Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tic Tac Toe spielen   

Przykładowe zdania z "grać w kółko i krzyżyk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak kółko i krzyżyk?
de Wie Tic- Tac- Toe?
pl Tak jak to narysowałeś na tablicy, z kółkami i krzyżykami
de Wir haben' s genauso gemacht, wie du' s auf die Tafel gemalt hast
pl Podaje się informację o oznaczaniu krzyżykami lub odbarwianiu sera niespełniającego warunków do otrzymania znaku towarowego Grana Padano (pkt ‧: ... lub będzie stanowić podstawę usunięcia oznaczeń o pochodzeniu odciśniętych w formach przez oznaczenie krzyżykami lub odbarwienie, jeśli produkt nie posiada cech określonych w pkt
de Erwähnt wird das Überschreiben oder Unkenntlichmachen bei Käse, der nicht die Markierung Grana Padano verdient (Artikel ‧: ... der aber führt dazu, dass die mit den Schablonen eingeprägten Ursprungszeichen gelöscht werden, indem sie überschrieben bzw. unkenntlich gemacht werden, sofern das Erzeugnis nicht die in Artikel ‧ geforderten Eigenschaften aufweist
pl w rubryce ‧ – wskazanie kraju pochodzenia i zapis tak zaznaczony krzyżykiem
de in Feld ‧ die Angabe des Ursprungslandes und die angekreuzte Angabe Ja
pl Postawić krzyżyk w odpowiednim polu(-ach) i podać niezbędne dane szczegółowe
de Die bewilligte(n) Modalität(en) ist (sind) anzukreuzen und durch die zutreffenden zusätzlichen Angaben zu präzisieren
pl w rubryce ‧ wskazany jest zapis Egipt i zapis tak zaznaczony jest krzyżykiem
de in Feld ‧ ist das Wort Ägypten anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia podaje się kraj pochodzenia oraz zaznacza krzyżykiem rubrykę tak
de In Feld ‧ des Einfuhrlizenzantrags und der Einfuhrlizenz ist das Ursprungsland anzugeben und die Auswahl ja anzukreuzen
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie na przywóz i samego pozwolenia na przywóz podaje się kraj pochodzenia produktu oraz zaznacza się krzyżykiem pole tak
de In Feld ‧ des Einfuhrlizenzantrags und der Einfuhrlizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl zaznaczyć w państwie trzecim, przed wprowadzeniem na terytorium Wspólnoty, krzyżykiem sporządzonym za pomocą ciekłego lub aktywnego węgla, na każdej zewnętrznej stronie każdego zamarzniętego bloku, w taki sposób, aby znak pokrywał przynajmniej ‧ % przekątnej długości strony zamarzniętego bloku i był szeroki na co najmniej ‧ cm
de im Drittland vor dem Eingang in die Gemeinschaft mit einem Kreuz aus verfluessigter Aktivkohle auf jeder Außenseite jedes Eisblocks in der Weise gekennzeichnet werden, dass mindestens ‧ % der Diagonale der Seite des Eisblocks abgedeckt sind und das Kreuz mindestens ‧ cm breit ist
pl W rubryce ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia wskazuje się kraj pochodzenia, zaś zapis »tak« zaznacza się krzyżykiem, z wyjątkiem grup ‧, ‧ i
de In Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe ‚Ja‘ ist anzukreuzen, ausgenommen für die Gruppen ‧, ‧ und
pl Kraj pochodzenia wpisuje się w pole ‧ we wnioskach o pozwolenie typu A i B, jak i we wszystkich pozwoleniach na przywóz oraz zaznacza się słowo tak poprzez postawienie krzyżyka
de In Feld ‧ der Anträge auf A- und B-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Ponadto w odniesieniu do kontyngentów ‧.‧ i ‧.‧ zapis tak w rubryce ‧ zaznacza się krzyżykiem
de Für die Kontingente ‧.‧ und ‧.‧ wird außerdem in Feld ‧ die Angabe Ja angekreuzt
pl W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG w specjalnej kolumnie dla żywych zwierząt z rodziny koniowatych, krzyżyk (x) w wierszu odnoszącym się do Bośni i Hercegowiny zastępuje się znakiem zero
de In Teil ‧ des Anhangs der Entscheidung ‧/EWG wird in der Spalte
pl na światłach głównych wyposażonych w żarówki i spełniających wymagania załącznika ‧ do niniejszego regulaminu wyłącznie przy zasilaniu napięciem ‧ V lub ‧ V, symbol składający się z liczby ‧ przekreślonej ukośnym krzyżykiem (x) umieszcza się w pobliżu oprawki żarówki
