wymowa: IPA: [ˈpʂɨlɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Ankunft   
    (  f)
  • Anflug   
  • Eintreffen   
    (noun   )
  • Vögel   

Pozostałe znaczenia:

 
przybycie lecąc, przybycie drogą powietrzną
 
Przybycie samolotu
 
Lądowanie samolotu
 
lądowanie, przyziemienie, przybycie
 
Przybycie ptaków
 
bocianów z Afryki-w marcu
 
ptaków z ciepłych krajów
 
wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka.
 
Samolotu – bywa opóźniony
 
zapowiadany na Okęciu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przylot", pamięć tłumaczeniowa

add example
wchodzić na pokład i schodzić na ląd w porcie lotniczym międzylądowania lub w porcie lotniczym przylotu znajdującym się na terytorium Państwa Członkowskiegoin einem im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Zwischenlande- oder Zielflughafen an Bord und von Bord ihres Flugzeugs gehen
Decyzja stanowi, zgodnie z poprzednimi sprawami w sektorze transportu powietrznego, że właściwy rynek produktowy obejmuje usługi bezpośredniego rozkładowego transportu lotniczego, przy czym każda trasa między miejscem wylotu a miejscem przylotu definiowana jest jako odrębny rynek (podejście W/P- wylot/przylotIn der Entscheidung wird im Einklang mit früheren Entscheidungen im Luftverkehrssektor dargelegt, dass der sachlich relevante Markt Direktlinienflüge umfasst, wobei jede Strecke zwischen einem Abflugort und einem Zielort als separater Markt gilt (Herkunft-und-Ziel-Ansatz
lot międzykontynentalny, inny niż lot w obszarze europejskim, oznacza lot, którego punkty wylotu i przylotu leżą na różnych kontynentachinterkontinentale Flüge: Flüge, die keine innereuropäischen Flüge sind und deren Abflug- und Bestimmungsort in verschiedenen Erdteilen liegen
W momencie, gdy przewoźnicy lotniczy będą mieli możliwość wysyłania danych zawartych w PNR, CBP będzie musiało otrzymywać dane na ‧ godziny przed odlotem, zakładając, że wszystkie zmiany w danych zawartych w PNR dokonane pomiędzy chwilą otrzymania danych a momentem przylotu do lub odlotu ze Stanów Zjednoczonych zostaną również przesłane do CBPFalls es für die Fluggesellschaften möglich wird, PNR-Daten aktiv zu übermitteln (push), muss das CBP diese Daten ‧ Stunden vor Abflug erhalten; alle Änderungen der PNR-Daten zwischen diesem Zeitpunkt und der Ankunft des Fluges in den Vereinigten Staaten oder seinem Abflug von dort müssen ebenfalls an das CBP übermittelt werden
W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska odpowiednio powiadamia straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecichBefinden sich nicht ständig Grenzschutzbeamte auf einem Landeplatz, so unterrichtet der Landeplatzbetreiber die Grenzschutzbeamten frühzeitig über den An- und Abflug von Flugzeugen im Drittstaatsflugverkehr
Pierwszy przylot do Bergen następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bergen nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bergen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. ‧.‧ czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. ‧.‧ czasu miejscowegoDer erste Start vom Flughafen Ostrau darf nicht vor ‧.‧ Uhr Ortszeit (LT) und die letzte Landung auf dem Flughafen Ostrau darf nicht nach ‧.‧ Uhr Ortszeit (LT) erfolgen
Za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, odlot do Crotone musi nastąpić w ciągu sześćdziesięciu minut od chwili przylotu samolotu do RzymuDer Abflug nach Crotone muss, außer in Fällen höherer Gewalt, innerhalb von ‧ Minuten nach Ankunft in Rom erfolgen
W odniesieniu do rozkładów lotów, przyloty i wyloty statków powietrznych muszą być wykonywane w ramach godzin funkcjonowania portów lotniczych, zgodnie z właściwą decyzją Ministra Transportu i KomunikacjiWas die Flugpläne anbelangt, müssen die Starts und Landungen der Luftfahrzeuge innerhalb der Flughafenbetriebszeiten gemäß dem entsprechenden Beschluss des Ministers für Verkehr und Kommunikation erfolgen
