Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Natron   
    (Noun  n)
  • Backnatron   

Przykładowe zdania z "soda oczyszczona", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl składnik odżywczy oznacza białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy, sód, witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do dyrektywy ‧/‧/EWG, oraz substancje, które należą do jednej z tych kategorii lub stanowią jej składniki
de Nährstoff ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein Fett, einen Ballaststoff, Natrium, eines der im Anhang der Richtlinie ‧/‧/EWG aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe, sowie jeden Stoff, der zu einer dieser Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes aus einer dieser Kategorien ist
pl stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznej
de Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
pl Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sód
de Ascorbinsäure Natriumchlorid Natriumhydroxid oder Salzsäure Wasser für Injektionszwecke Enthält außerdem Natrium
pl Jeśli lekarz poinformował pacjenta o występowaniu u niego nietolerancji na niektóre cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. • sód
de Bitte nehmen Sie Vimpat erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Natrium
pl Rozcieńczalnik zawiera również sód o stężeniu ‧, ‧ g/‧ ml, co może być szkodliwe dla pacjentów stosujących dietę ubogosodową
de Das Arzneimittel enthält außerdem Natrium (‧ g/‧ ml), das für Patienten mit natriumarmer Diät schädlich sein kann
pl Podwójny Jack Daniel' s z soda
de Einen doppelten Jack Daniel' s
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji (Konkurencja- Nadużycie pozycji dominującej- Rynek sody w Zjednoczonym Królestwie- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ WE- Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar- Rozsądny termin- Istotne wymogi proceduralne- Powaga rzeczy osądzonej- Istnienie pozycji dominującej- Nadużywanie pozycji dominującej- Wpływ na handel między państwami członkowskimi- Grzywna- Waga i czas trwania naruszenia- Okoliczności łagodzące
de Rechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Juni ‧- Imperial Chemical Industries/Kommission (Wettbewerb- Missbrauch einer beherrschenden Stellung- Sodamarkt im Vereinigten Königreich- Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. ‧ EG festgestellt wird- Verjährung der Befugnis der Kommission zur Festsetzung von Geldbußen oder Sanktionen- Angemessene Frist- Wesentliche Formvorschriften- Rechtskraft- Vorliegen der beherrschenden Stellung- Missbräuchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung- Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten- Geldbuße- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung- Mildernde Umstände
pl Państwa członkowskie i Komisja zachęcają dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecie
de Die Mitgliedstaaten und die Kommission bestärken die Anbieter von Mediendiensten darin, Verhaltenskodizes für unangebrachte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation zu entwickeln, die Kindersendungen begleitet oder darin enthalten ist und Lebensmittel und Getränke betrifft, die Nährstoffe oder Substanzen mit ernährungsbezogener oder physiologischer Wirkung enthalten, insbesondere solche wie Fett, Transfettsäuren, Salz/Natrium und Zucker, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung nicht empfohlen wird
pl Przedsiębiorstwo Nippon Soda Co. Ltd oświadczyło, po wszczęciu oraz po rozszerzeniu/wyjaśnieniu zakresu produktu, że nie odpowie na pytania zawarte w kwestionariuszu
de Das Unternehmen Nippon Soda Co. Ltd gab bei der Verfahrenseinleitung und nach der Erweiterung/Präzisierung der Warendefinition an, dass es die Fragebogen nicht beantworten werde
pl Campari z sodą
de Campari Soda
pl Chemiczne: zawartość węglowodanów nie mniej niż ‧,‧ g na ‧ g świeżego produktu; zawartość polifenoli nie mniej niż ‧ mg na ‧ g świeżego produktu; sód: nie więcej niż ‧,‧ g na ‧ g świeżego produktu; żelazo: nie więcej niż ‧,‧ mg na ‧ g świeżego produktu
de Chemische Eigenschaften: Kohlenhydratgehalt mindestens ‧,‧ g je ‧ g Frischsubstanz; Polyphenolgehalt mindestens ‧ mg je ‧ g Frischsubstanz; Natrium: mindestens ‧,‧ g je ‧ g Frischsubstanz; Eisen: mindestens ‧,‧ mg je ‧ g Frischsubstanz
pl Soda kaustyczna
de Natriumhydroxid
pl Oznaczenia w plazmie lub surowicy muszą zawierać sód, potas, glukozę, całkowity cholesterol, mocznik, azot mocznikowy we krwi, kreatyninę, całkowite proteiny i albuminy i więcej niż dwa enzymy charakterystyczne efektów wątrobokomórkowych (takich jak alanina, aminotransferaza, asparaginian aminotransferazy, fosfataza alkaliczna, gamma glutamylotranspeptydaza i dehydrogenaza sorbitolowa
