wymowa: IPA: ˈdrɔʒʤ̑ɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Hefe   
  (Noun  f) (noun   )
   
  spoż. spożywczy kulin. kulinaria masa z drożdży wykorzystywana w piekarnictwie i fermentacji
   
  bot. botanika jednokomórkowe grzyby bez tlenu i na podłożu zawierającym cukier wywołujące fermentację alkoholową;
   
  Saccharomyces, grzyby saprofityczne, jednokomórkowe z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie; żyją na podłożu zawierającym cukier, wywołując w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową
   
  spoż. spożywczy masa z drożdży wykorzystywana m.in. w piekarnictwie i gorzelnictwie
   
  bot. botanika Saccharomyces, rodzaj jednokomórkowych grzybów, które bez tlenu, na podłożu zawierającym cukier, wywołują fermentację alkoholową;
 • Germ   
 • Backhefe   
 • Hefen   
 • Sauerteig   
 • hefe   
 • hefen   
 • sprosspilz   

Picture dictionary

Hefe
Hefe
Hefe
Hefe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drożdże", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chociaż w trakcie badań klinicznych produktu ORACEA nie zaobserwowano wzrostu oportunistycznych mikroorganizmów, takich jak drożdże, terapia przy użyciu tetracyklin w większych dawkach może spowodować wzrost mikroorganizmów, włącznie z grzybami, które nie są podatne na lek
de Obgleich während der klinischen Studien zu ORACEA kein Überwachsen durch opportunistische Mikroorganismen wie Hefen beobachtet wurde, kann die Therapie mit Tetracyclinen in höheren Dosen zu einem Überwachsen mit nicht empfindlichen Mikroorganismen einschließlich Pilzen führen
pl Poza surowcem mlecznym, jedyne składniki lub substancje pomocnicze czy dodatki dozwolone w mleku i w czasie produkcji sera to: podpuszczka, obojętne kultury bakterii, drożdże, pleśń i sól
de Neben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Salz hinzugefügt werden
pl Przejście z drożdży płynnych na prasowane wymagałoby specjalnych urządzeń filtrujących i pakujących oraz chłodni do przechowywania
de Bei der Umstellung von Flüssighefe auf Presshefe sind spezielle Filtermaschinen, Packvorrichtungen und Lagerkühlräume erforderlich
pl Rozkład alkoholi i polialkoholi zawartych w winie, możliwy dzięki działaniu drożdży alkoholowych występujących w regionie, w którym wytwarza się xeres (Marco de Jerez), prowadzi do wytworzenia pewnej liczby składników wtórnych oraz do zmiany pierwotnych składników wina: spadku zawartości gliceryny i wzrostu zawartości aldehydów octowych i produktów estryfikacji
de Durch den Stoffwechsel der im Wein enthaltenen Alkohole und Polyalkohole, der durch die in der als Marco de Jerez bezeichneten Gegend zur Alkoholherstellung verwendeten Hefen stattfindet, entstehen Sekundärstoffe und verändern sich die primären Inhaltsstoffe des Weins: Der Glyceringehalt verringert sich, der Gehalt an Acetaldehyden und Esterprodukten steigt
pl Proponuje się dodatkowe zastosowanie tych dodatków do żywności jako substancji konserwujących w przypadku analogów produktów rybnych na bazie wodorostów (analogi kawioru wytwarzane z wodorostów) jako przybranie różnego rodzaju żywności, w celu zapobiegania wzrostowi pleśni i drożdży oraz tworzeniu się mikotoksyn
de Eine zusätzliche Verwendung dieser Lebensmittelzusatzstoffe als Konservierungsmittel wird für Fischerzeugnis-Imitate auf Algenbasis (Kaviarimitat aus Algen), welche zur Garnierung verschiedener Lebensmittel dienen, vorgeschlagen, um das Wachstum von Schimmelpilzen und Hefen und die Entstehung von Mykotoxinen zu verhindern
pl Drożdże sproszkowane Celuloza, mikrokrystalina Powidon (K-‧) Krospowidon Krzemionka koloidalna, bezwodna Stearynian magnezu
de Trockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae Mikrokristalline Cellulose Povidon (K‧) Crospovidon Hochdisperses Siliciumdioxid Magnesiumstearat
pl W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC ‧) jako dodatku do pasz
de Die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Februar ‧ zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC ‧) als Futtermittelzusatzstoff ist in das Abkommen aufzunehmen
pl Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do drożdży przeznaczonych do spożycia lub używanych jako pasza
de Diese Verordnung gilt auch für als Lebensmittel oder Futtermittel verwendete Hefen
