wymowa: IPA: ˈɔdlɔt [ˈɔd̪lɔt̪]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Abflug     
    (  m)

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy młodz. młodzieżowy oderwanie się od rzeczywistości, stan uniesienia, upojenia (pod wpływem środków odurzających)
 
start do podróży powietrznej, oddalenie się drogą powietrzną

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

czas odlotuAbflugzeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odlot", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pierwszy przylot do Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodo nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Bodø muss bis spätestens ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf erst ab ‧.‧ Uhr erfolgen
Przygotować statek i ustawić się w kolejce po lewatywę z kawy przed odlotem!Macht euch nun bereit für den frei fliegenden Kaffeautomaten
Z wyłączeniem lądowań niepewnych (dotknięcie pasa i odlot, za dalekich przyziemień i nieskutecznych podejść do lądowaniaAusgeschlossen sind Aufsetzen und Durchstarten, Durchstarten und erfolglose Landeanfluege
Pierwszy odlot z Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Mo i Rana nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Mo i Rana darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Przynajmniej ‧ % odlotów w danym kwartale kalendarzowym nie może być opóźnionych o więcej niż ‧ minut, a przynajmniej ‧ % nie może być opóźnionych o więcej niż ‧ minutPro Kalenderquartal dürfen mindestens ‧ % der Abflüge weniger als fünf Minuten und ‧ % der Abflüge weniger als ‧ Minuten verspätet sein
informacja o odladzaniu lub o zabezpieczeniu przed oblodzeniem oznacza informację o tym, czy przeprowadzono odladzanie lub zabezpieczono przed oblodzeniem; jeśli tak, to gdzie (przed opuszczeniem stanowiska odlotu lub w wyznaczonym miejscu po opuszczeniu stanowiska odlotu, tzn. po odblokowaniuEnteisungsinformation (De-Icing or Anti-Icing Information) ist die Angabe, ob eine Enteisung vorgenommen wurde, und falls ja, wo (vor Verlassen der Abflugposition oder an einer Außenposition nach Verlassen der Abflugposition, d.h. nach dem Off-Block-Zeitpunkt
Pierwszy przylot do Oslo ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Oslo nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Oslo muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Oslo darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Każde Państwo Członkowskie wyznacza organ lub organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszego rozporządzenia odnośnie do odlotów z lub przylotów do portów lotniczych znajdujących się na jego terytoriumJeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle oder mehrere Stellen, die für die Durchsetzung dieser Verordnung bei Flügen von und zu in seinem Hoheitsgebiet gelegenen Flughäfen zuständig ist
W tym celu odlot z Sardynii musi nastąpić nie później niż o ‧.‧, a lot powrotny na Sardynię musi nastąpić nie wcześniej niż oZu diesem Zweck ist der von Sardinien abgehende Flug nicht später als ‧.‧ Uhr und der Rückflug nach Sardinien nicht vor ‧.‧ Uhr durchzuführen
sprawdzenie właściwego działania wyposażenia samolotu, zarówno przed odlotem, jak i podczas lotuÜberprüfung der Flugzeugausrüstung auf ordnungsgemäße Funktion vor dem Start und während des Fluges
projekt procedury oznacza powiązanie danych lotniczych z konkretnymi instrukcjami lotu w celu określenia procedury przylotu lub odlotu według wskazań przyrządów, zapewniającej należyte standardy bezpieczeństwa lotuVerfahrenskonzeption bezeichnet die Kombination von Luftfahrtdaten und spezifischen Fluganweisungen, um Instrumentenanflug- und/oder-abflugverfahren festzulegen, die angemessene Standards der Flugsicherheit gewährleisten
Rozkład lotów musi być dobrze dostosowany do odlotów oraz zapewniać bezproblemowe połączenia z lotami odrzutowymi na trasie Luleå/Kallax- Sztokholm/Arlanda oraz z lotami w przeciwnym kierunkuDer Flugplan muss so mit den Abflugzeiten abgestimmt sein, dass gute Anschlüsse zu den Flügen von Luleå/Kallax nach Stockholm/Arlanda und den Flügen in entgegengesetzter Richtung gewährleistet werden
Odlot ze Sztokholmu/Arlanda- w przypadku lotu popołudniowego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDer letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
–‧ października: co najmniej ‧ godz. ‧ min. między pierwszym przylotem do Bodø a ostatnim odlotem z Bodøin der Zeit vom ‧. bis zum ‧. Oktober: Mindestens ‧ Stunden und ‧ Minuten zwischen der ersten Ankunft in Bodø und dem letzten Abflug von Bodø
