Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gürtelrose   
    (Noun  f)
  • Herpes Zoster   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
choroba zakaźna wywoływana przez herpeswirusy;
 
wirusowe zapalenie nerwu
 
objawia się bolesnymi wykwitami na skórze
 
pojawia się w okolicy pasa
 
objawia się m.in. bolesnymi wykwitami na skórze na klatce pierwsiowej
 
objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze
 
Choroba wirusowego zapalenia nerwu, zwykle po jednej stronie ciała i w obrębie klatki piersiowej
 
med. medycyna, medyczny wirusowe zapalenie nerwu, które objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze;

Przykładowe zdania z "półpasiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Choroby skóry, takie jak: trądzik, opryszczka, półpasiec, przerost skóry, utrata włosów, wysypka, świąd
de Störungen der Haut wie Akne, Fieberbläschen, Gürtelrose, Hautwachstum, Haarverlust, Hautausschlag, Juckreiz
pl Ryzyko rozwoju półpaśca wydaje się być związane ze zmniejszeniem odporności swoistej na wirusa ospy wietrznej-półpaśca
de Das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, scheint mit einer Abnahme der spezifischen Immunität (der körpereigenen Abwehr) gegen das Varicella-Zoster-Virus verbunden zu sein
pl Pacjenci poddani znaczącej ekspozycji na wirusa ospy wietrznej powinni czasowo przerwać stosowanie produktu leczniczego Enbrel, a lekarz powinien rozważyć zastosowanie u nich immunoglobuliny przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca jako leczenie zapobiegawcze
de Patienten mit einer signifikanten Varizella-Viren-Exposition sollten die Enbrel-Behandlung vorübergehend unterbrechen, und es sollte eine Prophylaxe mit Varizella-Zoster-Immunglobulin erwogen werden
pl W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, w którym ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, profil bezpieczeństwa był zasadniczo podobny do profilu obserwowanego w badaniu dodatkowym do badania SPS, dotyczącym monitorowania występowania działań niepożądanych
de In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht.Das Nebenwirkungsprofil war ähnlich wie bei den Probanden der Untergruppe der SP-Studie zur Erfassung der Nebenwirkungen
pl Wirus ospy wietrznej-półpaśca, szczep Oka/Merck, (żywy, atenuowany) ≥ ‧ PFU * * PFU = jednostki określające miano wirusa
de Varicella-Zoster-Virus, Stamm Oka/Merck (lebend, attenuiert) ‧ PBE* *PBE:Plaquebildende Einheiten
pl Immunogenność u osób z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, w celu oceny immunogenności i bezpieczeństwa (patrz punkt ‧. ‧) szczepionki ZOSTAVAX
de Immunogenität bei Personen mit Herpes zoster in der Anamnese In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie zur Immunogenität und Sicherheit von ZOSTAVAX (siehe Abschnitt ‧) wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht
pl Nie oceniano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa czy nerwoból po przebytym półpaścu, w badaniach klinicznych przez okres dłuższy niż ‧ miesięcy
de Die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei der Behandlung peripherer neuropathischer Schmerzen wie z.B. schmerzhafter diabetischer Neuropathie und postherpetischer Neuralgie wurden in klinischen Studien für eine Behandlungsdauer von mehr als ‧ Monaten nicht untersucht
pl z ‧ pacjentów, którym podano lek zapadło na półpaśca w porównaniu z ‧ z ‧, którym podano placebo
de der ‧ Patienten, die das Arzneimittel erhielten, erkrankten während der Studie an Gürtelrose gegenüber ‧ der ‧ Patienten, die ein Placebo erhielten
pl Zapobieganie występowaniu półpaśca przebiegającego z silnym bólem na podstawie oceny całej badanej populacji ZOSTAVAX zmniejszał częstośś występowania półpaśca przebiegającego z silnym i długotrwałym bólem (punktacja w skali nasilenie-czas trwania bólu > ‧) o ‧ % (‧ % CI
de Prävention von Herpes zoster mit schwerem Schmerz in der gesamten Studienpopulation ZOSTAVAX verringerte im Vergleich zu Placebo die Inzidenz von Zoster mit schwerem und lang anhaltendem Schmerz (kombinierter Schmerz-Score [ definiert als Produkt aus Schwere und Dauer ] > ‧) um ‧ % (‧ % KI
pl W żadnej z tych próbek nie wykryto wirusa ospy wietrznej-półpaśca
