wymowa: IPA: ˈdrɔʒʤ̑ɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Hefe   
  (Noun  f) (noun   )
   
  spoż. spożywczy kulin. kulinaria masa z drożdży wykorzystywana w piekarnictwie i fermentacji
   
  bot. botanika jednokomórkowe grzyby bez tlenu i na podłożu zawierającym cukier wywołujące fermentację alkoholową;
   
  Saccharomyces, grzyby saprofityczne, jednokomórkowe z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie; żyją na podłożu zawierającym cukier, wywołując w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową
   
  spoż. spożywczy masa z drożdży wykorzystywana m.in. w piekarnictwie i gorzelnictwie
   
  bot. botanika Saccharomyces, rodzaj jednokomórkowych grzybów, które bez tlenu, na podłożu zawierającym cukier, wywołują fermentację alkoholową;
 • Germ   
 • Backhefe   
 • Hefen   
 • Sauerteig   
 • hefe   
 • hefen   
 • sprosspilz   

Picture dictionary

Hefe
Hefe
Hefe
Hefe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

drożdże piekarskiebackhefe
drożdże piwowarskiebierhefe
drożdże sakesakehefe
drożdże winiarskieweinhefe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drożdże", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chociaż w trakcie badań klinicznych produktu ORACEA nie zaobserwowano wzrostu oportunistycznych mikroorganizmów, takich jak drożdże, terapia przy użyciu tetracyklin w większych dawkach może spowodować wzrost mikroorganizmów, włącznie z grzybami, które nie są podatne na lekObgleich während der klinischen Studien zu ORACEA kein Überwachsen durch opportunistische Mikroorganismen wie Hefen beobachtet wurde, kann die Therapie mit Tetracyclinen in höheren Dosen zu einem Überwachsen mit nicht empfindlichen Mikroorganismen einschließlich Pilzen führen
Poza surowcem mlecznym, jedyne składniki lub substancje pomocnicze czy dodatki dozwolone w mleku i w czasie produkcji sera to: podpuszczka, obojętne kultury bakterii, drożdże, pleśń i sólNeben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Salz hinzugefügt werden
Przejście z drożdży płynnych na prasowane wymagałoby specjalnych urządzeń filtrujących i pakujących oraz chłodni do przechowywaniaBei der Umstellung von Flüssighefe auf Presshefe sind spezielle Filtermaschinen, Packvorrichtungen und Lagerkühlräume erforderlich
Rozkład alkoholi i polialkoholi zawartych w winie, możliwy dzięki działaniu drożdży alkoholowych występujących w regionie, w którym wytwarza się xeres (Marco de Jerez), prowadzi do wytworzenia pewnej liczby składników wtórnych oraz do zmiany pierwotnych składników wina: spadku zawartości gliceryny i wzrostu zawartości aldehydów octowych i produktów estryfikacjiDurch den Stoffwechsel der im Wein enthaltenen Alkohole und Polyalkohole, der durch die in der als Marco de Jerez bezeichneten Gegend zur Alkoholherstellung verwendeten Hefen stattfindet, entstehen Sekundärstoffe und verändern sich die primären Inhaltsstoffe des Weins: Der Glyceringehalt verringert sich, der Gehalt an Acetaldehyden und Esterprodukten steigt
Proponuje się dodatkowe zastosowanie tych dodatków do żywności jako substancji konserwujących w przypadku analogów produktów rybnych na bazie wodorostów (analogi kawioru wytwarzane z wodorostów) jako przybranie różnego rodzaju żywności, w celu zapobiegania wzrostowi pleśni i drożdży oraz tworzeniu się mikotoksynEine zusätzliche Verwendung dieser Lebensmittelzusatzstoffe als Konservierungsmittel wird für Fischerzeugnis-Imitate auf Algenbasis (Kaviarimitat aus Algen), welche zur Garnierung verschiedener Lebensmittel dienen, vorgeschlagen, um das Wachstum von Schimmelpilzen und Hefen und die Entstehung von Mykotoxinen zu verhindern
Drożdże sproszkowane Celuloza, mikrokrystalina Powidon (K-‧) Krospowidon Krzemionka koloidalna, bezwodna Stearynian magnezuTrockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae Mikrokristalline Cellulose Povidon (K‧) Crospovidon Hochdisperses Siliciumdioxid Magnesiumstearat
W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zezwolenia na nowe zastosowanie drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC ‧) jako dodatku do paszDie Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Februar ‧ zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC ‧) als Futtermittelzusatzstoff ist in das Abkommen aufzunehmen
Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do drożdży przeznaczonych do spożycia lub używanych jako paszaDiese Verordnung gilt auch für als Lebensmittel oder Futtermittel verwendete Hefen
Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami, środkami pomocniczymi lub dodatkami dozwolonymi w mleku i podczas produkcji są podpuszczka, nieszkodliwe kultury bakteryjne, drożdże, pleśnie, chlorek wapnia i sólNeben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Calciumchlorid und Salz hinzugefügt werden
W przeciwieństwie do bakterii (E. coli), nie opisywano, aby drożdże wywoływały efekty wspomagające modyfikację odpowiedzi immunologicznejIm Gegensatz zu Bakterien (E. coli) wurde für Hefe keine adjuvante Wirkung im Hinblick auf eine Modifizierung der Immunantwort beschrieben
* otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep* In rekombinanten Hefezellen Saccharomyces cerevisiae (Stamm ‧-‧) hergestellt
Drożdże prasowane zawierają zwykle około ‧–‧ % suchej masyPresshefe hat gewöhnlich einen Trockenstoffanteil von ungefähr ‧-‧ %
zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanachzur Änderung von Anhang ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Verbots, Proteinerzeugnisse, die aus auf n-Alkanen gezüchteten Hefen der Art Candida gewonnen werden, in Verkehr zu bringen oder in der Tierernährung zu verwenden
ml zawiera ‧ j. insuliny detemir (otrzymywanej w wyniku rekombinacji DNA z wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiaeml enthält ‧ E Insulindetemir (gentechnisch hergestellt aus rekombinanter DNS in Saccharomyces cerevisiae
CPA ‧.‧.‧: Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokómorkowe; gotowe proszki do pieczeniaCPA ‧.‧.‧: Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend; zubereitete Backtriebmittel in Pulverform
Drożdże suchychTrockenhefe
uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNAhergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
Dojrzewanie pod warstwą drożdży kożuchujących, o której mowa w akapicie pierwszym, oznacza proces biologiczny, który zachodzi, gdy warstwa charakterystycznych drożdży powstaje samorodnie na wolnej powierzchni wina po całkowitej fermentacji alkoholu w moszczu, nadając produktowi specyficzne cechy analityczne i organoleptyczneMit der in Absatz ‧ genannten Herstellung unter dem Oberflächeneinfluss von Hefe ist ein biologischer Vorgang gemeint, der bei der spontanen Bildung eines typischen Hefeschleiers auf der freien Oberfläche des Weines nach vollständiger alkoholischer Gärung des Traubenmosts abläuft und dem Erzeugnis seine spezifischen analytischen und organoleptischen Merkmale verleiht
Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdżyWas Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
Zważyć ‧ g zawiesiny drożdży (ppktg der Hefesuspension (Nummer ‧) abwiegen
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ przewiduje przyznanie refundacji wywozowych dla niektórych produktów określonych we wspomnianym rozporządzeniu, kiedy są wywożone w formie towarów wymienionych w jego załączniku V, w szczególności w postaci żywych kultur drożdży objętych kodami CN ‧ iGemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ können für die Ausfuhr bestimmter unter die genannte Verordnung fallender Erzeugnisse, die in Form von in Anhang V genannten Waren, insbesondere in Form lebender Hefen der KN-Codes ‧ ‧ und ‧ ‧ ausgeführt werden, Ausfuhrerstattungen gewährt werden
ciasto półfrancuskie- listkujące, zawierające jako surowce: mąkę pszenną, margarynę, mleko, jaja, cukier, drożdże, sól, aromat cytrynowyder Plunderteig mit seiner blättrigen Struktur, der folgende Rohstoffe enthält: Weizenmehl, Margarine, Milch, Eier, Zucker, Hefe, Salz, Zitronenaromat
drożdże odwodnioneTrockenhefe
Lek Valtropin jest wytwarzany w laboratorium w specjalnym procesie znanym jako „ technologia rekombinacji DNA ” w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiaeValtropin wird labortechnisch durch ein spezielles Verfahren, die so genannte rekombinante DNA-Technologie, in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) hergestellt
Zachowanie tych właściwości wynika nie tylko z zastosowania semoliny z pszenicy durum, ale także z użycia tzw. criscenti (naturalnych drożdżyDie Beibehaltung dieser Merkmale ist nicht nur der Verwendung des Hartweizenfeingrießes zu verdanken, sondern auch dem Einsatz von natürlicher Hefe (criscenti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 324 zdań frazy drożdże.Znalezione w 0,484 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.