Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gürtelrose   
    (Noun  f)
  • Herpes Zoster   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
choroba zakaźna wywoływana przez herpeswirusy;
 
wirusowe zapalenie nerwu
 
objawia się bolesnymi wykwitami na skórze
 
pojawia się w okolicy pasa
 
objawia się m.in. bolesnymi wykwitami na skórze na klatce pierwsiowej
 
objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze
 
Choroba wirusowego zapalenia nerwu, zwykle po jednej stronie ciała i w obrębie klatki piersiowej
 
med. medycyna, medyczny wirusowe zapalenie nerwu, które objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze;

Przykładowe zdania z "półpasiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wiadomo jednak, że zakażenie naturalnie występującym wirusem ospy wietrznej-półpaśca może czasami spowodować uszkodzenie płodu
de Es ist jedoch bekannt, dass eine natürliche VZV-Infektion schädliche Auswirkungen auf den Fetus haben kann
pl Szczepionka ZOSTAVAX wywoływała znacznie silniejszą odpowiedź swoistą przeciw wirusowi ospy wietrznej-półpaśca, mierzoną za pomocą metody gpELISA ‧ tygodnie po zaszczepieniu, w porównaniu z placebo (‧, ‧-krotny wzrost (‧ % CI
de ZOSTAVAX induzierte im Vergleich zu Placebo eine signifikant höhere VZV-spezifische Immunantwort, gemessen durch gpELISA ‧ Wochen nach der Impfung (‧-fache Differenz (‧ % KI
pl Co to jest półpasiec?
de Was ist Gürtelrose?
pl W innych badaniach klinicznych z zastosowaniem wcześniej zarejestrowanej szczepionki ZOSTAVAX, do przechowywania w stanie zamrożenia częstość występowania wysypki podobnej jak w półpaścu i w ospie w miejscu innym niż miejsce wstrzyknięcia szczepionki w okresie ‧ dni po szczepieniu również była mała, zarówno u osób, którym podano szczepionkę, jak i u osób, które otrzymały placebo
de In anderen klinischen Studien, die im Rahmen der Zulassung der ursprünglich tiefgekühlten Formulierung von ZOSTAVAX durchgeführt wurden, wurde innerhalb von ‧ Tagen nach Impfung sowohl in der ZOSTAVAX-als auch in der Placebogruppe nur über wenige Fälle eines zoster-und varizellenartigen Exanthems, das nicht an der Injektionsstelle auftrat, berichtet
pl Informacje dotyczące półpaśca
de Informationen über Gürtelrose
pl W żadnej z tych próbek nie wykryto wirusa ospy wietrznej-półpaśca
de VZV wurde in keiner dieser Proben nachgewiesen
pl Po zaniku pęcherzyków, które są objawem półpaśca, ból może utrzymywać się przez miesiące lub lata i może być silny
de Nachdem die Gürtelrose-Bläschen abgeheilt sind, kann der Schmerz über Monate oder Jahre andauern und sehr stark sein
pl Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów • Biegunka, wymioty, nudności • Zmniejszenie liczby różnych krwinek, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażeń, siniaków, krwawień, duszności i osłabienia • Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe przewodu pokarmowego i dróg moczowych, opryszczka i półpasiec
de Sehr häufige Nebenwirkungen betreffen wahrscheinlich mehr als ‧ von ‧ Patienten: Durchfall, Erbrechen, Übelkeit Eine Verminderung der Normalwerte von verschiedenen Blutkörperchen, was zu einem erhöhten Risiko für Infektionen, Blutergüsse, Blutungen, Atemlosigkeit und Schwäche führen kann Durch Bakterien, Pilze und Viren verursachte Infektionen des Verdauungstraktes und des Harntraktes, Fieberbläschen und Gürtelrose
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
de Staphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
pl ZOSTAVAX łagodził ból, który określano w skali nasilenia bólu w przebiegu półpaśca, o około ‧ % (‧ % CI
de ZOSTAVAX verringerte im Vergleich zu Placebo den HZ-Schmerz-Score um etwa ‧ % (‧ % KI
pl Czasami, po wielu latach, ten wirus uaktywnia się i wywołuje półpasiec
de Manchmal wird das Virus nach vielen Jahren wieder aktiv und verursacht Gürtelrose
pl Wirus ospy wietrznej-półpaśca‧, szczep Oka/Merck, (żywy, atenuowany) nie mniej niż ‧ PFU (jednostki określające miano wirusa
de Varicella-Zoster-Virus‧, Stamm Oka/Merck (lebend, abgeschwächt), mind
pl W żadnej z próbek nie wykryto wirusa ospy wietrznej-półpaśca, szczep Oka/Merck
de Der VZV-Stamm Oka/Merck wurde in keiner der untersuchten Proben nachgewiesen
pl ZOSTAVAX istotnie zmniejszał częstość występowania półpaśca w porównaniu z placebo (‧ przypadków [ ‧, ‧ ‧ osobolat ] w porównaniu z ‧ przypadkami [ ‧, ‧ ‧ osobolat ], odpowiednio; p
de ZOSTAVAX verringerte im Vergleich zu Placebo die Inzidenz des Zoster signifikant (‧ Fälle [ ‧/‧ Personen-Jahre ] versus ‧ Fälle [ ‧/‧ Personen-Jahre ], p
pl ZOSTAVAX nie jest wskazany do leczenia półpaśca lub bólu występującego w przebiegu półpaśca
