Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tic Tac Toe spielen   

Przykładowe zdania z "grać w kółko i krzyżyk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak kółko i krzyżyk?
de Wie Tic- Tac- Toe?
pl Tak jak to narysowałeś na tablicy, z kółkami i krzyżykami
de Wir haben' s genauso gemacht, wie du' s auf die Tafel gemalt hast
pl Podaje się informację o oznaczaniu krzyżykami lub odbarwianiu sera niespełniającego warunków do otrzymania znaku towarowego Grana Padano (pkt ‧: ... lub będzie stanowić podstawę usunięcia oznaczeń o pochodzeniu odciśniętych w formach przez oznaczenie krzyżykami lub odbarwienie, jeśli produkt nie posiada cech określonych w pkt
de Erwähnt wird das Überschreiben oder Unkenntlichmachen bei Käse, der nicht die Markierung Grana Padano verdient (Artikel ‧: ... der aber führt dazu, dass die mit den Schablonen eingeprägten Ursprungszeichen gelöscht werden, indem sie überschrieben bzw. unkenntlich gemacht werden, sofern das Erzeugnis nicht die in Artikel ‧ geforderten Eigenschaften aufweist
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole tak
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben, und die Antwort ja ist anzukreuzen
pl w rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę tak
de ist im Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz das Ursprungsland einzutragen und die Angabe Ja anzukreuzen
pl w rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę tak
de im Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland einzutragen und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Jeżeli teleskop został ustawiony i ostatnim ustawieniem była np. gwiazda Wega, wtedy krzyżyk wycelowany będzie w tą gwiazdę. Jeżeli krzyżyk nie był ustawiony na żadną gwiazdę, można kliknąć prawym-przyciskiem myszy na Wedze na mapie nieba i wybrać opcję Sync z menu teleskopu. Teleskop zostanie zsynchronizowany do współrzędnych Wegi, i celownik (krzyżyk) znajdzie się blisko Wegi
de Falls Sie Ihr Teleskop ausgerichtet haben und der letzte Ausrichtungsstern zum Beispiel die Wega war, dann sollte das Fadenkreuz auf der Wega zentriert sein. Falls es vom Ziel abweichen sollte, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Wega in der Himmelskarte klicken und Sync (Synchronisieren) aus dem Teleskopmenü wählen. Die Aktion weist das das Teleskop an, seine internen Koordinaten auf die von der Wega zu setzen und das Fadenkreuz des Teleskop sollte dann auf der Wega zentriert sein
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole tak
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz sind das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben, und die Antwort ja ist anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie na przywóz i samego pozwolenia na przywóz podaje się kraj pochodzenia produktu oraz zaznacza się krzyżykiem pole tak
de In Feld ‧ des Einfuhrlizenzantrags und der Einfuhrlizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i samego pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole tak
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
pl w rubryce ‧ – wskazanie kraju pochodzenia i zapis tak zaznaczony krzyżykiem
de in Feld ‧ die Angabe des Ursprungslandes und die angekreuzte Angabe Ja
pl w rubryce ‧ i ‧ – zapis Egipt i zapis tak zaznaczony krzyżykiem
de in den Feldern ‧ und ‧ die Angabe Ägypten und die angekreuzte Angabe Ja
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę tak
de In Feld ‧ des Einfuhrlizenzantrags und der Einfuhrlizenz ist das Ursprungsland anzugeben und die Auswahl ja anzukreuzen
pl na światłach głównych wyposażonych w żarówki i spełniających wymagania załącznika ‧ do niniejszego regulaminu wyłącznie przy zasilaniu napięciem ‧ V lub ‧ V, symbol składający się z liczby ‧ przekreślonej ukośnym krzyżykiem (x) umieszcza się w pobliżu oprawki żarówki
