Tłumaczenia na język niemiecki:

  • staff sergeant   

Przykładowe zdania z "sierżant sztabowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl autor. - Panie przewodniczący! Sierżant sztabowy Gilad Szalit jest przetrzymywany jako zakładnik przez fanatycznych wyznawców dżihadu z Hamasu od ponad trzech lat.
de Verfasser. - Herr Präsident, der Unteroffizier Gilad Shalit wird seit mehr als drei Jahren von Dschihad-Fanatikern der Hamas als Geisel festgehalten.
pl Panie przewodniczący! Chciałbym tylko, aby ta Izba dowiedziała się, że na galerii obecny jest Noam Shalit, ojciec sierżanta sztabowego Gilada Shalita, posiadającego podwójne, izraelsko-unijne obywatelstwo, od ponad trzech lat okrutnie przetrzymywanego w odosobnieniu przez Hamas w Gazie.
de Herr Präsident, ich möchte die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam machen, dass sich auf der Tribüne Herr Noam Schalit, der Vater des Unteroffiziers Gilad Schalit, befindet. Gilad Schalit, der sowohl israelischer Staatsbürger als auch Bürger der EU ist, wird in Gaza seit mehr als drei Jahren von der Hamas in grausamer Isolationshaft gehalten.
pl 46-letni starszy sierżant sztabowy Luis Conde de la Cruz zginął na skutek wybuchu bomby w samochodzie w północnej Hiszpanii.
de Ein 46-jähriger Militäroffizier, Luis Conde de la Cruz, ist in Nordspanien durch eine Autobombe ums Leben gekommen.
pl ćwiczenia dowódczo-sztabowe lub ogólne ćwiczenia w celu sprawdzenia interoperacyjności, wyszkolenia urzędników ds. ochrony ludności oraz stworzenia wspólnej kultury interwencji
de Leitstandsübungen und vollmaßstäbliche Ьbungen, um die Interoperabilität zu erproben, das Einsatzpersonal zu trainieren und eine gemeinsame Interventionskultur aufzubauen
pl Jednak Trybunał Konstytucyjny państwa odrzucił wyniki przedstawione przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej, w świetle których zwycięstwo odniósł Alassane Ouattara, a następnie unieważnił je, zarzucając sztabowi Ouattara oszustwa wyborcze i ogłaszając zwycięzcą obecnego prezydenta Laurenta Gbagbo.
de Die von der unabhängigen Wahlkommission Côte d'Ivoires vorgelegten Ergebnisse, die Herrn Ouattaras Sieg verkündeten, wurden jedoch vom Verfassungsgericht des Landes abgelehnt, das das Ergebnis umkehrte und behauptete, dass es durch Betrug in einigen Bereichen zustande kam, und das den amtierenden Präsidenten, Laurent Gbagbo, zum Sieger erklärte.
pl Komitet zapewnia doradztwo wojskowe i przedstawia zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (PSC), jak również zapewnia kierownictwo wojskowe Sztabowi Wojskowemu Unii Europejskiej (EUMS
de Er berät das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) militärisch und gibt diesem gegenüber Empfehlungen ab und legt ferner militärische Leitvorgaben für den Militärstab der Europäischen Union (EUMS) fest
pl W czerwcu 2008 r. ECDC wzięło udział w zorganizowanym przez Komisję symulacyjnym ćwiczeniu dowódczo-sztabowym na dużą skalę „Eol”, z udziałem zainteresowanych stron z dziedziny zdrowia publicznego, a także organów ścigania i sektora sprawiedliwości.
de Im Juni 2008 nahm das ECDC an der von der Kommission organisierten, großangelegten Simulationsübung „Aeolus“ teil, an der auch Akteure aus dem öffentlichen Gesundheitswesen sowie der Polizei und Justiz beteiligt waren.
pl To był sierżant- major?
de War das der Hauptfeldwebel?
pl Czy brał w tym udział sierżant Scott?
de Hat Sergeant Scott an solchen Ereignissen teilgenommen?
pl Sierżancie Chillum, czyż nie wszyscy w obozie wiedzieli, że ta wioska została spalona, a ludzie uciekli?
de Sergeant Chillum, glauben Sie, dass es in diesem Lager bekannt war, dass jenes Dorf niedergebrannt war und die Leute vertrieben wurden?
pl Jestem w pojeździe z sierżantem Shaw i przewodnikiem, cywilnym kontrahentem
de Bei mir im Führungsfahrzeug waren Sergeant Shaw und unser Führer, ein Zivil- Unternehmer
pl Sierżancie, jeśli się upiera, aresztuj go
de Wenn er so weitermacht, verhaften Sie ihn
pl Sierżancie Siler?
de Sergeant Siler?
pl Pułkownik Sandauer na linii, sierżancie
de Oberst Sandauer am Apparat
pl Sierżancie Shaw
de Sergeant Shaw
pl Więc nie masz dowodu na to, że sierżant Pinback chciał, żebyś wybuchła
de Dann hast du auch keinen Beweis, dass du explodieren sollst
pl Sierżancie, spenetrujcie wzgórze
de Kundschaften Sie den Hügel aus
pl Jestem tego świadomy, sierżancie
de lch weiß das, Sergeant
pl Nie jestem już sierżantem, a wy nie jesteście w wojsku
de lch bin kein Sergeant, und Sie sind keine Colonels mehr
pl Zarekomenduję sierżanta Shaw do Medalu Honoru
de Ich werde Sergeant Shaw für die Ehrenmedaille empfehlen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200 zdań frazy sierżant sztabowy.Znalezione w 0,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.