wymowa: IPA: [stuw] stuw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tisch   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Ein Möbelstück, das üblicherweise aus einer harten, flachen, horizontalen Fläche besteht, die über den Boden erhoben ist und von drei oder mehr Beinen (gewöhnlich vier) stabilisiert wird.
   
  mebel w postaci poziomej płaszczyzny (blatu) podpartej na nogach, służący zwykle do ułatwienia spożywania posiłków lub pracy;
 • Tabelle   
 • Tafel   
  (noun   )
 • Werkbank   
  (Noun  f)
 • tafel   
 • tisch   

Pozostałe znaczenia:

 
posiłek z wielu dań wyłożonych na stole lub sposób odżywiania się
 
środ. środowiskowy wyraz używany w sformułowaniach bryżowych dotyczących partii lub rozdania, albo zagrywki z wyłożonych kart
 
urządzenie techniczne o różnych zastosowaniach, w formie blatu stojącego na kilku nogach, będące osobnym stanowiskiem pracy
 
specjalny blat stojący na nogach, służący do prowadzenia przy nim konkretnej gry sprawnościowej

Picture dictionary

Tisch
Tisch
Tisch
Tisch

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (17)

blat stołuTischplatte
dekoracja stołuTafelschmuck
nakryć do stołuden Tisch decken
okrągły stółrunder tisch
Okrągły stółRunder Tisch
Pijana dziewczyna śpiąca przy stoleSchlafendes Mädchen
rycerze okrągłego stołurunder tisch
siadać do stołusich an den Tisch setzen
stół dla dwóch osóbTisch für zwei Personen
stół do tenisaTischtennistisch
stół jadalnyEßtisch
stół kuchennyKüchentisch
stół operacyjnyOperationstisch
stół rozkładanyAusziehtisch
stół szachySchachtisch
stół tenisowyTischtennisplatte
Szwedzki stółBuffet; Smörgåsbord

