Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Konservierungmittel   
  • konservierungsmittel   

Pozostałe znaczenia:

 
wydłuża „życie” baleronu
 
dodawany do produktów spożywczych przedłuża ich wartość
 
Środek przedłużający trwałość żywności
 
dodawany do produktów spożywczych

Przykładowe zdania z "konserwant", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystkie pozostałe meble, w których zastosowano impregnowanie lub konserwanty, spełniają wymogi dotyczące substancji niebezpiecznych (sekcja
de Für die Behandlung anderer Möbel müssen die verwendeten Imprägnierungs- und Konservierungsmittel die in Abschnitt ‧ genannten Anforderungen an gefährliche Stoffe erfüllen
pl Fiolka jałowego produktu nie zawiera żadnych konserwantów i może być wykorzystana do wykonania tylko jednego wstrzyknięcia
de Die sterile Durchstechflasche enthält keine Konservierungsstoffe und darf nur zur einmaligen Injektion angewendet werden
pl Nplate jest sterylnym, ale niezawierającym konserwantów produktem i jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku
de Nplate ist ein steriles, aber nicht konserviertes Produkt und ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt
pl Powyższe dane dotyczą szczepionki Twinrix o poprzednim składzie zawierającej tiomersal i konserwant
de Diese Daten wurden mit der früheren Twinrix-Formulierung, die Thiomersal und ein Konservierungsmittel enthielt, generiert
pl Składniki aktywne wykorzystywane w recepturach jako konserwanty, którym przypisuje się jedno z następujących oznaczeń ryzyka: R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧ (lub ich kombinację), mogą być stosowane, pod warunkiem że ich udział w recepturze preparatu farby nie przekracza ‧,‧ % (m/m
de Wirkstoffe, die in der Formulierung als Konservierungsmittel verwendet werden und denen eine der Gefahrenbezeichnungen R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ oder R‧ (oder deren Kombination) zugeordnet wurde, können jedoch bis zu einem Massenanteil von höchstens ‧,‧ % an der Gesamtformulierung der Farbe verwendet werden
pl Jeden wkład zawiera ‧ jednostek międzynarodowych (j. m.), co odpowiada ‧ μg epoetyny beta * (rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny) oraz ‧ ml rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań z alkoholem benzylowym i chlorkiem benzalkoniowym jako konserwantami
de Eine Patrone enthält ‧ Internationale Einheiten (I.E.) entsprechend ‧ Mikrogramm Epoetin beta* (rekombinantes humanes Erythropoietin) und ‧ ml Lösungsmittel (Wasser für Injektionszwecke mit Benzylalkohol und Benzalkoniumchlorid als Konservierungsmittel
pl Mleko nie zawiera siary ani konserwantów i ogólnie powinno być zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach
de Die Milch enthält weder Kolostrum noch Konservierungsmittel und muss insgesamt geltendem Recht entsprechen
pl Należy zwrócić się z powrotem ku produktom naturalnym, wolnym od dodatków i chemicznych konserwantów.
de Die Produkte müssen wieder natürlich und ohne Zusätze und chemische Konservierungsstoffe hergestellt werden.
pl Konserwanty są produktami dojrzałymi technologicznie i nie wymagają istotnego wkładu badawczo-rozwojowego, zaś perspektywy wejścia na rynek nowych konserwantów są minimalne
de Bei Konservierungsstoffen handelt es sich um bereits ausgereifte Produkte, die wenig Forschungs- und Entwicklungsaufwand erfordern, weshalb kaum neuartige Konservierungsstoffe auf den Markt kommen dürften
pl Konserwanty
de Konservierungsstoffe
pl Mleko nie zawiera siary ani konserwantów i ogólnie powinno być zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach
de Die Milch darf kein Kolostrum und keine Konservierungsstoffe enthalten und muss den Anforderungen der geltenden Rechtsvorschriften entsprechen
