Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Natron   
    (  n)

Przykładowe zdania z "soda oczyszczona", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku JV: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu sody kaustycznej i polichlorku winyluJV: Herstellung und Vertrieb von Natriumhydroxid und PVC
Rozlany produkt odkażać ‧ % roztworem sody kaustycznej lub roztworem podchlorynu sodu (wybielacz chlorowy używany w gospodarstwach domowych – ‧ ml (‧, ‧ %Verschüttetes Arzneimittel mit ‧ % Lauge oder Natriumhypochlorit-Lösung (Haushaltschlorbleiche ‧ ml (‧ %
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sódAscorbinsäure Natriumchlorid Natriumhydroxid oder Salzsäure Wasser für Injektionszwecke Enthält außerdem Natrium
Zawiera sód, dodatkowe informacje – patrz ulotka dla pacjentaEnthält Natrium, für weitere Informationen siehe Packungsbeilage
Stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznejVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
Rozcieńczalnik zawiera również sód o stężeniu ‧, ‧ g/‧ ml, co może być szkodliwe dla pacjentów stosujących dietę ubogosodowąDas Arzneimittel enthält außerdem Natrium (‧ g/‧ ml), das für Patienten mit natriumarmer Diät schädlich sein kann
Campari z sodąCampari Soda
Lek VISTIDE zawiera sódVISTIDE enthält Natrium
Fenyloalanina (do ‧, ‧ mg w ‧ fiolce) Sód (mniej niż ‧ mmol na dawkę) Alkohol benzylowy (do ‧ mg w wielodawkowej ampułce z rozpuszczalnikiemPhenylalanin (bis zu ‧ mg pro Durchstechflasche) Natrium (weniger als ‧ mmol pro Dosis) Benzylalkohol (bis zu ‧ mg pro Multidose-Lösungsmittelampulle
Oznaczenia w plazmie lub surowicy muszą zawierać sód, potas, glukozę, całkowity cholesterol, mocznik, azot mocznikowy we krwi, kreatyninę, całkowite proteiny i albuminy i więcej niż dwa enzymy charakterystyczne efektów wątrobokomórkowych (takich jak alanina, aminotransferaza, asparaginian aminotransferazy, fosfataza alkaliczna, gamma glutamylotranspeptydaza i dehydrogenaza sorbitolowaDie Plasma-oder Serumbestimmungen umfassen die Parameter Natrium, Kalium, Glukose, Gesamtcholesterin, Harnstoff, Harnstoff-Stickstoff im Blut, Kreatinin, Gesamtprotein und Albumin sowie mehr als zwei Enzyme, die auf hepatozelluläre Wirkungen (wie Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, alkalische Phosphatase, Gammaglutamyl-Transpeptidase und Sorbitoldehydrogenase) schließen lassen
Wytwarza się go poprzez polimeryzację N-winylo-‧-pirolidonu w obecności katalizatora, którym może być soda kaustyczna lub N,NPVPP wird hergestellt durch Polymerisierung von N-vinyl-‧-Pirrolidon in Anwesenheit eines Katalysators, namentlich Natronlauge oder N,N
Rozcieńczalnik zawiera również sód (‧, ‧ g/‧ ml), co może być szkodliwe dla osób stosujących dietę ubogosodowąEs enthält außerdem Natrium (‧ g/‧ ml), das für Patienten mit natriumarmer Diät schädlich sein kann
Soda kaustycznaNatriumhydroxid
Dane dotyczące działalności to ilość [t] surowców węglanowych lub dodatków związanych z emisjami CO‧, dostarczanych (takich jak dolomit, wapień, soda i inne węglany) i przetworzonych do produkcji szkła w instalacji, w okresie sprawozdawczymDie Tätigkeitsdaten sind die Menge [t] der für CO‧-Emissionen verantwortlichen karbonathaltigen Rohmaterialien oder Zusatzstoffen (wie Dolomit, Kalk/Kalkstein, Soda und andere Karbonate), die während des Berichtszeitraums in der Anlage angeliefert und zur Herstellung von Glas verwendet werden
stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznejVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron
Inne składniki leku to wolne EDTMP (w postaci EDTMP. H‧O), sól sodowa EDTMP wapnia (w postaci Ca), wolny sód (w postaci Na) oraz woda do wstrzykiwańDie anderen Bestandteile sind Gesamt-EDTMP (als EDTMP.H‧O), Kalzium-EDTMP Natriumsalz (als Ca), Gesamtnatrium (als Na), Wasser für Injektionszwecke
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, w styczniu ‧ r. władze Zjednoczonego Królestwa otrzymały od spółki Nippon Soda Co. Ltd. wniosek o wpisanie substancji czynnej cyflufenamid do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWGDas Vereinigte Königreich hat im Januar ‧ von der Nippon Soda Co. Ltd. einen Antrag nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs Cyflufenamid in Anhang I der Richtlinie ‧/‧/EWG erhalten
Po rozpuszczeniu preparat Savene zawiera potas i sód: należy brać to pod uwagę przy jego podawaniu pacjentom, u których poziom tych substancji we krwi wymaga kontrolowaniaFertig zubereitet enthält Savene Kalium und Natrium: dies muss bei Patienten berücksichtigt werden, bei denen die Blutspiegel dieser Substanzen kontrolliert werden müssen
Zawiera sódEnthält Natrium
ilości określonych składników odżywczych i innych substancji zawartych w żywności, takich jak tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, izomery trans kwasów tłuszczowych, cukry i sól/sódder Mengen bestimmter Nährstoffe und anderer Substanzen, die in dem betreffenden Lebensmittel enthalten sind, wie z.B. Fett, gesättigte Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium
CO‧ z węglanów zawartych w surowcach, uwolniony w czasie topienia w piecu, jest bezpośrednio związany z produkcją szkła i można go obliczać na podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapienia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczkaCO‧ aus Karbonaten im Rohmaterial, das während des Schmelzvorgangs im Ofen freigesetzt wird, steht in direktem Zusammenhang mit der Glasproduktion und wird berechnet auf Basis der umgewandelten Menge an Karbonaten aus dem Rohmaterial- hauptsächlich Soda, Kalk/Kalkstein, Dolomit und andere Alkali- und Erdalkalikarbonate, durch karbonatfreies Altglas (Bruchglas) ergänzt
Jeśli lekarz poinformował pacjenta o występowaniu u niego nietolerancji na niektóre cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. • sódBitte nehmen Sie Vimpat erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Natrium
Produkt leczniczy zawiera sód i jest podawany w ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do infuzji (patrz punktDieses Arzneimittel enthält Natrium und wird in intravenöser ‧%iger Natriumchloridlösung verabreicht (siehe Abschnitt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1129 zdań frazy soda oczyszczona.Znalezione w 1,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.