wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Schwangerschaft   
    (Noun  f)
     
    u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
  • traechtigkeit   
  • trächtigkeit   

Picture dictionary

Schwangerschaft
Schwangerschaft

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (21)

być w ciąży
schwanger sein
ciąża brzuszna
bauchhoehlentraechtigkeit; Abdominalgravidität
ciąża jajowodowa
eileitertraechtigkeit
ciąża kobiet
schwangerschaft
ciąża mnoga
mehrlingsgeburt
ciąża pozamaciczna
Extrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft
ciąża ssaków
trächtigkeit
ciąża urojona
Scheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit
kobieta w ciąży
werdende Mutter; Schwangere
okres ciąży
traechtigkeitsdauer; tragezeit
powikłania ciąży
traechtigkeitskomplikation
przerwanie ciąży
Abtreibung; Schwangerschaftsabbruch
rozpoznawanie ciąży
traechtigkeitsdiagnose
trwanie ciąży
schwangerschaftsdauer
w ciąży
schwanger
zajść w ciążę
schwanger werden; konzipieren
zapobieganie ciąży
Empfängnisverhütung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Trzeba zauważyć, że wdrożenie przepisów należy do państw członkowskich, a wymóg zachowania zgodności z warunkami pozwolenia ciąży na podmiotach prowadzących dane instalacje
de An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Umsetzung eines Rechtsaktes den Mitgliedstaaten und die Einhaltung der Genehmigungsauflagen den Betreibern der jeweiligen Anlagen obliegt
pl Ciąża i laktacja
de Schwangerschaft und Stillzeit
pl Kobietom należy zalecić, aby poinformowały lekarza, jeżeli w trakcie leczenia zajdą w ciążę bądź zamierzają zajść w ciążę
de Frauen sollten angewiesen werden, ihren Arzt davon in Kenntnis zu setzen, wenn sie schwanger werden oder wenn sie beabsichtigen, während der Therapie schwanger zu werden
pl Dlatego też podczas stosowania leku APTIVUS należy stosować alternatywne, skuteczne i bezpieczne metody zapobiegania ciąży
de Daher sollten Sie eine andere wirksame und sichere Verhütungsmethode anwenden, wenn Sie APTIVUS einnehmen
pl W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentki
de Bei Patientinnen, die sich einer assistierten Reproduktion unterziehen, steht das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft hauptsächlich mit der Anzahl der übertragenen Embryonen, ihrer Qualität und dem Alter der Patientin im Zusammenhang
pl Należy zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciąży
de Bei der Anwendung in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten
pl W przypadku, gdy ekspozycja na AIIRAs miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego w celu skontrolowania czaszki i czynności nerek płodu
de Wenn Angiotension ‧ Rezeptorantagonisten ab dem zweiten Trimester der Schwangerschaft angewendet wurden, werden Ultraschalluntersuchungen der Nierenfunktion und des Schädels empfohlen
pl Stosowanie produktu Ribavirin Teva jest przeciwwskazane w czasie ciąży
de Die Anwendung von Ribavirin ist während der Schwangerschaft kontraindiziert
pl Nie zaleca się jego stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących zajść w ciążę
de Eine Anwendung im ersten Schwangerschaftsdrittel sowie bei Frauen, die beabsichtigen, schwanger zu werden, wird nicht empfohlen
pl Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku CHAMPIX
de Sie sollen CHAMPIX in der Schwangerschaft nicht einnehmen
pl Produktu leczniczego VELCADE nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne
de VELCADE soll nicht während einer Schwangerschaft angewendet werden, es sei denn, es ist absolut notwendig
pl Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży oraz wzrasta w drugim i trzecim trymestrze
de Der Insulinbedarf sinkt meistens während der ersten drei Schwangerschaftsmonate und steigt ab dem vierten Schwangerschaftsmonat an
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ i
de Sobald eine Schwangerschaft diagnostiziert wurde, sollte die Behandlung mit einem AII-RA sofort abgesetzt und falls erforderlich mit einer alternativen antihypertensiven Behandlung begonnen werden (siehe auch Abschnitte ‧ und
pl Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone
de Es liegen nur sehr begrenzte klinische Daten zur Anwendung von Cetirizin bei Schwangeren vor
pl Obliczenie wynagrodzenia, do którego uprawniona jest pracownica w ciąży podczas jej tymczasowego przeniesienia
de Berechnung des Gehalts, auf das die schwangere Arbeitnehmerin während ihrer vorübergehenden Beschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz Anspruch hat
pl Jestem w ciąży.
de Ich bin schwanger.
pl U pacjentek z cukrzycą istniejącą przed ciążą lub pacjentek z cukrzycą ciężarnych szczególnie ważna jest kontrola glikemii i utrzymania prawidłowych parametrów metabolicznych przez cały okres ciąży
de Für Patientinnen mit vorbestehender Diabeteserkrankung oder einem Schwangerschaftsdiabetes ist eine gute Stoffwechseleinstellung während der gesamten Schwangerschaft unbedingt erforderlich
pl Ciąża i karmienie piersią Nie należy stosować leku Fluticasone furoate GSK, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, chyba że tak zaleci lekarz
de Schwangerschaft und Stillzeit Wenden Sie Fluticasone furoate GSK nicht an, wenn Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden, es sei denn, Ihr Arzt oder Apotheker empfiehlt es Ihnen
pl Lek Keppra nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne
de Sofern nicht unbedingt erforderlich, darf Keppra während der Schwangerschaft nicht angewendet werden
pl Jestem w ciąży
de Ich bin schwanger
pl Doxagamma ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne
de Doxagamma [ und andere Bezeichnungen ] ‧ mg Retardtabletten dürfen während der Schwangerschaft nur bei strikter Indikationsstellung verabreicht werden
pl Ciąża (patrz punkt ‧. ‧ i ‧. ‧) Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania preparatu Kinzamono u kobiet w ciąży
de Schwangerschaft (siehe Abschnitt ‧ und ‧) Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Kinzalmono bei Schwangeren vor
pl Firma uzgodni także w każdym państwie członkowskim system kontroli dystrybucji leku Volibris, jak też przygotuje pakiety informacyjne w celu zapewnienia, że pracownicy służby zdrowia, pacjenci oraz partnerzy pacjentek otrzymają informacje na temat działań niepożądanych leku oraz konieczności zapobiegania ciąży
de Das Unternehmen stimmt darüber hinaus der Einrichtung eines Systems zur Kontrolle des Vertriebs von ‧ Volibris in jedem Mitgliedstaat der EU zu und erarbeitet Informationsmaterial, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Patienten und die Partner von Patientinnen Informationen über die Nebenwirkungen des Arzneimittels sowie die Notwendigkeit der Empfängnisverhütung erhalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5355 zdań frazy ciąża.Znalezione w 1,87 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.