wymowa: IPA: maˈtɛrjjaw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Gewebe   
  (Noun  n)
   
  tkanina
   
  surowiec do produkcji przędz i nici
 • Stoff   
  (Noun  m, n)
 • Material   
  (  n)
   
  to, z czego są wytwarzane przedmioty
 • Werkstoff   
   
  substancja, z której jest wytworzony lub z której składa się określony wyrób
 • Materie   
 • Textil   
  (Noun  n)
 • Tuch   
  (Noun  n) (noun   )
 • Zeug   
  (noun   )
 • Zutat   
  (noun   )
 • material   

Pozostałe znaczenia:

 
zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny

Picture dictionary

Gewebe
Gewebe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (77)

badanie materiałówWerkstoffprüfung
badanie materiałuMaterialprüfung
bank materiału genowegogenmaterialbank
cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)setzpflanze
cykl życia materiałuStoffkreislauf
czas i materiałynach Aufwand
dłużyca (długie materiały przewożone na przyczepach)Langmaterial
jadalne materiały opakowanioweessbares verpackungsmaterial; essbarer film
Kreator materiałów przenośnychGo-Assistent
lokalny materiał budowlanyörtliche Baustoffe
materiał alternatywnyErsatzstoff
materiał budowlanybaumaterial; Baustoff; baustoff
materiał do budowy drógStraßenbaustoffe
materiał dowodowybeweis
materiał elektronicznyelektronisches Material
materiał filtracyjnyFilterstoff
materiał genetycznyErbgut; genetisches material
materiał izolacyjnyisoliermaterial; Isolierstoff
materiał konstrukcyjnybaumaterial; baustoff
materiał łatwopalnybrennbarer Stoff
materiał nietkanyVliesstoff
materiał obcyfremdmaterial
materiał ochronnyschutzmaterial
materiał opakowaniaVerpackungsmaterial
materiał opakowaniowyverpackungsmaterial
materiał pędnytreibladung
materiał pochodzenia naturalnegoNaturstoff
materiał pochodzenia zwierzęcegotierische Substanz
materiał rozmnożeniowyvermehrungsmaterial
materiał sadzeniowyPflanzgut
materiał siewnySaatgut
materiał szkółkarskipflanzgut; pflanzmaterial; baumschulpflanze
materiał tematycznyStoff
materiał wapienny do glebduengekalk
materiał wikliniarskiflechtfaser
materiał wulkanicznyvulkanisches material
materiał wybuchowysprengstoff; Explosivstoff; Sprengstoff
materiał wykładzinowyDichtungsbahn
materiał zasadzeniowysteckling
materiał, tworzywoWerkstoff
materiały amorficzneamorpher Werkstoff
materiały antykorozyjnebeschichtungsmaterial
materiały bitumicznebituminöses Material
materiały budowlanebaustoff; Baustoffe
Materiały do pobraniaDownloads
materiały dodatkoweBegleitmaterialien
materiały kompozytoweVerbundmaterial
materiały konferencyjneKongressakte
materiały łatwopalnefeuergefährlicher Stoff
materiały ogniotrwałefeuerfestes Material
materiały przemysłoweindustrieller Stoff
materiały reklamoweWerbematerial; Anzeigematerialien
materiały sprzedażoweVertriebsdokumentation
materiały włóknistefiber; faser
materiały wybuchoweExplosivstoffe
materiały zaawansowanefortgeschrittener Werkstoff
materiały zapalnebrennbare Materialien
materiały, z których są wykonane detaleBauteilwerkstoff
naturalne materiały budowlanenatürliche Baustoffe
niebezpieczny materiałgefährlicher Arbeitsstoff
nieograniczona dostępność materiałówunbegrenztes Material
nieograniczone materiałyunbegrenztes Material
nowoczesne materiałyneuartige Materialien
ochrona materiałów jądrowychnukleare Sicherung
odrost (materiał rozmnożeniowy)schoessling
ograniczona dostępność materiałówbegrenztes Material
ograniczone materiałybegrenztes Material
plastyczny materiał wybuchowyplastiksprengstoff
podłożenie materiałów wybuchowychBombenattentat
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychfischen mit sprengstoff
ponowne użytkowanie materiałówRohstoffwiederverwendung
projekt typu czas i materiałyAufwandsprojekt
przemieszczanie materiału w glebiestoffverlagerung im boden
przemysł materiałów budowlanychBaustoffindustrie
stałe zużycie materiałufester Materialverbrauch
szczepienie materiału siewnegosaatgutimpfung
szerokie spektrum materiałów powstałych w czasie przeróbki uranuWiederaufarbeitung kontaminierten Ableitungen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "materiał", pamięć tłumaczeniowa

