Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Streptokokkus   
  • streptokokken   

Pozostałe znaczenia:

 
bakteria o owalnym lub kulistym kształcie
 
streptokok
 
bakteria
 
cystozyra, glon z O.Atlantyckiego i O.Indyjskiego
 
chorobotwórcza bakteria

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

paciorkowceStreptokokken; streptokokken
PaciorkowceStreptokokken

Przykładowe zdania z "paciorkowiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
Zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus; zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusAtemwegsinfektionen in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus; Magendarminfektionen in Zusammenhang mit E. coli; Urogenitale Infektionen in Zusammenhang mit beta-hämolytischen Streptokokken; Wundinfektionen und Abszesse in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und
Ogólnie na podstawie doświadczeń z terapią MabThera stosowana przez ponad rok, stosunek pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciw antygenom paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy i anatoksyny tężca był podobny do obserwowanego wyjściowoDie Erfahrung über einen Zeitraum von ‧ Jahr zeigte, dass nach wiederholter Behandlung mit MabThera der Anteil an Patienten mit positiven Antikörpertitern gegen S. pneumoniae, Influenza, Mumps, Rubella, Varizellen und dem Tetanus-Toxin im Allgemeinen ähnlich war wie zu Beginn der Behandlung mit MabThera
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćStreptokokken-Infektionen (einschließlich Streptococcus pneumoniae) Wegen seiner unzureichenden Wirksamkeit wird Ciprofloxacin nicht für die Behandlung von Streptokokken-Infektionen empfohlen
Zakażenia paciorkowcowami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen
Stężenie graniczne (ang. breakpoints) Minimalne stężenie hamujące (MIC) ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) dla gronkowców i paciorkowców (z wyjątkiem S. pneumoniae) wynosi dla szczepów wrażliwych ≤ ‧ mg/l, dla szczepów opornych > ‧ mg/lGrenzwerte (Breakpoints) Die von EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) für Staphylokokken und Streptokokken (mit Ausnahme von S. pneumoniae) festgelegten Grenzwerte für die minimale Hemmkonzentration (MHK) entsprechen: empfindlich ‧ mg/l und resistent > ‧ mg/l
Ostatnie badania pokazują, że flora mikrobiologiczna, wyselekcjonowana na określonym obszarze na przestrzeni lat, zawiera inne niż paciorkowce termofilne (Streptococcus termophilus) szczepy bakterii, których właściwości i aktywność metaboliczna są kluczowe nie tylko dla procesu zakwaszania, ale także ze względu na ich wpływ na wyczuwalne właściwości produktu, takie jak charakterystyczny lekko kwaskowaty smak dojrzałego seraNeueren Studien zufolge enthält die in dem typischen Gebiet über die Jahre entstandene Mikrobenflora auch verschiedene Bakterienstämme von Streptococcus thermophilus, deren Stoffwechselmerkmale und-tätigkeit nicht nur in Bezug auf die Säuerung, sondern auch wegen ihres Beitrags zu den geschmacklichen Besonderheiten des Erzeugnisses, etwa des typischen leicht säuerlichen Geschmacks des gereiften Käses, wichtig sind
brak paciorkowców kałowych w ‧ mldie Abwesenheit von Fäkal-Streptokokken in einer Probe von ‧ ml
Jest również skuteczna w stosunku do drobnoustrojów Gram-dodatnich, takich jak gronkowce (Staphylococcus spp.) i paciorkowce (Streptococcus sppEs ist auch gegen Gram-positive Erreger wie Staphylokokken und Streptokokken wirksam
Celem badania bakteriologicznego jest zidentyfikowanie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych. Nie może być ono ograniczone jedynie do wykrycia określonych szczepów chorobotwórczych paciorkowców i gronkowcówDie bakteriologische Untersuchung muß auf die Feststellung aller Krankheitskeime ausgerichtet sein; sie darf sich nicht auf den Nachweis spezifisch-pathogener Streptokokken und Staphylokokken beschränken
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisZur Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Kühen hervorgerufen durch Pirlimycin-empfindliche, grampositive Kokken einschließlich Staphylokokken wie Staphylococcus aureus, sowohl Penicillinase-positive als auch Penicillinase-negative und Koagulase-negative Staphylokokken; Streptokokken, einschließlich Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus uberis
