Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Winterferien   
    (  f)

Przykładowe zdania z "ferie zimowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A pragnę tylko cichych i spokojnych ferii świątecznych
de Ich möchte einfach nur schöne, ruhige Feiertage haben
pl Jesteś pewien, że w ten sposób chcesz spędzić swoje ferie
de Willst du die Feiertage wirklich so verbringen?
pl Częściowo dzięki naciskom ze strony Unii Europejskiej, Rady Europy oraz niektórych ministrów spraw zagranicznych, w tym holenderskiego ministra Verhagena, dekret ten został tymczasowo zawieszony w okresie pomiędzy 20 grudnia a 20 stycznia, przez co ostatecznie umożliwiono wielu dzieciom wyjazd na ferie. Nie przyjęto jednak żadnych zapisów dotyczących okresu po 20 stycznia.
de Teilweise unter dem Druck der Europäischen Union, des Europarates und verschiedener Außenminister, einschließlich unseres niederländischen Ministers Verhagen, wurde diese Verordnung für die Dauer vom 20. Dezember bis zum 20. Januar aufgehoben, so dass überhaupt einige Kinder Urlaub bei uns machen konnten, doch für die Zeit nach dem 20. Januar wurden keine Vorkehrungen getroffen.
pl Pracodawcy, zapewniając możliwość wzięcia urlopu na okres ferii szkolnych czy choroby dzieci, mogą przyczynić się do łatwiejszego i lepszego godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
de Indem der Arbeitgeber eine Freistellung in den Schulferien bzw. bei Krankheit der Kinder gewährt, kann er zur leichteren und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen
pl Zróżnicowanie terminów wakacji/ferii mogłoby przyczynić się do przedłużenia okresu działalności, przez co można by osiągnąć poprawę wykorzystania potencjału infrastruktury turystycznej
de Eine Entzerrung der Ferienordnungen könnte einen positiven Beitrag zur Verlängerung der Saison leisten, wodurch eine Verbesserung der Kapazitätsauslastung der touristischen Infrastruktur erreicht werden könnte
pl Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu wakacji, ferii szkolnych i świąt
de Die angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
pl Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wakacji, ferii szkolnych i świąt
de Die angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
pl w zimowym sezonie lotniczym IATA: ‧ miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezonie
de während der IATA-Winterflugplanperiode: ‧ Sitze in den Hauptverkehrszeiten
pl Spoglądanie tylko w stronę Rosji (Rosja, Rosja, Rosja) czy czekanie na nową wojnę zimową prowadzi donikąd.
de Einfach in Richtung Russland (Russland, Russland, Russland) zu schauen oder auf einen neuen Winterkrieg zu warten, wird zu nichts führen.
pl Jedną z cech charakterystycznych tego regionu stanowią mgły występujące w okresie zimowym
de Eine der Besonderheiten des Gebiets ist der Nebel im Winter
pl Obok letnich i zimowych dokładnych wartości zdolności przesyłowych, oszacowania co do zdolności przesyłowej dla każdego dnia publikowane są przez operatorów działających między systemami przesyłowymi (TSOs) w kilku odstępach czasu przed dniem transportu
de Über die Winter-und Sommerwerte für die verfügbare Übertragungskapazität hinaus veröffentlichen die Übertragungsnetzbetreiber die für jeden Tag verfügbare Übertragungskapazität zu verschiedenen Zeitpunkten vor dem Übertragungstag
pl mając na uwadze ostrzeżenia ONZ o możliwym powszechnym braku wystarczającej liczby środków, takich jak zimowe namioty, aby sprostać potrzebom ofiar klęski na taką skalę
de in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen gewarnt haben, dass möglicherweise weltweit nicht genügend Mittel wie winterfeste Zelte verfügbar sind, um mit einer Katastrophe dieses Ausmaßes fertig zu werden
pl Zostawiliśmy za sobą zimowe morza i pod gorącym słońcem... płynęliśmy na południe
de Wir kehrten dem Winter den Rücken und setzten Kurs Richtung Süden
pl Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na to, że nie zawarto w kompromisie z Radą szczegółowej specyfikacji parametrów trakcyjnych opon zimowych w zakresie zapoczątkowania ruchu pojazdów i utrzymania pojazdów w ruchu.
de Weiterhin möchte ich festhalten, dass eine genaue Klassifizierung der Anforderungen hinsichtlich der Fahr- und Traktionseigenschaften für Winterreifen im Kompromiss mit dem Rat keinen Niederschlag gefunden hat.
