wymowa: IPA: ˌkɔ̃ndɔˈlɛ̃nʦ̑jjɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Beileid   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
książk. książkowy wyrażanie żalu z powodu czyjejś śmierci, wyrazy współczucia składane komuś, kto stracił bliską osobę

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

kondolencja
Beileid; Empathie; Kondolenz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kondolencje", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Na skutek brutalnego morderstwa Giovanny Reggiani, której rodzinie pragniemy złożyć nasze najszczersze kondolencje, dokonanego przez obywatela rumuńskiego, wiele włoskich ugrupowań politycznych zaczęło oskarżać Europę.
de (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem brutalen Mord an Giovanna Reggiani, deren Familie unser ganzes Mitgefühl gilt, durch einen rumänischen Staatsbürger haben viele politische Kräfte in Italien mit dem Finger auf Europa gezeigt.
pl Proszę, nie składaj mi kondolencji
de Bitte sprich mir kein Beileid aus
pl Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja również chciałabym dodać swoje kondolencje do tych już złożonych narodowi nigeryjskiemu po śmierci jego prezydenta.
de Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich denjenigen, die gerade ihre Anteilnahme dem nigerianischen Volk am Tod ihres Präsidenten zum Ausdruck gebracht haben, anschließen.
pl (NL) Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym złożyć wyrazy sympatii i kondolencje mieszkańcom Japonii.
de (NL)Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich dem japanischen Volk mein Mitgefühl und mein Beileid aussprechen.
pl Podzielam uczucia moich koleżanek i kolegów, którzy wyrazili swoje kondolencje dla Japonii i jej obywateli w obliczu tragedii, która ich spotkała.
de schriftlich. - (RO) Ich schließe mich meinen Kolleginnen und Kollegen an, die Japan und dem japanischen Volk als Folge der Tragödie, die sie gerade durchleben, ihr Beileid ausgesprochen haben.
pl Należą się oczywiście rodzinom ofiar od nas słowa współczucia, kondolencji i solidarności, ale musimy również zdawać sobie sprawę, że naród tajski jest dziś bardzo podzielony.
de Natürlich sprechen wir den Familien der Opfer unser Beileid, unsere Anteilnahme und unsere Solidarität aus, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die thailändische Nation heute tief gespalten ist.
pl Panie przewodniczący! Po pierwsze chcę złożyć kondolencje rodzinie Benazir Bhutto.
de (EN) Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich den Angehörigen und Freunden von Benazir Bhutto mein Beileid aussprechen.
pl Uważam, że oprócz należytego wyrażenia kondolencji z powodu tych krwawych wydarzeń musimy zaproponować rządowi filipińskiemu nasze zdecydowanie wsparcie, aby pokazać, że Europa może być użyteczna w rozwiązywaniu poważnych konfliktów zbrojnych i oporu, które zanurzają ten nieszczęsny kraj we krwi.
de Neben dem Ausdruck unseres Beileids über diese blutigen Ereignissen finde ich, dass wir der philippinischen Regierung unsere Unterstützung anbieten müssen, um die Rolle Europas bei der Lösung ernster bewaffneter Konflikte und Widerstände herauszufinden, die dieses unglückliche Land in ein Blutbad gestürzt haben.
pl W imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym złożyć moje najszczersze kondolencje rodzinie i krewnym starszego sierżanta Conde oraz wyrazić naszą solidarność z Hiszpanią, jej władzami, a w szczególności z hiszpańskimi służbami bezpieczeństwa.
de Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich der Familie und allen Verwandten des Offiziers Luis Conde de la Cruz mein tiefempfundenes Beileid aussprechen sowie unsere Solidarität mit Spanien, seinen Behörden und insbesondere den spanischen Sicherheitskräften bekunden.
pl Składam najszczersze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar i wierzę, że winni zbrodni zostaną możliwie najszybciej postawieni przed sądem.
de Ich möchte den Familien und Freunden der Opfer mein tiefes Mitleid aussprechen, und ich hoffe, dass die Täter so schnell wie möglich vor Gericht gestellt werden.
pl (RO) Ja również pragnę dołączyć do osób składających kondolencje obywatelom Nigerii z powodu śmierci prezydenta Umaru Yar'Aduy.
de (RO) Auch ich möchte mich denjenigen anschließen, die dem nigerianischen Volk angesichts des Todes von Präsident Umaru Yar'Adua ihr Beileid bekundet haben.
