Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Nerv   
    (noun   )
  • peripherer Nerv   
  • peripherer nerv   

Przykładowe zdania z "nerwy obwodowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Margines bezpieczeństwa działania na nerwy obwodowe szczurów i psów na podstawie porównania stężenia maksymalnego (Cmax), przy którym nie obserwowano tego działania (ang
de Die Sicherheitsspielräume für Wirkungen auf periphere Nerven betragen das ‧-bzw
pl częste: obwodowe objawy neurologiczne, w tym neuropatia obwodowa, parestezje, obwodowe zapalenie nerwów, zawroty głowy, koszmary nocne, bóle głowy, bezsenność, zaburzenia myślenia, senność
de häufig: periphere neurologische Symptome einschließlich peripherer Neuropathie, Parästhesie und peripherer Neuritis, Benommenheit, abnormale Träume, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, abnormales Denken, Somnolenz
pl Do przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
de Beispiele von Zeichen eines Zuckermangels im Gehirn:Kopfschmerzen, Heißhunger, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schlafstörungen, Unruhe, Aggressivität, Konzentrationsstörungen, eingeschränktes Reaktionsvermögen, Niedergeschlagenheit, Verwirrtheit, Sprachstörungen (möglicherweise können Sie überhaupt nicht sprechen), Sehstörungen, Zittern, Lähmungen, Gefühlsstörungen (Parästhesien), Taubheit und Kribbeln im Bereich des Mundes, Schwindel, Verlust der Selbstkontrolle, Hilflosigkeit, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Fuzeon (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból i stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w kończynach powodujące mrowienie lub drętwienie rąk i stóp) oraz utrata masy ciała
de Die häufigsten Nebenwirkungen von Fuzeon (beobachtet bei mehr als ‧ von ‧ Patienten) sind Reaktionen an der Einstichstelle (Schmerzen und Entzündungen), periphere Neuropathie (Nervenschäden in den Extremitäten, die zu Kribbeln oder Taubheit in Händen und Füßen führen) und Gewichtsverlust
pl Zawroty głowy, amnezja, ataksja, encefalopatia, porażenie twarzy, zwiększone napięcie mięśniowe, neuropatia, zapalenie nerwów obwodowych, senność, drżenia mięśniowe, zaburzenia smaku, migrena, zespół pozapiramidowy
de Schwindel, Amnesie, Ataxie, Enzephalopathie, Fazialislähmung, Hypertonus, Neuropathie, periphere Neuritis, Schläfrigkeit, Tremor, Geschmacksstörungen, Migräne, extrapyramidales Syndrom
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas przyjmowania preparatu Zerit (obserwowanymi u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są: neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w kończynach powodujące mrowienie, drętwienie oraz bóle rąk i stóp), biegunka, nudności, bóle brzucha, niestrawność (zgaga), uczucie zmęczenia (męczliwość), lipodystrofia (zmiana rozkładu tkanki tłuszczowej w organizmie), zawroty głowy, bezsenność (problemy z zasypianiem), zaburzenia myślenia, senność, depresja, wysypka, świąd (swędzenie) i hiperlaktatemia (podwyższony poziom kwasu mlekowego we krwi
de Die häufigsten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Zerit (beobachtet bei ‧ bis ‧ von ‧ Patienten) sind periphere Neuropathie (Nervenschäden an den Gliedmaßenenden mit Kribbeln, Gefühllosigkeit und Schmerzen an Händen und Füßen), Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen, Dyspepsie (Sodbrennen), Müdigkeit (Erschöpfung), Lipodystrophie (Fettumverteilung), Schwindel, Schlaflosigkeit, abnormales Denken, Somnolenz (Schläfrigkeit), Depressionen, Hautausschlag, Juckreiz und Hyperlaktatämie (erhöhter Milchsäuregehalt im Blut
pl Zawroty głowy, amnezja, ataksja, encefalopatia, porażenie twarzy, zwiększone napięcie mięśniowe, neuropatia, zapalenie nerwów obwodowych, senność, drżenia mięśniowe, utrata smaku, zaburzenia smaku, migrena, zespół pozapiramidowy
de Schwindel, Amnesie, Ataxie, Enzephalopathie, Fazialislähmung, Hypertonus, Neuropathie, periphere Neuritis, Schläfrigkeit, Tremor, Geschmacksverlust, Geschmacksstörungen, Migräne, extrapyramidales Syndrom
pl W przeciwieństwie do dorosłych psów, młode psy były bardziej podatne na uszkodzenia nerwów obwodowych niż na miopatię mięśni szkieletowych
de Im Gegensatz zu erwachsenen Hunden schienen juvenile Hunde für Läsionen der peripheren Nerven anfälliger zu sein als für Skelettmyopathie
pl U młodych psów uszkodzenia nerwów obwodowych i kręgowych występowały po zastosowaniu dawek mniejszych niż dawki działąjące toksycznie na mięśnie szkieletowe
