Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Streptokokkus   
  • streptokokken   

Pozostałe znaczenia:

 
cystozyra, glon z O.Atlantyckiego i O.Indyjskiego
 
bakteria
 
bakteria o owalnym lub kulistym kształcie
 
chorobotwórcza bakteria
 
streptokok

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

paciorkowce
Streptokokken; streptokokken
Paciorkowce
Streptokokken

Przykładowe zdania z "paciorkowiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W Tajlandii paciorkowiec Streptococcus suis stanowi drugą pod względem częstości przyczynę występowania ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych.
de Streptococcus suis meningitis ist zurzeit die zweithäufigste Ursache für eine akute bakterielle Meningitis bei Erwachsenen in Thailand.
pl Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń streptokokowych układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
de Infektionen des Genitaltraktes Epididymo-orchitis und entzündliche Erkrankungen des Beckens können durch Fluorchinolon-resistente Neisseria gonorrhoeae verursacht werden
pl Zakażenia paciorkowcowami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
de Infektionen
pl Stężenie graniczne (ang. breakpoints) Minimalne stężenie hamujące (MIC) ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) dla gronkowców i paciorkowców (z wyjątkiem S. pneumoniae) wynosi dla szczepów wrażliwych ≤ ‧ mg/l, dla szczepów opornych > ‧ mg/l
de Grenzwerte (Breakpoints) Die von EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) für Staphylokokken und Streptokokken (mit Ausnahme von S. pneumoniae) festgelegten Grenzwerte für die minimale Hemmkonzentration (MHK) entsprechen: empfindlich ‧ mg/l und resistent > ‧ mg/l
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
de Staphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
pl PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, CHOROBA INWAZYJNA
de STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INVASIVE ERKRANKUNG
pl Zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus; zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus
de Atemwegsinfektionen in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus; Magendarminfektionen in Zusammenhang mit E. coli; Urogenitale Infektionen in Zusammenhang mit beta-hämolytischen Streptokokken; Wundinfektionen und Abszesse in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und
pl Gatunki ogólnie wrażliwe Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Gronkowce koagulazoujemne Streptococcus agalactiae * Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis * Streptococcus pyogenes * Paciorkowce Grupa G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Gatunki naturalnie oporne Gram-ujemne bakterie * gatunek, którego wrażliwość na lek została dostatecznie potwierdzona w badaniu klinicznym
de Üblicherweise empfindliche Spezies Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Koagulasenegative Staphylokokken Streptococcus agalactiae* Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis* Streptococcus pyogenes* Streptokokken der Gruppe G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Von Natur aus resistente Organismen Gramnegative Organismen * kennzeichnet Spezies, gegen die sich im Rahmen klinischer Studien in zufrieden stellender Weise Aktivität gezeigt hat
pl Equibactin vet. jest to pasta doustna zawierająca jako substancje czynne trimetoprim i sulfadiazynę, wskazana do stosowania w leczeniu zakażeń u koni wywołanych przez bakterie wrażliwe na skojarzenie trimetoprimu i sulfadiazyny, a w szczególności: • zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. oraz Staphylococcus aureus; • zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; • zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; • zakażenia ran oraz otwarte lub drenowane ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus
de Equibactin vet. ist eine Paste zum Eingeben, die Trimethoprim und Sulfadiazin als arzneilich wirksame Bestandteile enthält und für die Behandlung von Infektionen bei Pferden angezeigt ist, die durch Bakterien verursacht werden, welche gegenüber der Kombination von Trimethoprim und Sulfadiazin empfindlich sind, insbesondere: Atemwegsinfektionen durch Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus; Gastrointestinale Infektionen durch E. coli; Urogenitale Infektionen durch betahämolytische Streptokokken; Wundinfektionen und offene oder drainierte Abszesse durch Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus
pl Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
de Streptokokken-Infektionen (einschließlich Streptococcus pneumoniae) Wegen seiner unzureichenden Wirksamkeit wird Ciprofloxacin nicht für die Behandlung von Streptokokken-Infektionen empfohlen
pl Ogólnie na podstawie doświadczeń z terapią MabThera stosowana przez ponad rok, stosunek pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciw antygenom paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy i anatoksyny tężca był podobny do obserwowanego wyjściowo
de Die Erfahrung über einen Zeitraum von ‧ Jahr zeigte, dass nach wiederholter Behandlung mit MabThera der Anteil an Patienten mit positiven Antikörpertitern gegen S. pneumoniae, Influenza, Mumps, Rubella, Varizellen und dem Tetanus-Toxin im Allgemeinen ähnlich war wie zu Beginn der Behandlung mit MabThera
pl Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecany do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce,, ze względu na niewystarczającą skuteczność
de Infektionen
pl Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberis
de Zur Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Kühen hervorgerufen durch Pirlimycin-empfindliche, grampositive Kokken einschließlich Staphylokokken wie Staphylococcus aureus, sowohl Penicillinase-positive als auch Penicillinase-negative und Koagulase-negative Staphylokokken; Streptokokken, einschließlich Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus uberis
pl brak paciorkowców kałowych w ‧ ml
de die Abwesenheit von Fäkal-Streptokokken in einer Probe von ‧ ml
pl Działa także na bakterie Gram-dodatnie, takie jak gronkowce i paciorkowce
de Es ist auch wirksam gegen gram-positive Erreger, wie Staphylokokken und Streptokokken
pl Średnie miano przeciwciał w odniesieniu do zestawu antygenów (paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy) utrzymywało się na tym samym poziomie co przed rozpoczęciem leczenia przynajmniej przez ‧ miesięcy po leczeniu preparatem MabThera
de Die mittleren Antikörpertiter gegen eine Reihe von Antigenen (Streptococcus pneumoniae, Influenza A, Mumps, Rubella, Varizellen) blieben bezogen auf die Werte vor Behandlungsbeginn über einen Zeitraum von mindestens ‧ Monaten nach der Behandlung mit MabThera stabil
pl pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus
de Staphylococcus aureus; Magendarminfektionen in Zusammenhang mit E. coli; Urogenitale Infektionen in Zusammenhang mit beta-hämolytischen Streptokokken; Wundinfektionen und Abszesse in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus
pl Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
de Infektionen
pl Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberis
de Zur Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Kühen hervorgerufen durch gegenüber Pirlimycin empfindliche, grampositive Kokken einschließlich Staphylokokken wie Staphylococcus aureus, sowohl Penicillinase-positive als auch Penicillinase-negative und Koagulase-negative Staphylokokken; Streptokokken, einschließlich Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus uberis
pl Zgodnie z zaleceniami Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) drobnoustroje inne niż paciorkowce o wartości MIC ≤ ‧μg/ml uważa się za wrażliwe na doksycyklinę, szczepy o wartości MIC ‧ μg/ml – za średnio wrażliwe, natomiast dla wartości MIC ≥ ‧ μg/ml – za oporne na lek
de Nach der CLSI-Norm (Clinical and Laboratory Standard Institute) werden von Streptokokken verschiedene Organismen mit MHK-Werten von ‧ μg/ml als empfindlich, mit MHK-Werten von ‧ μg/ml als mittelresistent und mit MHK-Werten ‧ als resistent gegenüber Doxycyclin eingestuft
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy paciorkowiec.Znalezione w 0,217 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.