Tłumaczenia na język niemiecki:

  • MP3-Player   
    (Noun  m)
  • MP3-Spieler   
    (Noun  m)

Przykładowe zdania z "odtwarzacz MP3", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Liczę też, że taki przełom w przypadku telefonów komórkowych doprowadzi do automatycznego rozwiązania problemu z innymi urządzeniami, takimi jak kamery cyfrowe i odtwarzacze MP3.
de Ich erwarte, dass sich für andere Geräte wie Digitalkameras oder MP3-Geräte das Problem automatisch lösen wird, wenn einmal der Durchbruch für Handys erzielt ist.
pl Czy oznacza to, że organy celne mogą przeszukiwać nasze telefony komórkowe, nasze odtwarzacze MP3 i nasze komputery w poszukiwaniu nielegalnie ściągniętych plików?
de Bedeutet dies, dass unsere Mobiltelefone, unsere MP3-Spieler und unsere Rechner von Zollbehörden durchsucht werden dürfen, die nach illegal heruntergeladenen Dateien suchen?
pl Niektórzy mogą powiedzieć, że osoba z 500 piosenkami na swoim odtwarzaczu MP3 bezsprzecznie działa w celach handlowych, lecz dlaczego inni mieliby sobie odmawiać wyznaczenia takiego limitu na 300, 100, 50 lub 10?
de Einige sagen jetzt, dass eine Person mit 500 Titeln auf ihrem MP3-Spieler notwendigerweise kommerzielle Ziele verfolgt, aber warum weigern sich dann andere, für sich selbst diese Grenze bei 300, 50 oder 10 zu setzen?
pl Kiedy czytam, że świat technologii cyfrowych ma obejmować zarówno technologie online, jak i offline, czy w istocie nie oznacza to, że restrykcje i przeszukiwania na granicach obejmą również laptopy, iPody i odtwarzacze MP3?
de Wenn ich lese, dass online und offline beides die digitale Welt darstellen sollen, heißt das im Grunde, dass es auch Restriktionen, Durchsuchungen von Laptops, I-Pods und MP3-Playern an der Grenze geben soll?
pl Wszyscy zgodziliśmy się z tym, że pod nieobecność jakichkolwiek konkretnych informacji dotyczących tych negocjacji, na blogach i gdzie indziej szerzą się plotki mówiące na przykład o propozycjach konfiskaty laptopów i odtwarzaczy MP3 na granicach.
de Ein Punkt, in dem wir uns einig waren, war angesichts des Mangels an aussagekräftigen Informationen im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen die Tatsache, dass in der Blogosphäre und anderswo Gerüchte über Vorschläge wie z. B. die Beschlagnahmung von Laptops und MP3-Geräten kursierten.
pl A więc na przykład, czy będziemy wspierać projekty, które - jak wynika z doniesień w blogosferze - zostały przedstawione, a mianowicie, że odtwarzacze MP3 i komputery przenośne mogą być konfiskowane na granicach?
de Unterstützen wir beispielsweise die angeblich auf dem Tisch liegenden Vorschläge, nach denen laut Blogosphäre unsere MP3-Spieler und Laptops an den Grenzen beschlagnahmt werden können?
pl Chciałbym odtwarzacz MP3!
de Ich will einen MP3-Player!
pl Służby celne mogłyby przeszukiwać odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i laptopy wszystkich obywateli podejrzewanych o to, że nielegalnie pobrali pliki.
de Zollbehörden könnten die MP3-Player, Mobiltelefone und Laptops eines jeden Bürgers untersuchen, den sie des illegalen Herunterladens von Dateien verdächtigen.
pl W tym kontekście chcę przypomnieć opracowanie "Gospodarka kultury w Europie”, sporządzone w roku 2006 przez prywatnego konsultanta, KEA European Affairs, które przedstawia imponujące liczby dla sektora kulturalnego; liczby te nie są jednak zupełnie wiarygodne, ponieważ w opracowaniu uwzględniono odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i reklamę jako elementy "kultury”.
de In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 2006 von dem privaten Beratungsunternehmen KEA European Affairs durchgeführte Studie mit dem Titel "Die Kulturwirtschaft in Europa", die wichtige Daten für den Kultursektor herausgearbeitet hat, auch wenn diese Zahlen auch strittig sind, da bei dieser Studie auch MP3-Player, Mobiltelefone und Werbetätigkeit als "Kultur" gelten.
pl Bateria w odtwarzaczu mp3 rozładowała się.
de Die Batterie meines MP3-Spielers war leer.
pl Lecz dzisiaj złodziej nie kłopotałby się kradzieżą ciężarówki - po prostu nielegalnie pobrałby odpowiedni plik na swój komputer przenośny lub odtwarzacz MP3 i przewiózłby to przez granicę.
de Heute würde sich der Dieb nicht damit aufhalten, einen LKW zu stehlen; er würde das Buch einfach illegal auf seinen Laptop oder MP3-Spieler herunterladen und es über die Grenze bringen.
