wymowa: IPA: [ˈʐatkɔ] ˈʒatkɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • selten   
  (Adverb  )
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • rar   
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • dünn   
 • singulär   

Pozostałe znaczenia:

 
o elementach w zbiorze: daleko od siebie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

mieć rzadko spotykane hobby
ein ausgefallenes Hobby haben
Nieszczęścia rzadko chodzą parami
Ein Unglück kommt selten allein

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzadko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Co się tyczy korupcji na wysokich stanowiskach, u nas jest ona rzadziej spotykana, natomiast tam bardzo powszechna.
de Was die Korruption in höheren Ämtern angeht, so ist diese hier eher gering, dort aber sehr weit verbreitet.
pl Dodatkowo, rzadko obserwowano następujące działania niepożądane
de Zusätzlich wurden die folgenden Nebenwirkungen selten beobachtet
pl Ostateczna zalecana dawka rzadko przekracza ‧, ‧ mg/dzień
de Die endgültige Dosis ü-bersteigt selten ‧ mg/Tag
pl Ponieważ te choroby występują rzadko w naszej części świata, możemy założyć, że sytuacja stanie się znacznie dramatyczniejsza.
de Da diese Krankheiten in unserem Teil der Welt bisher selten aufgetreten sind, können wir davon ausgehen, dass sie wesentlich dramatischere Auswirkungen haben werden.
pl Po wprowadzeniu leku do sprzedaży rzadko zgłaszano przypadki zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych i zaburzeń czynności hepatocytów
de Seltene Fälle erhöhter Leberenzymwerte und hepatozellulärer Dysfunktion sind nach Markteinführung aufgetreten
pl Ponadto wprowadzenie innych długoterminowych świadczeń pracowniczych lub ich zmiany rzadko powodują powstanie istotnej kwoty kosztów przeszłego zatrudnienia
de Darüber hinaus führt die Einführung oder Änderung anderer langfristig fälliger Leistungen an Arbeitnehmer nur selten zu wesentlichem nachzuverrechnendem Dienstzeitaufwand
pl Następujące zdarzenia lub działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych są wymienione zgodnie z następującą częstością: bardzo często (> ‧); często (> ‧, < ‧); niezbyt często (> ‧, < ‧); rzadko (> ‧ ‧, < ‧); bardzo rzadko (< ‧ ‧), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
de Die folgenden Nebenwirkungen oder Ereignisse wurden in klinischen Studien berichtet und sind nach folgenden Häufigkeiten geordnet: sehr häufig (> ‧); häufig (> ‧, < ‧); gelegentlich (> ‧,‧, < ‧); selten (> ‧,‧, < ‧,‧); sehr selten (< ‧,‧); nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
pl Zmiany w obrębie kości (rzadko przyczyniające się do złamań) mogą być związane z zaburzeniami czynności kanalika bliższego nerki (patrz punkt
de Knochenanomalien (selten als Mitursache bei Frakturen) können mit einer proximalen renalen Tubulopathie assoziiert sein (siehe Abschnitt
pl Reakcje niepożądane uszeregowano według klasyfikacji układów narządowych, używając następującej konwencji: bardzo często (≥ ‧), często (≥‧ do < ‧), niezbyt często (≥ ‧ ‧ do < ‧), rzadko (≥‧ ‧ do < ‧ ‧), bardzo rzadko (< ‧ ‧), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
de Die unerwünschten Arzneimittelwirkungen sind gemäß der folgenden Konvention nach Systemorganklassen geordnet: sehr häufig, häufig (‧ bis < ‧), gelegentlich (‧.‧ bis < ‧), selten (‧.‧ bis < ‧.‧), sehr selten (< ‧.‧), nicht bekannt (Häufigkeit aufgrund der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
pl wysypki.Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (uczucie mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby
de Über Fälle von Herzklopfen, Herzjagen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Magenverstimmung, Durchfall, Schwindel, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Muskelschmerzen, Halluzinationen, Anfälle, Rastlosigkeit mit vermehrter körperlicher Aktivität, Leberentzündung und ungewöhnlichen Leberfunktionswerten wurde ebenfalls sehr selten berichtet
pl Częstość występowania definiowano następująco: często > ‧, < ‧; niezbyt często > ‧, < ‧; rzadko > ‧ ‧, < ‧; bardzo rzadko < ‧ ‧, przypadki pojedyncze i nieznane (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych
de Die Inzidenzen sind definiert als: häufig > ‧, < ‧; gelegentlich > ‧, < ‧; selten > ‧.‧, < ‧; sehr selten < ‧; einschließlich gemeldeter Einzelfälle: nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren
pl Tym niemniej bardzo rzadko po mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika wywołującego zakażenie i ocenie stosunku korzyści do ryzyka można zalecić tym pacjentom cyprofloksacynę do leczenia niektórych ciężkich zakażeń, szczególnie jeśli standardowe leczenie było nieskuteczne lub występuje oporność bakterii, a dane mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny
