Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Laufwerk     

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

inteligentna elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle
stacja dysków twardychFestplatte
stacja, dyskLaufwerk
zintegrowana elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle

Przykładowe zdania z "stacja dysków", pamięć tłumaczeniowa

add example
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej w stacji % ‧ brak dysku albo brak wystarczających praw dostępu do stacjiKein Zugriff auf %‧. Wahrscheinlich befindet sich keine Diskette in Laufwerk %‧, oder Ihre Zugriffsrechte darauf sind unzureichend
Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski siecioweDes Weiteren enthält die Navigationsleiste eine Liste aller Geräte ihres Computers. Dabei werden sowohl physikalische Laufwerke (wie zum Beispiel Ihre Festplatten, & CD-ROM;-oder Disketten-Laufwerke) als auch virtuelle Laufwerke (wie zum Beispiel Partitionen Ihrer Festplatte oder Netzwerkfreigaben) angezeigt
Urządzenia. Są tutaj wyświetlone Twoje partycje twardego dysku, stacje dyskietek oraz napędy & CD-ROM;. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie urządzenia lub partycji spowoduje jej zamontowanie i wyświetli jej zawartość w głównym widoku. Zamontowane urządzenie, lub partycja, może zostać odmontowana po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Odmontuj z podręcznego menuGeräte. Dies ist eine Baumansicht Ihrer Festplattenpartitionen, der Diskette und & CD-ROM;. Ein Linksklick auf einen Geräte-oder Partitionsnamen bindet diesen Eintrag in das Dateisystem ein und zeigt seinen Inhalt in der Hauptansicht an. Die Einbindung eines eingebundenen Gerätes oder einer eingebundenen Partition können Sie wieder lösen, indem Sie nach einem Rechtsklick auf den Eintrag Laufwerk-Einbindung lösen des Kontextmenüs klicken
Włóż teraz poprawnie sformatowaną dyskietkę do napędu i kliknij ikonę Stacji dyskietek, aby & kde; zamontowało dyskietkę i wyświetliło pliki na niej zawarte. Przed wyciągnięciem dysku z napędu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Stacji dyskietek i z wyświetlonego menu wybierz pozycję OdmontujNun können Sie eine ordnungsgemäß formatierte Diskette in das Laufwerk legen und auf das Diskette-Symbol klicken, um & kde; zum Einbinden des Diskettenlaufwerkes und zur Anzeige der Dateien zu veranlassen. Bevor Sie die Diskette aus dem Laufwerk entfernen, müssen Sie durch Klicken mit der & RMBn; auf das Disketten-Symbol klicken und Laufwerk-Einbindung lösen auswählen
w przypadku JV: optyczne komputerowe stacje dyskówJV: optische Laufwerke
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO ausführen. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Urządzenie może nie być gotowe, np. nie ma płyty w napędzie CD-ROM lub dyskietki w stacji dysków. Być może urządzenie peryferyjne nie jest poprawnie podłączone fizycznieDas Gerät ist eventuell nicht betriebsbereit. Vielleicht enthält es kein Medium (z. B. keine CD bei einem CD-ROM-Laufwerk), oder es ist nicht korrekt angeschlossen
Ta opcja jest podobna do Stacji dyskietek..., ale jest przeznaczona dla dysków twardych lub partycjiDiese Option ähnelt der für Diskettenlaufwerk..., aber dient dem Einbinden von Festplatten bzw. Partitionen
Nie można odczytać sektora startowego % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Lesen des Startsektors in %‧ nicht möglich. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk %
Na powyższym obrazie, cztery urządzenia są widoczne: jeden twardy dysk sformatowany w systemie reiserfs, z partycją zamontowaną w systemie plików jako/root (/), dwa napędy & CD-ROM;, oraz stację dyskietekIn der Abbildung oben werden vier Geräte gezeigt: eine reiserfs-formatierte Festplatten-Partition als Dateisystembasis (/eingebunden), zwei & CD-ROM;s und eine Diskette
Proszę wybrać stację dyskówDiskettenlaufwerk wählen
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Kein Zugriff auf %‧. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk in %
Stacje robocze: Poniżej przedstawiono przykład obliczenia PTEC dla stacji roboczej z dwoma dyskami twardymiArbeitsplatzrechner: Es folgt eine beispielhafte Berechnung des TEC für einen Arbeitsplatzrechner mit zwei Festplattenlaufwerken
