Tłumaczenia na język niemiecki:

  • luzerne   

Przykładowe zdania z "lucerna siewna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Medicago sativa L.-lucerna siewna
de Medicago sativa L.-Blaue Luzerne
pl Medicago sativa L.- Lucerna siewna
de Medicago sativa L.- Blaue Luzerne
pl Medicago sativa L. Lucerna siewna
de Medicago sativa L. Blaue Luzerne
pl Pozycja ta obejmuje różne gatunki koniczyny, jednoroczne lub trwałe: karmazynowa (Trifolium incarnatum L.), czerwona (T. pratense L.), biała (T. repens L.), egipska (T. alexandrinum), perska (T. resupinatum), oraz różne rodzaje lucerny siewnej
de Hierzu gehören die verschiedenen Arten von einjährigem oder mehrjährigem Klee, z. B. Inkarnatklee (Trifolium incarnatum L.), Rotklee (T. pratense L.), Weißklee (T. repens L.), Alexandrinerklee (T. alexandrinum), Persischer Klee (T. resupinatum), sowie verschiedene Arten von Luzerne
pl Sektor upraw i upraw letnich: kukurydza, buraki, ziemniaki, inne warzywa, nasiona lucerny, winorośl, słonecznik i lucerna siewna, które nie zostały włączone do wniosków o wycenę strat, złożonych zgodnie z zarządzeniem Orden AYG
de Sommeranbau bzw.-erzeugung: Mais, Rüben, Kartoffeln und andere Gartenbauerzeugnisse, Samen von Luzerne, Weintrauben und Sonnenblumen sowie Futterluzerne, die nicht in den gemäß der Verordnung (Orden) AYG/‧/‧ eingereichten Anträgen auf Bewertung der Verluste enthalten waren
pl W związku z tym ‧ % spożywanych pasz będzie pochodzić z obszaru CHOG poza suszoną lucerną, konieczną jako źródło białka
de Infolgedessen werden ‧ % der eingesetzten Futtermittel innerhalb des Gebiets der g.g.A. geerntet, ausgenommen die getrocknete Luzerne, die als zusätzliche Proteinquelle benötigt wird
pl Lucerna jest przetwarzana w ciągu ‧ godzin po zebraniu
de Die Luzerne wird innerhalb von zwei Stunden nach der Ernte verarbeitet
pl Medicago × varia T. Martyn- Lucerna mieszańcowa
de Medicago × varia T. Martyn- Bastardluzerne
pl Jeżeli chodzi o żywienie krów, poza zbożami, głównie kukurydzą i jęczmieniem, składa się ono z paszy świeżej lub suchej (rośliny wielogatunkowe i z gatunku lucerny) i kiszonki (głównie kukurydzianej
de Das Futter der Kühe besteht neben Getreide, hier vor allem Mais und Gerste, aus Grün- und Trockenfutter (Mischweiden und Luzerne) und Silage (hauptsächlich Maissilage
pl Medicago lupulina L.- Lucerna chmielowa
de Medicago lupulina L.- Gelbklee
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
de Entscheidung der Kommission vom ‧. Oktober ‧ über die Genehmigung des Inverkehrbringens eines Extrakts aus den Blättern der Luzerne (Medicago sativa) als neuartiges Lebensmittel oder neuartige Lebensmittelzutat im Sinne der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K
pl Medicago lupulina L. Lucerna chmielowa
de Medicago lupulina L. Gelbklee
pl Medicago × varia T. Martyn Lucerna mieszańcowa
de Medicago × varia T. Martyn Bastardluzerne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1265 zdań frazy lucerna siewna.Znalezione w 0,581 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.