Tłumaczenia na język niemiecki:

  • im Stau stehen   

Przykładowe zdania z "stać w korku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej
de ml Injektionslösung in einer Fertigspritze aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl
pl podkreśla, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której samochody ciężarowe stoją w kolejkach sięgających ‧ km po unijnej stronie granicy, i dlatego wzywa Rosję do usprawnienia procedur na granicach i wprowadzenia środków uzgodnionych z UE w celu ograniczenia korków
de betont, dass bis zu ‧ Kilometer lange Lastwagenstaus auf der EU-Seite der Grenze unannehmbar sind, und fordert Russland daher auf, seine Verfahren an den Grenzen zu straffen und die mit der EU vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung dieser Staus umzusetzen
pl Każdy zestaw produktu InductOs zawiera: • ‧ mg diboterminy alfa w postaci jałowego proszku w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • rozpuszczalnik do odtwarzania w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • jałowe podłoże w opakowaniu blistrowym z polichlorku winylu (PCW) szczelnie zamkniętym wieczkiem Tyvek; • ‧ jałowe jednorazowe strzykawki polipropylenowe o pojemności ‧ ml; • ‧ jałowe igły (ze stali nierdzewnej
de mg des sterilen Dibotermin alfa Pulvers in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Lösungsmittel zur Rekonstitution in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Eine sterile Matrix in einer Polyvinylchlorid-(PVC) Blisterpackung mit einer verschweißten Tyvek-Versiegelung. Zwei sterile ‧ ml Einweg-Polypropylen-Spritzen. Zwei sterile Nadeln (Edelstahl
pl Dlaczego? 400 milionów Europejczyków mieszka w miastach. Te 400 milionów osób marnuje mnóstwo czasu stojąc codziennie w korkach, co ma znaczny wpływ na ich życie.
de Warum? 400 Millionen Europäer leben in Städten und diese 400 Millionen Europäer sind von Lebensumständen betroffen, die sie dazu zwingen, täglich Zeit in Verkehrsstaus zu verschwenden.
pl Teraz musimy sprawić, aby kolejowy transport towarowy stał się atrakcyjniejszy dla firm, bowiem jeśli część towarów zacznie być przewożona koleją zamiast transportem drogowym, oznaczać to będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych, które utknęły w korkach na drogach i autostradach.
de Wir müssen den Schienengüterverkehr jetzt attraktiver machen für Unternehmen, denn wenn Güter nicht länger auf der Straße sondern mit der Eisenbahn transportiert werden, bedeutet das, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und weniger LKWs in Staus auf Autobahnen und Straßen stecken.
pl pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki, skierowane do posła van der Stoepa - (NL) Panie Przewodniczący! Chciałabym zadać Posłowi van der Stoepowi następujące pytanie: gdyby miano przywrócić kontrole graniczne, to co powiedziałby Pan Poseł van der Stoep holenderskim urlopowiczom wracającym z dwutygodniowych wakacji we Francji, pragnącym przekroczyć granicę pomiędzy Antwerpią a Hazeldonk, którzy w drodze do domu znajdą się w wielokilometrowym korku, tym samym, w którym stoją kierowcy ciężarówek jadący do portu w Rotterdamie, by rozładować swój ładunek?
de eine "Blue-Card"Frage an Herrn van der Stoep. - (NL) Herr Präsident, ich möchte Herrn van der Stoep folgende Frage stellen: Wenn Grenzkontrollen wiedereingeführt werden sollten, was würde Herr van der Stoep den niederländischen Urlaubern sagen, die aus einem vierzehntägigen Urlaub aus Frankreich zurückkehren und die Grenze zwischen Antwerpen und Hazeldonk überqueren wollen und die auf ihrem Heimweg schließlich in einer kilometerlangen Schlange landen, wie auch die LkW-Fahrer auf ihrem Weg zum Hafen von Rotterdam, um ihre Ladung abzuladen?
pl Z pomocą Komisji powinniśmy być w stanie znaleźć różne dźwignie finansowe, by zlikwidować lub zmniejszyć korki, które paraliżują życie miast i ich mieszkańców.
de Mit Hilfe der Kommission sollten wir in der Lage sein, unterschiedliche finanzielle Hebel anzusetzen, um die Verkehrsstaus zu beseitigen oder abzubauen, die das Leben der Städte und ihrer Bewohner lahmlegen.