pl Przenośne odtwarzacze muzyczne są skonstruowane i produkowane w sposób gwarantujący, że w racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania są one z założenia bezpieczne i nie powodują uszkodzeń słuchu
de Tragbare Abspielgeräte sind so zu konzipieren und herzustellen, dass gewährleistet ist, dass sie bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung inhärent sicher sind und keine Hörschäden verursachen
pl Jeżeli chodzi o podaż na substytuty, charakterystyczne właściwości omawianego rynku, takie jak konieczność znacznych inwestycji w badania naukowe i rozwój, ochrona istniejących technologii medialnych poprzez prawa autorskie oraz pośrednie efekty sieci (ang. network effects), stanowią bariery dla twórców innych programów użytkowych, w tym odtwarzaczy mediów niestrumieniowych
de Wegen der erheblichen erforderlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, des Schutzes der vorhandenen Technologien durch geistige Eigentumsrechte und der indirekten Netzeffekte wird der Markt auf der Angebotsseite durch hohe Marktzutrittsschranken für Entwickler anderer Softwareanwendungen, wie etwa nicht datenstromtauglicher Medienabspielprogramme, geprägt
pl Wreszcie Microsoft promuje WMP w bezpośredniej konkurencji z odtwarzaczami multimediów produkowanymi przez strony trzecie
de Schließlich wirbt Microsoft für seinen WMP in unmittelbarem Wettbewerb mit Medienabspielprogrammen anderer Anbieter
pl PBC (kontrola odtwarzania) włączona. Odtwarzacze nie mogą dostać się do segmentów (obrazków w strumieniu MPEG) bez PBC
de PBC aktiviert. Video-Player können ohne Wiedergabekontrolle keine Segmente (Standbilder) Ansteuern
pl Pani Przewodnicząca! Telefony komórkowe, ładowarki do telefonów, konsole do gier, kamery, sauny, termometry, lodówki, zamrażarki, tostery, czajniki, mikrofalówki, żelazka, odświeżacze powietrza, zegary, zegarki, elektryczne szczoteczki do zębów, odtwarzacze DVD, odkurzacze, zabawki dziecięce, gry wideo, sprzęt medyczny, telewizory, piloty, kalkulatory, grzejniki, suszarki do prania oraz pralki.
de Frau Präsidentin! Mobiltelefone, Telefonladegeräte, Playstations, Kameras, Saunas, Thermometer, Kühlschränke, Gefrierschränke, Toaster, Wasserkocher, Mikrowellen, Bügeleisen, Raumlufterfrischer, Uhren, Armbanduhren, elektrische Zahnbürsten, DVD-Player, Staubsauger, Kinderspiele, Videospiele, Medizinprodukte, Fernseher, Fernbedienungen, Taschenrechner, Heizkörper, Trockner und Waschmaschinen.
pl & Odtwarzacz
de & Wiedergabe
pl Odtwarzacz plików MIDI/Karaoke
de MIDI/Karaoke-Spieler
pl Informacja o odtwarzaczu dla
de Player-Information für
pl Możesz również spróbować przeciągnąć plik z rozszerzeniem. wav na multimedialny odtwarzacz & kde; czyli & noatun;. W tym przypadku proces jest podobny, poza tym, że zamiast kodować dane w formacie Ogg Vorbis, są one poddawane bardzo prostej konwersji z nieprzetworzonych danych binarnych (reprezentowanych przez pliki. cda w głównym katalogu) do formatu RIFF WAV, nieskompresowanego formatu rozumianego przez większość odtwarzaczy
de Sie könnten auch versuchen, eine auf.wav endende Datei auf die & kde;-Medienwiedergabe (noatun;) zu ziehen. In diesem Fall ist der Vorgang, der dahinter steckt, ganz ähnlich, nur dass an Stelle einer Umwandlung der Audiodaten in das Format Ogg Vorbis hier eine sehr einfache Umwandlung stattfindet: von binären Rohdaten (repräsentiert von den.cda-Dateien im Wurzelordner) ins Format RIFF WAV, ein unkomprimiertes Format, das von den meisten Medien-Abspielern verstanden wird
pl Odtwarzacz w pasku bocznym
de Der Media-Player der Seitenleiste
pl Ustawienia & odtwarzacza
de & Wiedergabe-Einstellungen
pl Utworzyć CD Audio odpowiedni dla odtwarzaczy CD czy CD Data odpowiedni dla komputerów i innych cyfrowych odtwarzaczy?
de Soll eine Audio-CD für normale CD-Player oder eine Daten-CD für Computer und andere digitale Wiedergabegeräte erstellt werden?
pl umiejętności obsługi komputera w zakresie przenoszenia plików między komputerem a innymi urządzeniami (np. z aparatu cyfrowego lub z/do telefonu komórkowego, odtwarzacza mp‧/mp
de Computerkenntnisse, die das Übertragen von Dateien zwischen dem Computer und anderen Geräten ermöglichen (z. B. von einer Digitalkamera, von und zum Mobiltelefon, MP‧-/MP‧-Abspielgerät
pl Odtwarzacz multimedialnyName
de MultimediawiedergabeName
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 139 zdań frazy odtwarzacz MP3.Znalezione w 0,484 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.