Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ich spreche kein Englisch   
    (Phrase  )

Przykładowe zdania z "nie mówię po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tłumacze mówią dziesięć razy lepiej po angielsku, niż ja, zatem jeżeli państwo pozwolą, będę mówił po czesku i postaram się odpowiedzieć na tę debatę w Parlamencie Europejskim.Zweifelsohne sprechen die Dolmetscher wesentlich besser Englisch als ich, erlauben Sie mir daher bitte, dass ich auf diese Aussprache im Europäischen Parlament auf Tschechisch eingehe.
Nie mówi po angielskuEr spricht kein Englisch
Nawet nie mówi po angielskuSie spricht ja nicht mal Englisch
Nie mówię po angielskuUnd, du, ich spreche kein Englisch
Moja mama nie mówi po angielsku.Meine Mutter spricht kein Englisch.
Nie potrafisz mówić po angielsku?Kannst du nicht Englisch sprechen?
Tu nie mówi się po angielsku.Hier wird kein Englisch gesprochen.
Mówi nie tylko po angielsku, ale również biegle po francusku.Sie spricht nicht nur Englisch, sondern auch Französisch fließend.
On nie mówi po angielsku, FiddlerEr spricht kein Englisch, Fiddler
Tu nie mówi się po angielsku.Englisch wird hier nicht gesprochen.
Panie przewodniczący! Ponieważ nie ma w Izbie prezydencji czeskiej, będę mówił po angielsku, bowiem sądzę, że mój przekaz dotrze w ten sposób szybciej.Herr Präsident, da die tschechische Präsidentschaft nicht anwesend ist, werde ich Englisch sprechen, weil ich glaube, dass die Botschaft so schneller durchdringt.
Nigdy nie słyszałem jak mówi po angielsku.Ich habe ihn nie Englisch reden gehört.
Ellen nie mówi po angielsku.Ellen spricht kein Englisch.
Nie mówisz po angielsku, co, Charlie?Sie sprechen kein Englisch, was, Charlie?
Szkoda, że nie mówicie po angielskuSchade, daß Sie kein EngIisch verstehen
Mówiąc to, spoglądam kątem oka na naszego polskiego przewodniczącego - aby udzielane informacje i pomoc były naprawdę dobre, po polskiej stronie granicy niemiecko - polskiej należy posługiwać się językiem niemieckim, natomiast po stronie niemieckiej - polskim, tak aby w działalność transgraniczną mogły zaangażować się nawet małe przedsiębiorstwa, w których nikt nie zna języka angielskiego.Ich sage dies mit Blick auf meinen polnischen Kollegen Präsidenten: Im Grenzbereich zwischen Deutschland und Polen sollte in Polen Deutsch angeboten werden und in Deutschland Polnisch, damit die Informationen und die Hilfe auch wirklich gut sein können, so dass auch die kleinen Unternehmen, die nicht alle so gut Englisch können, sich im Grenzverkehr wirklich bewegen können.
Podobno ona nie mówi po angielskuSie spricht doch kein Englisch
Moi rodzice nie mówią po angielsku.Meine Eltern sprechen kein Englisch.
Chyba nie mówi po angielskuIch glaube, er versteht kein Englisch
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 796663 zdań frazy nie mówię po angielsku.Znalezione w 150,83 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.