wymowa: IPA: ˈdrɔʒʤ̑ɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Hefe   
  (Noun  f) (noun   )
   
  spoż. spożywczy kulin. kulinaria masa z drożdży wykorzystywana w piekarnictwie i fermentacji
   
  bot. botanika jednokomórkowe grzyby bez tlenu i na podłożu zawierającym cukier wywołujące fermentację alkoholową;
   
  Saccharomyces, grzyby saprofityczne, jednokomórkowe z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie; żyją na podłożu zawierającym cukier, wywołując w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową
   
  spoż. spożywczy masa z drożdży wykorzystywana m.in. w piekarnictwie i gorzelnictwie
   
  bot. botanika Saccharomyces, rodzaj jednokomórkowych grzybów, które bez tlenu, na podłożu zawierającym cukier, wywołują fermentację alkoholową;
 • Germ   
  (Noun  )
 • Backhefe   
 • Bärme   
 • Gest   
 • Hefen   
 • Hefepilz   
 • Sauerteig   
 • Sprosspilz   
 • Triebmittel   
 • Yeast   
 • hefe   
 • hefen   
 • sprosspilz   

Picture dictionary

Hefe
Hefe
Hefe
Hefe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

drożdże piekarskie
backhefe; Backhefe
drożdże piwowarskie
bierhefe; Bierhefe
drożdże sake
sakehefe; Sakehefe
drożdże winiarskie
weinhefe; Weinhefe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drożdże", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
de Eiweißfutter: Lupinen-, Ackerbohnen- und Erbsenschrot, Sojaextraktions- und Rapsextraktionsschrot, Rapskuchen, Futterhefe oder Trockengrünfutter
pl Pozostałe składnik to: mąka, masło lub margaryna, drożdże, cukier, rodzynki sułtanki, kandyzowana skórka cytryny (tzw. succade), kandyzowana skórka pomarańczy gorzkiej, migdały, wanilia, skórka cytryny i kardamon
de Zu den Zutaten gehören jedenfalls: Mehl, Butter oder Margarine, Hefe, Zucker, Sultaninen, Succade (Zitronat), Orangeat, Mandeln, Vanille, Zitronenschale und Kardamom
pl Stosowanie w winach wytrawnych świeżych osadów, które są dobrej jakości, nierozcieńczone i zawierają drożdże powstałe podczas ostatniej winifikacji win wytrawnych
de In trockenen Weinen Verwendung von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
pl Fermentacja z użyciem wybranych drożdży
de Gärung mit ausgewählten Hefestämmen
pl Wniosek dotyczy dopuszczenia nowego zastosowania preparatu drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) (Biosaf SC ‧) jako dodatku do pasz dla kóz mlecznych i owiec mlecznych, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki zootechniczne
de Der Antrag bezieht sich auf die Zulassung eines neuen Verwendungszwecks der in die Zusatzstoffkategorie zootechnische Zusatzstoffe einzuordnenden Zubereitung von Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) (Biosaf SC ‧) als Futtermittelzusatzstoff für Milchziegen und Milchschafe
pl Specyficzne właściwości sera wynikają również z wędzenia i dojrzewania, w ramach którego działają wyłącznie grzyby i drożdże występujące w środowisku pomieszczeń, gdzie następuje dojrzewanie
de Die Eigenschaften, durch die der Käse sich auszeichnet, sind auch auf den Räuchervorgang und die Reifung zurückzuführen, die nur durch Pilze und Hefen, die im Milieu der Reiferäume vorhanden sind, beeinflusst wird
pl Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdży
de Was Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
pl całkowita zawartość drożdży musi być mniejsza niż ‧ na gram proszku lub na mililitr
de der Gesamtgehalt an Hefen muß weniger als ‧/g Pulver oder ml betragen
pl Wsypać drożdże w stosunku wagowym ‧ do ciepłego roztworu cukru
de Ein Gewichtsteil der aktiven Trockenhefe in vier Gewichtsteile der temperierten Zuckerlösung gießen
pl Elastyczność popytu na drożdże prasowane jest raczej niewielka, co oznacza, że opłacalna jest koordynacja, przy czym istnieją znaczne bariery w dostępie do rynku, zaś stworzenie nowych zakładów produkcyjnych jest bardzo mało prawdopodobne
