wymowa: IPA: ḍʒvji /d.ʐvi/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tür   
  (Noun  f)
   
  ruchome zakrycie otworu w ścianie umożliwiającego przejście; sam taki otwór
 • Türe   
  (Noun  f)
 • Türen   
  (Noun  p)
 • Pforte   
 • Tor   
  (noun   )
 • -e   
   
  Tür =
 • Falltür     
 • Tupfer   
 • tuer   
 • tür   

Pozostałe znaczenia:

 
zakrycie na podobieństwo drzwi każdego otworu, przez który można wejść lub coś wkładać
 
zakrycie każdego otworu na podobieństwo drzwi

Picture dictionary

Pforte, Tür
Pforte, Tür
Tür
Tür

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (19)

drzwi balkonowe
Balkontür
drzwi kuchenne
Hintertür
Drzwi percepcji
Die Pforten der Wahrnehmung
drzwi piwniczne
Kellertür
drzwi rozsuwane
Schiebetür
drzwi skrzypią
Tür knarrt
drzwi wejściowe
Eingangstür; Abschlußtür
dzwonek do drzwi
Türklingeln; Türklingel; Klingel
oszklone drzwi
verglaste Tür
pi razy drzwi
Pi mal Schnauze; Pi mal Daumen
przy drzwiach zamkniętych
hinter verschlossenen Türen
wyłamywać otwarte drzwi
offene Türen einrennen
Za drzwiami sypialni
In the Bedroom
za zamkniętymi drzwiami
hinter verschlossenen Türen; unter Ausschluss der Öffentlichkeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drzwi", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ochrony pasażerów pojazdu, w tym do wyposażenia wnętrza, zagłówków, pasów bezpieczeństwa, mocowań ISOfix lub wbudowanych urządzeń przytrzymujących dla dzieci, a także do drzwi pojazdu
de den Schutz der Fahrzeuginsassen, einschließlich Innenausstattung, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, ISOFIX-Verankerungen oder eingebaute Kinder-Rückhaltevorrichtungen und Fahrzeugtüren
pl Już dobrze, otworzył drzwi, przestań dzwonić!
de Er hat aufgemacht, du kannst die Klingel loslassen!
pl Jednakże siedzenie składane przeznaczone dla załogi może utrudniać dojście do drzwi głównych, jeżeli znajduje się w położeniu użytkowym, pod warunkiem że
de Ein für das Begleitpersonal bestimmter Klappsitz darf jedoch in Benutzungsstellung den Zugang zu einer Betriebstür versperren, sofern
pl W każdym samolocie wyposażonym w drzwi wejściowe do kabiny załogi lotniczej, zgodnie z lit. b
de In allen Flugzeugen, die mit der in Buchstabe b beschriebenen Tür ausgestattet sind
pl Wszystkie mają swoje własne drzwi wejściowe, własne kryteria - nazywajmy to, jak chcemy.
de Alle haben einen eigenen Zugang, eigene Kriterien, was auch immer.
pl Otwórz drzwi!
de Mach die Tür auf!
pl Żadne z drzwi nie mogą się otworzyć w trakcie badań, nie jest jednak niezbędne, by drzwi otwierały się po badaniu
de Während der Prüfung darf sich keine der Türen öffnen; nach den Prüfungen brauchen sich die Türen aber nicht öffnen zu lassen
pl Jakie drzwi?
de Welcher Eingang?
pl Wprowadzono nowe obowiązkowe standardy, zwłaszcza odnośnie do wzmocnienia i zamknięcia drzwi do kabiny pilotów oraz transportu lotniczego towarów
de Es wurden neue Normen zur Auflage gemacht, beispielsweise bezüglich der Verstärkung und Verriegelung der Cockpittüren sowie des Luftfrachttransports
pl Drzwi podwójne oznaczają zespół dwojga drzwi, w którym przednie drzwi lub skrzydło drzwiowe otwierają się jako pierwsze i są one połączone z tylnymi drzwiami lub drzwiami na zasuwę, które otwierają się jako drugie
de Doppeltür ein System, das aus zwei Türen besteht, von denen die vordere oder Flügeltür zuerst geöffnet wird und mit der hinteren oder verriegelbaren Tür verbunden ist, die danach geöffnet wird
pl Może ktoś podejdzie do drzwi
de Vielleicht kommt jemand an die Tür
pl Jeśli drzwi nie zapewniają bezpośredniego dostępu z zewnątrz, każda kabina maszynisty musi zostać wyposażona w odpowiednie środki ewakuacji lub przynajmniej jedno z bocznych okien musi mieć wymiary wystarczające do uwolnienia uwięzionych osób po zdjęciu lub zbiciu szyby
