wymowa: IPA: /ˈkɔlɔr/ ˈkɔlɔr    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Farbe     
  (Noun  female, f) (noun   ) [hyphenation: Far·be;]
   
  postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych
   
  cecha przedmiotu, określająca, jaka część pasma widzialnego światła jest odbijana przez przedmiot;
 • Abstufung   
 • Nuance   
 • Schattierung   
 • Smaragdgrün   
  (Noun  )
 • Tinktur   
  (Noun  f)
 • Ton   
  (noun   )
 • colorierung   

Pozostałe znaczenia:

 
w kartach: symbol na karcie umieszczony obok jej wartości;
 
fiz. fizyka liczba kwantowa wprowadzona, by rozróżnić dwa jednakowe kwarki znajdujące się w tym samym stanie spinowym;
 
blp bez liczby pojedynczej kolory: rumieniec
 
blp bez liczby pojedynczej kolory → rumieniec

Picture dictionary

Farbe
Farbe
Farbe
Farbe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (53)

gama kolorów
Farbskala
Kalibracja wyświetlania kolorów
Kalibrierung der Bildschirmfarben
kolor aktywny
aktive Farbe
kolor motywu
Farbdesign
kolor niestandardowy
benutzerdefinierte Farbe
kolor pierwszego planu
Vordergrundfarbe
kolor rozbarwiany
Prozessfarbe
kolor schematu
Schemafarbe
kolor skóry
farbe; Hautfarbe
kolor systemowy
Systemfarbe
kolor szmaragdowy
Smaragd; Smaragdgrün
kolor tła
Hintergrundfarbe
kolory dopełniające
Komplementärfarben
kolory marki
Markenfarben
konwersja przestrzeni kolorów
Farbraumkonvertierung
Kreator kalibracji wyświetlania kolorów
Assistent für die Kalibrierung der Bildschirmfarben
krzykliwe kolory
grelle Farben; leuchtende Farben
mapa kolorów
Farbzuordnung
model kolorów
Farbmodell
mówić jak ślepy o kolorach
wie der Blinde von der Farbe reden
narzędzie średniej koloru
Farbmittelwertwerkzeug
Odcień, przejście przez cały zakres kolorów
Farbton, durchläuft gesamtes Farbspektrum
paleta kolorów
Farbpalette; Farbverlauf
paleta kolorów aktywnych
aktive Farbpalette
pole koloru
Farbpalette
profil kolorów
Farbprofil
przestrzeń kolorów
Farbraummodell
skład koloru
Farbzusammensetzung
spokojne kolory
dezente Farben
tabela kolorów
Farbtabelle
tabela przeglądowa kolorów
Videoindextabelle; Farbindextabelle
Trzy kolory
Drei-Farben-Trilogie
Trzy kolory. Biały
Drei Farben: Weiß
Trzy kolory. Czerwony
Drei Farben: Rot
Trzy kolory. Niebieski
Drei Farben: Blau
zakres kolorów
Farbspektrum
zarządzanie kolorami
Farbverwaltung
zimne kolory
kalte Farben
zmienić kolor włosów
Haarfarbe verändern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolor", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tło nie będzie zawierało żadnego obrazka. Zamiast niego widoczny będzie wybrany niżej kolor lub gradient
de Es wird kein Hintergrundbild angezeigt. Die Auswahl von Farbe und Muster gleich darunter wird als Hintergrund verwendet
pl Widok Wygląd Brak zestawu kolorów
de Ansicht Aussehen Keine unterschiedlichen Farben
pl Domyślny kolor dla funkcji nr ‧. Pamiętaj, że ustawienia koloru dotyczą tylko pustych funkcji, tak więc jeśli zdefiniowałeś funkcję nr ‧ i zmieniłeś tu kolor dla tej funkcji, ustawienie da efekt dopiero następnym razem, kiedy zdefiniujesz funkcję nr
de Die Standardfarbe für Funktion Nummer
pl Produkt charakteryzuje się żółtym kolorem, typową, bardzo zróżnicowaną porowatością (średnica porów wewnątrz chleba waha się od ‧-‧ mm nawet aż do ‧ mm), bardzo specyficznym smakiem i zapachem
de Kennzeichnend sind gelbe Färbung, eine sehr uneinheitliche Porosität (mit einem Porendurchmesser von ‧-‧ mm bis ‧ mm.) und ein äußerst charakteristischer Geschmack und Geruch
pl Po konsultacji z Komisją państwa członkowskie mogą dodać kolory lub oznaczenia takie jak kody kreskowe czy symbole narodowe, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego załącznika
de Nach Konsultation der Kommission können die Mitgliedstaaten unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Anhangs Farben oder Kennzeichnungen wie Strichcodes und nationale Symbole hinzufügen
pl Ukryj nazwy kolorów
de Farbnamen komplettieren
pl specyficzny kolor, niezależnie od tego, czy jest to regulowane w Kanadzie czy nie
de besondere Farbe, unabhängig von den Vorschriften Kanadas
pl Stosuj kolory dla programów & spoza KDE
de Farben auf & Nicht-KDE-‧-Programme anwenden
pl Szczególnie istotne i pilne w moim przekonaniu jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia równego traktowania wszystkich obywateli Unii Europejskiej bez względu na ich płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, przynależność wyznaniową czy światopogląd, kolor skóry, pochodzenie lub przynależność etniczną.
de Besonders wichtig und dringlich ist meiner Meinung nach die Notwendigkeit, die Gleichbehandlung aller Bürger der Europäischen Union, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, Hautfarbe, Abstammung oder ethnischer Herkunft zu gewährleisten.
pl Kolor i dominujący kolor: jasny zielono-pomarańczowy z delikatnym zielonkawym odcieniem na początku dojrzewania, a następnie intensywny pomarańczowy zbliżony do lśniącego czerwonego
de Farbe und Deckfarbe: hellorangegrün mit zarten grünlichen Schattierungen bei Reifebeginn und später intensiv orange mit Tendenz zum leuchtenden Rot
