wymowa: IPA: ˈɔdlɔt [ˈɔd̪lɔt̪]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Abflug     
    (  m)

Pozostałe znaczenia:

 
start do podróży powietrznej, oddalenie się drogą powietrzną
 
środ. środowiskowy młodz. młodzieżowy oderwanie się od rzeczywistości, stan uniesienia, upojenia (pod wpływem środków odurzających)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

czas odlotuAbflugzeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odlot", pamięć tłumaczeniowa

add example
W momencie, gdy przewoźnicy lotniczy będą mieli możliwość wysyłania danych zawartych w PNR, CBP będzie musiało otrzymywać dane na ‧ godziny przed odlotem, zakładając, że wszystkie zmiany w danych zawartych w PNR dokonane pomiędzy chwilą otrzymania danych a momentem przylotu do lub odlotu ze Stanów Zjednoczonych zostaną również przesłane do CBPFalls es für die Fluggesellschaften möglich wird, PNR-Daten aktiv zu übermitteln (push), muss das CBP diese Daten ‧ Stunden vor Abflug erhalten; alle Änderungen der PNR-Daten zwischen diesem Zeitpunkt und der Ankunft des Fluges in den Vereinigten Staaten oder seinem Abflug von dort müssen ebenfalls an das CBP übermittelt werden
W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska odpowiednio powiadamia straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecichBefinden sich nicht ständig Grenzschutzbeamte auf einem Landeplatz, so unterrichtet der Landeplatzbetreiber die Grenzschutzbeamten frühzeitig über den An- und Abflug von Flugzeugen im Drittstaatsflugverkehr
w przypadku statku powietrznego w obsłudze, dostęp kontrolowany jest od początku sprawdzenia bezpieczeństwa statku powietrznego do odlotu w celu zapewnienia integralności kontroliBei Luftfahrzeugen, die in Dienst sind, wird der Zugang ab dem Beginn der Luftfahrzeug-Sicherheitskontrolle bis zum Abflug kontrolliert, um die Gültigkeit der Kontrolle aufrechtzuerhalten
Pierwszy przylot do Bergen następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bergen nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bergen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
minima operacyjne dla lotniska odlotu, docelowego i lotnisk zapasowychBetriebsmindestbedingungen für Startflugplätze, Bestimmungs- und Ausweichflugplätze
Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. ‧.‧ czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. ‧.‧ czasu miejscowegoDer erste Start vom Flughafen Ostrau darf nicht vor ‧.‧ Uhr Ortszeit (LT) und die letzte Landung auf dem Flughafen Ostrau darf nicht nach ‧.‧ Uhr Ortszeit (LT) erfolgen
Za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, odlot do Crotone musi nastąpić w ciągu sześćdziesięciu minut od chwili przylotu samolotu do RzymuDer Abflug nach Crotone muss, außer in Fällen höherer Gewalt, innerhalb von ‧ Minuten nach Ankunft in Rom erfolgen
Pierwszy odlot z Bergen następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Førde nie wcześniej niż o godzder erste Abflug von Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Førde darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Jeżeli trzeba ustalić jedno miejsce wykonania: jakie kryteria są właściwe do jego ustalenia; czy jedno miejsce wykonania zostaje ustalone w szczególności z uwagi na miejsce odlotu lub miejsce przylotu?Wenn ein einheitlicher Erfüllungsort zu bestimmen ist: Welche Kriterien sind für seine Bestimmung maßgeblich; wird der einheitliche Erfüllungsort insbesondere durch den Ort des Abflugs oder den Ort der Ankunft bestimmt?
Odlot ze Sztokholmu/Arlanda- w przypadku lotu popołudniowego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzDer letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
UWZGLĘDNIAJĄ Custawy i rozporządzenia Stanów Zjednoczonych, które wymagają od każdego przewoźnika lotniczego obsługującego loty pasażerskie w zagranicznym transporcie lotniczym do lub ze Stanów Zjednoczonych elektronicznego udostępnienia Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zwanego dalej DHS), Biura Ceł i Ochrony Granic (zwanego dalej CBP) danych dotyczących nazwy rekordu pasażera (zwanej dalej PNR) w zakresie, w jakim są one gromadzone i przechowywane w automatycznych systemach kontroli rezerwacji/odlotów przewoźników lotniczychUNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Gesetze und Vorschriften der USA, nach denen jede Fluggesellschaft, die Auslands-Passagierflüge in die oder aus den Vereinigten Staaten durchführt, verpflichtet ist, dem Bureau of Customs and Border Protection (im Folgenden CBP) des Department of Homeland Security (im Folgenden DHS) elektronischen Zugriff auf Fluggastdatensätze (Passenger Name Records- im Folgenden PNR) zu gewähren, soweit solche Daten erfasst und in den computergestützten Buchungs-/Abfertigungssystemen gespeichert werden