Jeżeli trzeba ustalić jedno miejsce wykonania: jakie kryteria są właściwe do jego ustalenia; czy jedno miejsce wykonania zostaje ustalone w szczególności z uwagi na miejsce odlotu lub miejsce przylotu?Wenn ein einheitlicher Erfüllungsort zu bestimmen ist: Welche Kriterien sind für seine Bestimmung maßgeblich; wird der einheitliche Erfüllungsort insbesondere durch den Ort des Abflugs oder den Ort der Ankunft bestimmt?
Pierwszy przylot do Vadsø nastąpi nie później niż o godz. ‧:‧, a ostatni wylot z Vadsø nie wcześniej niż o godzErste Ankunft in Vadsø bis spätestens ‧.‧ Uhr und letzter Abflug von Vadsø frühestens um ‧.‧ Uhr
Uregulowania w zakresie przylotu i odlotu szybowców, mikrolotów, helikopterów, małych samolotów zdolnych do odbywania lotów jedynie na krótkie dystanse oraz sterowców są określane przez prawo krajowe oraz, w stosownych przypadkach, przez umowy dwustronneDer Ein- und Abflug von Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Hubschraubern und selbst gebauten Luftfahrzeugen, mit denen nur kurze Distanzen zurückgelegt werden können, sowie Freiballonen bestimmt sich nach dem nationalen Recht und gegebenenfalls bilateralen Abkommen
Rejestry te muszą zawierać numery lotów, oznaczenia rezerwacji, datę podróży, czas odlotu i przylotu, status segmentu, nazwiska i inicjały pasażerów z ich adresami kontaktowymi i numerami telefonów oraz status liniiAufzuzeichnen ist folgendes: Flugnummern, Buchungsklassen, Reisedatum, Abflugs-und Ankunftszeiten, Status der Segmente, Namen und Initialen der Fluggäste mit deren Kontaktanschrift und/oder Telefonnummer und Angaben zur Flugscheinausstellung
Jeżeli przewoźnik lotniczy oferuje zmianę trasy do miejsca przeznaczenia alternatywnym lotem, czas przylotu, który nie przekracza planowego czasu przylotu lotu pierwotnie zarezerwowanego do dwóch godzin dla lotów do ‧ km, oraz do czterech godzin dla lotów o ponad ‧ km, odszkodowanie przewidziane ust. ‧ powyżej może zostać zmniejszone o ‧%Bietet das Luftfahrtunternehmen eine Beförderung zum Endziel mit einem anderen Flug an, der bei einer Flugverbindung bis zu ‧ km höchstens zwei Stunden später als zur planmäßigen Ankunftszeit des ursprünglich gebuchten Fluges und bei Flugverbindungen von mehr als ‧ km höchstens vier Stunden später ankommt, so können die in Absatz ‧ genannten Ausgleichsleistungen um ‧ % gekürzt werden
organom zarządzającym portów lotniczych wylotu, przylotu i tranzytu; orazdie Leitungsorgane des Abflugflughafens, des Zielflughafens und des Transitflughafens sowie
Nie mniej niż dziewięć wylotów i przylotów dziennieMindestens neun Abflüge und Landungen täglich
dodaje się trzy godziny przed rozpoczęciem podróży lotniczej (rzeczywisty czas odlotu) i następne trzy godziny po jej zakończeniu (rzeczywisty czas przylotuvor Beginn der Flugreise (tatsächliche Abflugszeit) werden drei Stunden und nach Ende der Flugreise (tatsächliche Ankunftszeit) werden weitere drei Stunden hinzugefügt
Pierwszy przylot do Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Możliwość wylotu z każdego i przylotu na każdy z wymienionych portów lotniczych: Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes i AltaAbflug und Ankunft auf folgenden Flughäfen: Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes und Alta
Loty mają być wykonywane bez międzylądowań między godziną ‧:‧ (wylot z Hof) a ‧:‧ (przylot do HofDie Flüge sind ohne Zwischenlandung zwischen ‧:‧ Uhr ab Hof und ‧:‧ Uhr an Hof durchzuführen
Ogólna łączna ilość emisji CO‧ ze wszystkich lotów z krajów trzecich, gdzie miejscem przylotu jest państwo członkowskieAggregierte CO‧-Emissionen aus allen Flügen, die aus einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ankommen
W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska powiadamia odpowiednio straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecichBefinden sich nicht ständig Grenzschutzbeamte auf einem Landeplatz, so unterrichtet der Landeplatzbetreiber die Grenzschutzbeamten frühzeitig über den An- und Abflug von Flugzeugen im Drittstaatsflugverkehr
Pierwszy przylot do Trondheim następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239 zdań frazy przylot.Znalezione w 0,642 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.