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stół", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pozostaje pytanie, jaką metodę przywołania wszystkich stron do rozsądku powinniśmy zaproponować, i jak skłonić zwaśnionych, aby usiedli przy stole negocjacyjnym mimo napiętej sytuacji?Welche Methode sollten wir aber vorschlagen, um alle Seiten vor dem Hintergrund so übersteigerter Spannungen zur Vernunft und an den Verhandlungstisch zu bringen?
Na stole jest pomarańcza.Auf dem Tisch liegt eine Orange.
Na grudniowym posiedzeniu Okrągłego Stołu w Londynie w zaleceniach na szczyt Indie-UE w roku ‧ uznano, iż partnerstwo strategiczne Indie-UE daje szanse na umocnienie i poszerzenie roli społeczeństwa obywatelskiego w tym partnerstwie dzięki forum Okrągłego StołuBei dem Treffen des Diskussionsforums im Dezember in London wurde in den Empfehlungen zum EU/Indien-Gipfel festgehalten, dass die strategische Partnerschaft EU/Indien die Chance bietet, die Rolle, die der Zivilgesellschaft bei dieser Partnerschaft zufällt, über das Diskussionsforum aufzuwerten und auszubauen
Ręce na stółHände auf den Tisch!
To właśnie jest tym nowym pomysłem, a dla posłów usytuowanych po prawej stronie sceny politycznej pomysłem tym jest jedna z dobrych koncepcji, jakie dla Francji miał prezydent Sarkozy; nazywał się Grenelle, czyli okrągły stół w sprawie środowiska naturalnego.Diese Idee ist neu und - für die Kolleginnen und Kollegen der Rechten - dies ist eine der guten Ideen, die Herr Sarkozy in Frankreich hatte; sie wurde Grenelle, oder runder Tisch, zum Thema Umwelt genannt.
Dwa kolejne zagadnienia obszernie dyskutowane przy Okrągłym Stole to rola mediów w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz współpraca kulturalnaZwei weitere Themen, die vom Diskussionsforum ausgiebig erörtert wurden, sind: die Rolle der Medien bei der Stärkung der Zivilgesellschaft sowie kulturelle Zusammenarbeit
Podane poniżej punkty powinny być, na przykład, wybrane jako miejsca pobierania próbek: urządzenia sterylizacyjne dla noży, noże (miejsce łączenia ostrza z uchwytem), puste wewnątrz noże do spuszczania krwi, szczypce do kastrowania, zbiorniki do sparzania, maszyny do workowania, stół do skrobania/zawieszania (trzody chlewnej), zęby piły oraz narzędzia tnące, urządzenia do oskórowania bydła, inne instrumenty do obróbki tusz, maszyny do polerowania, jarzma i pojemniki transportowe, pasy transmisyjne podajników, fartuchy, stoły do cięcia, drzwi zapadkowe, o ile stykają się z przemieszczanymi tuszami, rynny na organy żywieniowe, części linii często dotykane przez tusze, urządzenia na wysokości, z których może kapać wilgoć, itpZum Beispiel sollten folgende Stellen/Geräte beprobt werden: Sterilisationsgeräte für Messer, Messer (Verbindung zwischen Schneide und Griff), Entblutungs-Hohlmesser, Elastratoren, Brühkessel, Enddarm-Freischneid-und-Einsackvorrichtungen, Schlachtschragen (Schwein), Sägeblätter und sonstige Schneidgeräte, Rinder-Enthäutungsmaschinen, andere Schlachtkörper-Zurichtgeräte, Poliermaschinen, Transporthaken und-behälter, Förderbänder, Schürzen, Schneidetische, Pendeltüren, soweit sie von Schlachtkörpern berührt werden, Pansenrutschen, Teile der Verarbeitungslinie, die oft mit Schlachtkörpern in Kontakt kommen, und Überkopfstrukturen, von denen Feuchtigkeit abtropfen kann, usw
Ten stół jest inny niż zamawiałem.Dieser Schreibtisch ist anders als der, den ich bestellt habe.
Jakies ‧ ‧ na stoleDa könnten $‧. ‧ rausspringen
lub " pod stołem jest lustro "Oder:" Unterm Tisch ist ein SpiegeI. "
Nie przypuszczałem, że tak trudno będzie zrobić stół ogrodowy.Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, einen Picknicktisch zu bauen.
Jeżeli stosowano by obowiązujące procedury w celu uzyskania zezwoleń na ziemniaki lub owoce kiwi, to prawdopodobnie produkty te nie gościłyby dzisiaj na naszych stołach.Hätten wir die derzeit geltenden Verfahren auch bei der Zulassung von Kartoffeln oder Kiwi angewendet, so lägen diese womöglich bis heute nicht auf unserem Teller.
Tam na stole zostaly landrynyAuf dem Tisch sind die Bonbons geblieben
EKES jest zdania, że system monitorowania w ramach europejskiego modelu bezpieczeństwa sanitarnego, który pozwala na uzyskanie informacji na temat produktu żywnościowego od pola do stołu powinien mieć zastosowanie do produktów pochodzących z krajów trzecichDer EWSA ist der Auffassung, dass das System der Rückverfolgbarkeit, das das Kernstück des europäischen Modells der Lebensmittelsicherheit bildet und anhand dessen der Weg eines Lebensmittels vom Hof bis auf den Tisch transparent gemacht wird, auch auf Produkte aus Drittländern anwendbar sein sollte
