wymowa: IPA: ḍʒvji /d.ʐvi/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tür   
  (Noun  f)
   
  ruchome zakrycie otworu w ścianie umożliwiającego przejście; sam taki otwór
 • Pforte   
 • Türe   
  (Noun  f)
 • Türen   
  (Noun  p)
 • Falltür     
 • Tor   
  (noun   )
 • Tupfer   
 • tuer   
 • tür   

Pozostałe znaczenia:

 
zakrycie na podobieństwo drzwi każdego otworu, przez który można wejść lub coś wkładać
 
zakrycie każdego otworu na podobieństwo drzwi

Picture dictionary

Pforte, Tür
Pforte, Tür
Tür
Tür

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (15)

drzwi balkonowe
Balkontür
Drzwi percepcji
Die Pforten der Wahrnehmung
drzwi rozsuwane
Schiebetür
drzwi skrzypią
Tür knarrt
drzwi wejściowe
Eingangstür; Abschlußtür
dzwonek do drzwi
Türklingeln
oszklone drzwi
verglaste Tür
pi razy drzwi
Pi mal Schnauze; Pi mal Daumen
przy drzwiach zamkniętych
hinter verschlossenen Türen
za zamkniętymi drzwiami
hinter verschlossenen Türen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drzwi", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Otwórz drzwi
de Mach die Tür auf
pl Wrňcilismy, a drzwi byly zamkniete
de Wir sind zurückgekommen, aber alle Türen waren verschlossen
pl Zostaw otwarte drzwi.
de Lass die Tür offen.
pl Brak, bardzo zły stan lub uszkodzenie urządzeń zamykających, urządzeń zamykających luk i drzwi wodoszczelnych
de Fehlen, schwere Beschädigung oder Mängel der Verschlusseinrichtungen, der Lukenverschlüsse und der wasserdichten Türen
pl Robbie, drzwi
de Robbie, lass mich raus
pl Szanowni państwo! Podejmując decyzję, o której wspomniałem, Unia Europejska otworzyła drzwi nie tylko Serbii, ale także Kosowu.
de Meine Damen und Herren, mit der von mir erwähnten Entscheidung hat die Europäische Union ihre Türen und Tore nicht nur für Serbien, sondern auch für das Kosovo geöffnet.
pl Spytaj się, co to za dekoracja na domu i na drzwiach?Co ona oznacza?
de Diese Verzierungen an den Türen, was bedeuten die?
pl Sklep jest za drzwiami po lewej stronie
de Das Geschäft ist draußen vor der Tür und links
pl Pojazdy posiadające siedzenie specjalne muszą mieć oznakowanie w postaci symboli graficznych zgodnie z załącznikiem ‧, rysunek ‧B, widoczne z zewnątrz, zarówno z przodu po prawej/lewej stronie pojazdu jak i w pobliżu odnośnych drzwi głównych
de Fahrzeuge mit einem Behindertensitz müssen sowohl vorne an der Beifahrerseite als auch neben den entsprechenden Betriebstüren ein von außen sichtbares Piktogramm gemäß Anhang ‧ Abbildung ‧B tragen
pl W Europie podjęcie takiej decyzji pozostawiamy 27 premierom. Spotykają się oni za zamkniętymi drzwiami i wybierają polityka z przeszłości: polityka, jak na przykład Tony'ego Blaira, który w swoim kraju nie może zostać wybrany na następną kadencję, albo byłego kanclerza Austrii, który w Austrii został odsunięty od władzy w drodze głosowania, a dla kanclerz Merkel, premiera Browna i prezydenta Sarkozy'ego - trzech liderów europejskich, którzy dla nas wszystkich wybiorą prezydenta - może okazać się on kandydatem kompromisowym.
de In Europa überlassen wir es 27 Ministerpräsidenten, sich hinter verschlossenen Türen zu treffen und einen Politiker aus vergangenen Tagen zu bestimmen: Einen Politiker wie Tony Blair, der sich in seinem eigenen Land nicht mehr zur Wahl stellen kann, oder den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, der in Österreich abgewählt wurde und ein Kompromisskandidat für Bundeskanzlerin Merkel, Premierminister Brown und Präsident Sarkozy sein könnte - die drei europäischen Staats- und Regierungsoberhäupter, die unser aller Präsident wählen werden.
