Tłumaczenia na język niemiecki:

  • brühen   

Pozostałe znaczenia:

 
obwarzyć

Przykładowe zdania z "obwarzać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obwarzanek krakowski odznacza się wyjątkową strukturą i konsystencją miękiszu uzyskiwaną dzięki zastosowaniu obwarzania ciasta w gorącej wodzie o temperaturze co najmniej ‧ °C, przed przystąpieniem do pieczeniaDer Obwarzanek krakowski zeichnet sich durch seine einzigartige Gebäckstruktur und die besondere Beschaffenheit seiner Krume aus, die darauf zurückgehen, dass die Hefeteigringe vor dem Backen in heißem Wasser mit einer Mindesttemperatur ‧ °C abgebrüht werden
Chrupka skórka i miękisz obwarzanka krakowskiego mają lekko słodkawy smak typowy dla wyrobów piekarniczych wstępnie obwarzanych (parzonych w gorącej wodzie), a następnie pieczonychDie knusprige Kruste und die Krume des Obwarzanek krakowski haben einen leicht süßlichen Geschmack, wie er für Bäckereierzeugnisse typisch ist, deren Teig vor der Backvorgang zunächst blanchiert (d.h. in heißem Wasser abgebrüht) wird
Sama polska nazwa obwarzanka krakowskiego pochodzi właśnie od sposobu jego produkcji, czyli od obwarzania ciasta obwarzankowego w podgrzanej wodzieDer polnische Name des Obwarzanek krakowski leitet sich damit unmittelbar von seiner Herstellungsmethode ab, nämlich vom Abbrühen des für das Produkt verwendeten Teigs in heißem Wasser; denn das dem Begriff obwarzanek zugrundeliegende polnische Verb obwarzać bedeutet so viel wie abbrühen
ewentualny dodatek miodu w ilościach śladowych, zgodnie ze sztuką piekarską, dodany do wody do obwarzaniagegebenenfalls werden entsprechend der Handwerkskunst des Bäckers dem Wasser für das Blanchieren geringe Mengen Honig beigegeben
obwarzanieBlanchieren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy obwarzać.Znalezione w 0,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.