pl Chciałbym przekazać moje szczere kondolencje rodzinie i przyjaciołom Françoisa Sterckelego oraz kibicom Club Brugge.
de Ich möchte auf diesem Weg der Familie und den Freunden von François Sterckele und den Fans des Clubs Brügge mein aufrechtes Beileid aussprechen.
pl Co się tyczy bardzo smutnego przypadku śmierci człowieka na Kubie - śmierci pana Orlando Zapaty, pragnę w imieniu Komisji przekazać kondolencje jego rodzinie i zdecydowanie potępić dalsze przetrzymywanie w więzieniu ponad dwustu kubańskich dysydentów politycznych, jak też inne przejawy braku poszanowania dla podstawowych praw człowieka.
de In dem sehr traurigen Fall des Verlustes eines Menschenlebens in Kuba, dem Tod von Herrn Orlando Zapata, möchte ich seiner Familie das Beileid der Kommission aussprechen und die fortwährende Inhaftierung von mehr als 200 politischen Dissidenten in Kuba, sowie andere Bekundungen von Missachtung grundlegender Menschenrechte, aufs Äußerste verurteilen.
pl Mamy również obowiązek wyrazić pełną solidarność z Japończykami i ich rządem, a także złożyć kondolencje ofiarom tej potrójnej klęski.
de Es ist außerdem unsere Pflicht, dem japanischen Volk und seiner Regierung unsere uneingeschränkte Solidarität auszudrücken und den Opfern dieser dreifachen Katastrophe unsere Beileidsbekundungen zu überbringen.
pl Pozwolę sobie najpierw złożyć kondolencje rodzinom dzisiejszych ofiar przemocy w Atenach.
de Zunächst gilt mein Mitgefühl den Familien der Gewaltopfer in Athen von heute.
pl Pragniemy też przekazać kondolencje rodzinom ofiar.
de Wir möchten unsere Beileidsbezeugung an die Familien der Opfer übermitteln.
pl Przykro nam z powodu ich śmierci i przekazujemy kondolencje rodzinom waszych żołnierzy
de Wir bedauern die Verluste und sprechen den Familien unser Beileid aus
pl Składamy nasze szczere kondolencje wszystkim tym, którzy wskutek tego trzęsienia ziemi odnieśli obrażenia i zostali opuszczeni przez najbliższych.
de Wir möchten all denjenigen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken, die Verwandte durch das Erdbeben verloren haben bzw. selbst Verletzungen erlitten haben.
pl W tej trudnej chwili ponownie pragnę skorzystać z możliwości wyrażenia moich szczerych kondolencji i solidarności z osobami poszkodowanymi wskutek katastrofy w Japonii.
de Ich möchte noch einmal in diesem schwierigen Moment die Gelegenheit nutzen, um denjenigen, die von der Katastrophe in Japan betroffen sind, mein aufrichtiges Beileid und meine Solidarität auszusprechen.
pl Przewodniczący w imieniu Parlamentu przekaże ofiarom oraz dotkniętej tragedią społeczności wyrazy solidarności oraz kondolencje.
de Der Präsident wird den Opfern und der betroffenen Gemeinschaft im Namen des Parlaments eine Botschaft der Solidarität und des Beileids übermitteln.
pl Raz jeszcze chciałbym wyrazić kondolencje w imieniu Komisji.
de Ich möchte noch einmal im Namen der Kommission unser Beileid ausdrücken.
pl potępia niedawne ataki bombowe w różnych miastach Turcji; składa kondolencje ofiarom tych i wcześniejszych ataków
de verurteilt die jüngsten Bombenanschläge in verschiedenen Städten in der Türkei; bringt den Opfern dieser und früherer Anschläge sein Mitgefühl zum Ausdruck
pl Cieszę się, że Parlament Europejski również wyraża swoją pełną solidarność z Japończykami i japońskim rządem, składając swoje najszczersze kondolencje ofiarom tej potrójnej klęski, pamiętając, że liczba ofiar oraz straty materialne nie zostały jeszcze w pełni oszacowane.
de Ich freue mich, dass das Europäische Parlament außerdem dem japanischen Volk und der Regierung seine uneingeschränkte Solidarität zusichert und seine aufrichtige Anteilnahme für die Opfer dieser dreifachen Katastrophe zeigt und dabei berücksichtigt, dass die Zahl der Opfer und die Sachschäden noch nicht vollständig abzusehen sind.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188 zdań frazy kondolencje.Znalezione w 0,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.