Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Steuerung   
  • Verteilung   

Pozostałe znaczenia:

 
mechanizm sterujący pracą silnika spalinowego
 
steruje silnkiem
 
Mechanizm sterujący wlotem paliwa i wylotem spalin w silniku samochodu
 
Mechanizm sterujący pracą zaworów silnika spalinowego
 
Mechanizm sterujący pracą silnika tłokowego

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

wałek rozrządu
nockenwelle; Nockenwelle

Przykładowe zdania z "rozrząd", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ROZRZĄD ZAWOROWY
de VENTILSTEUERUNG
pl Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwych
de größter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel oder Einzelheiten der Ventileinstellung in Bezug auf die Totpunkte bei anderen Verteilersystemen: ...
pl Niezależnie od wymagań przedstawionych w pkt ‧.‧.‧ lit. a) i b) wartość mianownika lub mianowników układów monitorujących komponenty lub układy, które nie funkcjonują w sposób ciągły (np. zawory układu zmiennego ustawienia rozrządu (VVT) lub zawory EGR), jest zwiększana, jeśli taki komponent lub układ jest uruchamiany (np. polecenie włączyć, otworzyć, zamknąć, zablokować) co najmniej dwukrotnie w ciągu cyklu jazdy, lub w łącznym czasie co najmniej ‧ sekund, w zależności od tego, który z warunków wystąpi pierwszy
de Zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes ‧.‧.‧ Buchstaben a und b muss (müssen) der (die) Nenner für Überwachungseinrichtungen von Komponeten oder Systeme, die nicht andauernd auf Betrieb eingestellt werden (z. B. Systeme mit variablen Ventilsteuerzeiten- VVT- oder AGR-Ventile), inkrementiert werden, wenn jene Komponente oder jenes System im Verlauf des Fahrzyklus zwei oder mehr Male oder für eine aufgerechnete Dauer von mindestens ‧ Sekunden auf Betrieb eingestellt wird (z. B. mit einem Befehl ein, offen, geschlossen, gesperrt), je nachdem, was zuerst eintritt
pl Układ zmiennych faz rozrządu (jeśli ma zastosowanie i gdzie: dolot lub wylot
de Variable Ventilsteuerung (falls zutreffend wo: Einlass und/oder Auslass
pl Rozrząd zapłonu
de Zündeinstellung
pl Rozrząd zaworowy lub równoważne dane
de Ventilsteuerzeiten oder entsprechende Daten
pl Rozrząd wtrysku ...
de Einspritzzeitpunkt: ...
pl Przystosowanie do rozrządu grawitacyjnego
de Eignung zur Zugzerlegung mit Ablauf
pl Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwych: ...
de Größter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel in Bezug auf die Totpunkte oder entsprechende Angaben bei anderen Steuersystemen: ...
pl USTAWIENIE ROZRZĄDU
de VENTILEINSTELLUNG
pl Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły dotyczące alternatywnych układów rozrządu, w odniesieniu do martwych punktów
de Maximaler Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel, bei alternativen Steuerungssystemen Angaben über Steuerzeiten, bezogen auf die Totpunkte
pl Rozrząd zaworów lub równoważne dane
de Ventileinstellung oder entsprechende Angaben
pl W przypadku zmiennego układu rozrządu, minimalny i maksymalny rozrząd: ...
de Bei einem System mit variablen Steuerzeiten, minimale und maximale Steuerzeit: ...
pl Rozrząd wtrysku
de Einspritzzeitpunkt
pl Rozrząd zaworów lub równoważne dane
de Ventilsteuerzeiten oder entsprechende Daten
pl Układ OBD musi monitorować następujące elementy zmiennego ustawienia rozrządu (VVT), w przypadku silników wyposażonych w ten układ dla prawidłowego funkcjonowania
de Das OBD-System überwacht die folgenden Teile des Systems für variable Ventilsteuerzeiten (VVT) von damit ausgestatteten Motoren auf ordnungsgemäßen Betrieb
pl Rozrząd elektryczny (woltaż, zacisk masy ujemnej lub dodatniej
de Elektrische Anlage (Spannung, Anschluß an Masse negativ oder positiv
pl Układ zmiennych faz rozrządu (jeśli ma zastosowanie i gdzie: dolot lub wylot
de Variable Ventilsteuerung (falls zutreffend, wo: Einlass und/oder Auslass
pl Materiał dodatkowy zawiera opis elektroniki kontroli systemu paliwowego, strategie ustawiania rozrządu oraz punkty przełączania w czasie wszystkich trybów pracy
de Die zusätzlichen Unterlagen umfassen Angaben zur Logik des Kraftstoffregelsystems, zu den Steuerstrategien und zu den Schaltpunkten bei allen Betriebszuständen
pl Wspomaganie rozruchu oznacza urządzenie wspomagające rozruch silnika bez wzbogacania mieszanki powietrzno-paliwowej silnika, np. świece żarowe, zmiany w rozrządzie wtrysku itp
de Starthilfe eine Vorrichtung, mit der das Anlassen des Motors ohne Anreicherung des Luft-Kraftstoff-Gemisches unterstützt wird, wie z. B. durch Glühkerzen, veränderte Einspritzverstellung usw
pl Ustawienie rozrządu
de Ventilsteuerzeiten
pl Wzniosy maksymalne zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły na temat rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych w odniesieniu do górnego martwego położenia
de Maximale Ventilhübe und Öffnungs- sowie Schließwinkel oder gleichwertige Merkmale anderer Steuerungen, bezogen auf den oberen Totpunkt
pl Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwych: ...
de Größter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel oder Einzelheiten der Ventileinstellung in Bezug auf die Totpunkte bei anderen Verteilersystemen: ...
pl Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwych: ...
de größter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel oder Einzelheiten der Ventileinstellung in Bezug auf die Totpunkte bei anderen Verteilersystemen: ...
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 42 zdań frazy rozrząd.Znalezione w 0,282 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.