wymowa: IPA: [ˈpʂɨlɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Ankunft   
    (  f)
  • Anflug   
  • Eintreffen   
    (noun   )
  • Vögel   

Pozostałe znaczenia:

 
wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka.
 
przybycie lecąc, przybycie drogą powietrzną
 
lądowanie, przyziemienie, przybycie
 
bocianów z Afryki-w marcu
 
ptaków z ciepłych krajów
 
Przybycie samolotu
 
Przybycie ptaków
 
Lądowanie samolotu
 
zapowiadany na Okęciu
 
Samolotu – bywa opóźniony

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przylot", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pierwszy przylot do Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodo nie wcześniej niż o godz
de die erste Ankunft in Bodø muss bis spätestens ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf erst ab ‧.‧ Uhr erfolgen
pl czas przylotu (czas zakończenia kołowania
de Ankunftszeit (Anblockzeit
pl wchodzić na teren gminy portu lotniczego międzylądowania lub portu lotniczego przylotu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego
de sich in das Hoheitsgebiet der Gemeinde begeben, zu der der im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegene Zwischenlande- oder Zielflughafen gehört
pl Jeśli chodzi o rozkłady lotów, przyloty i wyloty samolotów powinny być wykonywane w ramach godzin pracy portów lotniczych, zgodnie z właściwą decyzją Ministra Transportu i Łączności
de Was die Flugpläne anbelangt, so müssen die Starts und Landungen der Luftfahrzeuge innerhalb der Flughafenbetriebszeiten gemäß dem entsprechenden Beschluss des Ministers für Verkehr und Kommunikation erfolgen
pl Pierwszy przylot do Kirkenes nastąpi nie później niż o ‧:‧, a ostatni wylot z Kirkenes nie wcześniej niż o
de Erste Ankunft in Kirkenes bis spätestens ‧.‧ Uhr und letzter Abflug von Kirkenes frühestens um ‧.‧ Uhr
pl W obu kierunkach pierwszy przylot nastąpi nie później niż o godz. ‧:‧, a ostatni wylot nie wcześniej niż o godz
de In beiden Richtungen darf die erste Ankunft nicht später als ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Pierwszy przylot do Oslo ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Oslo nie wcześniej niż o godz
de Die erste Ankunft in Oslo muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Oslo darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Każde Państwo Członkowskie wyznacza organ lub organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszego rozporządzenia odnośnie do odlotów z lub przylotów do portów lotniczych znajdujących się na jego terytorium
de Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle oder mehrere Stellen, die für die Durchsetzung dieser Verordnung bei Flügen von und zu in seinem Hoheitsgebiet gelegenen Flughäfen zuständig ist
pl opisu połączenia (port lotniczy wylotu i przylotu, połączenie non-stop, lot bezpośredni z międzylądowaniem/z międzylądowaniami, inne międzylądowanie/międzylądowania, zmiana statku powietrznego
de Ausgestaltung des Dienstes (Ausgangs- und Zielflughafen, Nonstop-Flug, Direktflug mit Zwischenlandung(en), weitere Zwischenlandung(en), Umsteigen
pl przyznać każdemu pasażerowi, który złoży odpowiedni wniosek, kredyt w wysokości ‧,‧ EUR do wykorzystania przy zakupie kolejnego biletu w przypadku opóźnienia przylotu z winy przewoźnika o ponad ‧ minut w stosunku do planowego przylotu
de bei Verspätungen von mehr als ‧ Minuten, die dem Luftfahrtunternehmen anzulasten sind, stellt dieses jedem Fluggast auf Ersuchen eine Gutschrift von ‧ EUR aus, die auf den Kauf eines neuen Flugscheins angerechnet wird
pl projekt procedury oznacza powiązanie danych lotniczych z konkretnymi instrukcjami lotu w celu określenia procedury przylotu lub odlotu według wskazań przyrządów, zapewniającej należyte standardy bezpieczeństwa lotu
de Verfahrenskonzeption bezeichnet die Kombination von Luftfahrtdaten und spezifischen Fluganweisungen, um Instrumentenanflug- und/oder-abflugverfahren festzulegen, die angemessene Standards der Flugsicherheit gewährleisten
pl –‧ października: co najmniej ‧ godz. ‧ min. między pierwszym przylotem do Bodø a ostatnim odlotem z Bodø
