Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ich spreche kein Englisch   
    (Phrase  )

Przykładowe zdania z "nie mówię po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mówiąc to, spoglądam kątem oka na naszego polskiego przewodniczącego - aby udzielane informacje i pomoc były naprawdę dobre, po polskiej stronie granicy niemiecko - polskiej należy posługiwać się językiem niemieckim, natomiast po stronie niemieckiej - polskim, tak aby w działalność transgraniczną mogły zaangażować się nawet małe przedsiębiorstwa, w których nikt nie zna języka angielskiego.
de Ich sage dies mit Blick auf meinen polnischen Kollegen Präsidenten: Im Grenzbereich zwischen Deutschland und Polen sollte in Polen Deutsch angeboten werden und in Deutschland Polnisch, damit die Informationen und die Hilfe auch wirklich gut sein können, so dass auch die kleinen Unternehmen, die nicht alle so gut Englisch können, sich im Grenzverkehr wirklich bewegen können.
pl On nie mówi po angielsku, Fiddler
de Er spricht kein Englisch, Fiddler
pl Moja mama nie mówi po angielsku.
de Meine Mutter spricht kein Englisch.
pl Chyba nie mówi po angielsku
de Ich glaube, er versteht kein Englisch
pl Ellen nie mówi po angielsku.
de Ellen spricht kein Englisch.
pl Nie potrafisz mówić po angielsku?
de Kannst du nicht Englisch sprechen?
pl Nie mówisz po angielsku, co, Charlie?
de Sie sprechen kein Englisch, was, Charlie?
pl Podobno ona nie mówi po angielsku
de Sie spricht doch kein Englisch
pl Tu nie mówi się po angielsku.
de Englisch wird hier nicht gesprochen.
pl Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tłumacze mówią dziesięć razy lepiej po angielsku, niż ja, zatem jeżeli państwo pozwolą, będę mówił po czesku i postaram się odpowiedzieć na tę debatę w Parlamencie Europejskim.
de Zweifelsohne sprechen die Dolmetscher wesentlich besser Englisch als ich, erlauben Sie mir daher bitte, dass ich auf diese Aussprache im Europäischen Parlament auf Tschechisch eingehe.
pl Nawet nie mówi po angielsku
de Sie spricht ja nicht mal Englisch
pl Moi rodzice nie mówią po angielsku.
de Meine Eltern sprechen kein Englisch.
pl Tu nie mówi się po angielsku.
de Hier wird kein Englisch gesprochen.
pl Nigdy nie słyszałem jak mówi po angielsku.
de Ich habe ihn nie Englisch reden gehört.
pl Nie mówi po angielsku
de Er spricht kein Englisch
pl Szkoda, że nie mówicie po angielsku
de Schade, daß Sie kein EngIisch verstehen
pl Nie mówię po angielsku
de Und, du, ich spreche kein Englisch
pl Mów po chińsku, nie angielsku!
de Sprechen Sie nicht Chinesich, englisch!
pl Ona mówi nie tylko po angielsku, ale i po niemiecku.
de Sie spricht nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch.
pl Panie przewodniczący! Ponieważ nie ma w Izbie prezydencji czeskiej, będę mówił po angielsku, bowiem sądzę, że mój przekaz dotrze w ten sposób szybciej.
de Herr Präsident, da die tschechische Präsidentschaft nicht anwesend ist, werde ich Englisch sprechen, weil ich glaube, dass die Botschaft so schneller durchdringt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 796663 zdań frazy nie mówię po angielsku.Znalezione w 146,817 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.