Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Pronominaladverb   

Przykładowe zdania z "przysłówek zaimkowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bardziej wskazane od ustanowienia dokładnego terminu wydawało się użycie przysłówka niezwłocznie, ponieważ w tym pierwszym przypadku trudno byłoby nałożyć karę za zwłokę w dotrzymaniu określonego terminu; sformułowanie to jest zatem zbliżone do sformułowania zawartego w konwencji z ‧ roku, które w odniesieniu do pierwszego stadium postępowania stanowiło, że sąd, do którego wystąpiono o wykonanie, musi wydać decyzję niezwłocznie, nie określało jednak dokładnego terminuEs schien hier besser, das Adverb unverzüglich zu verwenden und keine genaue Frist festzulegen, da es schwierig gewesen wäre, eine Sanktion für die Überschreitung der Frist zu verhängen; die Formulierung gleicht daher der Formulierung im Übereinkommen von ‧, in dem für den ersten Abschnitt des Verfahrens vorgesehen war, dass das mit dem Antrag befasste Gericht seine Entscheidung unverzüglich erlässt, aber keine genaue Frist niedergelegt war
Zwiększa się minimalną wielkość główki cykorii wprowadzanej do obrotu oraz usuwa się przysłówek całkowicie (completamente) odnoszący się do koloruDie Mindestlänge der Köpfe bei Inverkehrbringen wird herabgesetzt, und das Adverb vollständig in Bezug auf die Farbe wird gestrichen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2 zdań frazy przysłówek zaimkowy.Znalezione w 0,413 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.