wymowa: IPA: ˈɔdlɔt [ˈɔd̪lɔt̪]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Abflug     
    (  m)
  • Abreise   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy młodz. młodzieżowy oderwanie się od rzeczywistości, stan uniesienia, upojenia (pod wpływem środków odurzających)
 
start do podróży powietrznej, oddalenie się drogą powietrzną

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

czas odlotu
Abflugzeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odlot", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bagaż rejestrowany, który ma być przewożony statkiem powietrznym, jest chroniony przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym poddawany jest kontroli bezpieczeństwa lub przyjęty pod opiekę przewoźnika lotniczego, w zależności od tego, które z tych działań nastąpi wcześniej, aż do odlotu statku powietrznego, którym jest przewożony
de Aufgegebenes Gepäck, das mit einem Luftfahrzeug befördert werden soll, ist ab dem Zeitpunkt, zu dem es kontrolliert oder dem Luftfahrtunternehmen übergeben wurde, je nachdem, welcher Schritt zuerst erfolgt ist, bis zum Abflug des Luftfahrzeugs, mit dem es befördert werden soll, vor unbefugten Eingriffen zu schützen
pl Odlot- w przypadku lotu popołudniowego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinie
de Der letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Pierwszy przylot do Bodø nastąpi nie później niż o godzinie ‧:‧, a ostatni odlot z Bodø nie wcześniej niż o godzinie
de Die erste Ankunft in Bodø muss bis spätestens ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf erst ab ‧.‧ Uhr erfolgen
pl pasażerowie lotów z lub do państw trzecich z więcej niż jednym międzylądowaniem na terytorium Państw Członkowskich bez zmiany samolotu (pasażerowie tranzytowi) i pod warunkiem że pasażerowie ci nie mogą wejść na pokład samolotu na etap podróży odbywający się na terytorium Państw Członkowskich, są poddawani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu oraz odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu
de Fluggäste von Drittstaatsflügen mit mehreren Zwischenlandungen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ohne Luftfahrzeugwechsel (Transitfluggäste) und ohne Zustieg von Fluggästen auf dem Streckenabschnitt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten unterliegen einer Einreisekontrolle im Ankunftsflughafen und einer Ausreisekontrolle im Ausgangsflughafen
pl Przed odlotem statek powietrzny zostaje poddany sprawdzeniu statku powietrznego lub przeszukaniu statku powietrznego w celu dopilnowania, by na pokładzie nie było przedmiotów zabronionych
de Die Luftfahrzeuge werden vor dem Abflug einer Luftfahrzeug-Sicherheitskontrolle oder-Sicherheitsdurchsuchung unterzogen, um sicherzustellen, dass sich keine verbotenen Gegenstände an Bord befinden
pl Pierwszy przylot do Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godz
de Die erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Przed wykonaniem lotu operatorzy przekazują do portu lotniczego odlotu i przylotu niezbędne informacje, umożliwiające powiązanie oznaczenia lotu podanego w planie lotu z oznaczeniem podanym do celów przydziału odpowiedniego czasu na start lub lądowanie
de Vor dem Flug übermitteln die Betreiber den Start- und Zielflughäfen die notwendigen Informationen, damit eine Korrelation zwischen der Flugkennung im Flugdurchführungsplan und der für die entsprechenden Flughafenzeitnischen gemeldeten Flugkennung möglich ist
pl minima operacyjne dla lotniska odlotu, docelowego i lotnisk zapasowych
de Betriebsmindestbedingungen für Startflugplätze, Bestimmungs- und Ausweichflugplätze
pl Pierwszy przylot do Bergen ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bergen nie wcześniej niż o godz
de Die erste Ankunft in Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bergen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl stanowisko przylotu i odlotu
de Ankunfts- und Abflugposition (Arrival and Departure Stand
pl Osoby w wieku ponad ‧ lat w dniu odlotu
de Personen, die am Tage des Abflugs mindestens ‧ Jahre alt sind
pl Pierwszy odlot z Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Mosjøen nie wcześniej niż o godz
de der erste Abflug von Bodø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Mosjøen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Przynajmniej ‧ % odlotów w danym kwartale kalendarzowym nie może być opóźnionych o więcej niż ‧ minut, a przynajmniej ‧ % nie może być opóźnionych o więcej niż ‧ minut
de Pro Kalenderquartal dürfen mindestens ‧ % der Abflüge weniger als fünf Minuten und ‧ % der Abflüge weniger als ‧ Minuten verspätet sein
pl służby ruchu lotniczego obsługujące przyloty i odloty statków powietrznych w określonej odległości od portu lotniczego, zgodnie z wymaganiami operacyjnymi
de Flugverkehrsdienste für den An- und Abflug eines Luftfahrzeugs innerhalb einer bestimmten Entfernung zu einem Flughafen auf der Basis der operationellen Erfordernisse
pl odlot i przylot następują z portu lotniczego na terytorium państwa trzeciego do innego takiego portu lotniczego
de der Flug von einem Flughafen in einem Drittstaat ausgeht und auf einem solchen Flughafen ankommt
pl Statki powietrzne użytkowane przez użytkownika z państwa trzeciego w celu przylotu na terytorium Wspólnoty, odbycia lotu na jej terytorium lub odlotu z niego
de Von einem Drittlandsbetreiber auf Strecken in die, innerhalb der oder aus der Gemeinschaft eingesetzte Luftfahrzeuge
pl Pierwszy odlot z Oslo ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Sandane nie wcześniej niż o godz
de Der erste Abflug von Oslo muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Sandane darf frühestens ‧.‧ Uhr erfolgen
pl Odlot ze Sztokholmu/Arlanda- w przypadku lotu porannego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinie
de Der letzte Morgenflug ab Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl przy przewożeniu pasażerów w locie z widocznością (VFR) w promieniu większym niż ‧ mil morskich od lotniska odlotu pilot posiada minimalny całkowity nalot na samolotach wynoszący ‧ godzin lub posiada ważne uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów; lub
de für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR), bei denen Fluggäste befördert werden und die mehr als ‧ NM über den Startflugplatz hinausführen, über eine Flugerfahrung von mindestens ‧ Flugstunden auf Flugzeugen verfügt oder im Besitz einer gültigen Instrumentenflugberechtigung ist oder
pl rozkładowe lotnisko odlotu i przylotu
de planmäßiger Start- und Zielflughafen (Scheduled Airport of Departure and of Destination
pl Pierwszy odlot z Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Rørvik nie wcześniej niż o godz
de Der erste Abflug von Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Rørvik darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
pl lotnisko odlotu
de Abflugflughafen
pl Kwalifikacja instrumentu kontroli lotniska (ADI) będzie wskazywać, że posiadacz licencji jest kompetentny do świadczenia usługi kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego na lotnisku, które opublikowało procedury instrumentalne podchodzenia lub odlotu, i kwalifikacji tej będzie towarzyszyć co najmniej jedno z następujących zatwierdzeń kwalifikacji
de Die Berechtigung Flugplatzkontrolle IFR (Aerodrome Control Instrument, ADI) gibt an, dass der Zulassungsinhaber befähigt ist, einen Flugverkehrskontrolldienst für den Flugplatzverkehr an einem Flugplatz durchzuführen, für den Instrumentenanflug- oder-abflugverfahren veröffentlicht sind, und ist zusammen mit mindestens einem der folgenden Berechtigungsvermerke zu erteilen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 362 zdań frazy odlot.Znalezione w 0,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.