Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Natron   
    (  n)

Przykładowe zdania z "soda oczyszczona", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku JV: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu sody kaustycznej i polichlorku winylu
de JV: Herstellung und Vertrieb von Natriumhydroxid und PVC
pl Rozlany produkt odkażać ‧ % roztworem sody kaustycznej lub roztworem podchlorynu sodu (wybielacz chlorowy używany w gospodarstwach domowych – ‧ ml (‧, ‧ %
de Verschüttetes Arzneimittel mit ‧ % Lauge oder Natriumhypochlorit-Lösung (Haushaltschlorbleiche ‧ ml (‧ %
pl Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sód
de Ascorbinsäure Natriumchlorid Natriumhydroxid oder Salzsäure Wasser für Injektionszwecke Enthält außerdem Natrium
pl Zawiera sód, dodatkowe informacje – patrz ulotka dla pacjenta
de Enthält Natrium, für weitere Informationen siehe Packungsbeilage
pl Stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznej
de Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
pl Rozcieńczalnik zawiera również sód o stężeniu ‧, ‧ g/‧ ml, co może być szkodliwe dla pacjentów stosujących dietę ubogosodową
de Das Arzneimittel enthält außerdem Natrium (‧ g/‧ ml), das für Patienten mit natriumarmer Diät schädlich sein kann
pl Campari z sodą
de Campari Soda
pl Lek VISTIDE zawiera sód
de VISTIDE enthält Natrium
pl Fenyloalanina (do ‧, ‧ mg w ‧ fiolce) Sód (mniej niż ‧ mmol na dawkę) Alkohol benzylowy (do ‧ mg w wielodawkowej ampułce z rozpuszczalnikiem
de Phenylalanin (bis zu ‧ mg pro Durchstechflasche) Natrium (weniger als ‧ mmol pro Dosis) Benzylalkohol (bis zu ‧ mg pro Multidose-Lösungsmittelampulle
pl Oznaczenia w plazmie lub surowicy muszą zawierać sód, potas, glukozę, całkowity cholesterol, mocznik, azot mocznikowy we krwi, kreatyninę, całkowite proteiny i albuminy i więcej niż dwa enzymy charakterystyczne efektów wątrobokomórkowych (takich jak alanina, aminotransferaza, asparaginian aminotransferazy, fosfataza alkaliczna, gamma glutamylotranspeptydaza i dehydrogenaza sorbitolowa
de Die Plasma-oder Serumbestimmungen umfassen die Parameter Natrium, Kalium, Glukose, Gesamtcholesterin, Harnstoff, Harnstoff-Stickstoff im Blut, Kreatinin, Gesamtprotein und Albumin sowie mehr als zwei Enzyme, die auf hepatozelluläre Wirkungen (wie Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, alkalische Phosphatase, Gammaglutamyl-Transpeptidase und Sorbitoldehydrogenase) schließen lassen
pl Wytwarza się go poprzez polimeryzację N-winylo-‧-pirolidonu w obecności katalizatora, którym może być soda kaustyczna lub N,N
de PVPP wird hergestellt durch Polymerisierung von N-vinyl-‧-Pirrolidon in Anwesenheit eines Katalysators, namentlich Natronlauge oder N,N
pl Rozcieńczalnik zawiera również sód (‧, ‧ g/‧ ml), co może być szkodliwe dla osób stosujących dietę ubogosodową
de Es enthält außerdem Natrium (‧ g/‧ ml), das für Patienten mit natriumarmer Diät schädlich sein kann
pl Soda kaustyczna
de Natriumhydroxid
pl Dane dotyczące działalności to ilość [t] surowców węglanowych lub dodatków związanych z emisjami CO‧, dostarczanych (takich jak dolomit, wapień, soda i inne węglany) i przetworzonych do produkcji szkła w instalacji, w okresie sprawozdawczym
de Die Tätigkeitsdaten sind die Menge [t] der für CO‧-Emissionen verantwortlichen karbonathaltigen Rohmaterialien oder Zusatzstoffen (wie Dolomit, Kalk/Kalkstein, Soda und andere Karbonate), die während des Berichtszeitraums in der Anlage angeliefert und zur Herstellung von Glas verwendet werden
pl stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznej
de Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
pl Inne składniki leku to wolne EDTMP (w postaci EDTMP. H‧O), sól sodowa EDTMP wapnia (w postaci Ca), wolny sód (w postaci Na) oraz woda do wstrzykiwań
de Die anderen Bestandteile sind Gesamt-EDTMP (als EDTMP.H‧O), Kalzium-EDTMP Natriumsalz (als Ca), Gesamtnatrium (als Na), Wasser für Injektionszwecke
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, w styczniu ‧ r. władze Zjednoczonego Królestwa otrzymały od spółki Nippon Soda Co. Ltd. wniosek o wpisanie substancji czynnej cyflufenamid do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG
de Das Vereinigte Königreich hat im Januar ‧ von der Nippon Soda Co. Ltd. einen Antrag nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs Cyflufenamid in Anhang I der Richtlinie ‧/‧/EWG erhalten
pl Po rozpuszczeniu preparat Savene zawiera potas i sód: należy brać to pod uwagę przy jego podawaniu pacjentom, u których poziom tych substancji we krwi wymaga kontrolowania
de Fertig zubereitet enthält Savene Kalium und Natrium: dies muss bei Patienten berücksichtigt werden, bei denen die Blutspiegel dieser Substanzen kontrolliert werden müssen
pl Zawiera sód
de Enthält Natrium
pl ilości określonych składników odżywczych i innych substancji zawartych w żywności, takich jak tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, izomery trans kwasów tłuszczowych, cukry i sól/sód
de der Mengen bestimmter Nährstoffe und anderer Substanzen, die in dem betreffenden Lebensmittel enthalten sind, wie z.B. Fett, gesättigte Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium
pl CO‧ z węglanów zawartych w surowcach, uwolniony w czasie topienia w piecu, jest bezpośrednio związany z produkcją szkła i można go obliczać na podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapienia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczka
de CO‧ aus Karbonaten im Rohmaterial, das während des Schmelzvorgangs im Ofen freigesetzt wird, steht in direktem Zusammenhang mit der Glasproduktion und wird berechnet auf Basis der umgewandelten Menge an Karbonaten aus dem Rohmaterial- hauptsächlich Soda, Kalk/Kalkstein, Dolomit und andere Alkali- und Erdalkalikarbonate, durch karbonatfreies Altglas (Bruchglas) ergänzt
pl Jeśli lekarz poinformował pacjenta o występowaniu u niego nietolerancji na niektóre cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. • sód
de Bitte nehmen Sie Vimpat erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Natrium
pl Produkt leczniczy zawiera sód i jest podawany w ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do infuzji (patrz punkt
de Dieses Arzneimittel enthält Natrium und wird in intravenöser ‧%iger Natriumchloridlösung verabreicht (siehe Abschnitt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1129 zdań frazy soda oczyszczona.Znalezione w 0,771 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.