pl Dobrze: Dobre instrukcje powinny charakteryzować się między innymi następującymi cechami: dobrze przedstawiona instrukcja z merytorycznie dokładnym tekstem i schematami, spisem treści, numerami stron, dobrze zastosowanymi kolorami, napisana prostym językiem, z użyciem powszechnie używanych słów, z dobrym indeksem i zróżnicowanymi czcionkami- pochyłymi, pogrubionymi, podkreśleniami itd.- w celu wyróżnienia fragmentów tekstu
de Gut: Gute Beispiele zeichnen sich etwa durch folgende Merkmale aus: gut aufgemachtes Handbuch mit sachlich zutreffenden Texten und Abbildungen, Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, sinnvolle Verwendung von Farben, einfache Sprache mit allgemein verständlichen Begriffen, guter Index, Einsatz unterschiedlicher Schriften und Auszeichnungen (kursiv, fett, unterstrichen usw.) zur Hervorhebung von Textteilen
pl Zmienia ciemne i jasne kolory. Oznacza to, że czarny nie będzie wyświetlany jako czarny, ale jako wybrany przez Ciebie ciemny kolor, a biały nie będzie wyświetlany jako biały, ale jako wybrany przez Ciebie jasny kolor
de Ändert die helle und dunkle Farbe, das heißt schwarz wird nicht schwarz, sondern als dunkle Farbe und weiß als helle Farbe angezeigt
pl Należy zaznaczyć formę fizyczną (stała, ciekła, gazowa) oraz kolor dostarczonej substancji lub preparatu
de Anzugeben sind der Aggregatzustand (fest, flüssig, gasförmig) und die Farbe des Stoffes oder der Zubereitung im Lieferzustand
pl Obrazek tła o niskiej liczbie kolorów dla plazmoidów
de Hintergrundbild für Plasmoide (wenig Farben
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ września ‧ r.- Wilfer przeciwko OHIM (Przedstawienie główki gitary) (Wspólnotowy znak towarowy- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego główkę gitary w kolorach srebrnym, szarym i brązowym- Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji- Brak charakteru odróżniającego- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (obecnie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧)- Badanie stanu faktycznego z urzędu- Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ (obecnie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧)- Obowiązek uzasadnienia- Artykuł ‧ zdanie pierwsze rozporządzenia nr ‧/‧ (obecnie art. ‧ zdanie pierwsze nr ‧/‧)- Równość traktowania
de Rechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. September ‧- Wilfer/HABM (Darstellung eines Gitarrenkopfs) (Gemeinschaftsmarke- Anmeldung einer Bildmarke, die einen Gitarrenkopf in den Farben Silber, Grau und Braun darstellt- Absolutes Eintragungshindernis- Fehlende Unterscheidungskraft- Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ (jetzt Art. ‧ Abs. ‧ Buchst b der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧)- Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen- Art. ‧ Abs. ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧ (jetzt Art. ‧ Abs. ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧)- Begründungspflicht- Art. ‧ Satz ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧ (jetzt Art. ‧ Satz ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧)- Gleichbehandlung
pl Kolory Oxygenpalette name
de Oxygen-Farbenpalette name
pl Ta grupa pozwala na przyporządkowanie koloru dla każdego źródła danych. Wybierz źródło danych z listy rozwijanej i naciśnij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolor.. W zależności od preferencji wyświetlania, kolor ten zostanie użyty do zaznaczania zdarzeń i zadań zachowanych poprzez to źródło danych w widoku planera lub miesięcznym
de Dieser Eintrag erlaubt es Ihnen jeder Ressource eine Farbe zuzuweisen. Wählen Sie dazu die Ressource aus, drücken Sie den Knopf für die Farbauswahl und wählen Sie die gewünschte Farbe aus. Abhängig von Ihren Einstellungen der Ansicht wird diese Farbe benutzt, um Termine und Aufgaben dieser Ressource in der Tages-und Monatsansicht zu markieren
pl Świadectwa muszą zawierać nazwisko, funkcję i podpis przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia Kolumbii oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje na świadectwie
de Die Bescheinigung muß den Namen, die Funktion und die Unterschrift des Beauftragten des kolumbianischen Gesundheitsministeriums sowie das entsprechende Amtssiegel tragen, wobei sich diese Angaben farblich von den anderen Angaben auf der Bescheinigung unterscheiden müssen
pl Odwróć kolory
de Farben umkehren
pl Edycja Kolory
de Bearbeiten Farben
pl Tekst: czcionka Calibri pogrubiona ‧ pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole +: czcionka Calibri pogrubiona ‧ pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu
de Text: Calibri fett ‧ pt, Großbuchstaben, weiß; Plus-Zeichen: Calibri fett ‧ pt, Großbuchstaben, weiß, in einer einzigen Zeile ausgerichtet
pl Kolor podpisu powinien być inny niż kolor druku
de Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung abheben
pl Dodaj lub usuń kolory
de Farben hinzufügen/entfernen
pl Rzeczywiste kolory (‧ Bit
de True Color (‧ Bit)label for soundsettings in preferences dialog
pl w kolorze białym na czarnym tle
de oder Weiß auf Schwarz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2973 zdań frazy kolor.Znalezione w 1,064 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.