pl Składniki aktywne wykorzystywane w recepturach jako konserwanty, którym przypisuje się jedno z następujących oznaczeń GHS, mogą być stosowane, pod warunkiem że ich udział w recepturze preparatu farby nie przekracza ‧,‧ % (m/m
de Wirkstoffe, die in der Formulierung als Konservierungsmittel verwendet werden und die in eine der folgenden GHS-Gefahrenklassen eingestuft sind, können jedoch bis zu einem Massenanteil von höchstens ‧,‧ % an der Gesamtformulierung der Farbe verwendet werden
pl W składzie roztworu nie ma konserwantów i jest on wyłącznie do jednorazowego użycia
de Die Formulierung enthält kein Konservierungsmittel
pl należy wskazać wszelkie zabiegi i konserwanty, których użyto do produktów przeznaczonych do użytkowania na świeżym powietrzu (chemiczne, biologiczne lub fizyczne
de Angabe von Behandlungs- oder Konservierungsmitteln für zur Verwendung im Freien gedachte Produkte (chemische, biologische oder physische
pl Melton Mowbray Pork Pie nie może zawierać sztucznych barwników, aromatów ani konserwantów
de Die Pasteten (Pies) müssen frei von künstlichen Farbstoffen, Geschmacksstoffen und Konservierungsmitteln sein
pl Obecny skład szczepionki Twinrix nie zawiera tiomersalu (organicznego związku rtęci) jak również żadnego konserwanta
de Die jetzige Formulierung von Twinrix enthält weder Thiomersal (eine organische Quecksilberverbindung) noch irgendein Konservierungsmittel
pl konserwanty
de konservierende Stoffe
pl Sprzeciwiają się wymogowi, aby etykiety produktów musiały zawierać informację o użyciu pestycydów jako konserwantów, tak aby konsumenci byli tego świadomi.
de Der Ministerrat war ferner dagegen, die Verwendung von Pestiziden als Konservierungsmittel zu kennzeichnen und damit die Verbraucher darüber zu informieren.
pl Uważam, żen narażamy na szwank dzieci i ich zdolności uczenia się poprzez dopuszczanie mieszanek barwników, konserwantów i dodatków spożywczych.
de Ich habe das Gefühl, dass wir Kinder und ihre Lernfähigkeit ernsthaft gefährden, wenn wir Cocktails aus Farbstoffen, Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen in Lebensmitteln zulassen.
pl Mają one być poddawane testom, oznakowywane, a w przypadku, gdy wchodzi w grę kilka produktów - filtry UV, barwniki i konserwanty - teraz to producent będzie musiał zagwarantować bezpieczeństwo, natomiast Komisja ma zapewnić szczegółowe informacje i znaleźć czas na monitorowanie reszty.
de Es muss nun getestet und gekennzeichnet werden, und wenn einige Produkte betroffen sind - UV-Filter, Färbemittel und Konservierungsstoffe - muss nun der Hersteller die Sicherheit gewährleisten, wohingegen die Kommission dafür zuständig ist, detaillierte Informationen bereitzustellen und Zeit zum Überwachen des Rests zu finden.
pl Jedna ampułka zawiera ‧ ml rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań z alkoholem benzylowym i chlorkiem benzalkoniowym jako konserwantami
de Eine Ampulle enthält ‧ ml Lösungsmittel (Wasser für Injektionszwecke mit Benzylalkohol und Benzalkoniumchlorid als Konservierungsmittel
pl składników substancji pomocniczych, niezależnie od ich charakteru lub użytej ilości, włączając substancje barwiące, konserwanty, adiuwanty, stabilizatory, zagęszczacze, emulsyfikatory, substancje zapachowe i aromaty
de der Bestandteile der verwendeten Hilfsstoffe, und zwar unabhängig von Art und Menge dieser Bestandteile, einschließlich der Farbstoffe, Konservierungsmittel, Adjuvanzien, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Emulgatoren, Geschmacks- und Aromastoffe
pl przedsiębiorstwo Celanese: produkty chemiczne, produkty oktanowe, polimery, konserwanty dodawane do żywności
de Celanese: Chemikalien, Acetate, Polymere, Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 101 zdań frazy konserwant.Znalezione w 0,329 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.