de Bei Scheinwerfern mit Glühlampen, die den Vorschriften des Anhangs ‧ dieser Regelung nur entsprechen, wenn sie mit einer Spannung von ‧ V oder ‧ V gespeist werden, ist in der Nähe der Glühlampenfassung ein Zeichen anzubringen, das aus der Zahl ‧ besteht, die durch ein schräges Kreuz (x) durchgekreuzt wird
pl Dla grup związanych tym obowiązkiem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo tak zaznaczyć krzyżykiem
de Für die von dieser Verpflichtung betroffenen Gruppen ist in Feld ‧ des Lizenzantrags und der Lizenz das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Kraj pochodzenia wpisuje się w rubryce ‧ wniosków o pozwolenie i w pozwoleniach typu A, a słowo tak zaznacza się krzyżykiem
de In Feld ‧ der Anträge auf A-Lizenzen und der Lizenzen selbst ist das Ursprungsland anzugeben, und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl w rubryce ‧ i ‧ – zapis Egipt i zapis tak zaznaczony krzyżykiem
de in den Feldern ‧ und ‧ die Angabe Ägypten und die angekreuzte Angabe Ja
pl Kursor zmieni się na krzyżyk. Możesz teraz narysować kursorem nowe pole tekstowe. Zacznij od umieszczenia kursora w jednym rogu. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Przeciągnij mysz po przekątnej. Pojawi się ramka prezętująca Twoje nowe pole tekstowe. Po uzyskaniu sensownego rozmiaru puść lewy przycisk myszy
de Der Zeiger hat nun die Form eines Fadenkreuzes. Mit diesem Zeiger kann ein weiterer Textrahmen gezeichnet werden. Beginnen Sie damit den Zeiger an einer Ecke zu platzieren. Klicken und halten Sie nun die linke Maustaste. Bewegen Sie nun die Maus diagonal. Es wird ein Umriss erscheinen der Ihren neuen Textrahmen repräsentiert. Wenn Ihr neuer Textrahmen die gewünschte Größe hat, lassen Sie die linke Maustaste los
pl Jeżeli teleskop został ustawiony i ostatnim ustawieniem była np. gwiazda Wega, wtedy krzyżyk wycelowany będzie w tą gwiazdę. Jeżeli krzyżyk nie był ustawiony na żadną gwiazdę, można kliknąć prawym-przyciskiem myszy na Wedze na mapie nieba i wybrać opcję Sync z menu teleskopu. Teleskop zostanie zsynchronizowany do współrzędnych Wegi, i celownik (krzyżyk) znajdzie się blisko Wegi
de Falls Sie Ihr Teleskop ausgerichtet haben und der letzte Ausrichtungsstern zum Beispiel die Wega war, dann sollte das Fadenkreuz auf der Wega zentriert sein. Falls es vom Ziel abweichen sollte, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Wega in der Himmelskarte klicken und Sync (Synchronisieren) aus dem Teleskopmenü wählen. Die Aktion weist das das Teleskop an, seine internen Koordinaten auf die von der Wega zu setzen und das Fadenkreuz des Teleskop sollte dann auf der Wega zentriert sein
pl Kraj pierwotnego pochodzenia i kraj pochodzenia są wykazywane w sekcjach ‧ i ‧ wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwolenia, a wpis TAK oznaczany jest krzyżykiem
de In den Feldern ‧ und ‧ des Lizenzantrags und der Einfuhrlizenz sind das Herkunfts- und das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja anzukreuzen
pl Dla grup związanych tym zobowiązaniem kraj pochodzenia należy wpisać w rubryce ‧ wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia, a słowo tak zaznaczyć krzyżykiem
de Für die von dieser Verpflichtung betroffenen Gruppen ist auf dem Lizenzantrag und der Lizenz in Feld ‧ das Ursprungsland anzugeben und die Angabe Ja ist anzukreuzen
pl w rubryce ‧: kraj lub kraje pochodzenia, które muszą być wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, słowo tak należy zaznaczyć krzyżykiem
de in Feld ‧: das Ursprungsland bzw. die Ursprungsländer gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, wobei das Wort ja angekreuzt ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1861440 zdań frazy grać w kółko i krzyżyk.Znalezione w 714,16 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.