de Bei Scheinwerfern mit Glühlampen, die den Vorschriften des Anhangs ‧ dieser Regelung nur entsprechen, wenn sie mit einer Spannung von ‧ V oder ‧ V gespeist werden, ist in der Nähe der Glühlampenfassung ein Zeichen anzubringen, das aus der Zahl ‧ besteht, die durch ein schräges Kreuz (x) durchgekreuzt wird
pl W przypadku cukru wymienionego w koncesji CXL z numerami porządkowymi ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧ oraz cukru z krajów bałkańskich – przy słowie tak w polu ‧ należy postawić krzyżyk
de Für Zucker Zugeständnisse CXL mit den laufenden Nummern ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ und ‧.‧ und für Balkanzucker wird in Feld ‧ ja angekreuzt
pl Kraj pierwotnego pochodzenia i kraj pochodzenia są wykazywane w rubrykach ‧ i ‧ wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz samego pozwolenia na przywóz, a wpis TAK oznaczany jest krzyżykiem
de In den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz sind das Herkunfts- und das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Dla grup związanych tym obowiązkiem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo tak zaznaczyć krzyżykiem
de Für die von dieser Verpflichtung betroffenen Gruppen ist in Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Ponadto w odniesieniu do kontyngentów ‧.‧ i ‧.‧ zapis tak w rubryce ‧ zaznacza się krzyżykiem
de Für die Kontingente ‧.‧ und ‧.‧ wird außerdem in Feld ‧ die Angabe Ja angekreuzt
pl w rubryce ‧ określenie Bangladesz i wyraz tak zaznaczony krzyżykiem
de in Feld ‧ die Angabe Bangladesch und die angekreuzte Angabe Ja
pl Dla grup związanych tym zobowiązaniem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo tak zaznaczyć krzyżykiem
de Für die von dieser Verpflichtung betroffenen Gruppen ist auf dem Lizenzantrag und der Lizenz in Feld ‧ das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl W rubrykach ‧ i ‧ wniosków o pozwolenie i pozwoleń wpisuje się kraj pochodzenia i krzyżykiem oznacza pole tak
de In den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz sind das Ursprungsland anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
pl Kraj pochodzenia wpisuje się w pole ‧ we wnioskach o pozwolenie typu A i B, jak i we wszystkich pozwoleniach na przywóz oraz zaznacza się słowo tak poprzez postawienie krzyżyka
de In Feld ‧ der Anträge auf A- und B-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Jeśli wybrałeś narzędzie edycyjne z paska narzędzi (np.: narzędzie dodawania klas), wskażnik myszki zamienia się w krzyżyk. Możesz teraz dodawać elementy do modelu, klikając na diagram. Pamiętaj, że elementy w & UML; muszą mieć unikalną nazwę. Jeśli w diagramie istnieje klasa o nazwie ClassA i używasz narzędzia do dodawania klas, nie możesz kolejnej klasy, wstawianej do innego diagramu, ponownie nazwać ClassA. Jeśli są to dwa różne elememty, musisz nadać im dwie różne nazwy. Jeśli dodajesz do diagramu tą samą klasę, nie twórz jej ponownie pod taką samą nazwą, ale przeciągnij ją z widoku drzewa
de Hat man ein Bearbeitungswerkzeug aus der Werkzeugleiste ausgewählt, zum Beispiel um eine Klasse einzufügen, ändert sich der Mauszeiger in ein Kreuz. Man kann nun das Element in das Diagramm über einen einzelnen Klick mit der linken Maustaste im Diagramm einfügen. & UML; Elemente müssen immer eindeutige Namen haben. Gibt es zum Beispiel in einem Diagramm die Klasse KlasseA, dann kann man in einem anderen Diagramm keine neue Klasse mit dem gleichen Namen einfügen. Soll es sich bei den beiden Klassen um unterschiedliche Elemente handeln, dann müssen diese auch unterschiedliche Namen haben. Um das gleiche Element nochmals einzufügen, ist das Werkzeug Klasse einfügen nicht das richtige Hilfsmitteln. Man muss in solch einem Fall lediglich die gewünschte Klasse aus der Baumansicht in das Diagramm ziehen
pl w rubryce ‧ wskazany jest zapis Egipt i zapis tak zaznaczony jest krzyżykiem
de in Feld ‧ ist das Wort Ägypten anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1861440 zdań frazy grać w kółko i krzyżyk.Znalezione w 350,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.