Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tic Tac Toe spielen   

Przykładowe zdania z "grać w kółko i krzyżyk", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tak jak to narysowałeś na tablicy, z kółkami i krzyżykamiWir haben' s genauso gemacht, wie du' s auf die Tafel gemalt hast
Jak kółko i krzyżyk?Wie Tic- Tac- Toe?
Podaje się informację o oznaczaniu krzyżykami lub odbarwianiu sera niespełniającego warunków do otrzymania znaku towarowego Grana Padano (pkt ‧: ... lub będzie stanowić podstawę usunięcia oznaczeń o pochodzeniu odciśniętych w formach przez oznaczenie krzyżykami lub odbarwienie, jeśli produkt nie posiada cech określonych w pktErwähnt wird das Überschreiben oder Unkenntlichmachen bei Käse, der nicht die Markierung Grana Padano verdient (Artikel ‧: ... der aber führt dazu, dass die mit den Schablonen eingeprägten Ursprungszeichen gelöscht werden, indem sie überschrieben bzw. unkenntlich gemacht werden, sofern das Erzeugnis nicht die in Artikel ‧ geforderten Eigenschaften aufweist
W rubrykach ‧ i ‧ wniosków o pozwolenie i pozwoleń wpisuje się kraj pochodzenia i krzyżykiem oznacza pole takIn den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz sind das Ursprungsland anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
w rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę takim Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland einzutragen und die Angabe Ja anzukreuzen
W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i samego pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole takIn Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz sind das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
Ponadto w odniesieniu do kontyngentów ‧.‧ i ‧.‧ zapis tak w rubryce ‧ zaznacza się krzyżykiemFür die Kontingente ‧.‧ und ‧.‧ wird außerdem in Feld ‧ die Angabe Ja angekreuzt
Wpisują oni nazwę kraju pochodzenia w rubryce ‧ wniosku o przywóz i zaznaczają słowo tak krzyżykiemIn Feld ‧ des Lizenzantrags ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe ja anzukreuzen
W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie na przywóz i samego pozwolenia na przywóz podaje się kraj pochodzenia produktu oraz zaznacza się krzyżykiem pole takIn Feld ‧ des Einfuhrlizenzantrags und der Einfuhrlizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
Kraj pochodzenia wpisuje się w rubryce ‧ wniosków o pozwolenie i w pozwoleniach typu A, a słowo tak zaznacza się krzyżykiemIn Feld ‧ der Anträge auf A-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
Kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i pozwolenia, a słowo »tak« zaznaczyć krzyżykiemIn Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe ‚Ja‘ mit einem Kreuz zu versehen
Kraj pierwotnego pochodzenia i kraj pochodzenia są wykazywane w rubrykach ‧ i ‧ wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz samego pozwolenia na przywóz, a wpis TAK oznaczany jest krzyżykiemIn den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz sind das Herkunfts- und das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
Postawić krzyżyk w odpowiednim polu(-ach) i podać niezbędne dane szczegółoweDie bewilligte(n) Modalität(en) ist (sind) anzukreuzen und durch die zutreffenden zusätzlichen Angaben zu präzisieren
Kraj pochodzenia wpisuje się w pole ‧ we wnioskach o pozwolenie typu A i B, jak i we wszystkich pozwoleniach na przywóz oraz zaznacza się słowo tak poprzez postawienie krzyżykaIn Feld ‧ der Anträge auf A- und B-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
Dla grup związanych tym zobowiązaniem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo tak zaznaczyć krzyżykiemFür die von dieser Verpflichtung betroffenen Gruppen ist auf dem Lizenzantrag und der Lizenz in Feld ‧ das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja ist anzukreuzen
W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia wskazuje się kraj pochodzenia, zaś zapis »tak« zaznacza się krzyżykiem, z wyjątkiem grup ‧, ‧ iIn Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe ‚Ja‘ ist anzukreuzen, ausgenommen für die Gruppen ‧, ‧ und
Jeśli wybrałeś narzędzie edycyjne z paska narzędzi (np.: narzędzie dodawania klas), wskażnik myszki zamienia się w krzyżyk. Możesz teraz dodawać elementy do modelu, klikając na diagram. Pamiętaj, że elementy w & UML; muszą mieć unikalną nazwę. Jeśli w diagramie istnieje klasa o nazwie ClassA i używasz narzędzia do dodawania klas, nie możesz kolejnej klasy, wstawianej do innego diagramu, ponownie nazwać ClassA. Jeśli są to dwa różne elememty, musisz nadać im dwie różne nazwy. Jeśli dodajesz do diagramu tą samą klasę, nie twórz jej ponownie pod taką samą nazwą, ale przeciągnij ją z widoku drzewaHat man ein Bearbeitungswerkzeug aus der Werkzeugleiste ausgewählt, zum Beispiel um eine Klasse einzufügen, ändert sich der Mauszeiger in ein Kreuz. Man kann nun das Element in das Diagramm über einen einzelnen Klick mit der linken Maustaste im Diagramm einfügen. & UML; Elemente müssen immer eindeutige Namen haben. Gibt es zum Beispiel in einem Diagramm die Klasse KlasseA, dann kann man in einem anderen Diagramm keine neue Klasse mit dem gleichen Namen einfügen. Soll es sich bei den beiden Klassen um unterschiedliche Elemente handeln, dann müssen diese auch unterschiedliche Namen haben. Um das gleiche Element nochmals einzufügen, ist das Werkzeug Klasse einfügen nicht das richtige Hilfsmitteln. Man muss in solch einem Fall lediglich die gewünschte Klasse aus der Baumansicht in das Diagramm ziehen
W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i samego pozwolenia podaje się kraj lub obszar celny pochodzenia oraz krzyżykiem zaznacza się pole takIn Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland bzw. das Ursprungszollgebiet anzugeben und die Antwort ja anzukreuzen
w rubryce ‧ – wskazanie kraju pochodzenia i zapis tak zaznaczony krzyżykiemin Feld ‧ die Angabe des Ursprungslandes und die angekreuzte Angabe Ja
w rubryce ‧ wskazany jest zapis Egipt i zapis tak zaznaczony jest krzyżykiemin Feld ‧ ist das Wort Ägypten anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
w rubryce ‧ – wskazanie kraju pochodzenia i zapis tak zanaczony krzyżykiemin Feld ‧ die Angabe des Ursprungslandes und die angekreuzte Angabe Ja
Kraj pierwotnego pochodzenia i kraj pochodzenia są wykazywane w sekcjach ‧ i ‧ wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwolenia, a wpis TAK oznaczany jest krzyżykiemIn den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz sind das Herkunfts- und das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
w rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę takist im Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz das Ursprungsland einzutragen und die Angabe Ja anzukreuzen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1861440 zdań frazy grać w kółko i krzyżyk.Znalezione w 367,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.