wymowa: IPA: [pʂɛˈvɔdɲik] pʃɛˈvɔdjɲik  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leiter   
  (Noun  m)
   
  fiz. fizyka substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  fiz. fizyka substancja, która przewodzi prąd elektryczny;
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Führer   
  (Noun  m)
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Reiseführer   
  (Noun  m)
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.;
 • Fremdenführer   
 • Vademecum   
  (Noun  )
 • Anführer   
 • Begleiter   
 • Fremdenführerin   
 • Guide   
  (Noun  )
 • Handbuch   
 • Leitfaden   
 • Platzanweiser   
 • Reisebegleiter   
 • Reiseleiter   
 • Reiseleiterin   
 • Richtwert   
 • Wegweiser   
 • führen     

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia guru, przywódca duchowy
 
przywódca duchowy lub ideowy

Picture dictionary

Führer, Leiter
Führer, Leiter
Leiter
Leiter
Reiseführer
Reiseführer

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

Krótki przewodnik
Schnelleinführung
pies przewodnik
Blindenhund; Blindenführhund
Pomoc z przewodnikiem
Interaktiver Begleiter
przewodnik planu
Planhinweisliste
przewodnik żywieniowy
ernaehrungsrichtlinie; Ernährungsrichtlinie; dietetische Richtlinie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewodnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl opracowanie przewodników i dokumentów informacyjnych dotyczących przyjętych przepisów, aby uczynić je zrozumiałymi i ułatwić ich transpozycję
de Erstellung von Leitfäden und Erläuterungen für erlassene Rechtsvorschriften, um deren Verständlichkeit und Umsetzung in nationales Recht zu erleichtern
pl Wreszcie, w świetle pierwszych wyników konsultacji Komisja uważa, że projekt ten - tzn. opracowanie przewodnika po krajowych przepisach egzekucyjnych w celu poprawienia współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi i ustanowienie obowiązkowego oświadczenia majątkowego dłużnika przyczyni się w pewien sposób do spełnienia naszych celów.
de Zum Abschluss möchte ich sagen, dass die Kommission im Hinblick auf die ersten Ergebnisse der Konsultation der Ansicht ist, dass dieser Vorschlag - das heißt die Erstellung eines Leitfadens zu Vollstreckungsrechten auf nationaler Ebene, zur Verstärkung des Zugriffs auf Handelsregister und öffentliche Register, zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vollstreckungsbehörden und zur Schaffung einer obligatorischen Vermögenserklärung des Schuldners - einiges dazu beitragen wird, unsere Ziele zu erfüllen.
pl Czy któryś z przepisów dyrektywy wprowadzonych w życie w Waszym Państwie Członkowskim (np. plakat, przewodnik, etykieta) zostało zmodyfikowane w trakcie okresu oceniania (tzn. od czasu gdy przepisy dyrektywy zostały początkowo wprowadzone w życie w Waszym kraju)?
de Wurden in Ihrem Mitgliedstaat eingeführte Bestimmungen der Richtlinie (z. B. die Einführung des Aushangs, Leitfadens oder Hinweises) während des Bewertungszeitraums (d. h. seit der ursprünglichen Einführung der Bestimmung in Ihrem Land) geändert?
pl opracować przewodnik europejski dla wszystkich użytkowników, zawierający wszystkie platformy multimodalne istniejące w UE z ich opisem
de ein europäischer Leitfaden sollte ausgearbeitet werden, der alle Umschlagplätze für den kombinierten Verkehr in der EU mit ihren Eigenschaften aufführt
pl Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku i należy je składać na odpowiednich formularzach
de Die Anträge müssen den Vorgaben der Leitlinien entsprechen und auf den hierfür vorgesehenen Formularen eingereicht werden
pl Stosowne wskazówki w tym zakresie zawiera przewodnik ISO/IEC nr ‧ cz. ‧ Badanie biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne – Projektowanie i realizacja programów badania biegłości
de Die Technische Regel ISO/IEC ‧-‧ Eignungsprüfung durch Vergleiche zwischen Laboratorien- Teil ‧: Entwicklung und Durchführung von Programmen für die Eignungsprüfung stellt hierfür eine geeignete Leitlinie dar
pl zezwala się wyłącznie na dostęp grupy (liczącej maksymalnie szesnaście osób) prowadzonej przez certyfikowanego przewodnika lub instruktora będącego członkiem NKB (Holenderski Związek Kajakowy) lub TKBN (Holenderskie Stowarzyszenie Turystyki Kajakowej
de Der Zugang erfolgt in Gruppen (höchstens sechzehn Personen) unter Leitung eines zertifizierten Gruppenleiters oder Lehrers der Dachverbände Nederlandse Kanobond (NKB)/Toeristische Kanobond Nederland (TKBN
pl informacjom niejawnym UE wytworzonym w ramach działalności objętej umową nadaje się klauzule tajności zgodnie z przewodnikiem nadawania klauzul
de Im Rahmen von vertraglichen Tätigkeiten entstandene EU-Verschlusssachen werden anhand des Einstufungsleitfadens für Verschlusssachen eingestuft
pl W związku z tym w przewodniku programowym określono kryteria kwalifikacji dla organizacji występujących o dotację w poszczególnych działaniach głównych i pomocniczych
de Teilmaßnahme definiert, welche Organisationen förderfähig sind
pl Na początku Komisja sprawdzi czy wnioski spełniają kryteria kwalifikacji określone w przewodniku dla wnioskodawców i w przewodniku dla oceniających
