Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Winterferien   
    (  f)

Przykładowe zdania z "ferie zimowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wakacji, ferii szkolnych i świąt
de Die angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
pl Jesteś pewien, że w ten sposób chcesz spędzić swoje ferie
de Willst du die Feiertage wirklich so verbringen?
pl Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu wakacji, ferii szkolnych i świąt
de Die angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
pl Zróżnicowanie terminów wakacji/ferii mogłoby przyczynić się do przedłużenia okresu działalności, przez co można by osiągnąć poprawę wykorzystania potencjału infrastruktury turystycznej
de Eine Entzerrung der Ferienordnungen könnte einen positiven Beitrag zur Verlängerung der Saison leisten, wodurch eine Verbesserung der Kapazitätsauslastung der touristischen Infrastruktur erreicht werden könnte
pl A pragnę tylko cichych i spokojnych ferii świątecznych
de Ich möchte einfach nur schöne, ruhige Feiertage haben
pl Pracodawcy, zapewniając możliwość wzięcia urlopu na okres ferii szkolnych czy choroby dzieci, mogą przyczynić się do łatwiejszego i lepszego godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
de Indem der Arbeitgeber eine Freistellung in den Schulferien bzw. bei Krankheit der Kinder gewährt, kann er zur leichteren und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen
pl Częściowo dzięki naciskom ze strony Unii Europejskiej, Rady Europy oraz niektórych ministrów spraw zagranicznych, w tym holenderskiego ministra Verhagena, dekret ten został tymczasowo zawieszony w okresie pomiędzy 20 grudnia a 20 stycznia, przez co ostatecznie umożliwiono wielu dzieciom wyjazd na ferie. Nie przyjęto jednak żadnych zapisów dotyczących okresu po 20 stycznia.
de Teilweise unter dem Druck der Europäischen Union, des Europarates und verschiedener Außenminister, einschließlich unseres niederländischen Ministers Verhagen, wurde diese Verordnung für die Dauer vom 20. Dezember bis zum 20. Januar aufgehoben, so dass überhaupt einige Kinder Urlaub bei uns machen konnten, doch für die Zeit nach dem 20. Januar wurden keine Vorkehrungen getroffen.
pl Cztery loty tygodniowo w obie strony oraz ogółem ‧ miejsc tygodniowo w każdą stronę podczas całego sezonu zimowego
de Vier Hin- und Rückflüge pro Woche mit insgesamt ‧ Sitzplätzen pro Woche und Strecke in der Winterflugplanperiode
pl letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski
de die durch das Internationale Olympische Komitee ausgerichteten Olympischen Sommer- und Winterspiele
pl Od grudnia do około kwietnia (wyższa produkcja mleka po odsadzeniu noworodków) zwierzęta żywią się lokalną dziką roślinnością (trawy i krzewy, w większości aromatyczne i rodzime), która jest bujniejsza w czasie zimowych i wiosennych opadów deszczu (szałwia (Salvia fruticosa i Salvia pomifera), posłonek (czystek szary – Cistus creticus), wrzos (Erica manipuliflora), żeleźniak (Phlomis lanata), Calycotome villosa, dąb skalny (Quercus coccifera) i inne
de Von Dezember bis April (höchste Milcherzeugung nach dem Absetzen der Jungtiere) ernähren sich die Tiere von den Wildpflanzen vor Ort (Gräser und Sträucher, die vielfach aromatisch und endemisch sind und mit den Niederschlägen im Winter und Frühling weiterwachsen (Salbei (Salvia fruticosa und Salvia pomifera), Kretische Zistrose (Cistus creticus), Erika (Erica manipuliflora), Wolliges Brandkraut (Phlomis lanata), Stacheligelginster (Calycotome villosa), Kermes-Eiche (Quercus coccifera) etc
pl Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy szczególne wprowadzające tymczasowe odstępstwa od niektórych przepisów dorobku Schengen, dotyczących procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz oraz jednolitego wzoru wizy dla członków rodziny olimpijskiej, na okres trwania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w ‧ r
de Mit dieser Verordnung wird für die Mitglieder der olympischen Familie für die Dauer der Olympischen und Paralympischen Winterspiele ‧ eine befristete Sonderregelung zu bestimmten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über die Verfahren zur Beantragung und Erteilung von Visa sowie über die einheitliche Visagestaltung eingeführt
pl Zimowe dodatki paszowe w dawce opierają się na paszach konserwowanych, ziarnach zbóż (kukurydza, jęczmień, pszenżyto, owies ..., słomie i mieszankach paszowych
de Die Futterration wird im Winter durch eingelagertes Grünfutter, Getreidekörner (Mais, Gerste, Triticale, Hafer usw.), Stroh und Mischfutter ergänzt
pl Wysokie ceny pasz, niska cena początkowa mleka na poziomie gospodarstwa, brak środków na paszę dla zwierząt w czasie zimowych miesięcy i brak ukierunkowanej polityki rządowej dotyczącej hodowli zwierząt stanowią czynniki, które mogą prowadzić do likwidacji żywego inwentarza i bankructwa wielu bułgarskich rolników.
