Tłumaczenia na język niemiecki:

  • luzerne   

Przykładowe zdania z "lucerna siewna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Medicago sativa L.- Lucerna siewna
de Medicago sativa L.- Blaue Luzerne
pl Pozycja ta obejmuje różne gatunki koniczyny, jednoroczne lub trwałe: karmazynowa (Trifolium incarnatum L.), czerwona (T. pratense L.), biała (T. repens L.), egipska (T. alexandrinum), perska (T. resupinatum), oraz różne rodzaje lucerny siewnej
de Hierzu gehören die verschiedenen Arten von einjährigem oder mehrjährigem Klee, z. B. Inkarnatklee (Trifolium incarnatum L.), Rotklee (T. pratense L.), Weißklee (T. repens L.), Alexandrinerklee (T. alexandrinum), Persischer Klee (T. resupinatum), sowie verschiedene Arten von Luzerne
pl Medicago sativa L. Lucerna siewna
de Medicago sativa L. Blaue Luzerne
pl Medicago sativa L.-lucerna siewna
de Medicago sativa L.-Blaue Luzerne
pl Sektor upraw i upraw letnich: kukurydza, buraki, ziemniaki, inne warzywa, nasiona lucerny, winorośl, słonecznik i lucerna siewna, które nie zostały włączone do wniosków o wycenę strat, złożonych zgodnie z zarządzeniem Orden AYG
de Sommeranbau bzw.-erzeugung: Mais, Rüben, Kartoffeln und andere Gartenbauerzeugnisse, Samen von Luzerne, Weintrauben und Sonnenblumen sowie Futterluzerne, die nicht in den gemäß der Verordnung (Orden) AYG/‧/‧ eingereichten Anträgen auf Bewertung der Verluste enthalten waren
pl CPA ‧.‧.‧: Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa
de NACE ‧.‧: Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere
pl Medicago × varia T. Martyn- Lucerna mieszańcowa
de Medicago × varia T. Martyn- Bastardluzerne
pl To uzupełnienie może zawierać suszoną lucernę w postać wiechcia maksymalnie w ilości ‧ kg na krowę na dzień
de Dieses Ergänzungsfutter darf Trockenluzernengranulat bis zu ‧ kg pro Kuh und Tag enthalten
pl Koncentrat białkowy z lucerny (Medicago sativa), zwany dalej produktem, zgodny ze specyfikacją w załączniku, może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności przeznaczony do stosowania jako suplement diety
de Eiweißkonzentrat aus der Luzerne (Medicago sativa) gemäß der Spezifikation im Anhang, nachstehend Erzeugnis genannt, darf in der Gemeinschaft als neuartige Lebensmittelzutat zur Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln in Verkehr gebracht werden
pl Uzupełniający koncentrat paszowy, dostarczany przez producenta pasz lub wyprodukowany w gospodarstwie, składa się wyłącznie z: ziaren zbóż/odpadów młynarskich lub produktów ubocznych przemysłu młynarskiego/nasion oleistych/produktów lub produktów ubocznych z nasion oleistych (makuchy)/produktów i produktów ubocznych z ziaren roślin strączkowych/miąższu pochodzącego z bulw, korzeni lub owoców/melasy/suszonej lucerny/przetworów mlecznych/olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego/minerałów (węglany, fosforany, sól, magnezyt)/drożdży i ich produktów ubocznych
de Konzentriertes Ergänzungsfutter, das von einem Futtermittelhersteller stammt oder im Betrieb erzeugt wird, darf ausschließlich folgende Bestandteile aufweisen: Getreide/Getreideprodukte oder Getreidenebenprodukte/Ölsaaten/Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse von Ölsaaten (Ölsaatenkuchen)/Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse von Leguminosenkörnern/Trockenschnitzel von Knollen, Wurzeln und Früchten/Melassen/getrocknete Luzerne/Milchprodukte/pflanzliche Öle und Fette/Mineralstoffe (Karbonate, Phosphate, Salz, Magnesium)/Hefen und Hefen-Nebenprodukte
pl Zakazane są jednogatunkowe przemienne użytki zielone, z wyjątkiem lucerny
de Monokulturen auf Wechselwiesen sind mit Ausnahme von Luzerne verboten
pl Sorgo, kukurydza, lucerna, uprawy łąkowe oraz inne z rodzaju Allium nie mogą być wcześniej uprawiane na danym obszarze
de Sorghum, Mais, Luzerne und andere Knoblauchsorten sind als Vorfrucht genauso untersagt wie eine vorherige Grünland-Nutzung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1265 zdań frazy lucerna siewna.Znalezione w 1,335 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.