wymowa: IPA: [ˈpʂɨlɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Ankunft   
    (Noun  f)
  • Anflug   
  • Eintreffen   
    (noun   )
  • Vögel   

Pozostałe znaczenia:

 
wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka.
 
przybycie lecąc, przybycie drogą powietrzną
 
lądowanie, przyziemienie, przybycie
 
bocianów z Afryki-w marcu
 
ptaków z ciepłych krajów
 
Przybycie samolotu
 
Przybycie ptaków
 
Lądowanie samolotu
 
zapowiadany na Okęciu
 
Samolotu – bywa opóźniony

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przylot", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wylot następuje z portu lotniczego na terytorium państwa trzeciego, a przylot następuje do portu lotniczego na terytorium Państwa Członkowskiego, do którego stosuje się Traktat
de der Flug von einem Flughafen in einem Drittstaat ausgeht und auf einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, für das der Vertrag gilt, ankommt
pl miejsce przylotu (planowane i rzeczywiste
de Landeflugplatz (geplanter und tatsächlicher
pl Rekompensata nie będzie wypłacana w odniesieniu do kosztów, takich jak należności związane z odlotem i przylotem, poniesionych na innych trasach lub w innych portach lotniczych
de Kosten für zum Beispiel Start- und Landegebühren, die auf anderen Strecken oder Flugplätzen anfallen, werden nicht erstattet
pl Co najmniej pięć wylotów i przylotów dziennie od poniedziałku do piątku
de Mindestens neun Abflüge und Landungen von Montag bis Freitag
pl pasażerowie lotów z lub do państw trzecich, bez uprzedniego lub późniejszego transferu na terytorium Państw Członkowskich, zostają poddani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu oraz odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu
de Fluggäste von Drittstaatsflügen ohne vorherigen oder anschließenden Transfer im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten unterliegen einer Einreisekontrolle im Ankunftsflughafen und einer Ausreisekontrolle im Ausreiseflughafen
pl Widzieliśmy pasażerów pozostawionych samym sobie w miejscach przylotu bez zakwaterowania, a nawet bez lotu powrotnego.
de Wir haben mitverfolgt, wie Fluggäste an ihrem Reiseziel festsaßen, ohne Unterbringung oder gar einen Rückflug nach Hause.
pl Loty mają być wykonywane bez międzylądowań między godziną ‧:‧ (wylot z Hof) a ‧:‧ (przylot do Hof
de Die Flüge sind ohne Zwischenlandung zwischen ‧:‧ Uhr ab Hof und ‧:‧ Uhr an Hof durchzuführen
pl Mogą wiele powiedzieć o trudnościach, z jakimi muszą się zmierzyć, aby uzyskać amerykańską wizę i o tym, co muszą znosić po przylocie, będąc przedmiotem kontroli i rewizji tak, jakby byli potencjalnymi terrorystami.
de Sie können viel berichten über ihre Schwierigkeiten bei der Erlangung eines Visums für die USA und auch darüber, was sie erdulden müssen, wenn sie in die USA einreisen, wo sie sich Kontrollen und Durchsuchungen unterziehen müssen, als wären sie potenzielle Terroristen.
pl Pierwszy przylot do Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodo nie wcześniej niż o godz
de die erste Ankunft in Bodø muss bis spätestens ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf erst ab ‧.‧ Uhr erfolgen
pl organom zarządzającym portów lotniczych wylotu, przylotu i tranzytu; oraz
de die Leitungsorgane des Abflugflughafens, des Zielflughafens und des Transitflughafens sowie
pl w przypadku zmiany trasy w trakcie lotu kontynuuje lot poza punkt, od którego ma zastosowanie zmieniony plan lotu, wyłącznie jeśli uzyska informacje wskazujące, że spodziewane warunki meteorologiczne w czasie przylotu na lotnisko docelowe lub określone w OPS ‧.‧ lotnisko lub lotniska zapasowe spełniają lub przewyższają minima dla planowania określone w OPS