de Falls die Türen nicht direkt nach außen führen, muss jeder Führerstand einen geeigneten Fluchtweg aufweisen oder es muss mindestens eines der Seitenfenster ausreichend groß sein, um eingeschlossene Personen nach Entfernen oder Zerschlagen der Glasscheibe zu befreien
pl Nie ma też żadnych drzwi wzdłuż jakiejkolwiek konstrukcyjnej drogi ewakuacyjnej, które wymagałyby kluczy do ich otwarcia, podczas poruszania się w kierunku ewakuacji
de Ferner darf es an den ausgewiesenen Fluchtwegen keine Türen geben, die bei Fortbewegung in Fluchtrichtung nur mit einem Schlüssel aufgeschlossen werden können
pl A.C.A.M.S oznacza system kontroli dostępu i monitorowania zagrożeń (Access Control and Alarm Monitoring System), który elektronicznie kontroluje dostęp do drzwi, bram i pozostałych punktów bezpośrednio lub pośrednio prowadzących do stref zastrzeżonych lotniska, przekazujący sygnał alarmowy odpowiednim organom w przypadku wykrycia nieupoważnionego dostępu do takiej strefy
de A.C.A.M.S: ein Zugangskontroll- und Alarmüberwachungssystem (Access Control and Alarm Monitoring System), das den Zugang zu Türen, Flugsteigen und anderen Zugangspunkten, die direkt oder indirekt zu Sicherheitsbereichen führen, elektronisch überwacht und die zuständigen Stellen alarmiert, wenn ein nicht autorisierter Zugang erfolgt
pl drzwi z tworzywa odpornego na uszkodzenia; drzwi drewniane powinny być z obu stron pokryte gładką i nieprzepuszczalną warstwą
de Türen aus verschleiß-und korrosionsbeständigem Material; Holztüren müssen beidseitig eine glatte, undurchlässige Verkleidung aufweisen
pl Drzwi na strych
de Die Klappe zum Boden
pl Posiedzenia komitetu specjalnego odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że postanowiono inaczej
de Sofern nichts anderes beschlossen wird, sind die Sitzungen der Sonderausschüsse nicht öffentlich
pl Pojawia się zatem pytanie, czy mielibyśmy prawo na przykład do organizowania takiego posiedzenia przy drzwiach zamkniętych na prośbę większości członków grupy, gdyż, jak dobrze wiemy z naszych posiedzeń, jest wiele delikatnych spraw, które należy najpierw wyjaśnić we własnym gronie przed ich podaniem do wiadomości publicznej.
de Die Frage ist, ob dann das Recht eingeräumt wird, dass z. B. eine solche Sitzung auf Wunsch der Mehrheit der Fraktionsmitglieder in Klausur abgehalten wird, weil es sicherlich sensible Themen gibt - das wissen wir alle aus eigenen Sitzungen -, die man erst einmal untereinander klären muss, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht.
pl Przyjechałeś w niewłaściwych drzwi
de Ihr seid hier falsch
pl Kiedy ci powiem, otworzysz drzwi, chyba ze chcesz, bym rozwalil ci leb
de Wenn ich' s dir sage, öffnest du diese Tür, sonst blase ich dir das Hirn raus
pl Spojrzał na mnie i wybiegł drzwiami dla personelu
de Meine Hauptsorge galt dem Mädchen, also rief ich den Notarzt
pl Z duszą na ramieniu otworzyła drzwi.
de Mit klopfendem Herzen öffnete sie die Tür.
pl Wzajemne zaufanie polega na utrzymywaniu otwartych drzwi naszych krajów i będzie korzystne oraz doprowadzi do współpracy, a nade wszystko do przyjemniejszych relacji między naszymi krajami.
de Gegenseitiges Vertrauen bedeutet auch, die Türen zu unseren Ländern offen zu halten, da wir davon profitieren und dies zu einer Zusammenarbeit und vor allem zu besseren Beziehungen zwischen unseren Ländern führen wird.
pl Mińsk dobija się do drzwi MFW, Moskwy, a nawet Waszyngtonu, prosząc o miliardowe kredyty.
de Minsk hat beim IWF, in Moskau und sogar Washington angeklopft und um Kredite in Milliardenhöhe gebeten.
pl Ty bierzesz Jeana- Louisa z sobą i ryglujesz drzwi od środka
de Nimm du Jean- Louis mit und erriegle die Tür on innen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2483 zdań frazy drzwi.Znalezione w 1,2 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.