wymowa: IPA: swuˈxafka

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hörer   
  • Kopfhörer   
  • Stethoskop   
    (Noun  n)
  • Telefonhörer   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego;
 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego
 
element lub całość urządzeń emitujących dźwięki, np. aparatu telefonicznego, radia, umożliwiająca słuchanie;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

słuchawki
Headset; kopfhörer; Kopfhörer mit Mikro; Sprechgarnitur
Tryb wirtualizacji słuchawek
Kopfhörervirtualisierungsmodus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słuchawka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ustawienie stanu słuchawki
de Verbindungsstatus
pl operator nie prowadzi operacji VFR w dzień, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadające im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinie
de Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgerüstet ist
pl Te słuchawki nie działają.
de Diese Kopfhörer funktionieren nicht.
pl Jeszcze mój zestaw, moje słuchawki, dobra?
de Ich brauch Werkzeug und Kopfhörer
pl Alicjo, proszę, odłóź słuchawkę
de Alicia, bitte leg den Hörer auf
pl operator nie prowadzi lotów według wskazań przyrządów (IFR) ani lotów w nocy, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadając im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinie oraz przycisk nadawania na kole (drążku) sterowym dla każdego wymaganego pilota
de Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung und für jeden vorgeschriebenen Piloten mit einer Sendetaste am Steuerhorn ausgerüstet ist
pl (ES) Panie przewodniczący! Kilka miesięcy temu odbyłem rozmowę telefoniczną z rzecznikiem praw obywatelskich w moim kraju i kiedy odkładałem słuchawkę, usłyszałem melodię "Let it be”, która napawała szczyptą optymizmu w odniesieniu do skargi rozpatrywanej przez Urząd, i tak w rzeczywistości było.
de Vor wenigen Monaten habe ich den Bürgerbeauftragten meines Heimatlandes angerufen. Während ich in der Warteschleife hing, wurde "Let it be" gespielt, was wenig Anlass zu Optimismus im Hinblick auf die von der Stelle bearbeitete Beschwerde bot, wie sich dann in der Tat auch herausstellte.
pl sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego
de audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simulatandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer
pl Byłem nawet w stanie zrozumieć bez korzystania ze słuchawek pańską ostatnią prośbę, by przestrzegać limitu czasowego.
de Auch ohne Kopfhörer habe ich Ihre letzte Mahnung verstehen können: Wir sollen uns an unsere Redezeit halten.
pl działać niezależnie od systemu telefonu pokładowego, z wyjątkiem słuchawek telefonicznych, słuchawek nagłownych, mikrofonów, przełączników selektora i urządzeń sygnalizacyjnych
de unabhängig von den Gegensprechanlagen arbeiten, ausgenommen Handapparate, Kopfhörer, Mikrofone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen
pl Wendy to ja, nie odkładaj słuchawki
de Wendy?Wendy, ich bin' s. Bitte häng nicht auf
pl Daj słuchawkę mamie!
de Gib das Telefon an Mama weiter!
pl Po przestawieniu trybu pracy modemu na automatyczną odpowiedź, konieczne może być wyzerowanie modemu po zakończeniu połączenia. W innym przypadku, modem będzie kontynuował " podnoszenie słuchawki ", co nie jest pożądane w przypadku gdy jest to też linia telefoniczna
de Da Sie das Modem mit AutoAnswer initialisieren, müssen Sie es nach dem Verbindungsabbruch zurücksetzen. Wenn Sie das nicht tun, wird das Modem alle Anrufe für Sie annehmen
pl ATZ ‧ wyzeruj do profilu domyślnego ATamp; D‧ Ustaw odłożenie słuchawki po utracie sygnału DTR ATamp; W ‧ Zapisz ustawienia w profilu domyślnym
de ATZ ‧ Standardprofil wählen ATamp;D‧ Auflegen nach DTR-auflegen ATamp;W ‧ Als Standardprofil speichern
pl sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego
de audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer
pl Jamey, podnieś słuchawkę
de Komm schon, Jamey, geh dran
pl pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności: materiałów audiowizualnych, archiwalnych, bibliotecznych i sprzętu do tłumaczenia, jak kabiny, słuchawki, urządzenia do tłumaczenia symultanicznego, różne narzędzia dla warsztatów utrzymania budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej
de die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von technischen Anlagen, insbesondere von Material für die Audio-Video-Technik, für die Archivierung, für die Bibliothek und für das Dolmetschen, wie Kabinen, Hörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen sowie von verschiedenem Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind, und von Material für Reprografie, Versendung und Post
pl Obsługa mechanizmu przenoszenia połączenia (odłożenie słuchawki przez wpisaniem numeru docelowego
de Für eine halbe Sekunde auflegen, wie bei der Weiterverbindung eines Anrufs
pl Mówię tylko, że istnieją telefony, można wziąć słuchawkę i zadzwonić
de Ich sage nur, es gibt ein Telefon, das nehme ich und wähle
pl ' Powodzenia '- szepnałem i odłożyłem słuchawkę
de ' Viel Glück ', sagte ich, und legte den Hörer auf
pl oddzielnie przedstawianych bezprzewodowych słuchawek nagłownych (połączenie słuchawki nagłownej i mikrofonu), z możliwością wybierania numeru (patrz Noty wyjaśniające do podpozycji
de gesondert gestellte schnurlose Headsets (Kombination von Kopfhörer und Mikrophon) mit Wählfunktion (siehe auch die Erläuterungen zu Unterposition
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 99 zdań frazy słuchawka.Znalezione w 0,418 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.