de in der Zeit vom ‧. bis zum ‧. Oktober: Mindestens ‧ Stunden und ‧ Minuten zwischen der ersten Ankunft in Bodø und dem letzten Abflug von Bodø
pl W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska odpowiednio powiadamia straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecich
de Befinden sich nicht ständig Grenzschutzbeamte auf einem Landeplatz, so unterrichtet der Landeplatzbetreiber die Grenzschutzbeamten frühzeitig über den An- und Abflug von Flugzeugen im Drittstaatsflugverkehr
pl Uregulowania w zakresie przylotu i odlotu szybowców, mikrolotów, helikopterów, małych samolotów zdolnych do odbywania lotów jedynie na krótkie dystanse oraz sterowców są określane przez prawo krajowe oraz, w stosownych przypadkach, przez umowy dwustronne
de Der Ein- und Abflug von Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Hubschraubern und selbst gebauten Luftfahrzeugen, mit denen nur kurze Distanzen zurückgelegt werden können, sowie Freiballonen bestimmt sich nach dem nationalen Recht und gegebenenfalls bilateralen Abkommen
pl Pierwszy przylot do Vadsø nastąpi nie później niż o godz. ‧:‧, a ostatni wylot z Vadsø nie wcześniej niż o godz
de Erste Ankunft in Vadsø bis spätestens ‧.‧ Uhr und letzter Abflug von Vadsø frühestens um ‧.‧ Uhr
pl Liczba przylotów i odlotów będzie nie mniejsza niż w dniach od poniedziałku do piątku dla Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn i Honningsvåg
de Insgesamt mindestens so viele Abflüge und Landungen wie die von Montag bis Freitag vorgeschriebene Anzahl von täglichen Flügen für Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn und Honningsvåg
pl Obejmuje pasażerów w tranzycie bezpośrednimpatrz-‧-(liczonych przy przylotach i odlotach
de Hierzu zählen auch Fluggäste im ungebrochenen Durchgangsverkehr (siehe-‧-) (Zählung bei Ankunft und Flug
pl Pierwszy przylot do Bodø ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodø nie wcześniej niż o godz
de Die erste Ankunft in Bodø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Przylot do Sztokholmu/Arlanda- w przypadku lotu porannego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinie
de Die Ankunft des Morgenflugs in Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl W obu kierunkach pierwszy przylot nastąpi nie później niż o ‧:‧, a ostatni wylot nie wcześniej niż o
de In beiden Richtungen darf die erste Ankunft nicht später als ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Przylot do Umeå- w przypadku lotu porannego z Östersund- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinie
de Die Ankunft des Morgenflugs aus Östersund in Umeå muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Pierwszy przylot do Vadsø nastąpi nie później niż o ‧:‧, ostatni wylot z Vadsø nie wcześniej niż o
de Die erste Ankunft in Vadsø muss bis spätestens ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Vadsø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Co najmniej pięć wylotów i przylotów dziennie od poniedziałku do piątku
de Mindestens neun Abflüge und Landungen von Montag bis Freitag
pl przewozy wykonywane przez certyfikowanego przewoźnika lotniczego zgodnie z prawem UEMOA nie mają w większości miejsca wylotu i przylotu w porcie lotniczym lub w portach lotniczych jednego z państw członkowskich UEMOA albo jego personel operacyjny, techniczny i zarządzający nie składa się głównie z obywateli państw członkowskich UEMOA
de die Strecken, die von dem nach dem gemeinschaftlichen Recht der UEMOA zugelassenen Luftfahrtunternehmen bedient werden, nicht mehrheitlich einen oder mehrere Flughäfen in einem UEMOA-Mitgliedstaat als Ausgangs- oder als Zielpunkt haben und das technische Personal des Luftfahrtunternehmens für Betrieb und Verwaltung nicht mehrheitlich aus Angehörigen von UEMOA-Mitgliedstaaten besteht
pl Pierwszy przylot do Tromsø ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Tromsø nie wcześniej niż o godz
de Die erste Ankunft in Tromsø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Tromsø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239 zdań frazy przylot.Znalezione w 0,511 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.