wymowa: IPA: [ˈʐatkɔ] ˈʒatkɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • selten   
  (Adverb  )
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • rar   
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • dünn   
 • singulär   

Pozostałe znaczenia:

 
o elementach w zbiorze: daleko od siebie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

mieć rzadko spotykane hobbyein ausgefallenes Hobby haben
Nieszczęścia rzadko chodzą paramiEin Unglück kommt selten allein

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzadko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nacieki w płucach, śródmiąższowe zapalenie płuc oraz zapalenie płuc, czasami prowadzące do zgonu pacjenta, obserwowano rzadko u pacjentów leczonych interferonem alfa, w tym u leczonych preparatem IntronALungeninfiltrate, Pneumonitis und Pneumonie, mit Todesfolge in einigen Fällen, wurden bei mit Interferon alfa behandelten Patienten selten beobachtet, auch bei denen, die mit IntronA behandelt wurden
Rzadko odnotowywano ciężkie reakcje śluzówkowo-skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona ze zgonem, w związku ze schematem terapeutycznym produktu Zevalin, który obejmuje stosowanie rytuksymabu i znakowanego radioizotopem produktu ZevalinIn seltenen Fällen wurde in Zusammenhang mit der therapeutischen Anwendung von Zevalin, die die Gabe von Rituximab und radioaktiv markiertem Zevalin beinhaltet, über schwerwiegende Schleimhautreaktionen einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom mit tödlichem Verlauf berichtet
Zaburzenia kliniczne oraz laboratoryjne zgłaszane u pacjentów dorosłych leczonych preparatem CANCIDAS (łącznie ‧) były na ogół łagodne i rzadko wymagały przerwania leczeniaUnerwünschte Ereignisse sowie Laborwertveränderungen waren bei allen mit CANCIDAS behandelten erwachsenen Patienten (insgesamt ‧) normalerweise geringfügig und führten selten zum Therapieabbruch
Bardzo rzadkoSehr selten
Zaburzenia układu nerwowego Rzadko-neuropatia obwodowa Szybka poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi może być związana ze stanem określanym jako ostra neuropatia bólowa, która zwykle przemijaErkrankungen des Nervensystems Selten-Periphere Neuropathie Eine rasche Besserung der Blutzuckerkontrolle kann mit Beschwerden verbunden sein, die als akute schmerzhafte Neuropathie bezeichnet werden und normalerweise reversibel sind
Tom rzadko się spóźnia.Tom kommt selten zu spät.
Te działania niepożądane występują niezbyt często lub rzadko • Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka wysypka lub trudności z oddychaniem i zawroty głowy, lub obrzęk, głównie twarzy i gardła (objawy ciężkiej reakcji alergicznej). • Jeśli pacjent zauważy znaczne zmniejszenie ilości wydalanego moczu (objaw choroby nerek), • Jeśli u pacjenta wystąpi jednocześnie senność, ból w prawej górnej części brzucha, zażółcenie lub nasilenie żółtego zabarwienia skóry lub oczu oraz ciemne zabarwienie moczu (objawy choroby wątroby), • Jeśli pacjent wymiotuje krwią i (lub) oddaje czarne stolce, • Jeśli u pacjenta często występuje ból brzucha, zwłaszcza po jedzeniu lub zażyciu leku EXJADE, • Jeśli u pacjenta często występuje zgaga, • Jeśli u pacjenta wystąpi częściowa utrata wzroku, należy natychmiast poinformować o tym lekarzaDie folgenden Nebenwirkungen treten gelegentlich
Po podaniu pegfilgrastymu odnotowano częste (≥ ‧ do < ‧), ale zwykle bezobjawowe przypadki powiększenia śledziony oraz bardzo rzadko (< ‧ ‧) przypadki pęknięcia śledziony, w tym kilka śmiertelnychNach der Anwendung von Pegfilgrastim wurde häufig (‧ bis < ‧) über Splenomegalien, die im Allgemeinen asymptomatisch verliefen, und in sehr seltenen Fällen (< ‧) über Milzrupturen, die in einigen Fällen tödlich verliefen, berichtet
Działania niepo dane zgłaszane bardzo rzadko (u mniej ni ‧ pacjenta naNebenwirkungen, über die sehr selten berichtet wurde (bei weniger als ‧ von ‧ Patienten
Analiza danych rankingowych wykazała, że rzadko zdarzało się, by Syniverse lub BSG wygrało przetarg, a drugie z nich zajęło drugie miejsce w tym samym przetarguDie Analyse der Rangfolge ergab, dass Syniverse und BSG nur in sehr seltenen Fällen in einer Ausschreibung Platz eins und zwei belegten
Bardzo rzadko: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwiSehr selten:Thrombozytopenie (geringe Anzahl an Blutplättchen
Morderstwa są popełniane zupełnie bezkarnie, a sprawcy bardzo rzadko są stawiani przed sądem.Es werden Morde gänzlich straffrei begangen und die Verantwortlichen werden selten ihrer gerechten Strafe zugeführt.
Wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa (PRCA) PRCA zależna od przeciwciał była bardzo rzadko opisywana po leczeniu erytropoetyną podawaną podskórnie przez miesiące lub lataErythroblastopenie (PRCA) Sehr selten wurde über das Auftreten einer antikörpervermittelten PRCA nach monate-bis jahrelanger Behandlung mit subkutanem Erythropoetin berichtet
