wymowa: IPA: ˈkatar [ˈkatar]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Katarrh   
  (Noun  ) (noun   )
   
  Entzündung der Schleimhäute, die mit der Absonderung von Schleim verbunden ist.
 • Schnupfen   
  (Noun  m)
   
  med. medycyna, medyczny zapalenie błony śluzowej, zwykle w odniesieniu do nosa;
 • Erkältung   
 • Katarr   
   
  Entzündung der Schleimhäute, die mit der Absonderung von Schleim verbunden ist.
 • Katharer   
  (  m)
   
  rel. religia członek ruchu religijnego zwanego kataryzmem;
 • Schnupfen -s   
   
  =
 • katarrhalische Entzündung   
   
  Entzündung der Schleimhäute, die mit der Absonderung von Schleim verbunden ist.
 • katar   
 • rhinitis   
 • schnupfen   
 • staat katar   

Pozostałe znaczenia:

 
rodzaj broni białej, pochodzącej z Indii;
 
pot. potocznie śluz, wydzielina z nosa, skutek kataru
 
pot. potocznie przeziębienie, któremu towarzyszy katar

Did you mean: Katar

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

Katar
Staat Katar; Katar; Umm Said
katar sienny
Heuschnupfen
Katarzy
Katharer
państwo katar
katar; staat katar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "katar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mam katar sienny.
de Ich habe Heuschnupfen.
pl Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja
de Kuweit, Bahrein, Oman, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Hongkong SAR, Russland und die Türkei
pl uwzględniając swoje rezolucje z dni: ‧ grudnia ‧ r. w sprawie trzeciej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Seattle, ‧ października ‧ r. w sprawie otwartości i demokracji w handlu międzynarodowym, ‧ grudnia ‧ r. w sprawie posiedzenia WTO w Katarze, ‧ września ‧ r. w sprawie piątej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Cancún, ‧ maja ‧ r. w sprawie oceny rundy z Ad-Dauhy w następstwie decyzji Zgromadzenia Generalnego WTO z dnia ‧ sierpnia ‧ r., ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przygotowania szóstej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu oraz ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie oceny rundy z Ad-Dauhy w następstwie konferencji ministerialnej WTO w Hongkongu
de unter Hinweis auf seine Entschließungen vom ‧. Dezember ‧ zu dem Dritten Ministertreffen der Welthandelsorganisation in Seattle, vom ‧. Oktober ‧ zu Offenheit und Demokratie im Welthandel, vom ‧. Dezember ‧ zur WTO-Konferenz in Katar, vom ‧. September ‧ zur ‧. WTO-Ministerkonferenz in Cancún, vom ‧. Mai ‧ zur Bewertung der Doha-Runde nach dem Beschluss des Allgemeinen Rates der WTO vom ‧. August ‧, vom ‧. Dezember ‧ zu den Vorbereitungen für die Sechste Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Hongkong sowie vom ‧. April ‧ zur Bewertung der Doha-Runde im Anschluss an die WTO-Ministerkonferenz in Hongkong
pl Trzy z tych badań były krótkoterminowe, trwały dwa tygodnie i objęły łącznie ‧ pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa (katar sienny), podczas gdy czwarte trwało cztery tygodnie i objęło ‧ pacjentów z całorocznym uczuleniem, takim jak łupież zwierzęcy (skóra i włosy
de Bei drei Studien handelte es sich um Kurzzeitstudien mit einer Dauer von zwei Wochen, an denen insgesamt ‧ Patienten mit jahreszeitlich auftretender allergischer Rhinitis (Heuschnupfen) teilnahmen, während die vierte Studie vier Wochen dauerte und mit ‧ Patienten mit perennialen (nicht jahreszeitlich auftretenden) Allergien, beispielsweise gegen Tierallergene (Hautschuppen und Haar), durchgeführt wurde
pl alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny
de Lebensmittelallergie, allergischer Hautausschlag oder Heuschnupfen
pl I chyba miała katar czy coś
de Obendrein ist sie erkältet
pl Duszność, suchość śluzówki nosa Krwawienie z nosa, uczucie ucisku w gardle, zapalenie jamy nosowo-gardłowej, kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, chrapanie
