wymowa: IPA: mɔ̃w̃ʃ [mɔ̃w̃ʂ]    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ehemann   
  (Noun  m) []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
   
  mężczyzna będący w małżeństwie
 • Mann     
  (Noun  m) (noun   ) []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
   
  mężczyzna będący w małżeństwie
 • Gatte   
  (Noun  m) []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Gemahl   
  (Noun  m) []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Gespons   
  (noun   )
 • Ehegatte   
  (Noun  ) []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Ehegemahl   
  []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Ehegespons   
  []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Ehegesponst   
  []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Ehepartner   
  []
   
  Männlicher Partner in einer Ehe.
   
  Męski partner w małżeństwie.
 • Herr     
 • ach   

Pozostałe znaczenia:

 
przest. przestarzałe, przestarzały mężczyzna; rycerz, wojownik

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

Listy ciemnych mężów
Dunkelmännerbriefe
MAZ
Minski Awtomobilny Sawod
maź
Schmiere; Dope; Fett
mąż stanu
staatsmann; Staatsmann
wychodzić za mąż
ehelichen; sich verheiraten; heiraten; verheiraten; jdn. heiraten
wyjść za mąż
sich; mit; verheiraten; ehelichen; trauen; zur Frau nehmen; vermählen; zum Mann nehmen; heiraten; sich verheiraten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mąż", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kiedy jesteś w małżeństwie tak długo jak my, wiesz, kiedy twój mąż kłamie
de Wenn du solange verheiratet bist wie wir, dann weißt du wann dein Ehemann lügt
pl Panie przewodniczący! Ten parlament powinien promować politykę godną wielkiego męża stanu, czego niestety dzisiaj nie robi.
de (EN) Herr Präsident! Dieses Parlament sollte sich um staatsmännisches Denken bemühen, was heute leider nicht der Fall ist.
pl Z zadowoleniem przyjmuję również wybór Felipe Gonzálesa, bardzo doświadczonego męża stanu zaangażowanego w sprawy Europy, na przewodniczącego tej grupy, oraz wybór pani Vike-Freiberga i pana Jorma Ollila na wiceprzewodniczących.
de Ich begrüße die Wahl des Vorsitzenden der Gruppe, Felipe González, der ein erfahrener Staatsmann und überzeugter Europäer ist, sowie die Wahl der beiden Stellvertreter, Frau Vike-Freiberga und Herr Jorma Ollila.
pl Przez lata wiadomości z Afganistanu były zdominowane przez historie o powrotach dziewczynek do szkół, o zniesieniu obowiązku noszenia zasłon przez kobiety, o tym, że kobiety mogą teraz żyć jako zrównani w prawach obywatele, o ich niezależności od mężów i coraz większym udziale kobiet w życiu politycznym.
de Seit Jahren wurde in internationalen Nachrichten berichtet, dass Mädchen wieder zur Schule gingen, Frauen keinen Schleier mehr tragen mussten, nun als gleichberechtigte Bürger, unabhängig von ihren Ehemännern leben konnten und dass mehr und mehr Frauen in die Politik eintraten.
pl Twój mąż zna sprawę deformacji bydła
de Er weiß von den verstümmelten Kühen
pl O ile nie uznają tego za korzystne, to nie zapłacą składek - na dobrą sprawę nikt tak naprawdę nie wie, że pomaga ona mężowi - i czy nie na tym właśnie polega małżeństwo, na wzajemnym pomaganiu sobie?
de Wenn sie dies nicht als einen Nutzen sehen, würden sie einfach die Beiträge nicht entrichten - schließlich weiß keiner wirklich, dass sie ihrem Ehemann hilft - und ist dies nicht das, was Verheiratete tun, einander helfen?
pl Mam męża i dwoje dzieci.
de Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
pl I pobili mojego męża, gdy stanął w mej obronie
de Mein Mann versuchte, mich in Schutz nehmen
pl Pani prezydent, przykro mi z powodu odparowania panie męża przez wiązki promieni, ale z tego co mi wiadomo, to była właściwa decyzja
de Miss Präsident, es tut mir leid, Ihr Ehemann wurde von einem Laserstrahl vaporisiert, aber als ich das sah, habe ich sofort angerufen
pl Mój pierwszy mąż, kardiochirurg
de Mein erster Mann, ein Herzchirurg
pl Mój mąż był lekarzem w tej wiosce
de Mein Mann war der Arzt dieses Dorfes
pl Z powodu dziwnych i groteskowych okoliczności śmierci męża musimy
de Aber wegen des bizarren, grotesken Todes lhres Mannes, müssen wir
pl Jeśli chodzi o kobiet zamężną, której mąż ma prawo do emerytury na podstawie niderlandzkiego ustawodawstwa w sprawie powszechnego ubezpieczenia emerytalnego, uwzględnia się również jako okresy ubezpieczenia, okresy trwania małżeństwa sprzed daty ukończenia przez zainteresowaną ‧ roku życia i w czasie których zamieszkiwała ona w jednym lub wielu Państwach Członkowskich, o ile te okresy zbiegają się z okresami ubezpieczenia, ukończonego przez jej małżonka zgodnie z ustawodawstwem i z tymi, jakie należy uwzględnić na podstawie lit. a
de Für die verheiratete Frau, deren Mann Anspruch auf eine Rente nach den niederländischen Rechtsvorschriften über die allgemeine Altersversicherung hat, werden als Versicherungszeiten auch die Zeiten dieser Ehe berücksichtigt, die vor dem Tag liegen, an dem die Betreffende das ‧. Lebensjahr erreicht hat, und in denen sie im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten gewohnt hat, soweit diese Zeiten mit den von ihrem Ehemann nach diesen Rechtsvorschriften zurückgelegten und mit den nach Buchstabe a) zu Berücksichtigenden Versicherungszeiten zusammenfallen
pl Jeżeli zarówno mąż, jak i żona są urzędnikami wspólnotowymi, każde z nich ma prawo w odniesieniu do siebie, jak i do osób pozostających na ich utrzymaniu do zryczałtowanego świadczenia na pokrycie kosztów podróży, zgodnie z powyższymi warunkami
de Sind beide Ehegatten Beamte der Gemeinschaften, so hat jeder von ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen für sich und für die unterhaltsberechtigten Personen Anspruch auf die Pauschalvergütung der Reisekosten
pl Ponadto częstym pytaniem podczas rozmów kwalifikacyjnych jest, czy kandydatki zamierzają wyjść za mąż lub mieć dzieci.
de Außerdem ist eine übliche Frage bei Bewerbungsgesprächen, ob die Bewerberinnen vorhaben, zu heiraten oder Kinder zu haben.
pl Skazano ją na trzy miesiące więzienia, ponieważ nie mogła zapewnić swemu byłemu mężowi łóżka w sypialni ich dziecka.
de Sie wurde zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie ihrem Ex-Mann kein Gästebett im Zimmer des gemeinsamen Kindes zur Verfügung gestellt hatte.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 689 zdań frazy mąż.Znalezione w 0,763 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.