pl Mówię o "lenistwie”, ponieważ można udowodnić, że większość ministrów - czyli tych, którzy za zamkniętymi drzwiami podejmują rzeczywiście ważne decyzje dla Europy - często nie jest nawet obecna, a pracownicy służby cywilnej podejmują decyzje dotyczące wyjątkowo ważnych kwestii o charakterze podstawowym.
de Faul deshalb, weil es nachweisbar ist, dass der Großteil der Minister - diejenigen also, die die wirklich wichtigen Entscheidungen für Europa hinter geschlossenen Türen treffen - oft gar nicht anwesend sind, und bei wesentlichsten Fragen Beamte entscheiden.
pl Skrajnia otwierających się na zewnątrz drzwi będących w położeniu otwarcia w wagonach osobowych i jednostkach trakcyjnych podana jest w załączniku D
de Die Begrenzungslinie der nach außen öffnenden Einstiegstüren von Reisezugwagen und Triebzügen in der geöffneten Stellung ist in Anhang D‧ vorgegeben
pl Drzwi bezpieczeństwa muszą być wyposażone w system otwierania i zamykania gwarantujący bezpieczeństwo pasażerów
de Die Schließ-und Öffnungsvorrichtung der Einstiegstüren muss die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten
pl Znaki te powinny być umieszczone w wyznaczonym obszarze po tej stronie drzwi wyjściowych, po której znajduje się klamka
de Diese Schilder sind ebenfalls in dem genannten Bereich an der Seite der Türen anzubringen, an der sich der Türgriff befindet
pl Drzwi wodoszczelne, z wyjątkiem przypadków określonych w regulacji ‧ ppkt.‧, powinny być drzwiami zasuwanymi, o napędzie silnikowym, odpowiadającymi wymaganiom pkt ‧, które powinno uruchamiać się równolegle z centralnego pulpitu sterowniczego znajdującego się na mostku nawigacyjnym w czasie nieprzekraczającym ‧ sekund przy normalnym położeniu statku
de Wasserdichte Türen müssen, sofern in Absatz.‧ oder Regel ‧ nichts anderes bestimmt ist, Schiebetüren mit Kraftantrieb sein, die den Anforderungen in Absatz.‧ entsprechen und bei aufrechter Schwimmlage des Schiffes gleichzeitig vom zentralen Bedienungspult auf der Kommandobrücke aus in nicht mehr als ‧ Sekunden geschlossen werden können
pl Wiesz, gdzie są drzwi
de Sie kennen den Ausgang
pl w ten sam sposób do montażu modelu Simbir w Cutro używano by robotów do instalacji tablicy rozdzielczej, montażu części przednich i dachu oraz siedzeń i drzwi
de Ebenfalls bei der Endmontage des Modells Simbir in Cutro sollen Roboter die Armaturenbretter installieren, die Frontbleche und das Dach aufmontieren und die Sitze und Türen einsetzen
pl Za tymi drzwiami
de Durch diese Tür
pl Drzwi do Unii Europejskiej powinny pozostać dla Ukrainy otwarte.
de Die Tür zur Europäischen Union muss der Ukraine offen stehen.
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczne
de Die Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission harmonisiert die technischen Frequenznutzungsbedingungen für zahlreiche Geräte mit geringer Reichweite, darunter Alarmanlagen, lokale Kommunikationsausrüstungen, Türöffner und medizinische Implantate
pl Drzwi zapewniające dostęp dla wózków inwalidzkich niebędące drzwiami głównymi mają wysokość minimalną wynoszącą ‧ mm
de Eine für Rollstuhlfahrer vorgesehene Tür, bei der es sich nicht um eine Betriebstür handelt, muss mindestens ‧ mm hoch sein
pl Dlaczego nie wchodzisz przez drzwi, kiedy chcesz mnie odwiedzić?
de Warum kommst du nicht durch die Tür, wenn du mich besuchen willst?
pl Tak więc, gdy wszystkie alarmy są w dół... musimy po prostu życie w drodze do drzwi, a dom jest nasz
de Also, wenn die Alarme ausgeschaltet sind,... müssen wir unseren Weg durch die Eingangstür erzwingen und das Haus gehört uns
pl Bill, otwórz drzwi.
de Bill, mach die Tür auf.
pl zabezpieczone, zamknięte drzwi
de gesicherte und verschlossene Türen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2483 zdań frazy drzwi.Znalezione w 1,647 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.