Tłumaczenia na język niemiecki:

  • im Stau stehen   

Przykładowe zdania z "stać w korku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z pomocą Komisji powinniśmy być w stanie znaleźć różne dźwignie finansowe, by zlikwidować lub zmniejszyć korki, które paraliżują życie miast i ich mieszkańców.
de Mit Hilfe der Kommission sollten wir in der Lage sein, unterschiedliche finanzielle Hebel anzusetzen, um die Verkehrsstaus zu beseitigen oder abzubauen, die das Leben der Städte und ihrer Bewohner lahmlegen.
pl Każdy zestaw produktu InductOs zawiera: • ‧ mg diboterminy alfa w postaci jałowego proszku w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • rozpuszczalnik do odtwarzania w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • jałowe podłoże w opakowaniu blistrowym z polichlorku winylu (PCW) szczelnie zamkniętym wieczkiem Tyvek; • ‧ jałowe jednorazowe strzykawki polipropylenowe o pojemności ‧ ml; • ‧ jałowe igły (ze stali nierdzewnej
de mg des sterilen Dibotermin alfa Pulvers in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Lösungsmittel zur Rekonstitution in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Eine sterile Matrix in einer Polyvinylchlorid-(PVC) Blisterpackung mit einer verschweißten Tyvek-Versiegelung. Zwei sterile ‧ ml Einweg-Polypropylen-Spritzen. Zwei sterile Nadeln (Edelstahl
pl Dlaczego? 400 milionów Europejczyków mieszka w miastach. Te 400 milionów osób marnuje mnóstwo czasu stojąc codziennie w korkach, co ma znaczny wpływ na ich życie.
de Warum? 400 Millionen Europäer leben in Städten und diese 400 Millionen Europäer sind von Lebensumständen betroffen, die sie dazu zwingen, täglich Zeit in Verkehrsstaus zu verschwenden.
pl Teraz musimy sprawić, aby kolejowy transport towarowy stał się atrakcyjniejszy dla firm, bowiem jeśli część towarów zacznie być przewożona koleją zamiast transportem drogowym, oznaczać to będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych, które utknęły w korkach na drogach i autostradach.
de Wir müssen den Schienengüterverkehr jetzt attraktiver machen für Unternehmen, denn wenn Güter nicht länger auf der Straße sondern mit der Eisenbahn transportiert werden, bedeutet das, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und weniger LKWs in Staus auf Autobahnen und Straßen stecken.
pl Roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej
de ml Injektionslösung in einer Fertigspritze aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl
pl pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki, skierowane do posła van der Stoepa - (NL) Panie Przewodniczący! Chciałabym zadać Posłowi van der Stoepowi następujące pytanie: gdyby miano przywrócić kontrole graniczne, to co powiedziałby Pan Poseł van der Stoep holenderskim urlopowiczom wracającym z dwutygodniowych wakacji we Francji, pragnącym przekroczyć granicę pomiędzy Antwerpią a Hazeldonk, którzy w drodze do domu znajdą się w wielokilometrowym korku, tym samym, w którym stoją kierowcy ciężarówek jadący do portu w Rotterdamie, by rozładować swój ładunek?
de eine "Blue-Card"Frage an Herrn van der Stoep. - (NL) Herr Präsident, ich möchte Herrn van der Stoep folgende Frage stellen: Wenn Grenzkontrollen wiedereingeführt werden sollten, was würde Herr van der Stoep den niederländischen Urlaubern sagen, die aus einem vierzehntägigen Urlaub aus Frankreich zurückkehren und die Grenze zwischen Antwerpen und Hazeldonk überqueren wollen und die auf ihrem Heimweg schließlich in einer kilometerlangen Schlange landen, wie auch die LkW-Fahrer auf ihrem Weg zum Hafen von Rotterdam, um ihre Ladung abzuladen?
pl Strzykawka znajdująca się w półautomatycznym wstrzykiwaczu wykonana jest ze szkła typu I, z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej; strzykawka zawiera roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml
de Die Spritze in dem Fertigpen ist aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl hergestellt und enthält ‧ ml Injektionslösung
pl podkreśla, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której samochody ciężarowe stoją w kolejkach sięgających ‧ km po unijnej stronie granicy, i dlatego wzywa Rosję do usprawnienia procedur na granicach i wprowadzenia środków uzgodnionych z UE w celu ograniczenia korków
de betont, dass bis zu ‧ Kilometer lange Lastwagenstaus auf der EU-Seite der Grenze unannehmbar sind, und fordert Russland daher auf, seine Verfahren an den Grenzen zu straffen und die mit der EU vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung dieser Staus umzusetzen
pl mg proszku w fiolce (szkło typu I) z gumowym korkiem, aluminiowym zabezpieczeniem i plastikowym kapslem
de mg Pulver in einer Durchstechflasche (Typ I Glas) mit einem Gummistopfen, einem Aluminiumverschluss und einer Plastikkappe
pl Wzrasta także liczba przypadków skandalicznych opóźnień w wypłacaniu należnych wynagrodzeń i innych należnych pracownikom świadczeń, jak ma to miejsce w wytwórniach korka, niektórych zakładach włókienniczych i przedsiębiorstwach np. sektora ceramicznego czy metalurgicznego.
