Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Resonanz   
  • Widerhall   
    (noun   )
  • resonanz   
    [physik]

Pozostałe znaczenia:

 
Magnetyczny, metoda diagnostyki medycznej
 
W przenośni: odzew, oddźwięk
 
przen. reperkusja, pogłos, echo
 
przen. następstwo, konsekwencja
 
magnetyczny ...: badanie nazywane: MRI, MR, Tomografia
 
zjawisko wzmocnienia dźwięku
 
przen. podźwięk, odgłos
 
Reakcja
 
mezomeria
 
Wibrowanie przenoszone z jednego materiału na drugi
 
pogłos
 
Odgłos
 
Echo
 
Dobra słyszalność w pomieszczeniu; pogłos
 
Oddźwięk, echo
 
wibracja głosu
 
przen. oddźwięk, reakcja, odzew
 
współbrzmienie, współdrganie
 
odgłos, podźwięk
 
... magnetyczny, jedna z technik tomografii
 
Magnetyczny, badanie stosowane w radiologii
 
magnetyczny ...: metoda obrazowania wnętrza ciała, bezpieczniejsza od rentgenowskiej
 
oddźwięk, pogłos
 
zjawisko akustyczne, pogłos, echo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

przetwarzanie obrazów metodą rezonansu magnetycznego
magnet-resonanz-imaging; Bildaufnahme; Computervision; Imagery; Landsataufnahme; Magnet-RESONANZ-IMAGING; multispectral Imagery
spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego
paramagnetische resonanzspektrosk; Esr Spektroskopie; elektronenspinresonanz Spektroskop; paramagnetische Resonanzspektrosk
spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego
elektronenspinresonanz spektroskop; esr spektroskopie; Esr Spektroskopie; elektronenspinresonanz Spektroskop; paramagnetische Resonanzspektrosk
spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
kernmagnetische resonanzspektrosk; nmr spektroskopie; Nmr Spektroskopie; kernmagnetische Resonanzspektrosk

