wymowa: IPA: ˌnaɡrɨˈvarka  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Brenner   
  (Noun  m, f)
   
  informat. urządzenie służące do zapisywania danych na płytach CD lub DVD
   
  inform. informatyka urządzenie służące do zapisywania danych na płytach CD lub DVD
 • CD-Brenner   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

nagrywarka CD
CD-Brenner

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nagrywarka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nagrywarka nie obsługuje nagrywania z zabezpieczeniem przed opróżnieniem bufora (Burnfree
de Brenner unterstützt kein Brennen mit Schutz vor Pufferleerlauf (Burnfree
pl Twoja nagrywarka (% ‧ % ‧) nie obsługuje symulacji na płytach DVD-R(W). Czy nadal chcesz kontynuować? Nośnik zostanie zapisany bez wcześniejszej symulacji
de Ihr Brenner (%‧ %‧) unterstützt keine Simulation mit DVD-R(W)-Medien. Soll wirklich fortgesetzt werden? Das Medium wird tatsächlich beschrieben
pl Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROM
de Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Versuchen Sie bitte, das Programm cdparanoia-vsQ auszuführen (nicht als root), wenn eine CD im Laufwerk liegt. Sehen Sie die Stückliste? Wenn nicht, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Recht haben, das CD-Gerät anzusprechen. Wenn Sie die SCSI-Emulation nutzen (beispielweise weil Sie einen IDE-CD-Brenner haben), dann stellen Sie bitte sicher, dass Sie sowohl Lese-als auch Schreibzugriff für das generische SCSI-Gerät haben (wahrscheinlich/dev/sg‧ oder/dev/sg‧ etc.). Wenn dieser Fehler dann immer noch auftritt, versuchen Sie bitte mittels audiocd:/?device=/dev/sg‧ (mit dem passenden Gerät) dem Ein-/Ausgabemodul für Audio-CDs Ihr Gerät bekannt zu machen
pl Twoja nagrywarka (% ‧ % ‧) nie obsługuje przyrostowego przesyłania danych dla płyt % ‧. Stworzenie płyty wielosesyjnej nie będzie możliwe. Czy mimo to kontynuować?
de Der Brenner (%‧ %‧) unterstützt kein inkrementelles Streaming mit %‧-Medien. Mehrfachsitzung ist nicht möglich. Dennoch fortfahren?
pl Nagrywarka nie obsługuje nagrywania w trybie " dysk naraz " (DAO
de Der Brenner unterstützt kein Disk-at-once (DAO
pl Ta nagrywarka nie obsługuje nagrywania w trybie DAO (" Płyta na raz "
de Der Brenner unterstützt kein Brennen im DAO-Modus (Disk-at-once
pl Ta nagrywarka nie obsługuje nagrywania dwuwarstwowych płyt DVD
de Der Brenner unterstützt kein Brennen zweischichtiger DVDs
pl Wykryty został nośnik o wysokiej szybkości nagrywania, który nie jest odpowiedni dla używanej nagrywarki
de Das gefundene Medium für hohe Geschwindigkeiten ist nicht für den verwendeten Brenner geeignet
pl Prawdopodobnie jest to mniej niż najniższa szybkość nagrywania obsługiwana przez nagrywarkę
de Wahrscheinlich ist sie kleiner als die kleinstmögliche Brenngeschwindigkeit die der Brenner unterstützt
pl Nagrywarka nie obsługuje nagrywania z zabezpieczeniem przed opróżnieniem bufora (BURNPROOF
de Der Brenner unterstützt kein Brennen mit Schutz vor Pufferleerlauf (BurnProof
pl Nagrywarka nie obsługuje nagrywania w trybie surowym
de Der Brenner unterstützt kein RAW-Brennen
pl Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAO
de Die meisten Brenner unterstützen das Brennen von Mehrfachsitzung-CDs im DAO-Modus nicht
pl Nowa nagrywarka CDName
de Neuer CD-BrennerName
pl Tryb RAW nie jest obsługiwany przez twoją nagrywarkę
de Dieser Brenner unterstützt kein Brennen im RAW-Modus
pl Bez dalszego zwlekania przystępujemy do " bycia cool ". Najpierw wrzuć do napędu płytkę, którą chcesz zgrać (nic bardziej oczywistego!). (Od tłumacza: zgrywanie z użyciem nagrywarki daje zwykle lepsze efekty). Odpal okno & konqueror-dopelniacz;. Otwórz zakładkę Usługi w panelu nawigacji. Panel nawigacji znajduje się po lewej stronie okna, jak pokazano na zrzucie poniżej. Jeśli nie jest widoczny, możesz go wyprodukować z powietrza, naciskając magiczny klawisz F
de Ohne lange weitere Vorbereitungen soll jetzt der Spaß anfangen. Als erstes muss natürlich die aus zu lesende CD in das Laufwerk gelegt werden. Dann muss & konqueror; gestartet werden und im Navigationsbereich die kde;-Dienste ausgewählt werden. Der Navigationsbereich ist auf der linken Seite des Fensters, wie in der Graphik unten zu sehen ist. Wenn dieser Bereich bei Ihnen nicht angezeigt wird, so können Sie dies mit der Taste F‧ ändern
pl Nagrywarka audioName
de Audio-WiedergabeName
pl Nagrywarka CD... Comment
de CD-Brenner...Comment
pl Nie powiodło się wykonanie OPC. Prawdopodobnie nagrywarce nie podoba się nośnik
de OPC Fehlgeschlagen. Wahrscheinlich unterstützt der Brenner das Medium nicht
pl Nagrywarka nie obsługuje przyrostowego przesyłania danych
de Kein inkrementelles Streaming
pl odtwarzacze i nagrywarki DVD
de DVD-Wiedergabe- und Aufzeichnungsgeräte
pl Wykryty został nośnik o niskiej szybkości nagrywania, który nie jest odpowiedni dla używanej nagrywarki
de Das gefundene Medium für niedrige Geschwindigkeiten ist nicht für den verwendeten Brenner geeignet
pl Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROM
de Versuchen Sie es mit dem Befehl cdparanoia-vsQ (nicht als root). Sehen Sie eine Titel-Liste? Falls nicht, stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigung haben, auf das CD-Laufwerk zuzugreifen. Sollten Sie die SCSI-Emulation verwenden (eg; wenn Sie einen IDE-CD-Brenner haben), prüfen Sie die Zugriffsrechte der SCSI-Geräte, also/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. Falls es immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit der Eingabe von audiocd:/?device=/dev/sg‧ (oder ähnlich), um dem audiocd-Modul mitzuteilen, welches Gerät Ihr & CD-ROM; ist
pl Nagrywarka % ‧ (% ‧) nie obsługuje klonowania
de Der Brenner %‧ unterstützt kein Klonen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23 zdań frazy nagrywarka.Znalezione w 0,354 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.