Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gürtelrose   
    (Noun  f)
  • Herpes Zoster   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
pojawia się w okolicy pasa
 
objawia się m.in. bolesnymi wykwitami na skórze na klatce pierwsiowej
 
objawia się bolesnymi wykwitami na skórze
 
Choroba wirusowego zapalenia nerwu, zwykle po jednej stronie ciała i w obrębie klatki piersiowej
 
wirusowe zapalenie nerwu
 
med. medycyna, medyczny wirusowe zapalenie nerwu, które objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze;
 
objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze
 
choroba zakaźna wywoływana przez herpeswirusy;

Przykładowe zdania z "półpasiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
W grupie osób zaszczepionych ryzyko wystąpienia PHN po przebyciu półpaśca wynosiło ‧ %, natomiast w grupie placebo wynosiło ‧ %In der Impfstoffgruppe betrug das Risiko, eine PHN nach Zoster zu entwickeln, ‧ %, in der Placebogruppe betrug das Risiko ‧ %
zapalenie płuc, odmiedniczkowe ‧ zapalenie nerek, opryszczka zwykła, zakażenia grzybicze, wirusowe i bakteryjne (takie jak zakażenia wywołane przez Mycobacterium, w tym gruźlica, wirusy Epsteina-Barr, CMV, wirusy ospy wietrznej i półpaścaSepsis Pneumonie Pyelonephritis Herpes simplex Mykotische, virale und bakterielle Infektionen (wie mykobakterielle Infektionen, einschließlich Tuberkulose, Epstein-Barr-Virus, CMV und Herpes zoster
Po zaniku pęcherzyków, które są objawem półpaśca, ból może utrzymywać się przez miesiące lub lata i może być silnyNachdem die Gürtelrose-Bläschen abgeheilt sind, kann der Schmerz über Monate oder Jahre andauern und sehr stark sein
Nie oceniano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa czy nerwoból po przebytym półpaścu, w badaniach klinicznych przez okres dłuższy niż ‧ miesięcyDie Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei der Behandlung peripherer neuropathischer Schmerzen wie z.B. schmerzhafter diabetischer Neuropathie und postherpetischer Neuralgie wurden in klinischen Studien für eine Behandlungsdauer von mehr als ‧ Monaten nicht untersucht
Wirus ospy wietrznej-półpaśca, szczep Oka/Merck, (żywy, atenuowany) ≥ ‧ PFU * * PFU = jednostki określające miano wirusaVaricella-Zoster-Virus, Stamm Oka/Merck (lebend, attenuiert) ‧ PBE* *PBE:Plaquebildende Einheiten
Jedynie w przypadku osób, u których rozwinął się półpasiec, stwierdzono zmniejszenie ryzyka wystąpienia PHN w późniejszym okresieBezogen nur auf Probanden, die an Zoster erkrankten, war das Risiko, anschließend eine PHN zu entwickeln, geringer
Spośród ‧ przypadków wysypki podobnej jak w półpaścu ‧ przypadków diagnozowano za pomocą metody PCRVon diesen insgesamt ‧ Fällen mit zosterähnlichem Exanthem standen ‧ für eine PCR-Untersuchung geeignete Proben zur Verfügung
Liczba punktów w skali nasilenie-czas trwania bólu w przebiegu półpaśca wynosiła ‧ (‧ % CIDer HZ kombinierte Schmerz-Score (definiert als Produkt aus Schwere und Dauer) betrug ‧ % (‧ % KI
Pacjenci poddani znaczącej ekspozycji na wirusa ospy wietrznej powinni czasowo przerwać stosowanie produktu leczniczego Enbrel, a lekarz powinien rozważyć zastosowanie u nich immunoglobuliny przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca jako leczenie zapobiegawczePatienten mit einer signifikanten Varizella-Viren-Exposition sollten die Enbrel-Behandlung vorübergehend unterbrechen, und es sollte eine Prophylaxe mit Varizella-Zoster-Immunglobulin erwogen werden