de Juvenile Hunde entwickelten bei Dosen, die unterhalb der mit Skelettmuskeltoxizität assoziierten Dosen lagen, Läsionen der peripheren und spinalen Nerven
pl Preparat jest stosowany w leczeniu osób dorosłych cierpiących na następujące choroby: • epizody depresji pełnoobjawowej (depresja duża); • ból związany z obwodową neuropatią cukrzycową (uszkodzenie nerwów w obrębie kończyn mogące występować u pacjentów chorujących na cukrzycę); • uogólnione zaburzenia lękowe (długotrwały lęk lub niepokój o codzienne sprawy
de Es wird zur Behandlung von Erwachsenen mit den folgenden Erkrankungen angewendet: Episoden einer Major Depression (schwere Depression); Schmerzen infolge einer diabetischen peripheren Polyneuropathie (Schädigung der Nerven in den Gliedmaßen bei Patienten mit Diabetes); generalisierte Angststörung (ständige Angst oder Nervosität wegen alltäglicher Dinge
pl Do przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
de Beispiele von Zeichen eines Zuckermangels im Gehirn:Kopfschmerzen, Heißhunger, Übelkeit, Erbre-chen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schlafstörungen, Unruhe, Aggressivität, Konzentrationsstörungen, eingeschränktes Reaktionsvermögen, Niedergeschlagenheit, Verwirrtheit, Sprachstörungen (mögli-cherweise können Sie überhaupt nicht sprechen), Sehstörungen, Zittern, Lähmungen, Gefühlsstörun-gen (Parästhesien), Taubheit und Kribbeln im Bereich des Mundes, Schwindel, Verlust der Selbstkon-trolle, Hilflosigkeit, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit
pl Preparat Lacosamide Pain UCB Pharma miał być stosowany u dorosłych w celu leczenia bólu związanego z obwodową neuropatią cukrzycową (uszkodzenie nerwów w kończynach mogące wystąpić u pacjentów z cukrzycą
de Lacosamide Pain UCB Pharma hätte bei Erwachsenen zur Behandlung von Schmerzen infolge diabetischer peripherer Neuropathie (Schädigung der Nerven in den Gliedmaßen bei Patienten mit Diabetes) angewendet werden sollen
pl Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenie
de B.Bell'sche Parese), periphere Neuropathien, (Polyradikuloneuritis, Fazialisparese), Neuritiden (einschließlich Guillain-Barré-Syndrom, Optikusneuritis, Myelitis, einschließlich transverser Myelitis), Enzephalitis, demyelinisierende Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Verschlechterung einer bestehenden Multiplen Sklerose, Multiple Sklerose, Krampfanfälle, Kopfschmerzen, Benommenheit, Synkopen
pl Ośrodek ten składa się z kilku jader zlokalizowanych w pniu mózgu (pole najdalsze rdzenia przedłużonego, jądro pasma samotnego, grzbietowe jądro ruchowe nerwu błędnego) odbierających i integrujących bodźce czuciowe z receptorów centralnych i obwodowych, jak również bodźce chemiczne z układu krążenia oraz płynu mózgowo-rdzeniowego
de Das Brechzentrum besteht aus mehreren Nuclei im Hirnstamm (Area postrema, Nucleus tractus solitarii, dorsaler Vaguskern), die sensorische Reize aus zentralen und peripheren Quellen sowie chemische Impulse aus Zirkulation und Liquor empfangen und verarbeiten
pl W trwających przez wiele cykli badaniach dotyczących ogólnej toksyczności, które przeprowadzono na szczurach i małpach, głównymi narządami docelowymi były: przewód pokarmowy, co powodowało wymioty lub biegunkę; tkanki układu krwiotwórczego i limfatycznego, co powodowało obwodowe cytopenie we krwi, zanik tkanki limfoidalnej i ubogokomórkowe krwiotwórcze utkanie szpiku kostnego; obwodową neuropatię (obserwowaną u małp, myszy i psów) z zajęciem czuciowych aksonów nerwu; oraz niewielkie zmiany w nerkach
de In multizyklischen allgemeinen Toxizitätsstudien, die an Ratten und Affen durchgeführt wurden, gehörten zu den Hauptzielorganen der Gastrointestinaltrakt (dies führte zu Erbrechen und/oder Diarrhoe), sowie die hämatopoetischen und lymphatischen Gewebe (dies führte zu Zytopenien im peripheren Blut, Atrophie des lymphatischen Gewebes und Zellarmut des hämatopoetischen Knochenmarks).Weiterhin wurden periphere Neuropathien unter Beteiligung der sensorischen Nervenaxone (in Affen, Mäusen und Hunden beobachtet) sowie leichte Veränderungen der Nieren gesehen
pl Częstość nieznana: obrzęk mózgu, utrata przytomności, zapalenie nerwu wzrokowego, neuropatia obwodowa
de Nicht bekannt:Hirnödem, Bewusstseinsverlust, Optikusneuritis, periphere Neuropathie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 907 zdań frazy nerwy obwodowe.Znalezione w 1,325 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.