Uregulowania w zakresie przylotu i odlotu szybowców, mikrolotów, helikopterów, małych samolotów zdolnych do odbywania lotów jedynie na krótkie dystanse oraz sterowców są określane przez prawo krajowe oraz, w stosownych przypadkach, przez umowy dwustronneDer Ein- und Abflug von Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Hubschraubern und selbst gebauten Luftfahrzeugen, mit denen nur kurze Distanzen zurückgelegt werden können, sowie Freiballonen bestimmt sich nach dem nationalen Recht und gegebenenfalls bilateralen Abkommen
Rejestry te muszą zawierać numery lotów, oznaczenia rezerwacji, datę podróży, czas odlotu i przylotu, status segmentu, nazwiska i inicjały pasażerów z ich adresami kontaktowymi i numerami telefonów oraz status liniiAufzuzeichnen ist folgendes: Flugnummern, Buchungsklassen, Reisedatum, Abflugs-und Ankunftszeiten, Status der Segmente, Namen und Initialen der Fluggäste mit deren Kontaktanschrift und/oder Telefonnummer und Angaben zur Flugscheinausstellung
dodaje się trzy godziny przed rozpoczęciem podróży lotniczej (rzeczywisty czas odlotu) i następne trzy godziny po jej zakończeniu (rzeczywisty czas przylotuvor Beginn der Flugreise (tatsächliche Abflugszeit) werden drei Stunden und nach Ende der Flugreise (tatsächliche Ankunftszeit) werden weitere drei Stunden hinzugefügt
Pierwszy odlot z Røros następuje nie później niż o godzerster Abflug von Røros muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
wspieranie skuteczniejszej współpracy z przewoźnikami w portach lotniczych krajów odlotu, w tym jednolitego szkolenia personelu zatrudnianego przez przewoźników w zakresie dokumentów podróżyFörderung einer wirksameren Zusammenarbeit mit Luftfahrtunternehmen auf den Flughäfen der Herkunftsländer, einschließlich einer einheitlichen Ausbildung des Personals der Luftfahrtunternehmen über Reisedokumente
Chyba od odlotu... kaczekSeit die Enten verschwunden sind,... denke ich
Odlot- w przypadku lotu popołudniowego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDer letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pierwszy przylot do Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pierwszy odlot z Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Namsos nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Namsos darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Przed odlotem statek powietrzny poddany zostaje sprawdzeniu statku powietrznego lub przeszukaniu statku powietrznego w celu upewnienia się, że na pokładzie nie ma przedmiotów zabronionychDie Luftfahrzeuge werden vor dem Abflug einer Luftfahrzeug-Sicherheitskontrolle oder- Sicherheitsdurchsuchung unterzogen, um sicherzustellen, dass sich keine verbotenen Gegenstände an Bord befinden
Pierwszy odlot z Oslo następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Sogndal nie wcześniej niż o godzder erste Abflug von Oslo muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Sogndal darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
przy przewożeniu pasażerów w locie z widocznością (VFR) w promieniu większym niż ‧ mil morskich od lotniska odlotu pilot posiada minimalny całkowity nalot na samolotach wynoszący ‧ godzin lub posiada ważne uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów; lubfür Flüge nach Sichtflugregeln (VFR), bei denen Fluggäste befördert werden und die mehr als ‧ NM über den Startflugplatz hinausführen, über eine Flugerfahrung von mindestens ‧ Flugstunden auf Flugzeugen verfügt oder im Besitz einer gültigen Instrumentenflugberechtigung ist oder
W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska powiadamia odpowiednio straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecichBefinden sich nicht ständig Grenzschutzbeamte auf einem Landeplatz, so unterrichtet der Landeplatzbetreiber die Grenzschutzbeamten frühzeitig über den An- und Abflug von Flugzeugen im Drittstaatsflugverkehr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 362 zdań frazy odlot.Znalezione w 0,658 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.