pl Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami, środkami pomocniczymi lub dodatkami dozwolonymi w mleku i podczas produkcji są podpuszczka, nieszkodliwe kultury bakteryjne, drożdże, pleśnie, chlorek wapnia i sól
de Neben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Calciumchlorid und Salz hinzugefügt werden
pl W przeciwieństwie do bakterii (E. coli), nie opisywano, aby drożdże wywoływały efekty wspomagające modyfikację odpowiedzi immunologicznej
de Im Gegensatz zu Bakterien (E. coli) wurde für Hefe keine adjuvante Wirkung im Hinblick auf eine Modifizierung der Immunantwort beschrieben
pl * otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep
de * In rekombinanten Hefezellen Saccharomyces cerevisiae (Stamm ‧-‧) hergestellt
pl Drożdże prasowane zawierają zwykle około ‧–‧ % suchej masy
de Presshefe hat gewöhnlich einen Trockenstoffanteil von ungefähr ‧-‧ %
pl zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach
de zur Änderung von Anhang ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Verbots, Proteinerzeugnisse, die aus auf n-Alkanen gezüchteten Hefen der Art Candida gewonnen werden, in Verkehr zu bringen oder in der Tierernährung zu verwenden
pl ml zawiera ‧ j. insuliny detemir (otrzymywanej w wyniku rekombinacji DNA z wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae
de ml enthält ‧ E Insulindetemir (gentechnisch hergestellt aus rekombinanter DNS in Saccharomyces cerevisiae
pl CPA ‧.‧.‧: Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokómorkowe; gotowe proszki do pieczenia
de CPA ‧.‧.‧: Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend; zubereitete Backtriebmittel in Pulverform
pl Drożdże suchych
de Trockenhefe
pl uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA
de hergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
pl Dojrzewanie pod warstwą drożdży kożuchujących, o której mowa w akapicie pierwszym, oznacza proces biologiczny, który zachodzi, gdy warstwa charakterystycznych drożdży powstaje samorodnie na wolnej powierzchni wina po całkowitej fermentacji alkoholu w moszczu, nadając produktowi specyficzne cechy analityczne i organoleptyczne
de Mit der in Absatz ‧ genannten Herstellung unter dem Oberflächeneinfluss von Hefe ist ein biologischer Vorgang gemeint, der bei der spontanen Bildung eines typischen Hefeschleiers auf der freien Oberfläche des Weines nach vollständiger alkoholischer Gärung des Traubenmosts abläuft und dem Erzeugnis seine spezifischen analytischen und organoleptischen Merkmale verleiht
pl Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdży
de Was Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
pl Zważyć ‧ g zawiesiny drożdży (ppkt
de g der Hefesuspension (Nummer ‧) abwiegen
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ przewiduje przyznanie refundacji wywozowych dla niektórych produktów określonych we wspomnianym rozporządzeniu, kiedy są wywożone w formie towarów wymienionych w jego załączniku V, w szczególności w postaci żywych kultur drożdży objętych kodami CN ‧ i
de Gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ können für die Ausfuhr bestimmter unter die genannte Verordnung fallender Erzeugnisse, die in Form von in Anhang V genannten Waren, insbesondere in Form lebender Hefen der KN-Codes ‧ ‧ und ‧ ‧ ausgeführt werden, Ausfuhrerstattungen gewährt werden
pl ciasto półfrancuskie- listkujące, zawierające jako surowce: mąkę pszenną, margarynę, mleko, jaja, cukier, drożdże, sól, aromat cytrynowy
de der Plunderteig mit seiner blättrigen Struktur, der folgende Rohstoffe enthält: Weizenmehl, Margarine, Milch, Eier, Zucker, Hefe, Salz, Zitronenaromat
pl drożdże odwodnione
de Trockenhefe
pl Lek Valtropin jest wytwarzany w laboratorium w specjalnym procesie znanym jako „ technologia rekombinacji DNA ” w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae
de Valtropin wird labortechnisch durch ein spezielles Verfahren, die so genannte rekombinante DNA-Technologie, in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) hergestellt
pl Zachowanie tych właściwości wynika nie tylko z zastosowania semoliny z pszenicy durum, ale także z użycia tzw. criscenti (naturalnych drożdży
de Die Beibehaltung dieser Merkmale ist nicht nur der Verwendung des Hartweizenfeingrießes zu verdanken, sondern auch dem Einsatz von natürlicher Hefe (criscenti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 324 zdań frazy drożdże.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.