de Dyspnoe, trockene Nase Nasenbluten, Engegefühl im Hals, Nasopharyngitis, Husten, verstopfte Nase, Rhinitis, Schnarchen
pl Leczenie oseltamiwirem, rozpoczęte w ciągu ‧ godzin od wystąpienia objawów, znacząco zmniejszało czas do ustąpienia choroby (definiowanego jako jednoczesny powrót do normalnego stanu zdrowia i aktywności oraz ustąpienie gorączki, kaszlu i kataru) o ‧, ‧ dnia (‧ % przedział ufności ‧, ‧, ‧ dnia; p < ‧, ‧) w porównaniu z placebo
de Die Therapie mit Oseltamivir, innerhalb von ‧ Stunden nach Auftreten der Symptome begonnen, verkürzte die Zeitspanne bis zur Beschwerdefreiheit (definiert als die gleichzeitige Rückkehr zu normaler Gesundheit und Aktivität und das Abklingen von Fieber, Husten und Schnupfen) um ‧ Tage (‧ % Konfidenzintervall ‧ ‧ Tage; p < ‧) verglichen
pl Przetarg odnosi się do jęczmienia przeznaczonego na wywóz do Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrainu, Egiptu, Iraku, Iranu, Izraela, Jemenu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Syrii, Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
de Die Ausschreibung betrifft die Ausfuhr von Gerste nach Ägypten, Algerien, Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Syrien, Tunesien und in die Vereinigten Arabischen Emirate
pl Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie
de Algerien, Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Katar, Syrien, Tunesien und Jemen
pl Częste działania niepożądane, które mogą występować u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów: • Zakażenie dróg moczowych • Ból gardła i katar • Dreszcze • Swędząca wysypka • Ból głowy • Zawroty głowy • Nudności • Wymioty • Ból stawów • Gorączka • Znużenie
de Häufige Nebenwirkungen, die bei weniger als ‧ von ‧ Patienten auftreten können: Harnwegsinfektionen Halsschmerzen und laufende oder verstopfte Nase Zittern Juckender Hautausschlag (Quaddeln) Kopfschmerzen Schwindel Übelkeit Erbrechen Gelenkschmerzen Fieber Müdigkeit
pl mając na uwadze fakt, że kiedy w Ad Dausze w Katarze rozpoczęła się w ‧ r. obecna runda WTO, nazwana została oficjalnie dauhańską agendą rozwoju, co podkreśla, że priorytet stanowi pomoc krajom rozwijającym się oraz ubogim w uzyskaniu większych korzyści z liberalizacji handlu
de in der Erwägung, dass die laufende WTO-Runde, die im Jahr ‧ in Doha, Katar, aufgenommen wurde, offiziell als Entwicklungsagenda von Doha bezeichnet wurde, deren Schwerpunkt darin bestehen sollte, den Entwicklungsländern und den armen Ländern dabei behilflich zu sein, die Liberalisierung des Handels besser für ihre Zwecke zu nutzen
pl A‧, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran
de A‧, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Jemen, Libanon, Irak, Iran
pl Algieria, Libia, Nigeria, Gabon, Wenezuela, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja
de Algerien, Libyen, Nigeria, Gabun, Venezuela, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Indonesien
pl Pozwoli pan, panie przewodniczący, że przypomnę panu o konsultacji krajowej w delikatnej sprawie, która ma się odbyć w Katarze.
de Herr Präsident, ich möchte daran erinnern, dass derzeit in Katar ein schwieriger Versuch zur nationalen Verständigung unternommen wird.
pl Do głównych objawów odry należą: gorączka, wysypka, kaszel, katar i zakażenie oczu. Objawy te pojawiają się po okresie inkubacji trwającym 10– 12 dni.
de Die Hauptsymptome sind Fieber, Ausschlag, Husten, eine laufende Nase und Augeninfektionen und treten nach einer Inkubationszeit von 10-12 Tagen auf.
pl Jest to zapalenie przegród nosowych wywołane uczuleniem i objawia się katarem, zablokowanym nosem, swędzeniem i kichaniem
de Dabei handelt es sich um eine durch eine Allergie verursachte Entzündung der Nasenwege, die zu laufender, verstopfter und juckender Nase und Niesreiz führen kann
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów ze Wspólnoty Europejskiej do Bahrajnu, Haiti, Hondurasu, Libii, Namibii, Kataru, Uzbekistanu oraz Watykanu
