Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tic Tac Toe spielen   

Przykładowe zdania z "grać w kółko i krzyżyk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tak jak to narysowałeś na tablicy, z kółkami i krzyżykami
de Wir haben' s genauso gemacht, wie du' s auf die Tafel gemalt hast
pl Jak kółko i krzyżyk?
de Wie Tic- Tac- Toe?
pl Podaje się informację o oznaczaniu krzyżykami lub odbarwianiu sera niespełniającego warunków do otrzymania znaku towarowego Grana Padano (pkt ‧: ... lub będzie stanowić podstawę usunięcia oznaczeń o pochodzeniu odciśniętych w formach przez oznaczenie krzyżykami lub odbarwienie, jeśli produkt nie posiada cech określonych w pkt
de Erwähnt wird das Überschreiben oder Unkenntlichmachen bei Käse, der nicht die Markierung Grana Padano verdient (Artikel ‧: ... der aber führt dazu, dass die mit den Schablonen eingeprägten Ursprungszeichen gelöscht werden, indem sie überschrieben bzw. unkenntlich gemacht werden, sofern das Erzeugnis nicht die in Artikel ‧ geforderten Eigenschaften aufweist
pl W rubrykach ‧ i ‧ wniosków o pozwolenie i pozwoleń wpisuje się kraj pochodzenia i krzyżykiem oznacza pole tak
de In den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz sind das Ursprungsland anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
pl w rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę tak
de im Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland einzutragen und die Angabe Ja anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i samego pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole tak
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz sind das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
pl Ponadto w odniesieniu do kontyngentów ‧.‧ i ‧.‧ zapis tak w rubryce ‧ zaznacza się krzyżykiem
de Für die Kontingente ‧.‧ und ‧.‧ wird außerdem in Feld ‧ die Angabe Ja angekreuzt
pl Wpisują oni nazwę kraju pochodzenia w rubryce ‧ wniosku o przywóz i zaznaczają słowo tak krzyżykiem
de In Feld ‧ des Lizenzantrags ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe ja anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie na przywóz i samego pozwolenia na przywóz podaje się kraj pochodzenia produktu oraz zaznacza się krzyżykiem pole tak
de In Feld ‧ des Einfuhrlizenzantrags und der Einfuhrlizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl Kraj pochodzenia wpisuje się w rubryce ‧ wniosków o pozwolenie i w pozwoleniach typu A, a słowo tak zaznacza się krzyżykiem
de In Feld ‧ der Anträge auf A-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl Kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i pozwolenia, a słowo »tak« zaznaczyć krzyżykiem
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe ‚Ja‘ mit einem Kreuz zu versehen
pl Kraj pierwotnego pochodzenia i kraj pochodzenia są wykazywane w rubrykach ‧ i ‧ wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz samego pozwolenia na przywóz, a wpis TAK oznaczany jest krzyżykiem
de In den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz sind das Herkunfts- und das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Postawić krzyżyk w odpowiednim polu(-ach) i podać niezbędne dane szczegółowe
de Die bewilligte(n) Modalität(en) ist (sind) anzukreuzen und durch die zutreffenden zusätzlichen Angaben zu präzisieren
pl Kraj pochodzenia wpisuje się w pole ‧ we wnioskach o pozwolenie typu A i B, jak i we wszystkich pozwoleniach na przywóz oraz zaznacza się słowo tak poprzez postawienie krzyżyka
de In Feld ‧ der Anträge auf A- und B-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Dla grup związanych tym zobowiązaniem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo tak zaznaczyć krzyżykiem
de Für die von dieser Verpflichtung betroffenen Gruppen ist auf dem Lizenzantrag und der Lizenz in Feld ‧ das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia wskazuje się kraj pochodzenia, zaś zapis »tak« zaznacza się krzyżykiem, z wyjątkiem grup ‧, ‧ i
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe ‚Ja‘ ist anzukreuzen, ausgenommen für die Gruppen ‧, ‧ und
pl Jeśli wybrałeś narzędzie edycyjne z paska narzędzi (np.: narzędzie dodawania klas), wskażnik myszki zamienia się w krzyżyk. Możesz teraz dodawać elementy do modelu, klikając na diagram. Pamiętaj, że elementy w & UML; muszą mieć unikalną nazwę. Jeśli w diagramie istnieje klasa o nazwie ClassA i używasz narzędzia do dodawania klas, nie możesz kolejnej klasy, wstawianej do innego diagramu, ponownie nazwać ClassA. Jeśli są to dwa różne elememty, musisz nadać im dwie różne nazwy. Jeśli dodajesz do diagramu tą samą klasę, nie twórz jej ponownie pod taką samą nazwą, ale przeciągnij ją z widoku drzewa
de Hat man ein Bearbeitungswerkzeug aus der Werkzeugleiste ausgewählt, zum Beispiel um eine Klasse einzufügen, ändert sich der Mauszeiger in ein Kreuz. Man kann nun das Element in das Diagramm über einen einzelnen Klick mit der linken Maustaste im Diagramm einfügen. & UML; Elemente müssen immer eindeutige Namen haben. Gibt es zum Beispiel in einem Diagramm die Klasse KlasseA, dann kann man in einem anderen Diagramm keine neue Klasse mit dem gleichen Namen einfügen. Soll es sich bei den beiden Klassen um unterschiedliche Elemente handeln, dann müssen diese auch unterschiedliche Namen haben. Um das gleiche Element nochmals einzufügen, ist das Werkzeug Klasse einfügen nicht das richtige Hilfsmitteln. Man muss in solch einem Fall lediglich die gewünschte Klasse aus der Baumansicht in das Diagramm ziehen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i samego pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole tak
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
pl w rubryce ‧ – wskazanie kraju pochodzenia i zapis tak zaznaczony krzyżykiem
de in Feld ‧ die Angabe des Ursprungslandes und die angekreuzte Angabe Ja
pl w rubryce ‧ wskazany jest zapis Egipt i zapis tak zaznaczony jest krzyżykiem
de in Feld ‧ ist das Wort Ägypten anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl w rubryce ‧ – wskazanie kraju pochodzenia i zapis tak zanaczony krzyżykiem
de in Feld ‧ die Angabe des Ursprungslandes und die angekreuzte Angabe Ja
pl Kraj pierwotnego pochodzenia i kraj pochodzenia są wykazywane w sekcjach ‧ i ‧ wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwolenia, a wpis TAK oznaczany jest krzyżykiem
de In den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz sind das Herkunfts- und das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl w rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę tak
de ist im Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz das Ursprungsland einzutragen und die Angabe Ja anzukreuzen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1861440 zdań frazy grać w kółko i krzyżyk.Znalezione w 384,154 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.