add example
W ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktuDie DEPB-Regelung beinhaltet keine Beschränkung der Verwendung der Gutschriften auf die zollfreie Einfuhr von Vorleistungen in Verbindung mit einer bestimmten Ware
utraty lub uszkodzenia sprzętu trwałego użytku lub materiałów związanych z taką pomocąVerlust oder Beschädigung unverbrauchbarer Ausrüstungen oder Materialien, die mit der Hilfeleistung im Zusammenhang stehen
różne materiały o niewielkiej wartości jak farby, lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy, wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają zniszczeniu podczas użytkowaniaVERSCHIEDENE WERKSTOFFE VON GERINGEM WERT, WIE FARBEN, LACKE, TAPETEN USW., DIE BEIM BAU, BEI DER EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG DER VON VERTRETERN DRITTER LÄNDER AUF EINER AUSSTELLUNG ODER ÄHNLICHEN VERANSTALTUNG GEHALTENEN STÄNDE VERWENDET UND DURCH IHRE VERWENDUNG VERBRAUCHT WERDEN
informacyjne materiały drukowane (ulotki, broszury itdgedrucktes Informationsmaterial (Faltblätter, Broschüren usw
Ujęta jest tu łączna wartość usług wraz z kosztami pracy i materiałuErfaßt wird der Gesamtwert der Leistungen einschließlich Arbeits-und Materialkosten
Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego produktuDas im Inneren des Packstücks verwendete Material muss neu, sauber und so beschaffen sein, dass es bei den Erzeugnissen keine äußeren oder inneren Veränderungen hervorrufen kann
w przypadku Rasperia/Basic Element: działalność w sektorach energii, towarów, lotnictwa, inżynierii, usług finansowych; w sektorze budowlanym i materiałów budowlanychRasperia/Basic Element: Aktivitäten im Bereich Energie, Rohstoffe, Luftfahrt, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen, Hoch- und Tiefbau, Baumaterialien
miejsce służące do prowadzenia zielonych zajęć dydaktycznych w naturalnym środowisku (obserwacje mini-ekosystemu zwierząt i roślin, zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczychMöglichkeiten zur Abhaltung grüner Unterrichtsstunden in einer natürlichen Umgebung (Beobachtung eines Mini-Ökosystems von Flora und Fauna, Kunst- und Technikunterricht unter Einsatz von natürlichen Rohstoffen
MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONEFLECHTSTOFFE UND ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN
Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiałuAm Ende der Beprobung müssen die Stiefelüberzieher vorsichtig entfernt werden, damit das daran haftende Material nicht abfällt
Ocenę jakościową przeprowadzono dla sektora Wykańczanie materiałów włókienniczych (kod NACE ‧), głównie ze względu na fakt, że na szczeblu Unii nie istnieją oficjalne dane dotyczące handlu, pozwalające na ocenę intensywności handlu oraz fakt, że intensywność handlu we wszystkich pozostałych sektorach włókienniczych jest bardzo wysokaFür den Sektor Textilveredelung (NACE-Code ‧) wurde hauptsächlich deshalb eine qualitative Bewertung durchgeführt, weil auf Unionsebene keine offiziellen Handelsdaten zur Beurteilung der Handelsintensität vorliegen und weil alle anderen Textilsektoren sehr handelsintensiv sind
wartość szwajcarska jest wyższa niż wartość dodana na terenie Wspólnoty oraz wartości wszystkich pozostałych użytych materiałów pochodzącychDer Wert der schweizerischen Vormaterialien (‧ Euro) ist höher als der in der Gemeinschaft erzielte Wertzuwachs (‧ Euro) und der Wert aller anderen verwendeten Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft (‧ Euro
Jeżeli badanie przeprowadzane jest w pomieszczeniu zamkniętym w celach ekranowania elektromagnetycznego częstotliwości radiowych, elementy odbiorcze anteny nie powinny znajdować się bliżej niż ‧,‧ m od wszelkich materiałów pochłaniających fale radiowe oraz nie bliżej niż ‧,‧ m od ściany tego pomieszczenia zamkniętegoWird die Prüfung in einem gegenüber Hochfrequenzeinstrahlung geschirmten und mit Absorbermaterial ausgekleideten Raum durchgeführt, dürfen die Empfangselemente der Antenne nicht näher als ‧,‧ m zum strahlungsabsorbierenden Material und nicht näher als ‧,‧ m zur Wand des geschirmten Raums sein