de Die skandalösen Verspätungen bei der Lohnzahlung und anderen den Arbeitnehmern zustehenden Vergütungen nehmen ebenfalls zu, z. B. in Korkfabriken, einigen Textilfirmen sowie der Keramikindustrie und Metallurgie.
pl Pan poseł poinformował mnie, że utknął w korku.
de Er teilt mir mit, dass er im Stau stand.
pl Przy użyciu pipety dodać ‧ ml rozpuszczalnika A (‧.‧), zamknąć kolbę korkiem i mieszać przez godzinę w mikserze
de Anschließend wird der Kolben verschlossen und ‧ h lang im Schüttelgerät geschüttelt
pl nr ‧ (Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci prostokątnych (włączając kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasów (włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek
de Nr. ‧: Naturkork, entrindet, zwei oder vierseitig grob zugerichtet oder in in Würfeln, Platten, Blättern oder Streifen von quadratischer oder rechteckiger Form (einschließlich scharfkantige Rohlinge zum Herstellen von Stopfen
pl Lek Yondelis jest dostarczany w bezbarwnych fiolkach ze szkła typu I z gumowym korkiem bromobutylowym z aluminiowym kapslem
de Yondelis wird angeboten in einer farblosen Durchstechflasche aus Glas vom Typ I mit einem Brombutylgummistopfen und einer abziehbaren Aluminiumversiegelung
pl ml roztworu znajduje się w ‧, ‧ ml wkładzie (szkło typ I) z szarym gumowym tłokiem w środku zamkniętym gumowym korkiem z aluminiową karbowaną nakładką
de ml Lösung in einer ‧ ml Patrone (Typ I Glasqualität) mit grauem Gummikolben und einer Aluminiumbördelkappe mit Gummieinlage
pl CPA ‧.‧.‧: Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
de CPA ‧.‧.‧: Naturkork, entrindet, zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, in Würfeln, Platten, Blättern, Streifen oder anderen Formen; Korkabfälle; Korkschrot und Korkmehl
pl znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek albo cechują się nadciśnieniem wynoszącym co najmniej trzy bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze
de in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind, abgefüllt sind oder einen auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von ‧ bar oder mehr aufweisen
pl W przypadku stosowania flakonów wielokrotnego użycia, zaleca się użycie igły do aspiracji lub automatu do wstrzykiwań, aby uniknąć nadmiernego uszkodzenia korka
de Bei Mehrdosenbehältnissen sollte eine Extrakanüle zur Entnahme der Injektionslösung oder eine Impfpistole verwendet werden, um ein zu häufiges Anstechen des Gummistopfens zu vermeiden
pl miliony dolarów, w ulicznym korku
de Vier Millionen Dollar durch einen Verkehrsstau
pl Pod kołami samochodu zostały stratowane wróble w chwili, gdy z rykiem silnika pędził on wzdłuż Allée de la Robertsau. Kierowca trąbiąc, z prędkością ponad 100 km/godz. wyprzedzał jadące powoli w korku ulicznym pojazdy, zmuszając przestraszonych pieszych do ucieczki ze skrzyżowania, by ratować życie.
de Dabei wurden Sperlinge überfahren, es ging in einem Höllentempo durch die Allée de la Robertsau. Da wurde an langsamen Fahrzeugen in Schlangenlinien vorbeigeprescht, erschreckte Fußgänger wichen vom Zebrastreifen zurück.
pl Wprowadzić igłę prostopadle w środek korka fiolki
de Stechen Sie in der Mitte des Stopfens der Durchstechflasche die Nadel gerade nach unten ein
pl Wkłuć w korek przyrządu igłę na głębokość około ‧ cm i powoli wstrzyknąć rozpuszczalnik do fiolki
de Stechen Sie die Kanüle durch den Verschluss etwa ‧ cm tief ein und injizieren Sie langsam das Lösungsmittel in die Durchstechflasche
pl Korki przyczyniają się w dużej mierze do zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i marnotrawienia paliwa.
de Verkehrsstaus sind für einen großen Teil der Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Kraftstoffverschwendung verantwortlich.
pl Proszek znajduje się w fiolce z przezroczystego szkła z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, błękitnym plastikowym kapturkiem
de Das Pulver ist in einer klaren Durchstechflasche aus Glas mit einem Gummistopfen und einer Aluminiumversiegelung mit blauem abnehmbaren Schnappdeckel aus Plastik enthalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1490840 zdań frazy stać w korku.Znalezione w 663,797 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.