de Dennoch kann nach mikrobiologischer Abklärung des Erregers und sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung in sehr seltenen Fällen Ciprofloxacin an diese Patienten für die Behandlung bestimmter schwerer Infektionen verordnet werden, insbesondere nach Scheitern der Standardtherapie oder Vorliegen einer bakteriellen Resistenz, bei der die mikrobiologischen Daten die Anwendung von Ciprofloxacin rechtfertigen
pl Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często Rzadko Nieznana
de Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes Gelegentlich Selten Nicht bekannt Skelettmuskulatur-, Bindegewebs-Nicht bekannt
pl Kolka występowała bardzo rzadko w przypadku istniejącej nefropatii lub kamicy żółciowej, po zastosowaniu dużych dawek oraz większej od zalecanej częstości i szybkości podawania leku
de Koliken traten sehr selten bei vorliegender Nephropathie oder Cholelithiasis auf, wenn hohe Dosen häufiger und schneller als empfohlen verabreicht werden
pl Zgłaszano również pozytywny wynik testu Coombsa zarówno dla lewodopy podawanej z karbidopą, jak i dla samej lewodopy, ale niedokrwistość hemolityczna występuje nadzwyczaj rzadko
de Sowohl unter Levodopa/Carbidopa als auch unter Levodopa-Monotherapie wurden positive Coombs-Tests berichtet; hämolytische Anämie ist jedoch äußerst selten
pl W badaniach klinicznych dotyczących powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych do najczęstszych rodzajów zakażeń u pacjentów leczonych tygecykliną należało powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego (‧ %) oraz- rzadziej- powikłane zapalenie pęcherzyka żółciowego (‧ %), ropień wewnątrzbrzuszny (‧ %), perforacja ściany jelita (‧ %) oraz występujące przed upływem ‧ godzin zakażenie w następstwie perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy (‧ %
de In klinischen Studien zu komplizierten intraabdominellen Infektionen waren die häufigsten Infektionen bei Tigecyclin-Behandlung komplizierte Appendizitis (‧ %) gefolgt von anderen Diagnosen, weniger oft berichtet wurde über komplizierte Cholezystitis (‧ %), intraabdominellen Abszess (‧ %), intestinale Perforation (‧ %) und Magen-/Duodenalperforation innerhalb weniger als ‧ Stunden (‧ %
pl Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy
de Patienten mit seltener angeborener Galaktose-Intoleranz, Lapp-Laktase-Mangel oder Glukose-Galaktose-Malabsorption, sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden
pl Bardzo rzadko-retinopatia cukrzycowa Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej
de Gelegentlich-Diabetische Retinopathie Eine langfristige Verbesserung der Blutzuckereinstellung verringert das Risiko des Fortschreitens einer diabetischen Retinopathie
pl Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często-pokrzywka, wysypka Bardzo rzadko-reakcje anafilaktyczne Uogólniona reakcja uczuleniowa może objawiać się: uogólnioną wysypką skórną, swędzeniem, potami, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, obrzękiem naczynioruchowym, trudnościami w oddychaniu, kołataniem serca, spadkiem ciśnienia krwi i omdleniem/utratą przytomności
de Erkrankungen des Immunsystems Gelegentlich Urtikaria, Exanthem Sehr selten-Anaphylaktische Reaktionen Symptome generalisierter Überempfindlichkeit, einschließlich generalisierter Hautausschlag, Jucken, Schwitzen, gastrointestinale Störungen, angioneurotisches Ödem, Atembeschwerden, Herzklopfen, niedriger Blutdruck und Ohnmacht/Bewusstlosigkeit
pl Bardzo rzadko obserwowano nasilenie objawów zapalenia stawów
de Sehr selten wurde eine Verschlechterung von arthritischen Symptomen beobachtet
pl Bardzo rzadko
de Sehr selten
pl Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych
de Sehr selten:Akkommodationsstörungen, verschwommenes Sehen, Okulogyration (unkontrollierbare kreisende Bewegung der Augen
pl Zaburzenia naczyń Bardzo rzadko
de Sehr selten
pl (DE) Pani przewodnicząca! Rzadko mi się zdarza być pominiętym.
de Frau Präsidentin! Es ist mir auch noch nicht so häufig passiert, dass ich übersehen werde.
pl Po wprowadzeniu na rynek leku Azomyr bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka, obrzęk) oraz wysypki
de Nach Markteinführung von Azomyr wurde sehr selten über Fälle von schweren allergischen Reaktionen (Schwierigkeiten beim Atmen, pfeifendes Atmen, Jucken, Nesselausschlag und Schwellungen) und Hautausschlag berichtet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2394 zdań frazy rzadko.Znalezione w 0,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.