de Verordnung (EG) Nr. ‧ der Kommission vom ‧. November ‧ zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. ‧ des Rates zur Festlegung gemeinsamer Regeln und Verfahren für die Verbringung bestimmter Arten von Abfällen aus der Europäischen Gemeinschaft nach Bahrain, Haiti, Honduras, Katar, Libyen, Namibia und Usbekistan sowie in die Vatikanstadt
pl Na przykład jeżeli do planu GSP włączone są takie kraje jak Katar, którego dochód w przeliczeniu na mieszkańca jest wyższy niż w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej, to jestem przekonany, że musimy poddać to bardzo krytycznej analizie w procesie przeglądu całego planu.
de Wenn beispielsweise Länder wie Katar, das ein Pro-Kopf-Einkommen hat, das höher ist als das Pro-Kopf-Einkommen von 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, unter das APS-System fällt, bin ich der festen Überzeugung, dass wir bei der Überarbeitung des gesamten Systems all diese Dinge unbedingt kritisch anschauen sollten.
pl Utrata włosów; zmiana rytmu wypróżnień, wzdęcia, niestrawność, dolegliwości żołądkowe po posiłku; bóle brzucha, nudności; krwawienie, nadwrażliwe lub powiększone dziąsła; brak tchu; powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn; katar lub zatkany nos, kichanie; zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, lekko-zabarwiony mocz; wysokie stężenie cukru we krwi; niezdolność osiągnięcia lub utrzymania erekcji; zwiększona potrzeba oddawania moczu; gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniem; zmiany nastroju; ból mięśni; uczucie zdrętwienia lub mrowienia palców u rąk i stóp; ostry ból okolicy wpustu żołądka; samoistne krwawienie lub powstawanie sińców; wysypka, fioletowawo-czerwone krosty, gorączka, świąd; obrzęk, głównie twarzy i gardła; zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, powiekach lub jamie ustnej, łuszczenie się skóry
de Haarausfall; veränderte Stuhlgewohnheiten, Völlegefühl, Verdauungsstörungen, Magenbeschwerden nach den Mahlzeiten; Magenschmerzen, Übelkeit; Blutungen, Empfindlichkeit oder Schwellungen des Zahnfleisches; Kurzatmigkeit; Vergrößerung der Brust bei Männern; rinnende oder verstopfte Nase, Niesen; gelbliche Verfärbung von Haut und Augen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, heller Harn; hoher Blutzucker; Erektionsstörungen; häufigeres Wasserlassen; Fieber, Halsschmerzen oder Geschwüre im Mund aufgrund von Infektionen; Stimmungsschwankungen; Muskelschmerzen; Gefühllosigkeit oder Kribbeln in Fingern und Zehen; heftige Schmerzen im Oberbauch; spontane Blutungen oder Blutergüsse; Hautausschlag, purpurrote punktförmige Hauterscheinungen, Fieber, Juckreiz; Schwellungen vor allem von Gesicht oder Rachen; Hautrötung, Blasenbildung an Lippen, Augen oder Mund, Abschuppen der Haut
pl Mnóstwo ludzi cierpi teraz na katar sienny.
de Viele Leute haben momentan mit Heuschnupfen zu tun.
pl Zaproszeni zostaną przedstawiciele: Algierii, Arabii Saudyjskiej, Arabskiej Republiki Syryjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Iranu, Jemenu, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
de Geplant sind Einladungen an Vertreter von Algerien, Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Arabische Republik Syrien, Vereinigte Arabische Emirate und Jemen
pl W istocie to dlatego, że Bashar al-Assad przekroczył wszelkie granice, Hamas nagle nie czuje się swobodnie w Damaszku i zastanawia nad przeniesieniem się do Kataru czy Kairu, a także chciał przeprowadzić negocjacje ostatniej szansy, podczas gdy trwały one od wieków.
de Da Bashar al-Assad eine Grenze überschritten hat, fühlt sich die Hamas plötzlich nicht mehr wohl in Damaskus und erwägt, sich nach Katar und Kairo zu verlegen und Verhandlungen in letzter Minute durchzuführen, wo sie doch seit Ewigkeiten schon Verhandlungen durchführt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 130 zdań frazy katar.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.