Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tintenfleck   
    (  m)

Przykładowe zdania z "plama z atramentu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Organy Państwa Członkowskiego przyjmują informacje przekazane za pomocą dowolnego czytelnego i zrozumiałego środka, łącznie z formularzami wypełnionymi atramentem lub ołówkiem kopiowym lub wyprodukowane przez techniki automatycznego przetwarzanie danych
de Die Behörden des Mitgliedstaates akzeptieren Informationen in jeder lesbaren und verständlichen Form einschließlich der mit Tinte oder nicht löschbarem Stift ausgefuellten oder mit automatischer Datenverarbeitungstechnik erstellten Formulare
pl dpi, wydruk próbny, odcienie szarości, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymi
de dpi, Entwurfsqualität, Graustufen, Schwarz-& Farbpatrone
pl dpi, wydruk próbny, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymi
de dpi, Entwurfsqualität, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
pl Wysoka jakość (pojemnik z atramentami kolorowymi
de Hohe Qualität (Farbpatrone
pl odpady z produkcji, formowania i użycia atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu
de Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Tinten, Farbstoffen, Pigmenten, Anstrichfarben und Lacken
pl Świadectwa sporządza się w jednym z tych języków i zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa wywozu; jeśli są one sporządzone odręcznie, należy je wypełniać atramentem i drukowanymi literami
de Das Formblatt ist nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer dieser Sprachen auszufüllen; wird es handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen
pl Odcienie szarości (pojemnik z atramentem czarnym
de Graustufen (schwarze Tintenpatrone
pl Świadectwa są wypisywane maszynowo, albo ręcznie z użyciem atramentu i drukowanymi literami
de Sie ist maschinenschriftlich oder handschriftlich mit Tinte in Druckschrift auszufüllen
pl dpi, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymi
de dpi, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
pl W serze CHNP Formaggio di Fossa di Sogliano nie ma wyraźnej różnicy między miąższem a skórką, dlatego też spożywa się go w całości bez usuwania zewnętrznej części skórki; ewentualnie w przypadku wyraźnych plam lub nagromadzenia tłuszczu usuwa się je, delikatnie zdrapując z powierzchni
de Bei Formaggio di Fossa di Sogliano g.U. gehen Rinde und Teig ineinander über; deshalb wird der Käse im Ganzen verzehrt, ohne dass der äußere Teil der Rinde entfernt wird; gelegentlich weist er Flecken oder ausgetretenes Fett auf, die durch leichtes Abreiben der Oberfläche entfernt werden
pl System upraw stosowany wyłącznie przez producentów z doliny Valle del Mercure, bardzo różni się od innych systemów stosowanych we Włoszech i nie tylko umożliwia wygodny zbiór strąków, ale także dobrą wentylację upraw, dzięki czemu unika się gromadzenia między szpalerami wilgoci, która mogłaby spowodować ciemnienie i plamy na bardzo delikatnej białej powłoce
de Die Fagioli Bianchi di Rotonda sind in dieser Region des Pollino ein wesentlicher Ausdruck der lokalen Geschichte und Gastronomie
pl Wygląd – Wygląd żadnego z fragmentów powierzchni badanej próbki nie może wskazywać na wystąpienie pęknięcia, rozszczelnienia, wżerów, pęcherzy, rozwarstwienia, odkształcenia, wykwitów, plam lub korozji
de Sichtprüfung: Kein Teil der Fläche der geprüften Probe darf Anzeichen von Rissbildung, Abblätterungen, Narbenbildung, Blasenbildung, Ablösungen, Verformungen, Belagbildung, Verfärbung oder Korrosion aufweisen
pl Dopuszczalne są wysuszone krople soku na powierzchni wyrobu i jaśniejsze plamy w miejscu styku z innymi batonami
de Die Oberfläche des Erzeugnisses darf angetrocknete Safttropfen und hellere Flächen an den Stellen, an denen die einzelnen Würste aneinander angelegen haben, aufweisen
pl Należy unikać długotrwałego narażenia na silne światło słoneczne, lampy kwarcowe i inne źródła promieniowania ultrafioletowego. • Jeżeli niemożliwe jest uniknięcie narażenia na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe należy stosować krem ochronny z filtrem UV. • Jeżeli mimo to dojdzie do pojawienia się takich objawów jak gorączka, wysypka, świąd czy małe czerwone plamy na skórze, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ewentualnego przerwania leczenia. • reakcja alergiczna po pierwszym podaniu leku
de Sie sollten es vermeiden, sich länger starkem Sonnenlicht, Höhensonnen oder anderen UV-Strahlungsquellen auszusetzen. Wenn es unmöglich ist, sich der Einwirkung von UV-Licht zu entziehen, sollten Sie eine Sonnencreme verwenden, um sich zu schützen. Sollte es trotzdem zu Fieber, Hautausschlag, Juckreiz, kleinen roten Flecken auf der Haut kommen, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden, da es gegebenenfalls erforderlich ist, die Behandlung abzubrechen. allergische Reaktionen nach der ersten Verabreichung dieses Arzneimittels
pl Tusze nie mogą być zabrudzone substancjami pochodzącymi z jakiegokolwiek źródła skażenia, w szczególności substancjami fekalnymi lub znaczącymi krwawymi plamami
de Die Schlachtkörper dürfen nicht verunreinigt sein, insbesondere nicht durch Kot oder größere Blutflecke
pl Pamiętam plamy krwi na asfalcie, krzyki głodnych dzieci, pustkę spojrzenia dziesięcioletniej dziewczynki, gdy opowiadała o tym, jak wraz z braćmi i siostrami musiała pogrzebać rodziców, a następnie przenieść ich ciała do innego grobu, gdy żołnierze próbowali usunąć dowody masowych mordów w wiosce nieopodal miasta, w którym mieszkałam.