& kdiskfree; wyświetla wszystkie dostępne urządzenia plikowe (partycje dysków twardych, stacje dyskietek oraz napędy & CD;, & etc;) wraz z informacją o ich całkowitej pojemności, dostępnym miejscu, rodzaju i punkcie montowania. Pozwala również na montowanie oraz odmontowywanie dysków oraz podgląd ich zawartości w menedżerze plików& kdiskfree; zeigt die verfügbaren Plattenbereiche an (Partitionen auf Festplatten, Disketten, CD-ROM-Laufwerke etc;). Zu jedem Bereich wird die Gesamtgröße, der freie Bereich, das Dateisystem und der Ort der Einbindung ins Dateisystem (Mount-Punkt) angezeigt. Mit & kdiskfree; können auch (sofern die Berechtigung vorhanden ist) Laufwerke gemountet/-unmountet und der Dateimanager mit der Anzeige für dieses Laufwerk geöffnet werden
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO installieren. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicieBenutzen Sie diese Option, um ein Symbol zu erstellen, dass das Diskettenlaufwerk ins System einbindet und eine neue Instanz von & konqueror; mit dem Inhalt der Diskette öffnet. Um die Einbindung der Diskette in das Dateisystem wieder zu lösen, klicken Sie mit rechts auf das Symbol und wählen Laufwerkseinbindung lösen. Tatsächlich muss es sich nicht um ein Diskettenlaufwerk handeln--jedes Laufwerk und jede Partition, die nicht beim Systemstart automatisch eingebunden werden, können über ein solches Symbol eingebunden werden. Normalerweise ist die Arbeitsfläche ein guter Platz für dieses Symbol
W niektórych systemach operacyjnych (jak na razie tylko w & Linux-miejscownik; i FreeBSD) & kde; potrafi dynamicznie wyświetlać ikony dla każdego zamontowanego urządzenia w systemie (na przykład dla stacji & CD-ROM; dysków, dyskietek i udziałów sieciowychAuf einigen Betriebssystemen (derzeit & Linux; und FreeBSD) kann & kde; dynamisch Symbole für jedes verfügbare Gerät, das eingebunden werden kann, auf der Arbeitsfläche darstellen. Das können & CD-ROM;-Laufwerke, Diskettenlaufwerke oder Netzwerkfreigaben sein
Sprawdź, czy urządzenie jest gotowe (stacje dysków muszą zawierać dyskietki, napędy CD-ROM-płyty, zaś urządzenia zewnętrzne muszą być poprawnie podłączone i włączone) i spróbuj jeszcze razVergewissern Sie sich, dass das Gerät betriebsbereit ist. Wechsellaufwerke müssen ein Medium enthalten und tragbare Geräte müssen angeschlossen und eingeschaltet sein. Versuchen Sie es anschließend erneut
Wszystkie dyski do mojego biuraAlle Festplatten aus meinem Büro.Und die da drüben auch
p, li { white-space: pre-wrap; } Planista: bezczynne Program działający z priorytetem I/O bezczynny otrzymuje dostęp do dysku tylko wtedy, kiedy żaden inny progam nie potrzebował takiego dostępu przez określony czas. Wpływ procesów bezczynnych na normalne działanie systemu powinien być zerowy. W przypadku tej klasy priorytety nie mają znaczeniap, li { white-space: pre-wrap; } Inaktiv Wenn ein Programm mit dem Planer Inaktiv läuft, erhält es nur E/A-Zugriff auf die Festplatte, wenn kein anderes Programm für eine bestimmte Zeitspanne Zugriff auf darauf angefragt hat. Prozesse mit dem Inaktiv-Planer sollten keinerlei Einfluss auf die normale Systemleistung haben. Dieser Planer kennt keine Prioritäten
Droga Mleczna, która jest domową galaktyką Ziemi i wszystkich gwiazd na naszym niebie, jest galaktyką spiralną. Uważa się, że zalicza się do galaktyk z poprzeczką. Jej nazwa, Droga Mleczna odnosi się do jasnej drogi, która jest widoczna na niebie. Jest to jej dysk galaktyczny, tak widoczny z naszej lokalizacji wewnątrz niegoDie Galaxie Milchstraße, die die Heimat der Erde und aller anderen Sterne in unserem Himmel ist, ist eine Spiralgalaxie, und man glaubt, dass sie eine Riegelgalaxie ist. Der Straße Milchstraße bezieht sich auf eine Band sehr blasser Sterne im Himmel. Dieses Band ist das Ergebnis einer Sicht auf die Fläche der Scheibe unserer Galaxie aus unserer Perspektive
Co więcej, dochodzenie wykazało, że wszystkie dyski DVD+/-R mają takie samo ostateczne przeznaczenieDarüber hinaus hat die Untersuchung ergeben, dass alle DVD+/-Rs dieselbe Endverwendung haben
CPA ‧.‧.‧: Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dyskówCPA ‧.‧.‧: Andere Aufzeichnungsträger einschließlich Matrizen und Mutterplatten für die Herstellung von Platten
Przez ostatnie ‧ godziny kopiujemy informacje z dyskuGeben Sie mir Bescheid, wenn es fertig ist
Zapisywalne dyski kompaktowe (CD-R) rozróżniamy według typu gromadzonych danych (zapisywalne dyski kompaktowe danych lub do jednorazowego nagrywania muzyki), pojemności pamięci, warstwy odbijającej wykonanej z metalu oraz tego, czy płyty te są, bądź nie są zadrukowaneCD-R werden nach der Art der gespeicherten Daten (Daten-CD-R und Musik-CD-R), der Speicherkapazität und der reflektierenden Metallschicht unterschieden sowie danach, ob sie bedruckt sind oder nicht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2857 zdań frazy stacja dysków.Znalezione w 0,898 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.