Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ich spreche kein Englisch   
    (Phrase  )

Przykładowe zdania z "nie mówię po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
On nie mówi po angielsku, FiddlerEr spricht kein Englisch, Fiddler
Nie potrafisz mówić po angielsku?Kannst du nicht Englisch sprechen?
Moja mama nie mówi po angielsku.Meine Mutter spricht kein Englisch.
Szkoda, że nie mówicie po angielskuSchade, daß Sie kein EngIisch verstehen
Ellen nie mówi po angielsku.Ellen spricht kein Englisch.
Mówi nie tylko po angielsku, ale również biegle po francusku.Sie spricht nicht nur Englisch, sondern auch Französisch fließend.
Nigdy nie słyszałem jak mówi po angielsku.Ich habe ihn nie Englisch reden gehört.
Nie mówi po angielskuEr spricht kein Englisch
Tu nie mówi się po angielsku.Hier wird kein Englisch gesprochen.
Jest tu już od jakiegoś czasu.Coś tam rozumie, ale w rzeczywistości nie mówi po angielskuSie ist schon einige Zeit hier und versteht ganz gut, aber sie spricht noch kein Englisch
Ona mówi nie tylko po angielsku, ale i po niemiecku.Sie spricht nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch.
Panie przewodniczący! Nie mówię zbyt dobrze po francusku - pardonnez-moi - ale rozumiem, że francuskie słowo "gouvernement' znaczy po angielsku rząd.Herr Präsident! Mein Französisch ist nicht sehr gut - -pardonnez-moi - aber ich verstehe, dass das französische Wort 'gouvernement' auf Englisch government (Regierung) bedeutet.
Moi rodzice nie mówią po angielsku.Meine Eltern sprechen kein Englisch.
Tu nie mówi się po angielsku.Englisch wird hier nicht gesprochen.
Nawet nie mówi po angielskuSie spricht ja nicht mal Englisch
Podobno ona nie mówi po angielskuSie spricht doch kein Englisch
Nie mówisz po angielsku, co, Charlie?Sie sprechen kein Englisch, was, Charlie?
Panie przewodniczący! Ponieważ nie ma w Izbie prezydencji czeskiej, będę mówił po angielsku, bowiem sądzę, że mój przekaz dotrze w ten sposób szybciej.Herr Präsident, da die tschechische Präsidentschaft nicht anwesend ist, werde ich Englisch sprechen, weil ich glaube, dass die Botschaft so schneller durchdringt.
Mówiąc to, spoglądam kątem oka na naszego polskiego przewodniczącego - aby udzielane informacje i pomoc były naprawdę dobre, po polskiej stronie granicy niemiecko - polskiej należy posługiwać się językiem niemieckim, natomiast po stronie niemieckiej - polskim, tak aby w działalność transgraniczną mogły zaangażować się nawet małe przedsiębiorstwa, w których nikt nie zna języka angielskiego.Ich sage dies mit Blick auf meinen polnischen Kollegen Präsidenten: Im Grenzbereich zwischen Deutschland und Polen sollte in Polen Deutsch angeboten werden und in Deutschland Polnisch, damit die Informationen und die Hilfe auch wirklich gut sein können, so dass auch die kleinen Unternehmen, die nicht alle so gut Englisch können, sich im Grenzverkehr wirklich bewegen können.
Mów po chińsku, nie angielsku!Sprechen Sie nicht Chinesich, englisch!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 796663 zdań frazy nie mówię po angielsku.Znalezione w 206,239 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.