wymowa: IPA: /ˈkɔlɔr/ ˈkɔlɔr    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Farbe     
  (Noun  female, f) (noun   ) [hyphenation: Far·be;]
   
  postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych
   
  cecha przedmiotu, określająca, jaka część pasma widzialnego światła jest odbijana przez przedmiot;
 • Tinktur   
  (Noun  f)
 • -n   
   
  Farbe =
 • Abstufung   
 • Colorierung   
 • Flush   
 • Nuance   
 • Schattierung   
 • Smaragdgrün   
  (Noun  )
 • Ton   
  (noun   )
 • colorierung   

Pozostałe znaczenia:

 
w kartach: symbol na karcie umieszczony obok jej wartości;
 
fiz. fizyka liczba kwantowa wprowadzona, by rozróżnić dwa jednakowe kwarki znajdujące się w tym samym stanie spinowym;
 
blp bez liczby pojedynczej kolory: rumieniec
 
blp bez liczby pojedynczej kolory → rumieniec

Picture dictionary

Farbe
Farbe
Farbe
Farbe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (55)

gama kolorów
Farbskala
Kalibracja wyświetlania kolorów
Kalibrierung der Bildschirmfarben
kolor aktywny
aktive Farbe
kolor motywu
Farbdesign
kolor niestandardowy
benutzerdefinierte Farbe
kolor pierwszego planu
Vordergrundfarbe
kolor rozbarwiany
Prozessfarbe
kolor schematu
Schemafarbe
kolor skóry
farbe; Hautfarbe
kolor systemowy
Systemfarbe
kolor szmaragdowy
Smaragd; Smaragdgrün
kolor tła
Hintergrundfarbe
koloru
andersfarbig
kolory dopełniające
Komplementärfarben
kolory marki
Markenfarben
konwersja przestrzeni kolorów
Farbraumkonvertierung
Kreator kalibracji wyświetlania kolorów
Assistent für die Kalibrierung der Bildschirmfarben
krzykliwe kolory
grelle Farben; leuchtende Farben
mapa kolorów
Farbzuordnung
model kolorów
Farbmodell
mówić jak ślepy o kolorach
wie der Blinde von der Farbe reden
narzędzie średniej koloru
Farbmittelwertwerkzeug
Odcień, przejście przez cały zakres kolorów
Farbton, durchläuft gesamtes Farbspektrum
paleta kolorów
Farbpalette; Farbverlauf
paleta kolorów aktywnych
aktive Farbpalette
pole koloru
Farbpalette
profil kolorów
Farbprofil
przestrzeń kolorów
Farbraummodell; Farbraum
rozpoznawanie kolorów
Sehvermögen; Farbempfindung
skład koloru
Farbzusammensetzung
spokojne kolory
dezente Farben
tabela kolorów
Farbtabelle
tabela przeglądowa kolorów
Videoindextabelle; Farbindextabelle
Trzy kolory
Drei-Farben-Trilogie
Trzy kolory. Biały
Drei Farben: Weiß
Trzy kolory. Czerwony
Drei Farben: Rot
Trzy kolory. Niebieski
Drei Farben: Blau
zakres kolorów
Farbspektrum
zarządzanie kolorami
Farbverwaltung
zimne kolory
kalte Farben
zmienić kolor włosów
Haarfarbe verändern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolor", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl za/dodanie karmelu w rozumieniu dyrektywy ‧/WE Komisji Europejskiej oraz Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r., dotyczącą barwników stosowanych w produktach żywnościowych w celu wzmocnienia koloru win likierowych oraz win likierowych por
de Zusatz von Karamel gemäß der Richtlinie ‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Juni ‧ über Farbstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen, zur Verstärkung der Farbe von Likörwein und Qualitätslikörwein b. A
