wymowa: IPA: /ˈɕɔstra/ ˈɕɔstra    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Schwester     
  (Noun  f) (noun   )
   
  pielęgniarka
   
  potomek płci żeńskiej (w stosunku do rodzeństwa); córka tych samych rodziców; córka tego samego ojca; córka tej samej matki.
   
  Eine weibliche Person, die dieselben Eltern hat wie eine andere Person.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały pielęgniarka
   
  zakonnica
   
  potomek płci żeńskiej (w stosunku do rodzeństwa); córka tych samych rodziców; córka tego samego ojca; córka tej samej matki
 • Krankenschwester   
  (Noun  f) (noun   )
 • Pfleger   
  (Noun  m)
 • Krankenpfleger   
  (Noun  m)
 • Nonne   
 • Ordensschwester   
 • Krankenpflegerin   
  (Noun  f)
 • Pflegerin   
  (Noun  f)
 • geschwister   
 • krankesnschwester   
 • schwester   

Pozostałe znaczenia:

 
jedna z dwóch połów rozłupanej na dwie części kłody

Picture dictionary

Schwester
Schwester
Schwester
Schwester
Schwester
Schwester

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

Hannah i jej siostry
Hannah und ihre Schwestern
siostra przyrodnia
Stiefschwester; Halbschwester
siostra zakonna
Schwester; Ordensschwester; Nonne; Mönch; Klosterschwester
Siostry
In den Schuhen meiner Schwester
starsza siostra
ältere Schwester; große Schwester

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "siostra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pieprzysz moją siostrę?
de Pennst du mit meiner Schwester?
pl Ruszaj, siostro!
de Beweg dich, Schwester!
pl Dobrze, że dziewczyna zapamiętała siostrę
de Gut, dass die Frau an die Schwester dachte
pl A to jest Sybil, bratanica męża mojej siostry z pierwszego małżeństwa
de Und das ist Sybil, die Nichte des Ehemanns meiner Schwester aus erster Ehe
pl Moja siostra jest sławna.
de Meine Schwester ist berühmt.
pl Chcemy, aby osoby objęte rozporządzeniem dublińskim otrzymywały jasne informacje; chcielibyśmy również zwiększyć możliwości łączenia rodzin i poszerzyć w tym celu definicję rodziny - mimo iż też wiem, że istnieje odnośna poprawka - tak aby przykładowo osoba nieletnia mogła zamieszkać wraz z jednym członkiem rodziny na terenie Unii Europejskiej, nawet jeżeli dany członek rodziny jest kuzynem, a nie bratem lub siostrą.
de Wir möchten, dass denjenigen, für die die Dublin-Verordnung gilt, klare Informationen zur Verfügung gestellt werden. Wir möchten auch die Möglichkeit der Familienzusammenführung verbessern und die Definition von "Familie" zu diesem Zweck erweitern - hierzu gibt es meines Wissens ebenfalls einen Änderungsantrag - sodass zum Beispiel ein Minderjähriger in ein Land der Europäischen Union überstellt werden kann, in dem sein einziger Verwandter lebt, selbst dann, wenn diese Person weder Bruder noch Schwester, sondern ein Geschwisterkind ist.
pl Ja się zajmę twoją siostrą
de Ich kümmere mich um deine kleine Schwester
pl Bracia i siostry, w tych ciężkich czasach ważne jest, żebyśmy zebrali się razem jak rodzina
de Brüder und Schwestern, in diesen schlimmen Zeiten ist es wichtig, dass wir eine Familie sind
pl Jesteś dla mnie ... ... jak moja siostra
de Du bist für mich wie...... wie ' ne Schwester
pl Co oni ci robią?/ Siostra: brak/ Pod opieką
de Was tuhen Sie Dir an?
pl Moja siostra ma fortepian.
de Meine Schwester hat ein Klavier.
pl Związał się z siostrą żony kierowcy, by wszystko ustawić
de Er schlief sogar mit der Schwägerin des Fahrers, plante alles genau
pl Moja matka uciekła z gościem, którego poznała na spotkaniu AA, a ojciec zabrał nas do siostry w Baltimore
de Meine Mutter haute mit einem Anonymen Alkoholiker ab und mein Vater brachte uns nach Baltimore zu seiner Schwester
pl Siostra Teresa na nas krzyczała
de Und Schwester Teresa schimpfte uns aus
pl Siostra z nocnej zmiany, skończyła dyżur godzinę temu
de Ich habe Tagesdienst
pl To moja siostra Clover
de Das ist meine Schwester Clover
pl Zabrałem dzieci ze sobą z wizytą... na farmę mojej siostry Elsie
de " Habe die Kinder mitgenommen, um meine Schwester Elsie zu besuchen. "
pl Spytałam moją siostrę, czy go zabito.Odpowiedziała
de lch fragte meine Schwester, ob sie ihn getötet hatten, und sie sagte
pl Nie dotykaj mojej siostry
de Berühr nicht... meine Schwester
pl Z moim nauczycielem, mężem siostry, z całą sekcją nowojorskiej filharmonii
de Meinem Lehrer, dem Mann meiner Schwester, den Streichern der New Yorker Philharmonie
pl On ma trzy starsze siostry.
de Er hat drei ältere Schwestern.
pl Niejaki Reza Naiyeer, narzeczony jej siostry, robił interesy z Syedem Ali
de Naiyeer, der Verlobte der Schwester, machte mit Ali Geschäfte
pl Jego siostra?Libuszka?
de Seine eigene Schwester?
pl Siostra dostaje połowę
de Halbschwester bedeutet die Hälfte
pl Zacznę... od podziękowania... wszystkim braciom i siostrom, którzy przyszli tu dziš, by mnie wesprzeć
de Ich möchte damit beginnen, dankzusagen, meinen Brüdern und Schwestern, die heute kamen, um diesen Fall vorzutragen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 667 zdań frazy siostra.Znalezione w 0,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.