wymowa: IPA: ˌkɔ̃ndɔˈlɛ̃nʦ̑jjɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Beileid   

Pozostałe znaczenia:

 
książk. książkowy wyrażanie żalu z powodu czyjejś śmierci, wyrazy współczucia składane komuś, kto stracił bliską osobę

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

kondolencja
Beileid; Empathie; Kondolenz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kondolencje", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest mi naprawdę przykro, że nie usłyszeliśmy kondolencji od pana przewodniczącego Barroso występującego w imieniu Komisji.
de Ich bedauere es sehr, dass wir keine Beileidsbekundungen von Präsident Barroso im Namen der Kommission gehört haben.
pl Pragniemy złożyć rodzinie i krewnym zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje.
de Wir möchten der Familie des Verstorbenen und allen seinen Verwandten unser tief empfundenes Beileid und Mitgefühl bekunden.
pl Przewodniczący poinformował o dzisiejszej śmierci byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i złożył kondolencje w imieniu Parlamentu dla narodu rosyjskiego
de Der Präsident teilt mit, dass der ehemalige russische Präsident Boris Jelzin an diesem Tag verstorben ist, und bezeugt dem russischen Volk die Anteilnahme des Europäischen Parlaments
pl Moje kondolencje
de Was kannst du uns empfehlen?
pl Panie przewodniczący! Na początku pragnę przekazać kondolencje rodzinom ofiar tajfunu Morakot.
de Herr Präsident, ich möchte zuerst den Familien derjenigen, die durch den Taifun Morakot ums Leben gekommen sind, mein tief empfundenes Beileid aussprechen.
pl Jeśli chodzi zaś o Japonię, my jako Rada Europejska w obliczu wszystkich nieszczęść, jakie dotknęły ten kraj, wyraziliśmy współczucie i solidarność z tamtejszą ludnością oraz kondolencje dla tysięcy ofiar.
de Und schließlich zu Japan: Mit Blick auf die Anhäufung tragischer Ereignisse, von denen Japan getroffen wurde, haben wir als Europäischer Rat unser Mitgefühl für das japanische Volk und unsere Beileidswünsche für die Tausenden Opfer ausgedrückt.
pl w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Moja grupa również składa szczere kondolencje wszystkim poszkodowanym.
de im Namen der ECR-Fraktion. - Herr Präsident, auch meine Fraktion spricht den Betroffenen ihr tief empfundenes Beileid aus.
pl Wczoraj w imieniu Komisji wysłałem kondolencje krewnym i przyjaciołom śmiertelnych ofiar zamieszek w Atenach.
de Ich habe gestern den Hinterbliebenen und Freunden derjenigen, die ihr Leben in Athen als Folge von Gewalt verloren haben, im Namen der Kommission Beileidsbekundungen übermittelt.
pl Trudno zatem zrozumieć czy zaakceptować, że około trzydziestu aktywistów, polityków i autorów blogów zostało zatrzymanych przez siły rządowe w czasie podróży do Nag Hammadi, miasta w południowym Egipcie, w celu przekazania kondolencji rodzinom zabitych w czasie fanatycznej przemocy.
de Daher ist es sehr schwer zu verstehen oder zu akzeptieren, dass ungefähr 30 Aktivisten, Politiker und Blogger von Regierungskräften festgenommen wurden, als sie durch die südägyptische Stadt Nag Hammadi fuhren, um den Familien der durch die sektiererische Gewalt Getöteten ihr Beileid auszudrücken.
pl W związku z tym Parlament docenia odwagę i determinację Tunezyjczyków podczas manifestacji, składa kondolencje rodzinom ofiar i wyraża solidarność z rannymi.
de In diesem Zusammenhang zollt das Parlament dem Mut und der Entschlossenheit der Tunesier bei den Demonstrationen Anerkennung und spricht den Familien der Opfer ihr Mitgefühl aus und verleiht seiner Solidarität mit den Verletzten Ausdruck.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Moja grupa przyłącza się do kondolencji i wyrazów współczucia złożonych obywatelom Chin przez Radę i Komisję w związku ze strasznym trzęsieniem ziemi z dnia 12 maja.
de im Namen der PPE-DE-Fraktion. - Frau Präsidentin, lieber Vertreter des Rates, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Meine Fraktion teilt mit Rat und Kommission die Trauer und Anteilnahme mit dem chinesischen Volk hinsichtlich dieses dramatischen Erdbebens am 12. Mai dieses Jahres.
pl Sądzę, że wszyscy Państwo chcieliby wyrazić kondolencje rodzinie i przyjaciołom Salmaana Taseera, gubernatora Pendżabu mianowanego przez rząd Pakistanu. Przypominamy sobie dziś w tym miejscu jego wyraźne poparcie dla Asii Bibi - zajął wówczas stanowisko, o którym wiedział, że jest kontrowersyjne i rzeczywiście niebezpieczne.
de Verfasserin. - Herr Präsident! Ich denke, dass wir alle der Familie und den Freunden von Salmaan Taseer, dem von der pakistanischen Regierung ernannten Gouverneur von Punjab, unser Beileid aussprechen, und wir erinnern uns heute hier an seine klare Unterstützung für Asia Bibi - eine Position, von der er wusste, dass sie kontrovers und tatsächlich gefährlich war.
pl W tych trudnych chwilach składamy również kondolencje rodzinie i bliskim.
de Wir möchten seinen Angehörigen in ihrer Trauerstunde unser Beileid aussprechen.
pl (PT) Panie Przewodniczący! Powinniśmy tutaj wyrazić naszą pełną solidarność z obywatelami Japonii, i wyrażamy również nasze kondolencje dla ofiar klęski, która spadła na ten kraj.