de ZOSTAVAX kann nicht zur Behandlung einer bestehenden Gürtelrose oder zur Behandlung von Schmerz bei bestehender Gürtelrose verwendet werden
pl Zapalenie płuc *, zakażenie dolnych dróg oddechowych, półpasiec, opryszczka (Herpes Simplex), zakażenie dróg moczowych, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, kandydoza jamy ustnej, zakażenie grzybicze jamy ustnej
de Pneumonie*, Infektionen des unteren Respirationstrakts, Herpes Zoster, Herpes Simplex, Harnwegsinfektionen, Infektionen des oberen Respirationstrakt, Sinusitis, orale Candidiasis, orale Pilzinfektionen
pl ZOSTAVAX jest szczepionką stosowaną do zapobiegania wystąpieniu półpaśca i nerwobólu wywołanego półpaścem (ang. post-herpetic neuralgia, PHN), długotrwałego nerwobólu występującego po przebyciu półpaśca
de ZOSTAVAX ist ein Impfstoff, der angewendet wird zur Vorbeugung gegen Gürtelrose (Zoster) und gürtelrosebedingte postherpetische Neuralgie (PHN); das ist ein lang anhaltender Nervenschmerz nach einer Gürtelrose
pl Odpowiedzi immunologiczne w postaci wytwarzania przeciwciał przeciw wirusowi ospy wietrznej-półpaśca u osób w wieku ‧ do ‧ lat w porównaniu z osobami w wieku ≥‧ lat były na ogół podobne
de Die VZV-Antikörperantworten waren bei Probanden von ‧ bis ‧ Jahren ähnlich wie bei Probanden ‧ Jahre
pl Immunogenność u osób z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, w celu oceny immunogenności i bezpieczeństwa (patrz punkt ‧. ‧) szczepionki ZOSTAVAX
de Immunogenität bei Personen mit Herpes zoster in der Anamnese In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie zur Immunogenität und Sicherheit von ZOSTAVAX (siehe Abschnitt ‧) wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht
pl Półpasiec rozwija się u osób, które we wcześniejszym etapie życie, głównie w dzieciństwie, przeszły ospę wietrzną
de Gürtelrose kann sich bei Personen entwickeln, die bereits früher, im Allgemeinen in ihrer Kindheit, Windpocken hatten
pl W oparciu o ograniczone dane pochodzące z ‧ badań klinicznych z udziałem osób seronegatywnych lub słabo seropozytywnych względem wirusa ospy wietrznej-półpaśca (‧ osób w wieku ‧ lat lub starszych otrzymało szczepionkę zawierającą żywe, atenuowane wirusy półpaśca), zaobserwowano działania niepożądane, w miejscu wstrzyknięcia oraz ogólnoustrojowe, na ogół podobne do tych zgłoszonych przez inne osoby, które otrzymały ZOSTAVAX w badaniach klinicznych, przy czym ‧ z ‧ osób zgłosiły występowanie gorączki
de Basierend auf limitierten Daten aus ‧ klinischen Studien, die auch VZV-negative oder niedrig seropositive Probanden (‧ Probanden im Alter von ‧ Jahren oder älter erhielten attenuierten Zoster-Lebendimpfstoff) einschlossen, waren Nebenwirkungen an der Injektionsstelle und systemische Nebenwirkungen generell jenen Nebenwirkungen ähnlich, die von anderen Probanden berichtet wurden, die ZOSTAVAX im Rahmen klinischer Studien erhielten, wobei ‧ der ‧ Probanden über Fieber berichteten
pl Po przejściu ospy wietrznej, wirus ospy wietrznej półpaśca pozostaje w organizmie, w układzie nerwowym w stanie „ uśpionym ”
de Nach Windpocken verbleibt das Varicella-Zoster-Virus in einem ruhenden (inaktiven) Zustand im Körper, und zwar im Nervensystem
pl Taki wynik oznacza, że zaszczepienie ‧ osób preparatem ZOSTAVAX ograniczy liczbę przypadków półpaśca w ciągu roku z ‧ do
de Dies bedeutet, dass die Impfung von ‧ Personen mit ZOSTAVAX die Zahl der über ein Jahr beobachteten Fälle von Gürtelrose von etwa ‧ auf ‧ senkt
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Velcade (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: półpasiec, małopłytkowość (niska liczba płytek krwi), niedokrwistość (niska liczba krwinek czerwonych), neutropenia (zbyt niska liczba krwinek białych, które zwalczają zakażenia), spadek apetytu, neuropatia obwodowa z parestezjami (drętwienie lub mrowienie), bóle głowy, duszność (brak oddechu), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, wysypka, bóle mięśni, uczucie zmęczenia oraz gorączka
de Die häufigsten Nebenwirkungen von Velcade (beobachtet bei mehr als ‧ von ‧ Patienten) sind Herpes Zoster (Gürtelrose), Thrombozytopenie (verminderte Zahl der Blutplättchen), Anämie (verminderte Zahl der roten Blutkörperchen), Neutropenie (verminderte Zahl infektbekämpfender weißer Blutkörperchen), verminderter Appetit, periphere Neuropathie mit Parästhesie (Kribbeln oder Prickeln und Taubheitsgefühl der Haut), Kopfschmerzen, Dyspnoe (Atemnot), Nausea (Übelkeit), Diarrhö (Durchfall), Erbrechen, Verstopfung, Hautausschlag, Myalgie (Muskelschmerzen), Fatigue (Müdigkeit) und Pyrexie (Fieber
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy półpasiec.Znalezione w 0,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.