wymowa: IPA: swuˈxafka

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Stethoskop   
  (Noun  n)
 • Hörer   
  (Noun  )
 • Telefonhörer   
  (Noun  )
 • Hörrohr   
 • Kopfhörer   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego;
 
med. medycyna, medyczny przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania chorego
 
element lub całość urządzeń emitujących dźwięki, np. aparatu telefonicznego, radia, umożliwiająca słuchanie;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

słuchawki
Headset; kopfhörer; Kopfhörer mit Mikro; Sprechgarnitur; Ohrhörer; Kopfhörer
Tryb wirtualizacji słuchawek
Kopfhörervirtualisierungsmodus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słuchawka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wcześniej mówiła pani... że w słuchawce nikt się nie odzywał
de Sie sagten vorhin...... niemand hätte geantwortet
pl Obsługa mechanizmu przenoszenia połączenia (odłożenie słuchawki przez wpisaniem numeru docelowego
de Für eine halbe Sekunde auflegen, wie bei der Weiterverbindung eines Anrufs
pl sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego
de audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer
pl " Musisz tylko podnieść słuchawkę I wykręcić
de " Du musst nur den Hörer abheben Und wähIe
pl Operator nie użytkuje samolotu, na którym wymagana jest załoga lotnicza większa niż jednoosobowa, jeżeli samolot ten nie jest wyposażony w system telefonu pokładowego załogi lotniczej obejmujący słuchawki nagłowne oraz mikrofony, które nie wymagają trzymania w ręku, do użytku dla każdego członka załogi lotniczej
de Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, für das mehr als ein Flugbesatzungsmitglied vorgeschrieben ist, nur betreiben, wenn das Flugzeug mit einer Gegensprechanlage für die Flugbesatzung mit Kopfhörern und Mikrofonen, jedoch keine Handmikrofone, zur Benutzung durch alle Flugbesatzungsmitglieder ausgerüstet ist
pl Widzę, że pani zakłada teraz słuchawki.
de Nun, jetzt setzt sie ihre Kopfhörer auf.
pl Wzywam pana Bildta i komisarza Rehna oraz rządy wszystkich państw członkowskich, dla których ta sprawa jest ważna, aby podnieśli słuchawkę telefonu i skontaktowali się z premierami Georgem Papandreou i Nikolą Gruevskim w okresie prowadzącym do spotkania na szczycie w grudniu, pokazując im swoją solidarność i zachęcając ich do zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania tego sporu, który trwa od dwudziestu lat.
de Ich möchte Herrn Bildt und Kommissar Rehn sowie die Regierungen aller Mitgliedstaaten, für die diese Angelegenheit von Interesse ist, auffordern, ihre Telefone zu nehmen und Premierminister Papandreou und Premierminister Gruevski im Vorfeld des Gipfels im Dezember anzurufen, um ihnen ihre Solidarität zu zeigen und ihre entschlossenen Bemühungen zu ermutigen, eine Lösung für diesen Konflikt, der seit 20 Jahren anhält, zu finden.
pl Nie możemy nawet słuchać mówców przy pomocy słuchawek - taki panuje hałas. Jest to dość okropne.
de Es geht nicht, dass hier ein Redner selbst über den Kopfhörer nicht zu verstehen ist. Das ist absolut unmöglich!
pl Podnies słuchawkę jeśli jesteś
de Geh ans Telefon, wenn du Zuhause bist
pl Wendy to ja, nie odkładaj słuchawki
de Wendy?Wendy, ich bin' s. Bitte häng nicht auf
pl Jeszcze mój zestaw, moje słuchawki, dobra?
de Ich brauch Werkzeug und Kopfhörer
pl Daj mi słuchawkę
de Lassen Sie mich mal
pl Daj słuchawkę mamie!
de Gib das Telefon an Mama weiter!
pl Odłożył słuchawkę
de Er hat aufgeIegt
pl Zapomniałem podnieść słuchawki przed wybraniem numeru.
de Ich vergaß den Hörer abzunehmen, bevor ich die Nummer wählte.
pl Ustawienie stanu słuchawki
de Verbindungsstatus
pl Polecenie nakazuje modemowi podniesienie słuchawki po wykryciu sygnału dzwonienia RING
de Dieser Befehl sagt dem Modem, nimm ab nach einem RING
pl działać niezależnie od systemu telefonu pokładowego, z wyjątkiem słuchawek telefonicznych, słuchawek nagłownych, mikrofonów, przełączników selektora i urządzeń sygnalizacyjnych
de unabhängig von den Gegensprechanlagen arbeiten, ausgenommen Handapparate, Kopfhörer, Mikrofone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen
pl pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności: materiałów audiowizualnych, archiwalnych, bibliotecznych i sprzętu do tłumaczenia, jak kabiny, słuchawki, urządzenia do tłumaczenia symultanicznego, różne narzędzia dla warsztatów utrzymania budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej
de die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von technischen Anlagen, insbesondere von Material für die Audio-Video-Technik, für die Archivierung, für die Bibliothek und für das Dolmetschen, wie Kabinen, Hörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen sowie von verschiedenem Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind, und von Material für Reprografie, Versendung und Post
pl Mikrofon... słuchawki
de Du hattest ein Mikrophon, ich hatte Kopfhörer
pl Proszę o nałożenie słuchawek. Mam konkretną propozycję - dojdziemy do tego punktu w drugiej części głosowań.
de Ich habe einen konkreten Vorschlag - wir werden diesen Punkt im zweiten Teil der Abstimmung behandeln.
pl Użyj swojego komputerowego mózgu i chwyć za słuchawkę
de Dreh dein Computerhirn auf|und zapf das Telefon an
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 99 zdań frazy słuchawka.Znalezione w 0,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.