de Die Plasma-oder Serumbestimmungen umfassen die Parameter Natrium, Kalium, Glukose, Gesamtcholesterin, Harnstoff, Harnstoff-Stickstoff im Blut, Kreatinin, Gesamtprotein und Albumin sowie mehr als zwei Enzyme, die auf hepatozelluläre Wirkungen (wie Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, alkalische Phosphatase, Gammaglutamyl-Transpeptidase und Sorbitoldehydrogenase) schließen lassen
pl minerały (sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, nikiel, chrom, chlor, fosfor, fluor, jod, bor, selen) od ‧,‧ do ‧,‧ %
de Mineralien (Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, Mangan, Eisen, Kobalt, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Chlor, Phosphor, Fluor, Jod, Bor, Selen): ‧,‧-‧,‧ %
pl w przypadku JV: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu sody kaustycznej i polichlorku winylu
de JV: Herstellung und Vertrieb von Natriumhydroxid und PVC
pl Fenyloalanina (do ‧, ‧ mg w ‧ fiolce) Sód (mniej niż ‧ mmol na dawkę) Alkohol benzylowy (do ‧ mg w wielodawkowej ampułce z rozpuszczalnikiem
de Phenylalanin (bis zu ‧ mg pro Durchstechflasche) Natrium (weniger als ‧ mmol pro Dosis) Benzylalkohol (bis zu ‧ mg pro Multidose-Lösungsmittelampulle
pl W przypadku gdy państwa członkowskie zgłosiły emisje z instalacji produkujących amoniak lub sodę amoniakalną, które zostaną objęte systemem unijnym dopiero, począwszy od ‧ r., emisje służące jako podstawa wyliczenia dostosowań w liczbie uprawnień w całej Unii, określonych w niniejszej decyzji zostały wzięte pod uwagę, przy założeniu, że emisje te stanowią emisje w rozumieniu art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE
de Soweit Mitgliedstaaten Emissionen aus Anlagen zur Herstellung von Ammoniak oder Sodaasche mitgeteilt haben, die erst ab ‧ in das EU-System einbezogen werden, wurden die Emissionen berücksichtigt, die die Grundlage für die mit dem vorliegenden Beschluss festgesetzte Anpassung der gemeinschaftsweiten Menge von Zertifikaten bilden, in der Annahme, dass es sich dabei um Emissionen im Sinne von Artikel ‧ Buchstabe b der Richtlinie ‧/‧/EG handelt
pl Jeżeli substancja odniesienia nie ulega degradacji w spodziewanym przedziale czasu (dla aniliny i benzoesanu sody zwykle krótszym niż dwa tygodnie), to ważność badania jest niepewna i musi zostać poddana dalszej weryfikacji lub, alternatywnie, badanie należy powtórzyć z nową próbką wody
de Wenn die Referenzsubstanz binnen des erwarteten Zeitraums nicht abgebaut wird (bei Anilin und Natriumbenzoat gewöhnlich unter zwei Wochen), ist die Validität des Tests zu bezweifeln und weiter zu überprüfen; alternativ kann der Test auch mit einer frischen Wasserprobe wiederholt werden
pl Substancja pomocnicza: sód
de Sonstiger Bestandteil
pl W celu zdefiniowania pojęć chemicznych i agronomicznych użytych w niniejszym rozporządzeniu wykorzystano zawarte w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie w sprawie nawozów) definicje podstawowych składników pokarmowych (N, P, K), drugorzędnych składników pokarmowych (jak: wapń, magnez, sód i siarka), mikroskładników pokarmowych (jak: bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk), nawozów na bazie azotanu amonu o wysokiej zawartości azotu (N powyżej ‧ %), nawozów prostych (z zawartością tylko jednego podstawowego składnika pokarmowego) oraz nawozów wieloskładnikowych (z zawartością więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego
de Die Definition der in dieser Verordnung zugrunde gelegten chemischen und agronomischen Konzepte entspricht den Begriffsbestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates (nachstehend Düngemittelverordnung genannt) für Primärnährstoffe (N, P, K), Sekundärnährstoffe (Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel), Spurennährstoffe (Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän und Zink), Ammoniumnitratdünger mit hohem Stickstoffgehalt (über ‧ GHT), Einnährstoffdünger (mit nur einem Primärnährstoff) und Mehrnährstoffdünger (mit mehr als einem Primärnährstoff
pl Zawiera również sód
de Enthält auch Natrium
pl chłodziwa, takiego jak hel, płyny organiczne, soda, stopy sodowo-potasowe, bizmut i stopy bizmutowo-ołowiowe
de Kühlmittel, wie Helium, organische Thermofluide, Natrium, Natriumkaliumlegierungen, Wismut, Bleiwismutlegierungen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1129 zdań frazy soda oczyszczona.Znalezione w 0,778 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.