wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Schmetterling   
  (Noun  m, male) (noun   ) [hyphenation: Schmet·ter·ling;]
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli, Lepidoptera;
 • Falter   
  (Noun  m)
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli, Lepidoptera;
 • Tagfalter   
 • Delfin   
  (Noun  )
 • Summervogl   
  (Noun  )
 • -e   
   
  =
 • Falter -s   
   
  =
 • Schmetterling -s   
   
  =

Picture dictionary

Schmetterling, Falter
Schmetterling, Falter

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (10)

efekt motyla
Schmetterlingseffekt
Efekt motyla
Schmetterlingseffekt
Gromada Motyl
Messier 6
motyl dzienny
Schmetterling; Tagfalter
Motyl i skafander
Schmetterling und Taucherglocke
motyl jedwabnika
seidenspinner; Seidenraupe; Seidenspinner
motyl nocny
Nachtfalter; Motte
motyle
schmetterling; Schmetterlinge; Motte; Schmetterling; Lepidoptera; Rhopalocera
Motyle
Schmetterlinge
ryba motyl
Pazifischer Rotfeuerfisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zdaniem badaczy komercyjna uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin może wywierać znaczący wpływ na otaczającą florę, a tym samym na motyle i pszczoły
de Der kommerzielle Anbau von genetisch veränderten Pflanzen könnte nach Ansicht von Forschern große Wirkungen auf die umliegenden Gewächse und damit auch auf Schmetterlinge und Bienen haben
pl Jeśli ty jesteś motylem, to ja jestem konikiem polnym
de Wenn du ein Schmetterling bist, bin ich ein Heupferd
pl Poczwara, ale w parę tygodni zrobię z niej motyla
de In ein paar Wochen sieht er aus wie ein schnittiger Schmetterling
pl wyłącznie motyle birdwing (motyle z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides
de nur Vogelfalter
pl Motyl to dorosła postać gąsienicy.
de Ein Schmetterling ist eine erwachsene Raupe.
pl Ja jestem motylem
de Ich bin ein Schmetterling
pl (IT) Panie przewodniczący! "Co zdaniem gąsienicy jest końcem świata, dla innych oznacza narodziny motyla”.
de (IT) Herr Präsident! "Das was eine Raupe als das Ende der Welt bezeichnet, wird vom Rest der Welt Schmetterling genannt".
pl Motyl ma dwa etapy życia
de Warum würde das Militär an einem Schmetterling experimentieren?
pl Co to jest?Motyl?
de Was ist das, ein Schmetterling?
pl Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]
de Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [für Vogelflügler der Gattungen Ornithoptera, Trogonoptera und Troides]
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza SYN-BTØ‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, wykazuje ekspresję białka Cry‧Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy
de Der genetisch veränderte Mais SYN-BTØ‧-‧ gemäß dem Antrag exprimiert das Cry‧Ab-Protein, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge gewährt, und das PAT-Protein, das Toleranz gegenüber dem Herbizid Glufosinatammonium verleiht
pl Raport UNEP stwierdza, że w niektórych krajach europejskich nawet około ‧ % gatunków z pewnych grup, takich jak motyle, ptaki i ssaki, zostało w międzyczasie wytępionych (tłumaczenie nieoficjalne- przyp. tłum
de Im UNEP-Bericht heißt es, dass in manchen europäischen Ländern bis zu ‧ % der Arten bestimmter Kategorien wie Schmetterlinge, Vögel und Säugetiere inzwischen landesweit ausgerottet sind
pl Dlatego też, ponieważ UE mierzy się z alarmującymi statystykami dotyczącymi utraty różnorodności biologicznej, które pokazują, że zagrożonych wyginięciem jest 42 % ssaków, 43 % ptaków, 45 % motyli, 30 % płazów, 45 % gadów i 52 % ryb słodkowodnych, jestem przekonany, że przepisy, które właśnie wprowadzono mają podstawowe i zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, a nawet poprawy jej stanu.
de Da die EU mit alarmierenden Zahlen beim Verlust an biologischer Vielfalt konfrontiert wird, auf deren Grundlage 42 % der Säugetiere, 43 % der Vögel, 45 % aller Schmetterlinge, 30 % der Amphibien, 45 % der Reptilien und 52 % des Süßwasserfischbestands vom Aussterben bedroht sind, glaube ich, dass die soeben umgesetzten Rechtsvorschriften unverzichtbar und entscheidend für den Erhalt und sogar für die Stärkung der biologischen Vielfalt sind.
pl Czas życia motyla jest krótki.
de Das Leben eines Schmetterlings ist kurz.
pl Życie motyla trwa trzy dni.
de Die Lebenszeit eines Schmetterlings beträgt drei Tage.
pl Spójrz na motyla
de Da, der Schmetterling!
pl Odglos skrzydel motyla!
de Ein Flattern von Schmetterlingsflügeln!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,544 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.