Tłumaczenia na język niemiecki:

  • luzerne   

Did you mean: Lucerna siewna

Przykładowe zdania z "lucerna siewna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Medicago sativa L.- Lucerna siewna
de Medicago sativa L.- Blaue Luzerne
pl Medicago sativa L. Lucerna siewna
de Medicago sativa L. Blaue Luzerne
pl Sektor upraw i upraw letnich: kukurydza, buraki, ziemniaki, inne warzywa, nasiona lucerny, winorośl, słonecznik i lucerna siewna, które nie zostały włączone do wniosków o wycenę strat, złożonych zgodnie z zarządzeniem Orden AYG
de Sommeranbau bzw.-erzeugung: Mais, Rüben, Kartoffeln und andere Gartenbauerzeugnisse, Samen von Luzerne, Weintrauben und Sonnenblumen sowie Futterluzerne, die nicht in den gemäß der Verordnung (Orden) AYG/‧/‧ eingereichten Anträgen auf Bewertung der Verluste enthalten waren
pl Medicago sativa L.-lucerna siewna
de Medicago sativa L.-Blaue Luzerne
pl Pozycja ta obejmuje różne gatunki koniczyny, jednoroczne lub trwałe: karmazynowa (Trifolium incarnatum L.), czerwona (T. pratense L.), biała (T. repens L.), egipska (T. alexandrinum), perska (T. resupinatum), oraz różne rodzaje lucerny siewnej
de Hierzu gehören die verschiedenen Arten von einjährigem oder mehrjährigem Klee, z. B. Inkarnatklee (Trifolium incarnatum L.), Rotklee (T. pratense L.), Weißklee (T. repens L.), Alexandrinerklee (T. alexandrinum), Persischer Klee (T. resupinatum), sowie verschiedene Arten von Luzerne
pl Dotyczy: nieudzielenia zgody na połączenie rodziny w szwajcarskim kantonie Lucerna
de Betrifft: Verweigerte Familienzusammenführung im schweizerischen Kanton Luzern
pl Medicago × varia T. Martyn Lucerna mieszańcowa
de Medicago × varia T. Martyn Bastardluzerne
pl Maksymalna ilość wyciągu białkowego z lucerny (Medicago sativa) zawarta w zalecanej przez producenta porcji dziennego spożycia wynosi ‧ g
de Die vom Hersteller empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf höchstens ‧ g Eiweißkonzentrat aus der Luzerne (Medicago sativa) enthalten
pl Skład wyciągu białkowego z lucerny (Medicago sativa
de Zusammensetzung von Eiweißkonzentrat aus der Luzerne (Medicago sativa
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
de Entscheidung der Kommission vom ‧. Oktober ‧ über die Genehmigung des Inverkehrbringens eines Extrakts aus den Blättern der Luzerne (Medicago sativa) als neuartiges Lebensmittel oder neuartige Lebensmittelzutat im Sinne der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K
pl Medicago lupulina L.- Lucerna chmielowa
de Medicago lupulina L.- Gelbklee
pl Zmniejszono zakres zastosowania do wyciągu z liści lucerny i przedłożono odpowiedzi na kwestie poruszone w sprawozdaniu dotyczącym wstępnej oceny oraz podniesione przez państwa członkowskie
de Oktober ‧ übernahm die Firma L.-R.D. (Luzerne- Recherche et Développement) die Verantwortung für den Antrag; sie beschränkte den Anwendungsbereich des Antrags auf einen Extrakt aus den Blättern der Luzerne und übermittelte Kommentare zum Bericht über die Erstprüfung sowie zu den ergänzenden Fragen der Mitgliedstaaten
pl Medicago lupulina L. Lucerna chmielowa
de Medicago lupulina L. Gelbklee
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1265 zdań frazy lucerna siewna.Znalezione w 0,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.