Zgodnie z zaleceniami Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) drobnoustroje inne niż paciorkowce o wartości MIC ≤ ‧μg/ml uważa się za wrażliwe na doksycyklinę, szczepy o wartości MIC ‧ μg/ml – za średnio wrażliwe, natomiast dla wartości MIC ≥ ‧ μg/ml – za oporne na lekNach der CLSI-Norm (Clinical and Laboratory Standard Institute) werden von Streptokokken verschiedene Organismen mit MHK-Werten von ‧ μg/ml als empfindlich, mit MHK-Werten von ‧ μg/ml als mittelresistent und mit MHK-Werten ‧ als resistent gegenüber Doxycyclin eingestuft
Działa także na bakterie Gram-dodatnie, takie jak gronkowce i paciorkowceEs ist auch wirksam gegen gram-positive Erreger, wie Staphylokokken und Streptokokken
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisZur Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Kühen hervorgerufen durch gegenüber Pirlimycin empfindliche, grampositive Kokken einschließlich Staphylokokken wie Staphylococcus aureus, sowohl Penicillinase-positive als auch Penicillinase-negative und Koagulase-negative Staphylokokken; Streptokokken, einschließlich Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus uberis
Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń streptokokowych układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen des Genitaltraktes Epididymo-orchitis und entzündliche Erkrankungen des Beckens können durch Fluorchinolon-resistente Neisseria gonorrhoeae verursacht werden
Equibactin vet. jest to pasta doustna zawierająca jako substancje czynne trimetoprim i sulfadiazynę, wskazana do stosowania w leczeniu zakażeń u koni wywołanych przez bakterie wrażliwe na skojarzenie trimetoprimu i sulfadiazyny, a w szczególności: • zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. oraz Staphylococcus aureus; • zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; • zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; • zakażenia ran oraz otwarte lub drenowane ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusEquibactin vet. ist eine Paste zum Eingeben, die Trimethoprim und Sulfadiazin als arzneilich wirksame Bestandteile enthält und für die Behandlung von Infektionen bei Pferden angezeigt ist, die durch Bakterien verursacht werden, welche gegenüber der Kombination von Trimethoprim und Sulfadiazin empfindlich sind, insbesondere: Atemwegsinfektionen durch Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus; Gastrointestinale Infektionen durch E. coli; Urogenitale Infektionen durch betahämolytische Streptokokken; Wundinfektionen und offene oder drainierte Abszesse durch Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus
Gatunki ogólnie wrażliwe Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Gronkowce koagulazoujemne Streptococcus agalactiae * Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis * Streptococcus pyogenes * Paciorkowce Grupa G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Gatunki naturalnie oporne Gram-ujemne bakterie * gatunek, którego wrażliwość na lek została dostatecznie potwierdzona w badaniu klinicznymÜblicherweise empfindliche Spezies Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Koagulasenegative Staphylokokken Streptococcus agalactiae* Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis* Streptococcus pyogenes* Streptokokken der Gruppe G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Von Natur aus resistente Organismen Gramnegative Organismen * kennzeichnet Spezies, gegen die sich im Rahmen klinischer Studien in zufrieden stellender Weise Aktivität gezeigt hat
Średnie miano przeciwciał w odniesieniu do zestawu antygenów (paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy) utrzymywało się na tym samym poziomie co przed rozpoczęciem leczenia przynajmniej przez ‧ miesięcy po leczeniu preparatem MabTheraDie mittleren Antikörpertiter gegen eine Reihe von Antigenen (Streptococcus pneumoniae, Influenza A, Mumps, Rubella, Varizellen) blieben bezogen auf die Werte vor Behandlungsbeginn über einen Zeitraum von mindestens ‧ Monaten nach der Behandlung mit MabThera stabil
PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, CHOROBA INWAZYJNASTREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INVASIVE ERKRANKUNG
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecany do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce,, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen
pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus; Magendarminfektionen in Zusammenhang mit E. coli; Urogenitale Infektionen in Zusammenhang mit beta-hämolytischen Streptokokken; Wundinfektionen und Abszesse in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy paciorkowiec.Znalezione w 0,413 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.