de (PT) Herr Präsident, wir möchten an dieser Stelle unsere volle Solidarität mit dem japanischen Volk zum Ausdruck bringen, und wir möchten auch den Opfern der Katastrophe, die das Land erschüttert hat, unser Beileid bekunden.
pl Składam kondolencje rodzinom ofiar i wyrażam solidarność z rannymi.
de Ich spreche den Familien der Opfer mein Mitgefühl aus und erkläre mich mit den Verletzten solidarisch.
pl na piśmie. - (PT) Składamy kondolencje ofiarom trzęsienia ziemi, które dotknęło różne prowincje i regiony autonomiczne Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 12 maja. Chcielibyśmy także dać wyraz naszej solidarności z obywatelami Chin, którzy w tak ciężkim czasie wykazali się odwagą i potrafią się wzajemnie wspierać.
de schriftlich. - (PT) Wir möchten den Opfern des Erdbebens, das am 12. Mai zahlreiche Provinzen und autonome Regionen der Volksrepublik China erschütterte, unser aufrichtiges Beileid zum Ausdruck bringen und dem chinesischen Volk unsere Solidarität bezeugen, das in dieser Zeit des Leids großen Mut und gegenseitige Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt hat.
pl Pani przewodnicząca! Prezydencja natychmiast po usłyszeniu informacji o zabójstwie Natalii Estemirowej wydała oświadczenie, w którym potępiła zabójstwo oraz przekazała najgłębsze kondolencje rodzinie oraz koleżankom i kolegom zmarłej z organizacji praw człowieka Memoriał.
de Frau Präsidentin, als wir vom Mord an Natalia Estemirova erfahren haben, haben wir sofort in einer Erklärung diesen Mord verurteilt sowie ihrer Familie und Mitarbeitern der Menschenrechtsorganisation "Memorial" unser tiefstes Beileid ausgesprochen.
pl Panie Przewodniczący! Niestety oddziały wyznawców salafizmu, stanowiące część Al-Kaidy, znalazły schronienie w regionie Sahelu, który jest regionem rozległym i oddalonym, doskonałym do realizacji ich celów, takich jak szkolenia terrorystyczne, porwania niewinnych przypadkowych osób - tu pragnę złożyć kondolencje rodzinom dwóch ostatnio zamordowanych obywateli francuskich - i oczywiście przemyt narkotyków oraz przestępczość zorganizowana.
de Herr Präsident, leider haben Salafisten-Gruppen, die Teil des weltweiten Franchise-Systems al-Qaida sind, in der Sahel-Zone Zuflucht gefunden: einem ausgedehnten, entlegenen Gebiet, das für sie ideal geeignet ist zum Zweck der Ausbildung von Terroristen, der Entführung bedauernswerter Unschuldiger - und an dieser Stelle möchte ich den Familien der beiden vor kurzem ermordeten französischen Staatsbürger meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen - und natürlich des Drogenschmuggel und des organisierten Verbrechens.
pl na piśmie - Należy oczywiście poprzeć wspólną rezolucję przedłożoną w imieniu grup politycznych w sprawie trzech tragedii w Japonii, czyli trzęsienia ziemi, tsunami i wypadku jądrowego, a także wspólne wyrażenie europejskich kondolencji rodzinom tych, którzy stracili życie w wyniku tych okropnych wydarzeń.
de schriftlich. - Man muss natürlich der gemeinsamen Entschließung zustimmen, die im Namen der Fraktionen bezüglich der dreifachen Tragödie Erdbeben, Tsunami und Nuklearunfall eingereicht wurde, und an den Beileidsbekundungen Europas für diejenigen teilnehmen, die ihr Leben in diesen schrecklichen Ereignissen verloren haben.
pl Proszę, nie składaj mi kondolencji
de Bitte sprich mir kein Beileid aus
pl w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym wyrazić jeszcze raz moje kondolencje, w imieniu posłów parlamentu włoskiego oraz wszystkich członków Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, rodzinom ofiar, regionowi Abruzji i jego obywatelom oraz Włochom.
de im Namen der PSE-Fraktion. - (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte den Familien der Opfer, den Abruzzen, seinen Einwohnern und ganz Italien abermals mein Beileid im Namen der Mitglieder der italienischen Regierung und aller Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments ausdrücken.
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym dodać następującą poprawkę ustną: "wyraża swoje głębokie ubolewanie z powodu zamordowania pani Giovanny Reggiani w Rzymie dnia 31 października 2007 r. i śle szczere kondolencje jej rodzinie”.
de (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte folgenden mündlichen Änderungsantrag einreichen: "bekundet seine Trauer angesichts der Ermordung von Giovanna Reggiani am 31. Oktober 2007 in Rom und drückt ihrer Familie sein aufrichtiges Beileid aus."
pl potępia krwawe i mordercze represje prowadzone wobec nieuzbrojonych demonstrantów i składa kondolencje osieroconym rodzinom ofiar
de verurteilt das blutige und mörderische Vorgehen gegen unbewaffnete Demonstranten und bekundet den trauernden Familien der Opfer sein Mitgefühl
pl Pragniemy też przekazać kondolencje rodzinom ofiar.
de Wir möchten unsere Beileidsbezeugung an die Familien der Opfer übermitteln.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188 zdań frazy kondolencje.Znalezione w 0,973 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.