de Die Elastizität der Nachfrage nach Presshefe ist recht gering, so dass eine Koordinierung einträglich ist; dahingehend sind die Marktzutrittsschranken hoch, und die Schaffung neuer Produktionsstätten ist sehr unwahrscheinlich
pl uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA
de hergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
pl SUBSTANCJE POMOCNICZE UŻYWANE W PRODUKCJI DROŻDŻY I PRODUKTÓW DROŻDŻOWYCH
de VERARBEITUNGSHILFEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON HEFE UND HEFEPRODUKTEN
pl Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) stwierdził w opinii z dnia ‧ lipca ‧ r., że preparat drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) nie wywiera negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, człowieka ani na środowisko naturalne
de Juli ‧ zu dem Schluss, dass die Zubereitung von Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) sich nicht schädlich auf die Gesundheit von Tier und Mensch oder auf die Umwelt auswirkt
pl Osad winny z drożdży; kamień winny
de Weintrub/Weingeläger; Weinstein, roh
pl Produkcja zgodna z Bawarskim Prawem Czystości (Reinheitsgebot) przy zastosowaniu hodowanych drożdży czystej kultury górnej fermentacji
de Herstellung nach den Bestimmungen des deutschen Reinheitsgebots unter Verwendung von obergäriger Reinzuchthefe
pl drożdże aktywne
de Hefen, lebend
pl Bekaplermin produkowany jest przez drożdże, którym wszczepiono gen (DNA), umożliwiający im wytwarzanie czynnika wzrostu BB pochodzenia płytkowego
de Das Becaplermin wird von einer Hefe produziert, in die ein Gen (DNA) eingeschleust wurde, das sie befähigt, humanen Plättchenwachstumsfaktor zu bilden
pl wykorzystanie drożdży w produkcji wina
de Verwendung von Weinhefen
pl Po dodaniu informacji o pasteryzacji mleka w obecnej specyfikacji podano także, że jest ono szczepione enzymami mleka oraz zawiesiną przetrwalników grzybów Penicillium i wybranych szczepów drożdży
de Die Spezifikation wird zudem durch die Angabe ergänzt, dass der Milch nach Pasteurisierung Milchfermente und eine Suspension von Penicillium-Sporen und ausgesuchten Hefen zugesetzt wird
pl w przypadku GBI: produkcja i sprzedaż różnego rodzaju drożdży, w tym drożdży piekarskich i drożdży gorzelniczych
de GBI: Herstellung und Verkauf verschiedener Arten von Hefe einschließlich Bäckerhefe und Hefe zur Herstellung alkoholischer Getränke
pl wykorzystanie podłoża ścianek komórek drożdży
de Verwendung von Zubereitungen von Hefezellwänden
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG oraz decyzja Komisji ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. zakazująca stosowania w paszach produktów białkowych uzyskanych z drożdży Candida wyhodowanych na n-alkanach zabraniają wprowadzania na rynek lub stosowania w paszach produktów białkowych uzyskanych z drożdży Candida wyhodowanych na n-alkanach
de Die Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates und die Entscheidung ‧/‧/EWG der Kommission vom ‧. Juli ‧ über das Verbot von aus auf n-Alkanen gezüchteten Hefen der Art Candida gewonnenen Proteinerzeugnissen in der Tierernährung verbieten das Inverkehrbringen und die Verwendung in der Tierernährung von Proteinerzeugnissen, die aus auf n-Alkanen gezüchteten Hefen der Art Candida gewonnen werden
pl Fermentownia (fermentacja w otwartych kadziach przez ‧–‧ dni w temperaturze ‧–‧,‧ °C, w czasie której aktywne są drożdże fermentacji dolnej): do chmielonej brzeczki dodaje się szczepy drożdży piwowarskich (‧,‧ l. drożdży na ‧ hektolitr brzeczki), sporządzenie nastawu, wstępna fermentacja (temperatura otoczenia ‧ °C
de Gärraum (‧-‧ Tage Gärung in offenen Tanks bei ‧-‧,‧ °C, solange die untergärige Hefe aktiv ist): Zugabe der Bierhefekulturen zur Würze (‧,‧ Liter Hefe je Hektoliter Würze), Anstellen, Hauptgärung (bei ‧ °C Umgebungstemperatur
pl Wykorzystanie: produkcja drożdży piekarskich
de Verwendung: Herstellung von Backhefe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 324 zdań frazy drożdże.Znalezione w 0,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.