de den Flug über den Punkt, ab dem im Falle einer Umplanung während des Fluges ein geänderter Flugplan gilt, fortsetzen, wenn Informationen vorliegen, nach denen zur Ankunftzeit auf dem Bestimmungsflugplatz und/oder den nach OPS ‧.‧ vorgeschriebenen Ausweichflugplätzen die zu erwartenden Wetterbedingungen den nach OPS ‧.‧ vorgeschriebenen Planungsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen
pl Rozkłady lotów powinny być dostosowane do kalendarza sesji parlamentarnych, czyli przewidywać jeden przylot do Strasburga w poniedziałki około godziny ‧ i nie później, w przypadku sesji zaczynających się o godzinie ‧, oraz jeden wylot ze Strasburga w czwartki około godziny ‧ i nie wcześniej, gdyż jest to godzina zakończenia sesji
de Die Flugpläne sind an die Zeiten der Parlamentssitzungen anzupassen, d. h. eine Ankunft in Straßburg am Montag gegen ‧ Uhr, aber nicht später, zum Beginn der Sitzungen um ‧ Uhr, und ein Abflug ab Straßburg am Donnerstag gegen ‧ Uhr, aber nicht früher, zum Ende der Sitzungen
pl Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. ‧.‧ czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. ‧.‧ czasu miejscowego
de Der erste Start vom Flughafen Ostrau darf nicht vor ‧.‧ Uhr Ortszeit (LT) und die letzte Landung auf dem Flughafen Ostrau darf nicht nach ‧.‧ Uhr Ortszeit (LT) erfolgen
pl Te punkty przylotu i wylotu wskazane przez organ zarządzający portu lotniczego jako przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, są oznaczone jako takie i posiadają podstawowe informacje o porcie lotniczym w dostępnych formach
de An diesen Ankunfts- und Abfahrtsorten, die vom Leitungsorgan eines Flughafens für behinderte Menschen und Personen eingeschränkter Mobilität bestimmt wurden und die als solche ausgewiesen sind, werden grundlegende Informationen über den Flughafen in zugänglicher Form vermittelt
pl Jeżeli trzeba ustalić jedno miejsce wykonania: jakie kryteria są właściwe do jego ustalenia; czy jedno miejsce wykonania zostaje ustalone w szczególności z uwagi na miejsce odlotu lub miejsce przylotu?
de Wenn ein einheitlicher Erfüllungsort zu bestimmen ist: Welche Kriterien sind für seine Bestimmung maßgeblich; wird der einheitliche Erfüllungsort insbesondere durch den Ort des Abflugs oder den Ort der Ankunft bestimmt?
pl Pierwszy przylot do Bergen następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bergen nie wcześniej niż o godz
de die erste Ankunft in Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bergen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Co najmniej cztery przyloty i wyloty dziennie, przy spełnieniu następujących warunków
de Mindestens vier Abflüge und Landungen täglich mit folgenden Vorgaben
pl Ogólna łączna ilość emisji CO‧ ze wszystkich lotów, w których państwo członkowskie wylotu jest takie samo jak państwo członkowskie przylotu (loty krajowe
de Aggregierte CO‧-Emissionen aus allen Flügen, die in ein und demselben Mitgliedstaat starten und landen (Inlandsflüge
pl Pierwszy przylot do Hammerfest nastąpi nie później niż o
de Erste Ankunft in Hammerfest bis spätestens ‧.‧ Uhr
pl Inne godziny odlotów oraz przylotów muszą być dostosowane do zapotrzebowania w sposób optymalny
de Weitere Ankunfts- und Abflugzeiten müssen bestmöglich auf die Nachfrage abgestimmt werden
pl Pierwszy przylot do Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodø nie wcześniej niż o godz
de die erste Ankunft in Bodø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl odległość oznacza długość ortodromy między lotniskiem odlotu a lotniskiem przylotu powiększoną o dodatkowy stały współczynnik wynoszący ‧ km, oraz
de Flugstrecke die Großkreisentfernung zwischen Abflug- und Ankunftsflugplatz zuzüglich eines zusätzlichen unveränderlichen Faktors von ‧ km bezeichnet, und
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239 zdań frazy przylot.Znalezione w 0,363 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.