl Sama obecność krzyża w sali lekcyjnej nie jest wywieraniem presji światopoglądowej i nie narusza prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców. Podobnie jak nie narusza tego prawa noszenie stroju, świadczącego o wyznawanej wierze.
de Das Vorhandensein eines Kreuzes in einem Klassenzimmer übt für sich alleine keinen Druck auf die Weltanschauung einer Person aus und verletzt auch nicht das Recht der Eltern, ihre Kinder gemäß ihren eigenen Überzeugungen zu erziehen, genau wie dieses Recht auch nicht durch das Tragen von Kleidung, die von der Bekundung eines bestimmten Glaubens zeugt, verletzt wird.
pl zezwolenie na rejestrację na rzecz skarżącej wspólnotowego znaku towarowego MARIE CLAIRE (nr ‧ ‧) dla strojów kąpielowych i artykułów bieliźniarskich należących do klasy ‧ klasyfikacji międzynarodowej
de Zulassung der von der Klägerin angemeldeten Gemeinschaftsmarke MARIE CLAIRE (Nr. ‧ ‧) zur Eintragung für Badeanzüge, Unterbekleidungsstücke in Klasse ‧ der internationalen Nomenklatur
pl dolarów ze strojem wdowy
de Das und die Witwenkleider machten $
pl Poza tym chyba nigdy jeszcze nie widziała takiego stroju
de Außerdem hat sie wohl noch nie solche Kleidung gesehen
pl zakup, konserwację i czyszczenie w szczególności: tóg sędziowskich, strojów woźnych i kierowców, ubrań roboczych personelu powielarni i konserwatorów
de den Kauf, die Unterhaltung und die Reinigung insbesondere der Roben der Richter und Generalanwälte, der Dienstkleidung für Amtsboten und Fahrer, der Arbeitskleidung für das Personal des Vervielfältigungsdienstes und des Wartungsdienstes
pl Stroją się w piórka internacjonalistów, ale protestują, gdy sąsiedzi pomagają sobie w potrzebie czy w sytuacji zagrożenia.
de Sie maskieren sich als Internationalisten, sind jedoch dagegen, dass Nachbarn einander in Krisenzeiten oder im Falle eines Angriffs helfen.
pl Wygląda na to, że jego strój lata
de Sir, anscheinend kann sein Anzug fliegen.Bring mich auf maximale Höhe
pl Stąd niedorozwój umysłowy i jednakowe stroje
de Deswegen sind sie alle degeneriert und tragen die gleichen Klamotten
pl Podziękowania także dla sprawozdawcy odzianego w bawarski strój.
de Danke auch dem Berichterstatter in seiner bayerischen Tracht.
pl A gdzie twój strój?
de Warum haben Sie keine Uniform?
pl Kobiecy strój, ale praktyczny
de Feminin, aber praktisch
pl Żarty sobie stroisz?
de Machen Sie Witze?
pl Jakkolwiek zgadam się, że nie można zmuszać kobiet do noszenia takiego stroju, to obawiam się, że zakaz może spowodować dokładnie odwrotne skutki od zamierzonych: kobiety, które chcą nosić burkę, trafią do więzienia.
de Auch wenn ich zustimme, dass niemand Frauen zwingen sollte, ein solches Kleidungsstück zu tragen, so bin ich doch besorgt, dass ein Verbot zu einem der Absicht genau entgegengesetztem Ergebnis führen könnte: Frauen, die bereit sind, die Burka zu tragen, landen im Gefängnis.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 130 zdań frazy strój.Znalezione w 0,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.