pl Aby wybrać kolor pierwszoplanowy, kliknij lewym przyciskiem myszy na komórkę z kolorem. Aby wybrać kolor tła, kliknij na komórkę z kolorem prawym przyciskiem myszy. Aby zmienić kolor w komórce, dwukrotnie ją kliknij. Metodą " przeciągnij i upuść " możesz zamienić kolory dwóch komórek. Jeśli przy tej operacji przytrzymasz klawisz Ctrl, docelowy kolor zostanie nadpisany zamiast zamiany z kolorem źródłowym
de Zum Festlegen der Vordergrundfarbe, mit der die Werkzeuge malen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Farbfeld. Um die Hintergrundfarbe festzulegen, klicken Sie stattdessen mit der rechten Maustaste. Um die Farbe einer Farbzelle selbst zu ändern, klicken Sie doppelt darauf. Sie können die Farben solcher Farbzellen auch vertauschen, indem Sie die Farbfelder Ziehen und Ablegen. Wenn Sie beim Ziehen und Ablegen mit der Maus die Strg-Taste gedrückt halten, wird die Zielfarbe überschrieben anstatt die Farbe mit dem Quellfeld zu tauschen
pl oznaczenie górne umieszczone na czubku boi, będące kulą o średnicy co najmniej ‧ centymetrów oraz jedną lub dwie opaski fosforyzujące o kolorze innym niż czerwony i zielony oraz o szerokości nie mniejszej niż ‧ centymetrów
de als Toppzeichen eine Kugel von mindestens ‧ cm Durchmesser mit einem oder zwei Leuchtbändern, die weder rot noch grün sein dürfen und mindestens ‧ cm breit sind
pl Przy włączonej opcji & kde; będzie używać domyślnego arkusza stylów. Niektóre kolory zostaną wczytane z ustawień bieżącego schematu kolorów. Większość ustawień może być bez problemu zmieniona przez wyświetlane strony WWW
de & kde; verwendet die Standard-Stilvorlage. Einige Farben werden an das Farbschema der Arbeitsfläche angepasst. Die meisten Einstellungen werden von der dargestellten Internetseite übernommen
pl Mnożnik koloru niebieskiego
de Blaumultiplikator
pl Kolor owocu może wahać się od zielonego do słomkowo-żółtego
de Die Farbe der Früchte kann von grün bis strohgelb reichen
pl Zgodnie z pkt ‧ powyżej homologacji na podstawie niniejszego regulaminu udziela się w odniesieniu do typu urządzenia wysyłającego światło o określonej barwie lub barwie białej; Umawiające się Strony Porozumienia, do którego załączony jest niniejszy regulamin, nie są tym samym na mocy art. ‧ Porozumienia pozbawione prawa do zakazania stosowania niektórych kolorów objętych niniejszym regulaminem w urządzeniach montowanych na pojazdach przez nie homologowanych
de Jede Genehmigung nach dieser Regelung wird auf Grund des vorstehenden Absatzes ‧ für einen Typ einer Einrichtung erteilt, die Licht einer bestimmten Farbe oder farbloses Licht ausstrahlt; Artikel ‧ des Übereinkommens, zu dem diese Regelung eine Anlage ist, hindert die Vertragsparteien jedoch nicht, für Einrichtungen an den von ihnen zugelassenen Fahrzeugen bestimmte in dieser Regelung vorgesehene Farben zu verbieten
pl Mnożnik koloru czerwonego
de Rotmultiplikator
pl zmieniać rozmiar okna & konsole-dopelniacz;, czcionki, zestawy kolorów i układy klawiatury
de Größe des & konsole;-Fensters, Zeichensatz, Farbschemata, und Tastaturzuordnung bestimmen
pl Jeśli to zaznaczysz, będziesz mógł używać własnych kolorów dla OSD
de Wenn dies aktiviert ist, können benutzerdefinierte Farben für das OSD verwendet werden
pl Mnożnik koloru czerwonegoUstaw współczynnik powiększenia warstwy czerwonej
de TemperaturStellen Sie hier die Farbtemperatur ein