W przypadku oliwy z oliwek oraz materiału siewnego rzepiku i rzepaku można odstąpić od przepisów ust. ‧ i ‧, o ile w odniesieniu do tych produktów refundacje wypłaca się w ramach operacji pomocy żywnościowej, zgodnie z procedurą ustanowioną w artNach dem Verfahren des Artikels ‧ kann von den Bestimmungen der Absätze ‧ und ‧ bei Olivenöl sowie Raps-und Rübsensamen abgewichen werden, für die Erstattungen im Rahmen von Maßnahmen der Nahrungsmittelhilfe gewährt werden
zabezpieczone elementy banknotów euro oznaczają pierwszą serię banknotów euro, ich składniki oraz inne związane z nimi materiały i informacje wymagające zabezpieczenia, które w przypadku ich utraty, kradzieży lub ujawnienia mogłyby zagrozić integralności banknotów euro lub ułatwić produkcję fałszywych banknotów euro lub ich składnikówfür die Sicherheit des Euro bedeutsame Materialien: die erste Euro-Banknotenserie und ihre Bestandteile sowie andere hiermit zusammenhängende Materialien und Informationen, die Sicherheitsvorkehrungen erfordern und deren Verlust, Diebstahl oder Veröffentlichung die Integrität der Euro-Banknoten schädigen oder zur Herstellung von gefälschten Euro-Banknoten oder deren Bestandteilen beitragen könnte
Dla ułatwienia, gdy materiał siewny jednej odmiany jest wprowadzany do obrotu pod kilkoma nazwami, została wybrana jedna nazwa formalnaIst Saatgut einer Sorte mit mehreren Sortenbezeichnungen im Verkehr, so ist im Interesse der Vereinfachung eine Leitbezeichnung gewählt worden
WCB podejmie właściwe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz środków zabezpieczenia, w tym środków kontroli nielegalnego handlu materiałami jądrowymiDie GFS führt geeignete Ausbildungsmaßnahmen im Bereich Sicherheit und Sicherungsmaßnahmen durch, einschließlich Maßnahmen zur Kontrolle des illegalen Handels mit Kernmaterial
Wreszcie, strona polska podkreśliła, że HSW zaczęła skuteczniej radzić sobie z ryzykiem zmian kursów wymiany, próbując kupować materiały w tej samej walucie, w której księgowana jest sprzedażSchließlich unterstrich die polnische Seite, dass die HSW S.A. erfolgreich dem Wechselkursrisiko begegnet, indem es versucht, Material in der gleichen Währung zu erwerben, in der der Verkauf buchmäßig erfasst wird
materiały miotające, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad ‧ mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia ‧,‧ MPa (‧,‧ barów) i temperatury ‧ K (‧ °CTreibstoffe, die eine stabile, gleichförmige Abbrandgeschwindigkeit von mehr als ‧ mm/s unter Standardbedingungen bei ‧,‧ MPa (‧,‧ bar) und ‧ K (‧ °C) (gemessen an einem inhibierten einzelnen Strang) aufweisen
jest utylizowany lub usuwany w drodze współspalania, jeżeli materiał kategorii ‧ jest odpademdurch Mitverbrennung zu verwerten oder zu beseitigen, wenn es sich bei dem Material der Kategorie ‧ um Abfall handelt
materiały reklamowe jak katalogi lub strony internetowe zawierające informacje na temat danego produktu pod warunkiem, że informacje są neutralne i wszystkie podmioty danego sektora mają takie same możliwości prezentowania swoich produktówVeröffentlichungen, z. B. Kataloge oder Websites, die Informationen zum Branchenerzeugnis enthalten, sofern die Informationen neutral sind und alle Branchenteilnehmer dieselben Möglichkeiten haben, in den Veröffentlichungen zu erscheinen
izolacja wirusa różyczki z materiału klinicznegoIsolierung des Rubella-Virus aus einer klinischen Probe
terminy i miejsca, w których materiał rozszczepialny będzie przygotowywany do wysyłkiDatum und Ort, an dem das Kernmaterial für den Versand vorbereitet werden soll
W porównaniu z obecnie stosowanym urządzeniem, nowa śrutownica komorowa daje wiele korzyści, takich jak: przyspieszenie procesu produkcyjnego, znacząco niższe zużycie materiału ściernego i energii, poprawa oddziaływania na środowisko naturalneDer neue Kammerstrahl weist gegenüber der derzeitigen Einrichtung mehrere Vorteile auf: höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit, wesentlich geringerer Strahlmittel- und Energieverbrauch und Umweltverbesserungen
Dla poszczególnych rodzajów wykorzystanych materiałów niepochodzących należy określić dokładną wartość w odniesieniu do jednostki towaru wymienionego w kolumnieFür die in der ersten Spalte genannten Waren ist der genaue Wert der verschiedenen verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft je Einheit anzugeben
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17092 zdań frazy materiał.Znalezione w 5,193 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.