wymowa: IPA: ˈljipa  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Linde   
  (Noun  f)
   
  bot. botanika gatunek drzewa;
 • Lindenbaum   
  (Noun  m) (noun   )
 • Limette   
  (Noun  f)
 • Limone   
  (Noun  f)
 • Linden   
 • Tilia   
 • linde   
 • linden   

Pozostałe znaczenia:

 
moneta zdawkowa waluty chorwackiej równa 1/100 kuny
 
pot. potocznie kłamstwo, oszustwo

Picture dictionary

Linde
Linde

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

lipa drobnolistna
Tilia Cordata

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lipa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na wyznaczonym obszarze występuje wiele okazów pomnikowych lipy, ok. ‧ % dróg przebiegających przez wsie na obszarze produkcji miodu drahimskiego, bocznych dróg i ścieżek obsadzone jest starymi lipami
de In dem abgegrenzten Gebiet finden sich zahlreiche als Naturdenkmal eingestufte Linden
pl Bardzo istotnym elementem środowiskowym jest brak zanieczyszczeń przemysłowych powietrza, na które lipa jest szczególnie wrażliwa
de Herausragendes Merkmal der Umwelt dieses Gebiets ist nämlich, dass es hier keine durch Industriebetriebe verursachte Luftverschmutzung gibt, auf die Linden besonders empfindlich reagieren
pl Panie Pośle Turmes, określenie "lipa” to nie argument.
de Quatsch, ist kein Argument, Herr Kollege Turmes.
pl Mezyjskie lasy z lipy srebrzystej
de Moesische Silberlindenwälder
pl Dzień dobry.Czy możemy obejrzeć lipę Boileau?
de Dürfen wir den Lindenbaum von Boileau sehen?
pl Powinni się nazywać Lip... kopaccy
de Die sollten Lippenkicker heißen
pl Mianem lipowego miodu drahimskiego określa się miód wyprodukowany na bazie lipy (Tilia
de Lindenhonig Miód drahimski stammt von der Tracht der Linden (Tilia
pl Pomoc państwa C ‧/‧ – Węgry – LIP – Pomoc dla Audi Hungaria Motor Kft
de Staatliche Beihilfe C ‧/‧- Ungarn- LIP- Beihilfe für Audi Hungaria Motor Kft
pl Granica tego obszaru biegnie z miejscowości Kostanjevica na Krasu do miejscowości Opatje selo, stamtąd do granicy słoweńsko-włoskiej i wzdłuż tej granicy do przejścia granicznego Lipica, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Lokev, przez którą przechodzi, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Divača, a stamtąd w linii prostej do wsi Brestovica pri Povirju i dalej do wsi Štorje, Kazlje, Dobravlje, Ponikve, Kobdilj i Štanjel, następnie w linii prostej przez Mali Dol do Škrbiny, dalej do Lipy i Temnicy i z powrotem do Kostanjevicy na Krasu
de Die Grenze dieses Gebietes verläuft von Kostanjevica na Krasu bis Opatje selo, von dort bis zur Staatsgrenze mit Italien und entlang der Grenze bis zum Grenzübergang Lipica, dann entlang der Straße bis zur Ortschaft Lokev (einschließlich der Ortschaft), dann die Straße entlang bis Divača, von hier geradlinig in Richtung Brestovica pri Povirju bis zu den Dörfern Štorje, Kazlje, Dobravlje, Ponikve, Kobdilj, Štanjel und weiter geradlinig über Mali Dol bis Škrbina in Richtung Lipa und Temnica bis Kostanjevica na Krasu
pl SLOVENSKÁ REPUBLIKA; po napisie następują trzy symbole (gwiazda- liść lipy- gwiazda
de SLOWAKISCHE REPUBLIK, gefolgt von drei Symbolen (Stern- Lindenblatt- Stern
pl "Lipa” to nie jest słowo, które chcielibyśmy widzieć w protokole, ale jeśli to Pana uszczęśliwi, to je przyjmę.
de Quatsch ist ein Wort, das man im Protokoll ungern findet, aber wenn es Ihnen Freude macht, dann nehme ich es entgegen.
pl Tak powszechne występowanie lipy związane jest z odpowiednimi warunkami glebowymi oraz czystością tego obszaru
de Diese allgemeine Verbreitung der Linden hängt mit den für sie günstigen Bodenverhältnissen und der intakten Umwelt zusammen
pl Pomoc państwa – Węgry – Pomoc państwa C ‧/‧ – Węgry – LIP – Pomoc dla Audi Hungaria Motor Kft. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
de Staatliche Beihilfe- Ungarn- Staatliche Beihilfe C ‧/‧- Ungarn- LIP- Beihilfe für Audi Hungaria Motor Kft.- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
pl Miody jednokwiatowe odzwierciedlają specyficzne dla tego obszaru gatunki, uznawane za najlepsze z punktu widzenia pszczelarstwa pod względem występowania pyłków i nektarów, takie jak robinia akacjowa, rododendron, mniszek lekarski, lipa, kasztanowiec, z których większość występuje tylko na górskich obszarach, dzięki czemu Miele delle Dolomiti bellunesi jest tak ceniony
de Die Sortenhonige entsprechen den in dem Gebiet vorkommenden Arten, die aus Sicht des Pollen- und Nektarertrags zu den besten zählen, so etwa Akazie-Robinie, Rhododendron, Löwenzahn, Linde oder Kastanie, die zumeist nur in Berggebieten vorkommen und deshalb den Honig aus den Belluneser Dolomiten so begehrt machen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16 zdań frazy lipa.Znalezione w 0,155 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.