de Hohe Futtermittelpreise, niedrige Einkaufspreise für Milch ab Hof und fehlende Mittel für die Fütterung der Tiere in den Wintermonaten sowie der Mangel an einer zielgerichteten Regierungspolitik für die Viehzucht sind Faktoren, die zu einer Liquidierung des Tierbestands und zum Bankrott vieler bulgarischer Landwirte führen könnten.
pl Światło jest bardzo ważnym czynnikiem klimatycznym kształtującym cechy jakościowe Carciofo Spinoso di Sardegna, a intensywność nasłonecznienia, w szczególności w okresie zimowym, wpływa również na wytwarzanie substancji zapasowych, takich jak węglowodany, które wpływają na smak produktu i sprawiają, że karczochy te szczególnie nadają się do spożywania w stanie świeżym
de Ein besonders wichtiger klimatischer Faktor ist das Licht; insbesondere der intensive Lichteinfall auch in den Wintermonaten befördert die Bildung von Reservestoffen wie Kohlenhydraten, die für den Geschmack des Erzeugnisses sorgen und auch dafür, dass sich diese Artischocke besonders gut für den Rohverzehr eignet
pl Kaczka edredonowa jest zasadniczo w Voordelcie gościem zimowym, natomiast mniejsze grupy występują tam również w okresie całego lata
de Die Eiderente ist im Voordelta vor allem ein Wintergast, aber es finden sich hier auch kleinere Gruppen im Sommer
pl Opady występują głównie w okresie jesienno-zimowym, niemniej również latem pojawiają się deszcze, które uniemożliwiają powstanie suszy w lipcu i sierpniu
de Obwohl sich die Niederschläge hauptsächlich auf die Herbst- und Wintersaison konzentrieren, fällt auch Sommerregen, der Dürre im Juli und August verhindert
pl Przycinanie zimowe, przecinanie, nawożenie, zapylanie, przycinanie letnie, letnie nawadnianie, walka z wiosennymi przymrozkami i ręczny zbiór są częścią know-how nabytego przez producentów Kiwi de l'Adour
de Winterschnitt, Ausdünnung, Düngung, Bestäubung, Sommerschnitt, Bewässerung während der Sommerzeit, Bekämpfung der Frühjahrsfrostphasen und das Abpflücken von Hand gehören zu den Kenntnissen und Fertigkeiten der Erzeuger der Kiwi de l'Adour
pl W krajach, w których występuje klimat z porą zimową, czasami do odladzania stosuje się sól
de In Laendern mit winterlichem Klima wird zuweilen Streusalz verwendet
pl W przypadku opon zimowych, opony o podwyższonym wskaźniku nośności i opony wzmocnione lub w przypadku jakiegokolwiek połączenia tych klasyfikacji powyższe wartości graniczne podwyższone są o ‧ dB(A
de Bei M + S-Reifen, Extra-Load-Reifen oder verstärkten Reifen, oder einer Kombination dieser Reifen, erhöhen sich die genannten Grenzwerte um ‧ dB(A
pl W pierwszej fazie stosowania rozkładu lotów termin, o którym mowa powyżej, jest skrócony do ‧ dni przed rozpoczęciem zimowego sezonu lotów w ‧ r
de Für die erste Anwendung wird diese Frist auf ‧ Tage vor Beginn der Winterflugplanperiode ‧ reduziert
pl Nawigacja poprzez zimowy teren spoczynkowy trasą wiodącą przez wyznaczony korytarz wodny, z zastrzeżeniem maksymalnej prędkości ‧ węzłów (‧ km/godz
de die Schifffahrt durch das Winterruhegebiet auf dem markierten Korridor unter Beachtung einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von ‧ Knoten (‧ km/h
pl na piśmie. - Panie przewodniczący! Agresja Rosji przeciwko Gruzji sprowokowała światową opinię publiczną do zakwestionowania decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o przyznaniu rosyjskiemu miastu Soczi prawa organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku.
de schriftlich. - (EN) Herr Präsident! Die Aggression Russlands gegen Georgien veranlasst die Weltöffentlichkeit, die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, die Olympischen Winterspiele 2014 an das russische Sotschi zu vergeben, in Frage zu stellen.
pl letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie
de Olympische Sommer- oder Winterspiele
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 340 zdań frazy ferie zimowe.Znalezione w 0,523 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.