pl Strzykawka znajdująca się w półautomatycznym wstrzykiwaczu wykonana jest ze szkła typu I, z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej; strzykawka zawiera roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml
de Die Spritze in dem Fertigpen ist aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl hergestellt und enthält ‧ ml Injektionslösung
pl Proszek jest dostarczany w ‧ ml fiolkach (szkło typu I) z korkiem (guma bromobutylowa) i aluminiowym kapslem
de Das Pulver befindet sich in einer ‧ ml Durchstechflasche (Glas Typ I) mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumversiegelung und abtrennbarer Plastikkappe
pl Natychmiast połączyć napełnioną wodą strzykawkę z łącznikiem fiolki przez dociśnięcie strzykawki do dołu i przebić korek fiolki za pomocą kolca w łączniku
de Schrauben Sie gleich danach die Spritze auf den beigefügten Adapter, setzen Sie den Adapter auf die Injektionsflasche, und durchbohren Sie dabei mit dem Dorn den Stopfen in der Mitte
pl W przypadku użycia igły należy wbić ją w środek gumowego korka
de Falls Sie eine Mischkanüle verwenden, achten Sie darauf, den Gummistopfen in der Mitte zu durchstechen
pl W sekcji GL (nieobrobiony korek i odpady z drewna
de Unter Abschnitt GL
pl Klasa ‧: wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych
de Klasse ‧: Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen
pl Proszek w fiolce (szkło typu ‧) z korkiem (guma butylowa) i rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z zatyczką tłoka i wieczkiem (guma chlorobutylowa), z jedną lub dwiema oddzielnymi igłami, w opakowaniu po ‧, ‧ i
de Pulver in einem Fläschchen (Glasart I) mit Stopfen (Butyl-Gummi) und Lösungsmittel in einer Fertigspritze (Glasart I) mit Kolbenstopfen und Verschlusskappe (Chlorobutyl-Gummi), mit einer oder zwei beigepackten Kanülen, in Packungsgrößen zu ‧x‧, ‧x‧ und ‧x‧ Dosis
pl Wytwarzanie produktów wymienionych w załączniku I do Taktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury, których dotyczy rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧, jak również produktów objętych kodami CN ‧, ‧ i ‧ (produkty wytwarzane z korka
de Erzeugung der in Anhang I des EG-Vertrages genannten Erzeugnisse, ausgenommen Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates sowie Erzeugnisse der KN-Codes ‧, ‧ und ‧ (Korkwaren
pl Dołączyć tłok do strzykawki z rozpuszczalnikiem wprowadzając go do otworu w strzykawce, a następnie mocno wcisnąć i przekręcić aż dobrze połączy się z korkiem
de Befestigen Sie den Spritzenkolben an der Spritze mit dem Lösungsmittel, indem Sie den Kolben in die Öffnung des Spritzenstopfens einsetzen und kräftig andrücken und einschrauben, bis er sicher im Stopfen sitzt
pl Jeśli w fiolce pozostał płyn, należy odwróć fiolkę, cofnąć igłę do pozycji, w której otwór igły będzie znajdował się wewnątrz korka
de Falls Lösung in der Durchstechflasche zurückbleibt, halten Sie die Durchstechflasche kopfüber und ziehen Sie die Nadel langsam zurück, bis die Spitze der Nadel noch gerade auf der Innenseite des Stopfens sichtbar ist
pl j. m. proszku w fiolce ‧ ml (szkło typu ‧) z korkiem (chlorobutyl) i kapslem typu flip-off (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłokiem zakończonym korkiem (bromobutyl), osłoną końcówki (bromobutyl), jałowy zestaw do pobierania roztworu z filtrem, jałowy zestaw do infuzji, ‧ gaziki nasączone alkoholem, przylepiec oraz gaza
de I.E.Pulver in einer ‧ ml Durchstechflasche (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen (Chlorbutyl) und einem Flip-Off-Deckel (Aluminium) und ‧ ml Lösungsmittel in einer vorgefüllten Spritze (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen für den Kolben (Brombutyl), einer Spritzenkappe (Brombutyl) und einem sterilen Adapter für die Durchstechflasche als Hilfsmittel zur Rekonstitution, einem sterilen Infusionsset, zwei Alkoholtupfern, einem Heftpflaster und einem Tupfer aus Verbandmull
pl cech konstrukcji pozwalających uniknąć dodatkowej emisji par w przypadku braku korka wlewu paliwa
de konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung überhöhter Verdunstungsemissionen bei fehlendem Tankdeckel
pl W korku znajduje się wyściółka zbudowana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), pianki polietylenowej, octanu etylenowinylu (EVA) oraz chlorku poliwinylidenu (PvDC
de Dichteinlage aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylenschaum, Ethylenvinylacetat (EVA) und Polyvinylidenchlorid (PVDC
pl Wayfare ‧- ‧- ‧.Korek na ‧. KingAir skręć w lewo na
de Wayfarer- ‧... auf ‧ Uhr Verkehr, KingAir, nach links nach
pl Angiox jest dostarczany w postaci liofilizowanego proszku w szklanych ‧ ml fiolkach jednorazowego użytku (typu ‧), zamkniętych korkiem z gumy butylowej i uszczelnionych pokrywką z aluminiowej blachy karbowanej
de Angiox ist ein gefriergetrocknetes Pulver in Einzeldosis-Durchstechflaschen aus Typ-‧-Glas zu ‧ ml, die mit einem Butylgummistopfen verschlossen und einer Kappe aus gepresstem Aluminium versiegelt
pl j. m. proszku w fiolce‧ ml (szkło typu ‧) z korkiem (chlorobutyl) i kapslemtypu flip-off (aluminium) oraz ‧ ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłokiem zakończonym korkiem (bromobutyl), osłona końcówki (bromobutyl), jałowym zestaw do pobierania roztworu z filtrem, jałowy zestaw do infuzji, ‧ gaziki nasączone alkoholem, przylepiec oraz gaza
de I.E.Pulver in einer ‧ ml Durchstechflasche (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen (Chlorbutyl) und einem Flip-Off-Deckel (Aluminium) und ‧ ml Lösungsmittel in einer vorgefüllten Spritze (Typ I Glas) mit einem Verschlussstopfen für den Kolben (Brombutyl), einer Spritzenkappe (Brombutyl) und einem sterilen Adapter für die Durchstechflasche als Hilfsmittel zur Rekonstitution, einem sterilen Infusionsset, zwei Alkoholtupfern, einem Heftpflaster und einem Tupfer aus Verbandmull
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1490840 zdań frazy stać w korku.Znalezione w 220,46 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.