Tłumaczenia na język niemiecki:

  • staff sergeant   

Przykładowe zdania z "sierżant sztabowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
autor. - Panie przewodniczący! Sierżant sztabowy Gilad Szalit jest przetrzymywany jako zakładnik przez fanatycznych wyznawców dżihadu z Hamasu od ponad trzech lat.Verfasser. - Herr Präsident, der Unteroffizier Gilad Shalit wird seit mehr als drei Jahren von Dschihad-Fanatikern der Hamas als Geisel festgehalten.
Panie przewodniczący! Chciałbym tylko, aby ta Izba dowiedziała się, że na galerii obecny jest Noam Shalit, ojciec sierżanta sztabowego Gilada Shalita, posiadającego podwójne, izraelsko-unijne obywatelstwo, od ponad trzech lat okrutnie przetrzymywanego w odosobnieniu przez Hamas w Gazie.Herr Präsident, ich möchte die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam machen, dass sich auf der Tribüne Herr Noam Schalit, der Vater des Unteroffiziers Gilad Schalit, befindet. Gilad Schalit, der sowohl israelischer Staatsbürger als auch Bürger der EU ist, wird in Gaza seit mehr als drei Jahren von der Hamas in grausamer Isolationshaft gehalten.
46-letni starszy sierżant sztabowy Luis Conde de la Cruz zginął na skutek wybuchu bomby w samochodzie w północnej Hiszpanii.Ein 46-jähriger Militäroffizier, Luis Conde de la Cruz, ist in Nordspanien durch eine Autobombe ums Leben gekommen.
W czerwcu 2008 r. ECDC wzięło udział w zorganizowanym przez Komisję symulacyjnym ćwiczeniu dowódczo-sztabowym na dużą skalę „Eol”, z udziałem zainteresowanych stron z dziedziny zdrowia publicznego, a także organów ścigania i sektora sprawiedliwości.Im Juni 2008 nahm das ECDC an der von der Kommission organisierten, großangelegten Simulationsübung „Aeolus“ teil, an der auch Akteure aus dem öffentlichen Gesundheitswesen sowie der Polizei und Justiz beteiligt waren.
Jednak Trybunał Konstytucyjny państwa odrzucił wyniki przedstawione przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej, w świetle których zwycięstwo odniósł Alassane Ouattara, a następnie unieważnił je, zarzucając sztabowi Ouattara oszustwa wyborcze i ogłaszając zwycięzcą obecnego prezydenta Laurenta Gbagbo.Die von der unabhängigen Wahlkommission Côte d'Ivoires vorgelegten Ergebnisse, die Herrn Ouattaras Sieg verkündeten, wurden jedoch vom Verfassungsgericht des Landes abgelehnt, das das Ergebnis umkehrte und behauptete, dass es durch Betrug in einigen Bereichen zustande kam, und das den amtierenden Präsidenten, Laurent Gbagbo, zum Sieger erklärte.
ćwiczenia dowódczo-sztabowe lub ogólne ćwiczenia w celu sprawdzenia interoperacyjności, wyszkolenia urzędników ds. ochrony ludności oraz stworzenia wspólnej kultury interwencjiLeitstandsübungen und vollmaßstäbliche Ьbungen, um die Interoperabilität zu erproben, das Einsatzpersonal zu trainieren und eine gemeinsame Interventionskultur aufzubauen
Komitet zapewnia doradztwo wojskowe i przedstawia zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (PSC), jak również zapewnia kierownictwo wojskowe Sztabowi Wojskowemu Unii Europejskiej (EUMSEr berät das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) militärisch und gibt diesem gegenüber Empfehlungen ab und legt ferner militärische Leitvorgaben für den Militärstab der Europäischen Union (EUMS) fest
Sierżant Raymond Shaw?Sergeant Raymond Shaw?
Sierżancie, nawiązać łączność z Berlinem i przełączyć do generałaBerlin per Funk rufen, in das Büro des Generals durchstellen
Sierżancie, kwatermistrz czekaDer Versorgungsoffizier will Sie sprechen
Co ja bym bez pana zrobił, sierżancieWas würde ich nur ohne Sie machen, Sergeant?
Zanim sierżant Shaw lokalizujeBevor Sergeant Shaw in der Lage ist
w imieniu grupy ALDE. - (FR)Panie przewodniczący! Jak właśnie powiedział pan poseł Burke, sierżant Polin został odznaczony dziś medalem po tym, jak został zabity w Sudanie podczas chwalebnej i bardzo trudnej misji EUFOR w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.Herr Präsident! Heute wurde, wie Herr Burke gerade darlegte, dem Staff Sergeant Polin die letzte Ehre erwiesen, der im Sudan während der begrüßenswerten und sehr schwierigen Mission, die der EUFOR im Tschad und in der Zentralafrikanischen Republik übertragen wurde, sein Leben lassen musste.
Sierżant Tech- ComuIch bin Reese
Sierżancie, wszystko widziałem przez lornetkęFeldwebel, ich hab das Ganze durchs Fernglas gesehen
Czy to prawda, sierżancie?Stimmt das, Sergeant?
Sierżant James?Guten Tag, Sir
Masz rację, sierżancieSie haben Recht, Sergeant
Co się uda, sierżancie?Was schaffen, Sergeant Chillum?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200 zdań frazy sierżant sztabowy.Znalezione w 0,639 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.