pl To właśnie warunki klimatyczne panujące w Ligurii, które charakteryzuje intensywne nasłonecznienie nawet w sezonie zimowym, temperatury rzadko spadające poniżej ‧ °C i nieustanne oddziaływanie umiarkowanego powietrza znad morza, w szczególnym połączeniu z parametrami chemiczno-fizycznymi gleby, umiejętnościami technicznymi i tradycjami rolników, sprawiają, że powstaje produkt końcowy wyróżniający się aromatem, którego nie odnajdujemy w takim samym natężeniu w bazylii uprawianej na innych obszarach
de Die klimatischen Gegebenheiten Liguriens, die durch großzügiges Sonnenlicht auch im Winter, nur selten unter ‧ °C absinkende Temperaturen und eine ständige gemäßigte Meeresbrise gekennzeichnet sind, vereinigen sich gerade hier in ganz ausgeprägter Weise mit den chemischen und physikalischen Merkmalen des Bodens sowie mit dem technischen Können und der gewachsenen Tradition der Landwirte, so dass das Enderzeugnis sich durch Aromen auszeichnet, die in eben diesem Verhältnis und dieser Dosierung bei in anderen Gebieten erzeugtem Basilikum nicht zu finden sind
pl Dwa loty w obie strony z Tingwall w poniedziałki, środy i piątki (rozkład obowiązujący w sezonie zimowym
de Von Tingwall zwei Hin- und Rückflüge montags, mittwochs und freitags (Winterflugdienst
pl Produkcja sera Banon pozwalała więc na zaspokojenie potrzeb żywieniowych na cały rok, w szczególności na przetrwanie trudnego okresu zimowego, podczas którego kozy były osłabione
de Der so hergestellte Banon stand damit bereits früher während des ganzen Jahres als Nahrungsmittel zur Verfügung, insbesondere während der Winterperiode, in der die Ziegen keine Milch geben
pl Na North Ronaldsday: trzy loty w obie strony w czasie obowiązywania letniego rozkładu lotów i dwa loty w obie strony w czasie obowiązywania zimowego rozkładu lotów w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele oraz dwa loty w obie strony we wtorki przez cały rok
de nach North Ronaldsay drei Hin- und Rückflüge während der Sommerflugplanperiode und zwei Hin- und Rückflüge während der Winterflugplanperiode montags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags; zwei Hin- und Rückflüge dienstags ganzjährig
pl w czasie sezonu zimowego IATA- co najmniej jeden lot dziennie tam i z powrotem, którego rozkład powinien umożliwiać spędzenie od ‧ do ‧ godzin w Marsylii od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w zależności od godzin otwarcia portu lotniczego w Calvi
de während der IATA-Winterflugplanperiode ist mindestens ein Hin- und Rückflug täglich durchzuführen, und zwar montags bis freitags, außer an Feiertagen, mit einem Aufenthalt von mindestens sieben bis zehn Stunden in Marseille, entsprechend den Betriebszeiten des Flughafens Calvi
pl Przydziały czasu na start lub lądowanie przydzielone przewoźnikowi lotniczemu przed dniem ‧ stycznia na następny sezon letni lub przed dniem ‧ sierpnia na następny sezon zimowy, ale które zwrócono koordynatorowi w celu ponownego przydzielenia przed tymi datami, nie są uwzględniane do celów obliczeniowych
de Die einem Luftfahrtunternehmen vor dem ‧. Januar für die folgende Sommersaison oder vor dem ‧. August für die folgende Wintersaison zugewiesenen Zeitnischen, die zwecks Neuzuweisung vor diesen Terminen an den Koordinator zurückgegeben werden, werden bei der Nutzungsberechnung nicht berücksichtigt
pl W pierwszej fazie stosowania rozkładu lotów termin, o którym mowa powyżej, jest skrócony do ‧ dni przed rozpoczęciem zimowego sezonu lotów w ‧ r
de Für die erste Anwendung wird diese Frist auf ‧ Tage vor Beginn der Winterflugplanperiode ‧ reduziert
pl sprawdzić w roboczej eksploatacji w Europie Północnej przez jeden cały sezon zimowy
de müssen sich beim Einsatz in Nordeuropa während einer vollständigen Winterperiode bewähren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 340 zdań frazy ferie zimowe.Znalezione w 1,118 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.