de Ich erinnere mich an Blutflecken auf dem Asphalt, die Schreie hungriger Kinder, den leeren Ausdruck eines zehnjährigen Mädchens, als sie erzählte, wie sie und ihre Geschwister ihre toten Eltern erst begraben und ihre Leichen dann umbetten mussten, als die Soldaten versuchten, die Beweise für einen Massenmord in einem Dorf in der Nähe meiner Stadt zu beseitigen.
pl Erytrocyt polichromiczny: niedojrzały erytrocyt, w pośrednim stadium rozwoju, który nadal zawiera rybosomy i z tego względu może zostać odróżniony od dojrzałych, normochromicznych erytrocytów, dzięki plamom selektywnym dla rybosomów
de Polychromatischer Erythrozyt: unreifer Erythrozyt, der sich in seiner Zwischenstufe der Entwicklung befindet und noch Ribosomen enthält, so daß er sich mit Hilfe ribosomenselektiver Farbstoffe von reifen normochromatischen Erythrozyten unterscheiden läßt
pl W niniejszej opinii z inicjatywy własnej Komitet zamierza więc przeanalizować spójność przyszłej polityki regionalnej z przyszłą polityką rozwoju obszarów wiejskich w celu ograniczenia białych plam, bliżej przyjrzeć się proponowanym trzem głównych osiom przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz zbadać aspekty uproszczenia administracyjnego
de Der Ausschuss schlägt daher vor, im Rahmen dieser Initiativstellungnahme die Kohärenz zwischen der künftigen Regionalpolitik und der künftigen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu untersuchen, um die Grauzonen einzugrenzen, den Vorschlag für die drei künftigen Schwerpunkte der Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums zu vertiefen und die Elemente der administrativen Vereinfachung festzulegen
pl wielopostaciowy), tkliwe, czerwono-sine guzy skóry (rumień guzowaty), ciężki stan z (wysoką) gorączką, obecnością czerwonych plam na skórze, bólem stawów i (lub) zakażeniem oczu (zespół Stevensa i Johnsona), ciężki stan z gorączką i obecnością pęcherzy na skórze/łuszczeniem się skóry (zespół Lyell’ a), punkcikowate wynaczynienia (małe purpurowo-czerwone wybroczyny
de multiforme), druckempfindlichen bläulich-roten Beulen auf der Haut (Erythema nodosum), schwerer Zustand mit (hohem) Fieber, roten Hautflecken, Gelenkschmerzen und/oder Entzündungen der Augen (Stevens-Johnson-Syndrom), schwerer Zustand mit Fieber und Hautblasen/Ablösung der Haut (Lyell-Syndrom), kleine purpurfarbene Flecken (Petechien
pl W przypadku pojawienia się zmian skórnych lub plam na skórze (początkowo w postaci małych czerwonych miejsc, a następnie małych punkcików, którym mogą towarzyszyć objawy, takie jak swędzenie, gorączka, ogólne złe samopoczucie, bóle stawów, problemy z widzeniem, pieczenie, ból lub swędzenie oczu oraz owrzodzenia jamy ustnej), należy przerwać stosowanie leku Aldara i poinformować o tym lekarza
de Wenn Sie auf Ihrer Haut Hautveränderungen oder Pickel feststellen, die anfänglich als kleine rote Bereiche auftreten und sich
pl Każda czynność przemysłowa lub handlowa, stosująca lotne związki organiczne w urządzeniu do czyszczenia odzieży, mebli i podobnych dóbr konsumpcyjnych, z wyjątkiem ręcznego usuwania brudu i plam w przemyśle tekstylnym i odzieżowym
de Jede industrielle oder gewerbliche Tätigkeit, bei der flüchtige organische Verbindungen in einer Anlage zur Reinigung von Kleidung, Heimtextilien und ähnlichen Verbrauchsgütern eingesetzt werden, mit Ausnahme der manuellen Entfernung von Flecken in der Textil- und Bekleidungsindustrie
pl Słyszałam od wielu kobiet przerażające historie i każda z nich stanowi haniebną plamę w historii UE.
de Ich habe von zahlreichen Frauen herzzerreißende Geschichten gehört, und jede dieser Geschichten ist auch ein Schandfleck in der Geschichte der EU.
pl wysypka z czerwonymi, (wilgotnymi) nieregularnymi plamami (rumień (wysiękowy
de Hautausschlag mit roten (feuchten) unregelmäßigen Flecken (Erythema (exsudativum
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824374 zdań frazy plama z atramentu.Znalezione w 93,023 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.