Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  (  m) []
   
  osoba pilnująca bezpieczeństwa na kąpielisku
 • Retter   
  (  m)
   
  osoba niosąca pomoc w nagłej sytuacji
 • Rettungsassistent   
  (  m)
   
  osoba uprawniona do udzielania pierwszej pomocy
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • rettungsschwimmer   

Pozostałe znaczenia:

 
wybawcza profesja
 
Pracuje na strzeżonym kąpielisku
 
chłopak Moniki
 
Monika z piosenki to jego dziewczyna
 
nie da utopić Marzanny
 
Członek GOPR-u lub WOPR-u
 
potencjalny wybawca
 
strzeże kąpielisko
 
Goprowiec
 
Pomoc niesie w potrzebie
 
służbowo na plaży
 
Wyratował z wody
 
bohater "Słonecznego patrolu"
 
czuwa nad bezpieczeństwem plażowiczów
 
wśród znanych zawodów
 
Opiekun strzeżonej plaży
 
Dyżuruje pod numerem 112
 
Monika jego dziewczyną
 
Musi być czujny na plaży
 
Plażowy stróż
 
Na plaży czuwa
 
Pracuje na strzeżonej plaży

Picture dictionary

Bademeister
Bademeister
Rettungsassistent
Rettungsassistent

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik medyczny
rettungsassistent
Ratownik Medyczny
Rettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ochronę ratowników i osób trzecich
de Schutz der Feuerwehr-und/oder Katastrophenschutzleute sowie der Umstehenden
pl To samo dotyczy pracowników socjalnych i ich podopiecznych, jak również straży pożarnej i ratowników medycznych, kiedy są na służbie, innymi słowy podczas gaszenia pożarów lub gdy zabierają kogoś do szpitala. Zgodnie z art.
de Das trifft auch für Sozialarbeiter und ihre Klienten sowie für Feuerwehrleute und Rettungsassistenten im Einsatz, also beim Löschen eines Brandes oder auf der Fahrt zum Krankenhaus, zu.
pl Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnej
de Die Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
pl Chciałabym tutaj złożyć hołd nie tylko ofiarom i ich rodzinom, ale także strażakom i wszystkim ratownikom za ich wyjątkową odwagę.
de Ich möchte an dieser Stelle nicht nur den Opfern und ihren Familien gedenken, sondern auch den herausragenden Mut der Feuerwehrleute und aller Rettungskräfte hervorheben.
pl Konieczna jest lepsza organizacja systemu medycznego na szczeblu krajowym, podobnie jak uczulenie ratowników medycznych na takie nagłe przypadki.
de Dafür ist es notwendig, die medizinischen Systeme auf nationaler Ebene besser zu organisieren und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Notfälle dieser Art zu sensibilisieren.
pl Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić swój szacunek wobec tysięcy ratowników i wolontariuszy z całego świata, w tym z Tajwanu, Japonii, Australii, a przede wszystkim z Chin, których solidarność i poświęcenie w tych tragicznych okolicznościach zasługują na szczególną pochwałę.
de Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den tausenden Mitgliedern von Rettungsteams und den freiwilligen Helfern aus aller Welt, aus Taiwan, Japan, Australien und vor allem aus China, meine Hochachtung auszusprechen. Die unter diesen tragischen Umständen gezeigte Solidarität und das Engagement dieser Menschen verdienen besondere Anerkennung.
pl M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (nr
de Herr Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (Nr
pl Ratownicy medyczni
de Feldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
pl Ja również chciałabym na zakończenie wyrazić swoje współczucie dla ofiar, ich rodzin oraz osób dotkniętych tragedią, ale jestem szczególnie dumna, jako Włoszka pochodząca z tego terenu, że mogę również podziękować za wysiłki podjęte przez instytucje, wszystkie partie polityczne, a nade wszystko zespoły ratowników, służby ochrony ludności i czerwony krzyż.
de Ich möchte abschließend den Opfern, ihren Familien und allen betroffenen Menschen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken. Als Italienerin aus dieser Region möchte ich mich erneut bei den Institutionen, allen Parteien und vor allem bei den Rettungsteams, dem Katastrophenschutz und dem Roten Kreuz für ihre Bemühungen besonders bedanken.
pl Liczne helikoptery dowożą ratowników i sprzęt.
de Retter und Hilfe werden von zahlreichen Hubschraubern eingeflogen.
pl Przypłynęli ratownicy?
de Ist die Küstenwache da?
pl (SV) Panie Przewodniczący! W Czarnobylu i wokół niego mieszkańcy i ratownicy bardzo mocno ucierpieli w wyniku katastrofy, ale konsekwencje dosięgły znacznie bardziej oddalonych regionów.
de (SV) Herr Präsident! Die Bevölkerung und das Rettungspersonal in und um Tschernobyl mussten einen hohen Preis für die Katastrophe bezahlen, aber diese hatte auch Folgen für viel weiter entfernte Gebiete.
pl Ratownicy są prawie na miejscu
de Der Bergungstrupp ist unterwegs
pl Nie martw się, mam plan jak dać znać ratownikom
de Keine Sorge.Ich habe einen Rettungsplan
pl Międzynarodowi ratownicy, poszukiwacze
de Internationale Retter, Lehrer
pl Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.
de Ich möchte außerdem meine volle Unterstützung und meine ganze Bewunderung den Rettern und dem Mitarbeiterstab des Atomkraftwerkes Fukushima ausdrücken.
pl Ponadto w przypadku wszystkich grup musi być umieszczona w taki sposób, by jej przeznaczenie i sposób działania były oczywiste dla ratownika w razie niebezpieczeństwa
de Außerdem muss er bei allen Gewichtsklassen so angebracht sein, dass seine Funktion und Handhabung im Notfall für den Retter sofort deutlich zu erkennen sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,31 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.