wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Schwangerschaft   
    (Noun  f)
     
    u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
  • traechtigkeit   
  • trächtigkeit   

Picture dictionary

Schwangerschaft
Schwangerschaft

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (21)

być w ciążyschwanger sein
ciąża bliźniaczazwillinge
ciąża brzusznabauchhoehlentraechtigkeit; Abdominalgravidität
ciąża jajowodowaeileitertraechtigkeit
ciąża kobietschwangerschaft
ciąża mnogamehrlingsgeburt
ciąża pozamacicznaExtrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft
ciąża ssakówträchtigkeit
ciąża urojonaScheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit
długość ciążytragezeit
kobieta w ciążywerdende Mutter; Schwangere
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeklampsie
okres ciążytraechtigkeitsdauer; tragezeit
powikłania ciążytraechtigkeitskomplikation
przerwanie ciążyAbtreibung; Schwangerschaftsabbruch
rozpoznawanie ciążytraechtigkeitsdiagnose
trwanie ciążyschwangerschaftsdauer
w ciążyschwanger
zajść w ciążęschwanger werden; konzipieren
zapobieganie ciążyEmpfängnisverhütung
zapobieganie ciąży u zwierzątkontrazeption (tier)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
Trzeba zauważyć, że wdrożenie przepisów należy do państw członkowskich, a wymóg zachowania zgodności z warunkami pozwolenia ciąży na podmiotach prowadzących dane instalacjeAn dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Umsetzung eines Rechtsaktes den Mitgliedstaaten und die Einhaltung der Genehmigungsauflagen den Betreibern der jeweiligen Anlagen obliegt
Ciąża i laktacjaSchwangerschaft und Stillzeit
Kobietom należy zalecić, aby poinformowały lekarza, jeżeli w trakcie leczenia zajdą w ciążę bądź zamierzają zajść w ciążęFrauen sollten angewiesen werden, ihren Arzt davon in Kenntnis zu setzen, wenn sie schwanger werden oder wenn sie beabsichtigen, während der Therapie schwanger zu werden
Dlatego też podczas stosowania leku APTIVUS należy stosować alternatywne, skuteczne i bezpieczne metody zapobiegania ciążyDaher sollten Sie eine andere wirksame und sichere Verhütungsmethode anwenden, wenn Sie APTIVUS einnehmen
W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentkiBei Patientinnen, die sich einer assistierten Reproduktion unterziehen, steht das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft hauptsächlich mit der Anzahl der übertragenen Embryonen, ihrer Qualität und dem Alter der Patientin im Zusammenhang
Należy zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciążyBei der Anwendung in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten
W przypadku, gdy ekspozycja na AIIRAs miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego w celu skontrolowania czaszki i czynności nerek płoduWenn Angiotension ‧ Rezeptorantagonisten ab dem zweiten Trimester der Schwangerschaft angewendet wurden, werden Ultraschalluntersuchungen der Nierenfunktion und des Schädels empfohlen
Stosowanie produktu Ribavirin Teva jest przeciwwskazane w czasie ciążyDie Anwendung von Ribavirin ist während der Schwangerschaft kontraindiziert
Nie zaleca się jego stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących zajść w ciążęEine Anwendung im ersten Schwangerschaftsdrittel sowie bei Frauen, die beabsichtigen, schwanger zu werden, wird nicht empfohlen
Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku CHAMPIXSie sollen CHAMPIX in der Schwangerschaft nicht einnehmen
Produktu leczniczego VELCADE nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczneVELCADE soll nicht während einer Schwangerschaft angewendet werden, es sei denn, es ist absolut notwendig
Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży oraz wzrasta w drugim i trzecim trymestrzeDer Insulinbedarf sinkt meistens während der ersten drei Schwangerschaftsmonate und steigt ab dem vierten Schwangerschaftsmonat an
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ iSobald eine Schwangerschaft diagnostiziert wurde, sollte die Behandlung mit einem AII-RA sofort abgesetzt und falls erforderlich mit einer alternativen antihypertensiven Behandlung begonnen werden (siehe auch Abschnitte ‧ und
Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczoneEs liegen nur sehr begrenzte klinische Daten zur Anwendung von Cetirizin bei Schwangeren vor
Obliczenie wynagrodzenia, do którego uprawniona jest pracownica w ciąży podczas jej tymczasowego przeniesieniaBerechnung des Gehalts, auf das die schwangere Arbeitnehmerin während ihrer vorübergehenden Beschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz Anspruch hat
Jestem w ciąży.Ich bin schwanger.
U pacjentek z cukrzycą istniejącą przed ciążą lub pacjentek z cukrzycą ciężarnych szczególnie ważna jest kontrola glikemii i utrzymania prawidłowych parametrów metabolicznych przez cały okres ciążyFür Patientinnen mit vorbestehender Diabeteserkrankung oder einem Schwangerschaftsdiabetes ist eine gute Stoffwechseleinstellung während der gesamten Schwangerschaft unbedingt erforderlich
Ciąża i karmienie piersią Nie należy stosować leku Fluticasone furoate GSK, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, chyba że tak zaleci lekarzSchwangerschaft und Stillzeit Wenden Sie Fluticasone furoate GSK nicht an, wenn Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden, es sei denn, Ihr Arzt oder Apotheker empfiehlt es Ihnen
Lek Keppra nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczneSofern nicht unbedingt erforderlich, darf Keppra während der Schwangerschaft nicht angewendet werden
Jestem w ciążyIch bin schwanger
Doxagamma ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczneDoxagamma [ und andere Bezeichnungen ] ‧ mg Retardtabletten dürfen während der Schwangerschaft nur bei strikter Indikationsstellung verabreicht werden
Ciąża (patrz punkt ‧. ‧ i ‧. ‧) Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania preparatu Kinzamono u kobiet w ciążySchwangerschaft (siehe Abschnitt ‧ und ‧) Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Kinzalmono bei Schwangeren vor
Firma uzgodni także w każdym państwie członkowskim system kontroli dystrybucji leku Volibris, jak też przygotuje pakiety informacyjne w celu zapewnienia, że pracownicy służby zdrowia, pacjenci oraz partnerzy pacjentek otrzymają informacje na temat działań niepożądanych leku oraz konieczności zapobiegania ciążyDas Unternehmen stimmt darüber hinaus der Einrichtung eines Systems zur Kontrolle des Vertriebs von ‧ Volibris in jedem Mitgliedstaat der EU zu und erarbeitet Informationsmaterial, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Patienten und die Partner von Patientinnen Informationen über die Nebenwirkungen des Arzneimittels sowie die Notwendigkeit der Empfängnisverhütung erhalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5355 zdań frazy ciąża.Znalezione w 2,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.