de Wie im Leitfaden für Antragsteller und im Leitfaden für Bewerter dargestellt, prüft die Kommission zunächst, ob die Vorschläge den Förderfähigkeitskriterien entsprechen
pl opracowanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów szkoleniowych poprzez Internet lub inne media
de Ausarbeitung und Veröffentlichung von Leitfäden, Berichten und Schulungsmaterial über das Internet oder andere Medien
pl Efektywność przewodnika
de Wirksamkeit des Leitfadens
pl podjęły wszelkie kroki niezbędne do propagowania mobilności, zapewnienia zrozumiałości i dostępności dla każdego wszystkich istotnych informacji, na przykład poprzez przewodnik wprowadzający w zagadnienia mobilności lub wykaz organizacji wspierających, oraz do poprawienia warunków mobilności
de alle erforderlichen Schritte zur Förderung der Mobilität zu unternehmen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen leicht verständlich und für alle zugänglich sind, beispielsweise mittels eines Leitfadens zur Einführung in die Mobilität oder einer Liste unterstützender Organisationen, und die Bedingungen für die Mobilität zu verbessern
pl Punkt ‧.‧ Przewodnika wnosi wiele uściśleń dotyczących doboru i wykorzystania wskaźników skuteczności
de Abschnitt ‧.‧ des methodischen Leitfadens enthält zahlreiche Details zur Auswahl und Anwendung der Leistungsindikatoren
pl Przewodnik dotyczący sporządzania dokumentacji technicznej do wniosku o nadanie nawozom oznakowania Nawóz WE zgodnie z rozporządzeniem
de Leitfaden für die Ausarbeitung der technischen Akte für den Antrag auf die Bezeichnung EG-Düngemittel gemäß Verordnung
pl Główne obszary FAO oznaczają obszary geograficzne określone za pomocą międzynarodowego dwucyfrowego kodu wprowadzonego przez FAO (Przewodnik po normach statystycznych stosowanych w rybactwie opracowany przez roboczą grupę koordynacyjną ds. statystyki rybackiej
de Große FAO-Gebiete sind die geografischen Gebiete, die unter Verwendung des internationalen zweistelligen numerischen Codes, wie von der FAO festgelegt (CWP-Handbuch für fischereistatistische Standards
pl zatwierdza zaproszenia do składania wniosków i pakiety aplikacyjne (przewodniki dla wnioskodawców) przed publikacją zaproszeń
de billigt die Kommission die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und die dazugehörigen Antragspakete (Leitfaden für Antragsteller), bevor sie veröffentlicht werden
pl Przewodnik, program prac działania e-Uczestnictwo na rok ‧ oraz inne informacje związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków oraz procedurą oceny można pobrać z następującej strony internetowej
de Diese Unterlage und das Arbeitsprogramm ‧ sowie sonstige Informationen zu dieser Aufforderung und dem Bewertungsverfahren finden Sie unter folgender Internetadresse
pl Kandydaci zobowiązani są dostarczyć dowody potwierdzające ich wcześniejsze doświadczenie w produkcji, zgodnie z przewodnikiem do niniejszego Zaproszenia
de Die Antragsteller haben außerdem nachzuweisen, dass sie über die nötige, in den Leitlinien aufgeführte Produktionserfahrung, verfügen
pl Odniesienie do internetowego przewodnika Komisji po zużyciu paliwa i emisjach CO‧, jeżeli taki przewodnik jest dostępny
de einen Hinweis auf den Leitfaden der Kommission über den Kraftstoffverbrauch und die CO‧-Emissionen im Internet, falls vorhanden
pl Opór przewodnika elektrycznego dla dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych otrzymujących prąd stały, wraz z oporem zacisków oraz styków, musi oscylować możliwie najbliżej następujących wartości
de Für Einrichtungen für Schallzeichen, die mit Gleichstrom betrieben werden, muß der Leitungswiderstand einschließlich der Klemmen-und Kontaktwiderstände so nah wie möglich bei
pl Przewodnik Campsa: Toledo posiada bogata ofertę muzeów i doskonałą ofertę gastronomiczną wykraczającą poza słynny mazapán
de Guía Campsa: Toledo cuenta con una importante oferta museística, y con una exquisita gastronomía por descubrir, más allá de los famosos mazapanes (Toledo hat neben wichtigen Museen eine ausgezeichnete Gastronomie zu bieten, in der es mehr zu entdecken gibt als das berühmte Marzipan
pl Jestem przekonana, że ta znakomita nowa strona jest odpowiedzią na problem dotyczący interaktywnego przewodnika pomagającego obywatelom w określeniu najodpowiedniejszego forum dla zgłaszanych przez nich problemów.
de Bezüglich der Entwicklung eines interaktiven Leitfadens zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Ermittlung des geeignetsten Forums zur Lösung ihrer Probleme bin ich überzeugt, dass diese ausgezeichnete neue Website zur Abwicklung der Beschwerden hinreichend beitragen wird.
pl Dokument zawiera listę ‧ wyzwań w tej dziedzinie i stanowi w związku z tym bardzo użyteczny przewodnik, na podstawie którego Komisja powinna zaproponować plan działania
de In dem Dokument werden in ‧ Ziffern sämtliche Herausforderungen im Bereich der Raumentwicklung aufgezeigt; daher ist es eine nützliche Orientierungshilfe für die Kommission, die auf dieser Grundlage einen Aktionsplan erstellen sollte
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy przewodnik.Znalezione w 1,265 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.