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko (< ‧ ‧) wysypka, łysienie, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, wypryskErkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes Sehr selten (< ‧ ‧) Ausschlag, Alopezie, Pruritus, Urtikaria, Erythema multiforme, Angioödem, Ekzem
Często Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby Niezbyt często Zmniejszone libido Rzadko Nerwowość, bezsennośćHäufig Auffällige Lebertestwerte Gelegentlich Verminderte Libido Selten Nervosität, Schlaflosigkeit
Zespół Churga-Straussa i zespół hipereozynofilii U pacjentów z ciężką astmą może rzadko wystąpić układowy zespół hipereozynofilii lub alergiczne eozynofilowe ziarniniakowe zapalenie naczyń (zespół Churga-Straussa), z których oba są zazwyczaj leczone kortykosteroidami podawanymi ogólnieChurg-Strauss-Syndrom und hypereosinophiles Syndrom Patienten mit schwerem allergischem Asthma können selten ein systemisches hypereosinophiles Syndrom oder eine allergische eosinophile granulomatöse Vaskulitis (Churg-Strauss-Syndrom) aufweisen, die beide üblicherweise mit systemischen Kortikosteroiden behandelt werden
Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (≥ ‧); często (≥ ‧, < ‧); niezbyt często (≥ ‧, < ‧); rzadko (≥ ‧ ‧, < ‧); bardzo rzadko (< ‧ ‧), włącznie z pojedynczymi przypadkami; częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danychDie Häufigkeiten sind wie folgt definiert: sehr häufig, häufig (‧, < ‧), gelegentlich (‧.‧, < ‧), selten (‧.‧, < ‧.‧), sehr selten (< ‧.‧) einschließlich Einzelfälle und nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
Po wprowadzeniu na rynek leku Azomyr bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka, obrzęk) oraz wysypkiNach Markteinführung von Azomyr wurde sehr selten über Fälle von schweren allergischen Reaktionen (Schwierigkeiten beim Atmen, pfeifendes Atmen, Jucken, Nesselausschlag und Schwellungen) und Hautausschlag berichtet
Rzadko zgłaszane działania niepożądane (występujące u więcej niż ‧ na ‧, ale u mniej niż ‧ na ‧ pacjentówSeltene Nebenwirkungen (bei mehr als ‧ von ‧ aber weniger als ‧ von ‧ Patienten
Rzadko, jeśli w ogóle, występują przekonujące dowody na poparcie wyboru metody amortyzacji wartości niematerialnych, która prowadziłaby do powstania niższej kwoty umorzenia niż ma to miejsce w przypadku amortyzacji metodą liniowąEs werden selten, wenn überhaupt, überzeugende substanzielle Hinweise zur Rechtfertigung einer Abschreibungsmethode für immaterielle Vermögenswerte vorliegen, die zu einem niedrigeren kumulierten Abschreibungsbetrag führt als die lineare Methode
Rzadko: żółtaczka, podwyższone wyniki prób wątrobowychSelten:Ikterus, erhöhte Leberwerte
Należy poinformować pacjentów, że gdyby takie działania niepożądane wystąpiły, jest prawdopodobne, że ustąpią w trakcie dalszego stosowania leku oraz, że takie objawy nie zwiastują rozwoju rzadziej występujących objawów psychicznychPatienten sollten darüber informiert werden, dass, wenn sie auftreten, diese gängigen Symptome sich wahrscheinlich mit fortgesetzter Therapie bessern und nicht auf das anschließende Auftreten der weniger häufigen psychiatrischen Symptome hinweisen
System prawny, który jest narażony na oszustwa, trudny w egzekwowaniu i rzadko stosowany w praktyce jest zaproszeniem do naruszania - lub po prostu ignorowania - prawa.Ein Rechtssystem, das anfällig für Betrug ist, schwer durchzusetzen ist und in der Praxis häufig nicht angewandt wird, lädt geradezu zu Verstößen - oder ganz einfach zur Missachtung - der Gesetze ein.
UE jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu metali stosowanych w zaawansowanych technologiach i nie uda jej się przejść na zrównoważoną produkcję i ekologiczne technologie, jeśli nie uzyska bezpiecznego dostępu do tego rodzaju metali i surowców rzadko występujących w przyrodzie (pod względem konkurencji, zagrożeń, geograficznej koncentracji zasobów i zakładów produkcyjnychDie EU ist bei Hochtechnologiemetallen hochgradig importabhängig und wird ohne den sicheren Zugang zu diesen Hochtechnologiemetallen und zu seltenen Rohstoffen (in Anbetracht des Wettbewerbs, der Risiken, der geografischen Konzentration der Ressourcen und der Produktionsstätten) die Umstellung auf nachhaltige Produktionsweisen und umweltfreundliche Technologien nicht schaffen
Chociaż mogą istnieć niezależni producenci tych części, ich produkcja jest dostosowana do konkretnych potrzeb producentów wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) i z tego względu te części są rzadko sprzedawane na otwartym rynkuNun mag es zwar unabhängige Hersteller solcher Teile geben, aber sie produzieren nach Maß für Hersteller von manuellen Palettenhubwagen, so dass diese Teile nur selten auf dem freien Markt verkauft werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2394 zdań frazy rzadko.Znalezione w 1,477 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.