Przykładowe zdania z "rezonans", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl konstrukcja, wytwarzanie i zatwierdzenie-zastosowana jakość stali-wytrzymałość-tłumienie drgań, rezonans drgań skrętnych (jednostka trakcyjna
de Entwurf, Herstellung und Zulassung-Verwendete Stahlsorte-Widerstand-Schwingungsdämpfung, kritische Verwindungsresonanz (Triebfahrzeug
pl w przypadku Philipsa: prowadzenie badań, opracowywanie, produkcja i sprzedaż szerokiej gamy sprzętu elektronicznego (sprzęt oświetleniowy, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa, półprzewodniki i sprzęt medyczny, w tym urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
de Philips: Forschung, Entwicklung sowie Herstellung und Verkauf einer breiten Palette von elektronischen Produkten (Lampen/Leuchten/Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Verbrauchselektronik, Halbleiter und Medizinsysteme einschließlich Magnetresonanztomographen
pl jeśli pacjent wymaga wykonania badania przy użyciu rezonansu magnetycznego (metoda
de wenn bei Ihnen eine Kernspintomografie (Verfahren zur Darstellung der inneren Organe und
pl Ramy w ten sposób ustalone wymagają przepisów wykonawczych, a rozporządzenia, które regulowały te kwestie, rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie pobierania próbek z produktów winiarskich do celów współpracy między Państwami Członkowskimi i analizy jądrowym rezonansem magnetycznym, w tym analizy do celów wspólnotowego banku danych‧, zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧ i (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym bank danych dla wyników analiz produktów winiarskich jądrowym rezonansem magnetycznym deuteru‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, powinny zostać uchylone
de Diese Grundregeln sind durch entsprechende Durchführungsbestimmungen zu ergänzen, und die hierzu bisher geltenden Verordnungen sind aufzuheben, d. h. die Verordnung (EWG) Nr. ‧ der Kommission vom ‧. Juli ‧ über die Entnahme von Proben bei Weinbauerzeugnissen, die im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten geprüft werden sollen oder zur Analyse durch Isotopennachweis sowie zur Speicherung in der gemeinschaftlichen Datenbank bestimmt sind, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. ‧, und die Verordnung (EWG) Nr. ‧ der Kommission vom ‧. Juli ‧ zur Errichtung einer Datenbank für Isotopenanalysewerte von Weinbauerzeugnissen, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr
pl przeprowadzić kontrole próbek za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania
de zur Überprüfung der Beschaffenheitsmerkmale des Alkohols bei seiner Endverwendung eine Stichprobenkontrolle durch kernresonanzmagnetische Analyse vornehmen
pl Produkt Gadovist jest środkiem kontrastowym do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (NMR) mózgu, kręgosłupa, naczyń, wątroby i nerek
de Gadovist ist ein Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie (MRT oder auch Kernspintomographie) von Gehirn, Wirbelsäule, Gefäßen, Leber und Nieren
pl Zgodził się na prośbę o rezonans
de Respektierte den Wunsch der Eltern nach einem MRT
pl TESLASCAN jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym stosowanym do techniki obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) w celu poprawienia informacji diagnostycznych
de TESLASCAN ist ein paramagnetisches Kontrastmittel zur Anwendung in der Magnetresonanz-Tomographie (MRT) zur Verbesserung der diagnostischen Information
pl TESLASCAN jest stosowany do wykrywania niektórych zmian chorobowych w wątrobie oraz trzustce z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego (NMR
de TESLASCAN wird in der Magnetresonanz-Tomographie (MRT) zur Erkennung bestimmter Läsionen in der Leber und im Pankreas verwendet
pl należy unikać efektu rezonansu
de Resonanzeffekte sind zu vermeiden
pl Które było czyste na rezonansie, angiografii rezonansowej i pełnej tomografii organizmu
de Die temporoparietale Verbindung war sauber beim MRT, MRA und dem Ganzkörperscan
pl Częstotliwość rezonansu własnego i tłumienie drgań przyrządu pomiarowego muszą być takie, aby urządzenia wskazujące i rejestrujące były zdolne, w zakresie pomiarowym, do nadążania za zmianami przyśpieszenia do wartości ‧ m/s‧, nie przekraczając dopuszczalnych błędów
de Eigenfrequenz und Dämpfung des Meßwerks müssen so bemessen sein, daß die Anzeige und die Aufzeichnung der Geschwindigkeit im Meßbereich Beschleunigungen bis zu ‧ m/s‧ innerhalb der Fehlergrenzen folgen können
pl Jest to umowa o wielkiej wadze i ogromnym rezonansie symbolicznym.
de Es ist ein Abkommen von einem ungeheuren Ausmaß und mit einer enorm hohen symbolischen Ausstrahlkraft.
pl mając na uwadze, że dyrektywa ‧/‧/WE nie może zagrażać stosowaniu obrazowania rezonansem magnetycznym, ponieważ należy ono do najnowocześniejszych technologii w badaniach, diagnostyce i leczeniu chorób zagrażających życiu pacjentów w Europie
de in der Erwägung, dass der Einsatz der Magnetresonanztomographie (MRT) nicht durch die Richtlinie ‧/‧/EG gefährdet werden darf, da die MRT-Technologie bei Erforschung, Diagnose und Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten für Patienten in Europa wichtig ist
pl Tomografia z wykorzystaniem metodologii obrazowania metodą rezonansu magnetycznego stanowi dla określonego rodzaju pacjentów procedurę medyczną o podstawowym znaczeniu i uważam, że powinno się ją objąć derogacją, a nie opóźniać wprowadzenie w życie wszystkich przepisów przedmiotowej dyrektywy o cztery lata!
de Da dies eine für bestimmte Patienten lebenswichtige Untersuchungsmethode ist, wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, eine entsprechende Ausnahmeregelung vorzusehen, anstatt die Umsetzungsfrist für die gesamte Richtlinie um vier Jahre zu verlängern!
pl Ewentualny rezonans należy skompensować odpowiednim systemem kontroli placówki badawczej; można go również zmniejszyć przez zastosowanie dodatkowego mocowania pomiędzy nadwoziem pojazdu i statywem badawczym lub zmianę częstotliwości
de Mögliche Resonanzeffekte müssen durch ein geeignetes Kontrollsystem der Prüfstelle ausgeglichen werden und können durch zusätzliche zwischen der Karosserie und dem Prüfgestell angebrachte Befestigungsmittel oder eine Frequenzänderung verringert werden
pl Potrzebny nam rezonans
de Wir müssen ein MRT machen
pl Na rezonansie magnetycznym często ucinam komara
de Du kriegst keine Tomographie
pl Pacjenci muszą czekać sześć do ośmiu tygodni na badanie za pomocą tomografii komputerowej czy metodą rezonansu magnetycznego oraz na rozpoczęcie leczenia.
de Patienten müssen sechs bis acht Wochen auf einen CT- oder MRT-Termin sowie auf den Beginn ihrer Behandlung warten.
pl Próbka włączona zgodnie z punktem ‧) poddawana jest w każdej częstotliwości rezonansu, w każdym kierunku drgań odpowiadającym warunkom praktycznego użytkowania, w których dane części pracowałyby w najtrudniejszych warunkach, przez dwie godziny wibracjom o amplitudzie, której wymaga badanie w środowisku ekstremalnym oraz o odpowiadającej jej częstotliwości zgodnie z sekcją
de Das gemäß Phase ‧ in Betrieb befindliche Baumuster wird bei jeder Resonanzfrequenz in derjenigen dem praktischen Gebrauch entsprechenden Schwingrichtung, bei der sich für die betroffenen Bauteile die höchste Beanspruchung ergibt, zwei Stunden lang Schwingungen mit der für die Grenz-Umweltprüfung und die jeweilige Frequenz unter Nummer ‧.‧ angegebenen Amplitude ausgesetzt
pl Podczas stosowania produktu Gadovist obowiązują również standardowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa badań rezonansu magnetycznego, zwłaszcza wykluczenie materiałów ferromagnetycznych
de Die allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen für die Magnetresonanztomographie, insbesondere der Ausschluss ferromagnetischer Materialien, gelten auch für die Anwendung von Gadovist
pl w przypadku Intermagnetics: opracowywanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu materiałów nadprzewodzących i sprzętu medycznego, w tym magnesów i cewek stosowanych w urządzeniach do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
de Intermagnetics: Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von supraleitenden Materialien und medizinischen Geräten (einschließlich Magneten und Spulen für Magnetresonanztomographen
pl Wyniki korelacji izotopu deuteru etanolu mierzonego przy zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ
de Ergebnis des anhand kernresonanzmagnetischer Messungen ermittelten Isotopenverhältnisses von Deuterium in Ethanol
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 107 zdań frazy rezonans.Znalezione w 0,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.