W celu ułożenia tego pasjansa, zaleca się zbieranie kart z sekwensów w takiej samej kolejności, w jakiej powinny być ułożone na stole (najpierw asy, później dwójki, itdUm dieses Spiel zu lösen, empfiehlt es sich, Karten in derjenigen Reihenfolge freizulegen, in der sie auf die Basis gelegt werden können. Dabei sollte man versuchen, genügend Zellen und/oder Ablagen frei zu halten und unechte Familien auf den Ablagen zu bilden
W miarę jak społeczeństwa obywatelskie będą się lepiej rozumieć w dłuższej perspektywie, należałoby rozważyć utworzenie stałego organu wg modelu okrągłego stołuWährend sich die Zivilgesellschaften langfristig immer besser kennen lernen, sollte erwogen werden, eine Art ständiges Gremium wie etwa ein Diskussionsforum einzurichten
Umarłbym na tym stole, gdyby nie tyIch wär auf diesem Tisch gestorben, wenn du nicht wärst, Doc
Alternatywnie, jeżeli próbę przeprowadza się bez użycia stołu wibracyjnego z zadanym stałym przyspieszeniem, to pasmo częstotliwości od ‧ do ‧ Hz należy podzielić na ‧ pasm ‧/‧ oktawowych, każde przy stałej amplitudzie, tak, aby przyspieszenie teoretyczne zawierało się pomiędzy ‧ i ‧ g (g = ‧,‧ m/sFindet die Prüfung nicht auf einem Prüfstand mit gleichförmiger Beschleunigung statt, so ist das Frequenzband ‧ bis ‧ Hz in ‧ Halboktavbänder zu unterteilen, jedes mit einer konstanten Amplitude, so dass die theoretische Beschleunigung zwischen ‧ und ‧ g (g = ‧,‧ m/s‧) liegt
Słyszałam też, że jutro rząd niemiecki ma usiąść do stołu z innymi krajami europejskimi w celu wypracowania sposobów koordynacji pomocy państwa.Ich habe auch gehört, dass sich die deutsche Regierung morgen mit anderen europäischen Ländern an einen Tisch setzen wird, um auszuarbeiten, wie die staatlichen Subventionen koordiniert werden sollen.
Wspierane będą również działania promujące wzajemną systematyczną wymianę informacji i interakcje między podobnymi projektami oraz, w odpowiednich przypadkach, z działaniami w ramach innych istotnych programów Wspólnoty (np. warsztaty analizy i syntezy, okrągłe stoły, publikacje), podkreślające zaangażowanie w szczególności krajów kandydujących i stowarzyszonych oraz państw członkowskich, które przystąpiły do UE po dniu ‧ maja ‧ rUnterstützt wird auch ein systematischer Informationsaustausch sowie der Austausch zwischen ähnlichen Projekten und gegebenenfalls mit Maßnahmen sonstiger einschlägiger Gemeinschaftsprogramme (z. B. Analyse- und Synthese-Workshops, Seminare, Veröffentlichungen); dabei wird ein Schwerpunkt insbesondere auf der Einbeziehung der Bewerberländer und assoziierten Länder sowie der Mitgliedstaaten, die der Union nach dem ‧. Mai ‧ beigetreten sind, liegen
Nieuchronnie powstaje pytanie, w jaki sposób Okrągły Stół może być skuteczniejszy w procesie decyzyjnym, szczególnie w sytuacji, gdy ma on rzadki przywilej bezpośredniego dostępu do najwyższych władz politycznych, premiera Indii oraz premiera kraju sprawującego prezydencję Rady UE, na swych dorocznych szczytach?Unvermeidlich ergibt sich die Frage, wie der Entscheidungsfindungs- und Beschlussfassungsprozess des Diskussionsforums effektiver werden kann, besonders da es über das seltene Privileg des direkten Zugangs zu den höchsten politischen Organen- dem Regierungsoberhaupt, das jeweils den EU-Ratsvorsitz innehat, und dem indischen Premierminister bei ihren jährlichen Gipfeltreffen- verfügt
Jednym z problemów bezpośrednio wpływających na UE, które wymagają znalezienia rozwiązania za pomocą rozsądnych negocjacji przy stole rokowań, jest okupacja terytorium UE przez armię turecką na Cyprze.Eines der die EU direkt betreffenden Probleme, das der Suche nach einer Lösung durch feinfühlige Verhandlungen am runden Tisch bedarf, ist die Besatzung von EU-Gebieten durch die türkische Armee in Zypern.
Zespół przewodów zasilających jest umieszczony wzdłuż i w odległości ‧ mm od brzegu płaszczyzny uziemienia/stołu najbliższego w stosunku do antenyDie Stromversorgungskabel sind entlang und im Abstand von höchstens ‧ mm von der der Antenne am nächsten liegenden Kante der Grundplatte/des Tischs anzubringen
A wokół stołu- salęUnd eine Halle für die Tafel
Nie kładź tego na środku stołuTu das nicht mitten auf den Tisch
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy stół.Znalezione w 0,51 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.