pl color i color: kolor obszaru na mapie
de color und color: Die Farbe der Länder in der Karte
pl Pokaż grupy: wyświetla inny kolor dla każdej grupy. Grupa to pionowa kolumna w układzie okresowym pierwiastków. W standardowym układzie okresowym jest ‧ grup. Pierwiastki w grupie mają podobną konfigurację walencyjnej powłoki elektronowej i w efekcie podobne własności
de Gruppen anzeigen: Zeigt jede Gruppe in einer anderen Farbe an. Eine Gruppe ist eine senkrechte Spalte im Periodensystem der Elemente. Im Standard-Periodensystem gibt es ‧ Gruppen. Elemente einer Gruppe haben ähnliche Konfigurationen ihrer valenten Schalenelektronen, daher weisen sie ähnliche Eigenschaften auf
pl Kolor: ‧–‧ (w jednostkach EBC
de Farbe: ‧-‧ (EBC-Einheiten
pl Jakiego koloru są druty?
de Welche Farben haben Sie?
pl Świadectwa muszą zawierać nazwisko, funkcję i podpis przedstawiciela DIGESEPE oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje na świadectwie
de Die Bescheinigungen müssen den Namen, die Amtsbezeichnung und die Unterschrift des Vertreters der DIGESEPE sowie deren Amtssiegel in einer Farbe tragen, die sich von der Farbe der übrigen Angaben auf der Bescheinigung unterscheidet
pl Ustaw tu kolor tła ramki
de Wählen Sie hier die Hintergrundfarbe des Rahmens
pl W przypadku jakichkolwiek zmian koloru i/lub postaci szczepionki nie należy jej podawać
de Wenn solche Abweichungen beobachtet werden, ist der Impfstoff zu verwerfen
pl Lewy przycisk myszy maluje kolorem pierwszoplanowym, prawy przycisk maluje kolorem tła
de Die linke Maustaste zeichnet in der Vordergrundfarbe, die rechte Maustaste in der Hintergrundfarbe
pl Współczynnik luminancji dla koloru czerwonego wynosi ≥
de Der Leuchtdichtefaktor für rote Farbe muss ≥ ‧,‧ sein
pl Na potrzeby Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego/Bezpieczeństwo można wykorzystać papier w kolorze zielonym
de Das Versandbegleitdokument/Sicherheit kann auf grünem Papier gedruckt werden
pl Kolor używany w przesuwającym się tekście
de Schriftfarbe für die Lauftextanzeige
pl Temu obrazowi został przypisany profil koloru, który nie pasuje do twojego profilu roboczego. Czy chcesz go przekonwertować do twojego profilu roboczego?
de Diesem Bild ist ein Farbprofil zugewiesen, das nicht zum Standardprofil für den Arbeitsbereich passt. Möchten Sie es in das Farbprofil Arbeitsbereich konvertieren?
pl Taka metoda oceny tuszy obejmuje między innymi ocenę cech dojrzałości koloru i tekstury najdłuższego mięśnia grzbietu, stanu wykształcenia kości i chrząstek, a także ocenę oczekiwanych właściwości organoleptycznych obejmującą połączenie szczególnych cech tłuszczu śródmięśniowego i jędrność najdłuższego mięśnia grzbietu
de Die Methode muss, ohne darauf begrenzt zu sein, eine Bewertung der Reifungsmerkmale Farbe und Textur des Rückenmuskels (Musculus longissimus dorsi), Knochen und Knorpelverknöcherung sowie eine Bewertung der erwarteten Genussqualität, ausgedrückt als kombininierte Angabe zum intramuskulären Fettgewebe und zur Festigkeit des Rückenmuskels longissimus dorsi, umfassen
pl Kopiuj wartość koloru
de Farbwert kopieren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2973 zdań frazy kolor.Znalezione w 0,968 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.