wymowa: IPA: swuˈxafka

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hörer   
  • Kopfhörer   
  • Stethoskop   
    (Noun  n)
  • Telefonhörer   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego;
 
element lub całość urządzeń emitujących dźwięki, np. aparatu telefonicznego, radia, umożliwiająca słuchanie;
 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

słuchawkiHeadset; kopfhörer; Kopfhörer mit Mikro; Sprechgarnitur
Tryb wirtualizacji słuchawekKopfhörervirtualisierungsmodus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słuchawka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Produkty sprzedawane z dodatkową bezprzewodową słuchawkąProdukte, die mit zusätzlichem Schnurlostelefon verkauft werden
Daj słuchawkę mamie!Gib das Telefon an Mama weiter!
Przyłożyłem słuchawkę do ucha.Ich hielt den Hörer an mein Ohr.
Wcześniej mówiła pani... że w słuchawce nikt się nie odzywałSie sagten vorhin...... niemand hätte geantwortet
działać niezależnie od systemu telefonu pokładowego, z wyjątkiem słuchawek telefonicznych, słuchawek nagłownych, mikrofonów, przełączników selektora i urządzeń sygnalizacyjnychunabhängig von den Gegensprechanlagen arbeiten, ausgenommen Handapparate, Kopfhörer, Mikrofone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatoryVeranschlagt sind die Mittel für den Kauf und die Erneuerung, die Erstausstattung, die Instandhaltung und Reparatur und das Leasing/Miete von Ausrüstungen für die Vervielfältigung und Archivierung von Dokumenten in jeder Form (Papier, elektronische Medien), Faxmaschinen, audiovisuelle Ausrüstungen, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen (Kabinen, Kopfhörer und Schalteinheiten für Simultandolmetschanlagen, Schreibmaschinen, Fotokopierer, Rechner, Generatoren
operator nie prowadzi lotów według wskazań przyrządów (IFR) ani lotów w nocy, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadając im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinie oraz przycisk nadawania na kole (drążku) sterowym dla każdego wymaganego pilotaDer Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung und für jeden vorgeschriebenen Piloten mit einer Sendetaste am Steuerhorn ausgerüstet ist
głosowe lub dźwiękowe sygnały identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych lub podejścia słyszane w słuchawkach lub głośniku; orazSprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anflughilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen werden, und
Jeśli chcesz zadzwonić, odłóż słuchawkę i spróbuj ponownieWenn Sie einen Anruf tätigen möchten, Jegen Sie auf und versuchen es erneut
głosowe lub dźwiękowe sygnały identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych lub podejścia słyszane w słuchawkach lub głośniku; iSprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anflughilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen werden, und
operator nie prowadzi operacji VFR w dzień, jeżeli samolot nie jest wyposażony w słuchawki nagłowne z mikrofonem pałąkowym lub inne odpowiadające im urządzenie dla każdego członka załogi lotniczej pełniącego obowiązki w kabinieDer Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgerüstet ist
Odłożyła słuchawkęSie hat aufgelegt
Wendy to ja, nie odkładaj słuchawkiWendy?Wendy, ich bin' s. Bitte häng nicht auf
ATZ ‧ wyzeruj do profilu domyślnego ATamp; D‧ Ustaw odłożenie słuchawki po utracie sygnału DTR ATamp; W ‧ Zapisz ustawienia w profilu domyślnymATZ ‧ Standardprofil wählen ATamp;D‧ Auflegen nach DTR-auflegen ATamp;W ‧ Als Standardprofil speichern
pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności: materiałów audiowizualnych, archiwalnych, bibliotecznych i sprzętu do tłumaczenia, jak kabiny, słuchawki, urządzenia do tłumaczenia symultanicznego, różne narzędzia dla warsztatów utrzymania budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznejdie Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von technischen Anlagen, insbesondere von Material für die Audio-Video-Technik, für die Archivierung, für die Bibliothek und für das Dolmetschen, wie Kabinen, Hörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen sowie von verschiedenem Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind, und von Material für Reprografie, Versendung und Post
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznegoaudiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer
CPA ‧.‧.‧: Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodowąCPA ‧.‧.‧: Fernsprechapparate für die drahtgebundene Fernsprechtechnik mit schnurlosem Hörer
materiałów audiowizualnych, archiwalnych, bibliotecznych i sprzętu do tłumaczenia, takich jak kabiny, słuchawki, urządzenia do tłumaczenia symultanicznegoMaterial für die Audio-Video-Technik, für die Archivierung, für die Bibliothek und für das Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen
Sierżant Sanborn prosi, żebyś założył słuchawkiSergeant Sanborn lässt dich bitten, dein Headset wieder aufzusetzen
W nocy kładę na słuchawki i słucha się go trochę więcejNachts setze ich Kopfhörer auf und höre weiter
' Powodzenia '- szepnałem i odłożyłem słuchawkę' Viel Glück ', sagte ich, und legte den Hörer auf
Jamey, podnieś słuchawkęKomm schon, Jamey, geh dran
CPA ‧.‧.‧: Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub więcej głośnikówCPA ‧.‧.‧: Lautsprecher; Hörer, auch mit Mikrofon kombiniert
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 99 zdań frazy słuchawka.Znalezione w 0,66 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.