de VZV wurde in keiner dieser Proben nachgewiesen
pl Liczba punktów w skali nasilenie-czas trwania bólu w przebiegu półpaśca wynosiła ‧ (‧ % CI
de Der HZ kombinierte Schmerz-Score (definiert als Produkt aus Schwere und Dauer) betrug ‧ % (‧ % KI
pl W badaniu tym reaktywacja wirusa półpaśca była częstsza w grupie pacjentów leczonych Vc + M + P, w porównaniu ze skojarzoną terapią M + P (częstość uczynnienia wirusa wynosiła odpowiednio ‧ % i ‧ %
de In dieser Studie kam es bei Patienten, die mit Vc+M+P behandelt wurden, im Vergleich zu den Patienten, die mit M+P behandelt wurden, häufiger zu einer Herpes-zoster-Reaktivierung (‧ % vs ‧ %
pl Ryzyko to wydaje się być związane przyczynowo ze zmniejszeniem odporności swoistej na wirusa ospy wietrznej-półpaśca
de Dies hängt offensichtlich ursächlich damit zusammen, dass die VZV-spezifische Immunität abnimmt
pl ZOSTAVAX jest szczepionką stosowaną do zapobiegania wystąpieniu półpaśca i nerwobólu wywołanego półpaścem (ang post-herpetic neuralgia, PHN), długotrwałego nerwobólu występującego po przebyciu półpaśca
de ZOSTAVAX ist ein Impfstoff, der angewendet wird zur Vorbeugung gegen Gürtelrose (Zoster) und gürtelrosebedingte postherpetische Neuralgie (PHN); das ist ein lang anhaltender Nervenschmerz nach einer Gürtelrose
pl Substancją czynną jest atenuowany (osłabiony) wirus ospy wietrznej-półpaśca
de Bei dem Wirkstoff handelt es sich um das abgeschwächte (gemilderte) Varicella-Zoster-Virus
pl Szczepionka ZOSTAVAX wywoływała znacznie silniejszą odpowiedź swoistą przeciw wirusowi ospy wietrznej-półpaśca, mierzoną za pomocą metody gpELISA ‧ tygodnie po zaszczepieniu, w porównaniu z placebo (‧, ‧-krotny wzrost (‧ % CI
de ZOSTAVAX induzierte im Vergleich zu Placebo eine signifikant höhere VZV-spezifische Immunantwort, gemessen durch gpELISA ‧ Wochen nach der Impfung (‧-fache Differenz (‧ % KI
pl ZOSTAVAX nie jest wskazany do leczenia półpaśca lub bólu występującego w przebiegu półpaśca
de ZOSTAVAX kann nicht zur Behandlung einer bestehenden Gürtelrose oder zur Behandlung von Schmerz bei bestehender Gürtelrose verwendet werden
pl ZOSTAVAX łagodził ból, który określano w skali nasilenia bólu w przebiegu półpaśca, o około ‧ % (‧ % CI
de ZOSTAVAX verringerte im Vergleich zu Placebo den HZ-Schmerz-Score um etwa ‧ % (‧ % KI
pl Częstość występowania półpaśca Częstość występowania PHN **
de ___________________________________________________________________________ Inzidenz von Zoster Inzidenz von PHN** HZ Schmerz BOI***
pl ZOSTAVAX zmniejszał częstość występowania półpaśca o ‧ % (‧ % CI
de ZOSTAVAX reduzierte die Inzidenz des Zoster um ‧ % (‧ % KI
pl Rozwój półpaśca po zastosowaniu szczepionki ZOSTAVAX wystąpił u mniejszej liczby osób niż po podaniu placebo
de Nach der Impfung mit ZOSTAVAX entwickelten weniger Personen Gürtelrose als nach der Impfung mit Placebo
pl U trzech (‧ %) z ‧ pacjentów w grupie terapeutycznej Vc + M + P, którzy profilaktyczne otrzymali leki przeciwwirusowe doszło do uczynnienia wirusa półpaśca
de Drei (‧ %) der ‧ Patienten in der Vc+M+P-Behandlungsgruppe, die prophylaktisch antivirale Arzneimittel erhielten, entwickelten eine Herpes-zoster-Reaktivierung
pl Po przejściu ospy wietrznej, wirus ospy wietrznej półpaśca pozostaje w organizmie, w układzie nerwowym w stanie „ uśpionym ”
de Nach Windpocken verbleibt das Varicella-Zoster-Virus in einem ruhenden (inaktiven) Zustand im Körper, und zwar im Nervensystem
pl W badaniu tym, PHN zdefiniowano jako znaczący klinicznie ból w przebiegu półpaśca, który utrzymuje się lub pojawia w okresie przynajmniej ‧ dni po wystąpieniu wysypki
de In dieser Studie wurde PHN definiert als klinisch signifikanter Zoster-Schmerz, der ‧ Tage nach Ausbruch des Exanthems oder länger persistierte oder neu auftrat
pl W grupie osób zaszczepionych ryzyko wystąpienia PHN po przebyciu półpaśca wynosiło ‧ %, natomiast w grupie placebo wynosiło ‧ %
de In der Impfstoffgruppe betrug das Risiko, eine PHN nach Zoster zu entwickeln, ‧ %, in der Placebogruppe betrug das Risiko ‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy półpasiec.Znalezione w 0,298 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.