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Velcade (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: półpasiec, małopłytkowość (niska liczba płytek krwi), niedokrwistość (niska liczba krwinek czerwonych), neutropenia (zbyt niska liczba krwinek białych, które zwalczają zakażenia), spadek apetytu, neuropatia obwodowa z parestezjami (drętwienie lub mrowienie), bóle głowy, duszność (brak oddechu), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, wysypka, bóle mięśni, uczucie zmęczenia oraz gorączkaDie häufigsten Nebenwirkungen von Velcade (beobachtet bei mehr als ‧ von ‧ Patienten) sind Herpes Zoster (Gürtelrose), Thrombozytopenie (verminderte Zahl der Blutplättchen), Anämie (verminderte Zahl der roten Blutkörperchen), Neutropenie (verminderte Zahl infektbekämpfender weißer Blutkörperchen), verminderter Appetit, periphere Neuropathie mit Parästhesie (Kribbeln oder Prickeln und Taubheitsgefühl der Haut), Kopfschmerzen, Dyspnoe (Atemnot), Nausea (Übelkeit), Diarrhö (Durchfall), Erbrechen, Verstopfung, Hautausschlag, Myalgie (Muskelschmerzen), Fatigue (Müdigkeit) und Pyrexie (Fieber
Zapalenie płuc *, zakażenie dolnych dróg oddechowych, półpasiec, opryszczka (Herpes Simplex), zakażenie dróg moczowych, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, kandydoza jamy ustnej, zakażenie grzybicze jamy ustnejPneumonie*, Infektionen des unteren Respirationstrakts, Herpes Zoster, Herpes Simplex, Harnwegsinfektionen, Infektionen des oberen Respirationstrakt, Sinusitis, orale Candidiasis, orale Pilzinfektionen
Po zastosowaniu szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce produkowanej przez Merck & Co., Inc., jednoskładnikowej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce produkowanej przez Merck & Co., Inc., lub żywej szczepionki przeciw ospie wietrznej (Oka/Merck) zaobserwowano następujące działania niepożądane: wybroczyny lub zasinienia podskórne, obrzęk jąder; mrowienie skóry, półpasiec; zapalenie mózgu; poważne zmiany skórne; zakażenia skóry; udar mózgu; drgawki bez gorączki; ból stawu i (lub) obrzęk (przemijający lub przewlekły); zapalenie płucAndere Nebenwirkungen wurden nach Anwendung von Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff, hergestellt von Merck & Co., Inc., den jeweiligen Einzelkomponenten oder Varizellen-Lebendimpfstoff (Oka/Merck) berichtet: ungewöhnliches Bluten oder Blutergüsse unter der Haut, Hodenschwellung; Hautkribbeln, Herpes Zoster (Gürtelrose); Gehirnentzündung (Enzephalitis); schwere Hauterkrankungen; Infektion der Haut; Schlaganfall; Krampfanfälle ohne Fieber; Gelenkschmerzen und/oder-schwellung (die sowohl vorübergehend als auch chronisch sein können); Lungenentzündung (Pneumonie/Pneumonitis
Informacje dotyczące półpaścaInformationen über Gürtelrose
ZOSTAVAX nie jest wskazany do leczenia półpaśca lub bólu występującego w przebiegu półpaścaZOSTAVAX kann nicht zur Behandlung einer bestehenden Gürtelrose oder zur Behandlung von Schmerz bei bestehender Gürtelrose verwendet werden
Immunogenność u osób z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, w celu oceny immunogenności i bezpieczeństwa (patrz punkt ‧. ‧) szczepionki ZOSTAVAXImmunogenität bei Personen mit Herpes zoster in der Anamnese In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie zur Immunogenität und Sicherheit von ZOSTAVAX (siehe Abschnitt ‧) wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht
ZOSTAVAX jest szczepionką stosowaną do zapobiegania wystąpieniu półpaśca i nerwobólu wywołanego półpaścem (ang post-herpetic neuralgia, PHN), długotrwałego nerwobólu występującego po przebyciu półpaścaZOSTAVAX ist ein Impfstoff, der angewendet wird zur Vorbeugung gegen Gürtelrose (Zoster) und gürtelrosebedingte postherpetische Neuralgie (PHN); das ist ein lang anhaltender Nervenschmerz nach einer Gürtelrose
W oparciu o ograniczone dane pochodzące z ‧ badań klinicznych z udziałem osób seronegatywnych lub słabo seropozytywnych względem wirusa ospy wietrznej-półpaśca (‧ osób w wieku ‧ lat lub starszych otrzymało szczepionkę zawierającą żywe, atenuowane wirusy półpaśca), zaobserwowano działania niepożądane, w miejscu wstrzyknięcia oraz ogólnoustrojowe, na ogół podobne do tych zgłoszonych przez inne osoby, które otrzymały ZOSTAVAX w badaniachBasierend auf limitierten Daten aus ‧ klinischen Studien, die auch VZV-negative oder niedrig seropositive Probanden (‧ Probanden im Alter von ‧ Jahren oder älter erhielten attenuierten Zoster-Lebendimpfstoff) einschlossen, waren Nebenwirkungen an der Injektionsstelle und systemische Nebenwirkungen generell jenen Nebenwirkungen ähnlich, die von anderen Probanden berichtet wurden, die ZOSTAVAX im Rahmen klinischer Studien erhielten, wobei ‧ der ‧ Probanden über Fieber berichteten
Mechanizm działania U każdego, kto był zakażony wirusem ospy wietrznej, w tym także u osób, u których nie występowała ospa wietrzna w wywiadzie, istnieje ryzyko wystąpienia półpaścaWirkungsmechanismus Jeder, der eine VZV-Infektion durchgemacht hat, auch ohne klinische Varizellen-Anamnese, kann an Zoster erkranken
W innych badaniach klinicznych z zastosowaniem wcześniej zarejestrowanej szczepionki ZOSTAVAX, do przechowywania w stanie zamrożenia częstość występowania wysypki podobnej jak w półpaścu i w ospie w miejscu innym niż miejsce wstrzyknięcia szczepionki w okresie ‧ dni po szczepieniu również była mała, zarówno u osób, którym podano szczepionkę, jak i u osób, które otrzymały placeboIn anderen klinischen Studien, die im Rahmen der Zulassung der ursprünglich tiefgekühlten Formulierung von ZOSTAVAX durchgeführt wurden, wurde innerhalb von ‧ Tagen nach Impfung sowohl in der ZOSTAVAX-als auch in der Placebogruppe nur über wenige Fälle eines zoster-und varizellenartigen Exanthems, das nicht an der Injektionsstelle auftrat, berichtet
W badaniu oceniającym zapobieganie występowaniu półpaśca (SPS), kontrolowanym placebo, badaniu klinicznym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, ‧ osób w wieku ‧ lat lub starszych zostało zakwalifikowanych do grupy, która otrzymała pojedynczą dawkę szczepionki ZOSTAVAX (n = ‧) lub do grupy placebo (nIn einer placebokontrollierten, doppelblinden klinischen Studie zur Prävention von Zoster (Shingles Prevention Study SP-Studie) mit ZOSTAVAX wurden ‧ Probanden ab einem Alter von ‧ Jahren in zwei Gruppen randomisiert: die eine Gruppe erhielt eine Dosis ZOSTAVAX (n = ‧), die andere Gruppe Placebo (n
Półpasiec oczny wystąpił u ‧ osób zaszczepionych szczepionką ZOSTAVAX w porównaniu z ‧ osobami z grupy placeboZoster ophthalmicus trat bei ‧ Probanden der ZOSTAVAX-Gruppe und bei ‧ Probanden der Placebogruppe auf
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy półpasiec.Znalezione w 0,939 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.