Przed przystąpieniem do startu, dowódca musi upewnić się na podstawie dostępnych mu informacji, że warunki meteorologiczne na lotnisku startu oraz stan planowanej do startu drogi startowej nie wpłyną ujemnie na bezpieczeństwo startu i odlotuDer Kommandant hat sich vor Beginn des Starts davon zu überzeugen, dass das Wetter am Flugplatz und der Zustand der zu benutzenden Piste nach den vorliegenden Informationen einen sicheren Start und Abflug ermöglichen
Pierwszy odlot z Trondheim następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Brønnøysund nie wcześniej niż o godzder erste Abflug von Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Brønnøysund darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska odpowiednio powiadamia straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecichBefinden sich nicht ständig Grenzschutzbeamte auf einem Landeplatz, so unterrichtet der Landeplatzbetreiber die Grenzschutzbeamten frühzeitig über den An- und Abflug von Flugzeugen im Drittstaatsflugverkehr
Uregulowania w zakresie przylotu i odlotu szybowców, mikrolotów, helikopterów, małych samolotów zdolnych do odbywania lotów jedynie na krótkie dystanse oraz sterowców są określane przez prawo krajowe oraz, w stosownych przypadkach, przez umowy dwustronneDer Ein- und Abflug von Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Hubschraubern und selbst gebauten Luftfahrzeugen, mit denen nur kurze Distanzen zurückgelegt werden können, sowie Freiballonen bestimmt sich nach dem nationalen Recht und gegebenenfalls bilateralen Abkommen
Liczba przylotów i odlotów będzie nie mniejsza niż w dniach od poniedziałku do piątku dla Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn i HonningsvågInsgesamt mindestens so viele Abflüge und Landungen wie die von Montag bis Freitag vorgeschriebene Anzahl von täglichen Flügen für Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn und Honningsvåg
Pierwszy odlot z Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Mosjøen nie wcześniej niż o godzder erste Abflug von Bodø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Mosjøen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Obejmuje pasażerów w tranzycie bezpośrednimpatrz-‧-(liczonych przy przylotach i odlotachHierzu zählen auch Fluggäste im ungebrochenen Durchgangsverkehr (siehe-‧-) (Zählung bei Ankunft und Flug
Statki powietrzne i statki wodne przewożące ładunki do Somalii i z tego kraju podlegają wymogowi przedstawienia dodatkowej informacji przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem o wszystkich towarach przywożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonychFür Flugzeuge und Schiffe, die Ladung nach oder aus Somalia befördern, gilt die Pflicht einer zusätzlichen Vorabanmeldung aller Güter, die in einen Mitgliedstaat verbracht werden oder diesen verlassen
Zasady dotyczące obowiązku dostarczania informacji przed przybyciem lub przed odlotem/odpłynięciem statków powietrznych i jednostek pływających, w szczególności terminy, jakich należy dotrzymać i dane, jakie należy dostarczyć, odpowiadają zasadom określonym w odnośnych przepisach dotyczących przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych, ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr ‧/‧ oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks CelnyDie Regelungen betreffend die Verpflichtung zur Bereitstellung einer Vorabanmeldung über das Eintreffen oder Verlassen, insbesondere bezüglich der einzuhaltenden Fristen und beizubringenden Angaben, entsprechen den für summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen und Zollanmeldungen geltenden Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ und der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Juli ‧ mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ des Rates
Przed odlotem statek powietrzny zostaje poddany sprawdzeniu statku powietrznego lub przeszukaniu statku powietrznego w celu dopilnowania, by na pokładzie nie było przedmiotów zabronionychDie Luftfahrzeuge werden vor dem Abflug einer Luftfahrzeug-Sicherheitskontrolle oder-Sicherheitsdurchsuchung unterzogen, um sicherzustellen, dass sich keine verbotenen Gegenstände an Bord befinden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 362 zdań frazy odlot.Znalezione w 0,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.